Naročam se na e-novice

K U L T U R N A   V Z G O J A

Programi kulturne vzgoje in izobraževanja v okviru Društva ŠKUC so brezplačna za uporabnike in vsebinsko raznolika, s tem dosegamo široko dostopnost in mladostnikom privlačen program. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije mladim omogoča razumevanje sodobne umetnosti in kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost. Hkrati pa vzgajamo prihodnje generacije v takšne, ki bodo znale ceniti kulturo in kulturno izročilo raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, ter sposobnost kritično vrednotiti in presojati svoje okolje.

 

SKUPAJ POVEZANI V SODOBNI UMETNOSTI IN KULTURI

 Skupaj-povezani logo

Društvo ŠKUC je aktivno na različnih poljih kulture, posreduje umetniško-kulturne vsebine in pripravlja ter izvaja programe v svojih enotah za likovno, glasbeno, gledališko, filmsko, video, založniško, izobraževalno in informacijsko-svetovalno dejavnost, v enoti za mladinski in otroški program ter v enoti za enake možnosti ranljivejših družbenih skupin. Kljub vsebinski samostojnosti posameznih področij umetniške produkcije pa ostaja stična točka kulturno umetniške produkcije društva zavezana svojim temeljnim vrednotam od nastanka društva - vzpostavljanje prostorov neinstitucionalnega in avtonomnega delovanja, v katerih se omogoča razvoj kritičnega, subkulturnega in družbeno angažiranega delovanja umetnikov in drugih delavcev v kulturi.

Posebno pozornost v svojem delu na področju kulture namenjamo tudi ranljivim skupinam. Menimo, da je nujno ustvarjati kulturne vsebine tudi zanje, saj so ravno mladi, ki se soočajo s kakršnokoli oviranostjo, velikokrat izključeni. Zavedamo se tudi, da obstaja pomanjkanje delavcev v kulturi, ki so usposobljeni za delo z ranljivimi skupinami, saj je vsaka taka skupina specifična glede dela z njo, ima svoje potrebe, zato je potrebno do njih pristopati na različne načine. Cilj našega projekta je, da ustvarimo močno podporno okolje, v katerem bodo umetniki in kulturniki pridobili znanja za delo z ranljivimi mladimi. Namen projekta je, da umetniki_ce in delavci v kulturi pridobijo dodatna znanja, ki jih potrebujemo za delo z ranljivimi mladimi, ter spoznamo, kaj umetnost tem občinstvu pomeni.

1. Izkustveno učenje – delavnice

2. Posveti

3. Blog

4. Priporočila 

Projekt omogoča: Ministrstvo za kulturo

 

 

POKUKAJMO SKUPAJ V SVET UMETNOSTI 

je kulturno-izobraževalni program namenjen otrokom in mladostnikom. Skozi različne programe kulturne vzgoje, ki jih že vrsto let v Društvu ŠKUC razvijamo v sodelovanju z umetniki, pedagogi in različnimi izobraževalnimi institucijami, si prizadevamo približati sodobno umetnost mladim in otrokom, kot tudi njihovim staršem. S spoznavanjem različnih kulturno-umetniških veščin bodo pridobili samozavest za aktiven in kreativen način življenja. Večdnevni potek delavnic jim bo pomagal navezati tudi poglobljene stike s svojimi vrstniki, ki jih druži sorodni interes po ustvarjanju. Raznoliki kulturno-izobraževalni program smo razdelili v šest sklopov:

Ustvarjajmo s Packom, sklop zanimivih delavnic in vodstev po aktualnih razstavah v Galeriji Škuc, ki nas bodo popeljale v svet umetnosti in spoznavanja različnih likovnih tehnik: ilustracije, grafike, kolaža, fotografije, akvarela, kiparstva, sitotiska ... Zanimive in atraktivne delavnice bo skozi leto vodila akademska slikarka Nevena Aleksovski, pridružili pa se bodo tudi umetnik_ca. Tovrstni programi
so izrednega pomena glede na to, da je sodobna umetnost premalo prisotna v šolskih kurikulih. Ustvarjalne delavnice potekajo v skupinah do 20 udeležencev. Začnejo se z ogledom razstave, prilagojenim starosti udeležencev, sledijo pogovor, predstavitev delavnice in spoznavanje tehnike, ki se zaključi z ustvarjanjem udeležencev.

Na obisku, vodeni ogledi ateljejev umetnikov_ic, ki ustvarjajo v različnih umetniških zvrsteh in medijih. Otrokom in mladostnikom želimo omogočiti, da umetnike_ce spoznajo osebno in se skozi druženje in ustvarjanje z njimi bližje seznanijo z umetniškim poklicem in umetnostjo. Obiskali bomo naslednje umetnike: Kolektiv Kela, Adrijana Praznika, Danila Milovanovića, Miho Permeta, Marka Drpića in
Mateja Stupico. Po ogledu ateljeja in pogovora z umetnikom sledi ustvarjalna delavnica.  

Impro glasbene gibalnice, v ustvarjalnem gibalnem vzdušju otroci raziskujejo in ozaveščajo svoje telo, njegove zaznave, raziskujejo svoje gibalne zmožnosti in neskončne globine lastne domišljije. Navdihe za ustvarjalni del uric črpamo iz umetnosti, zgodb, pravljic, naravnih pojavov in seveda našega vsakdana. Med vsem tem ustvarjanjem otroci razvijajo tudi smisel in občutek za so-raziskovalce, ki jih obkrožajo. Pri uricah namreč raste in se razvija tako ljubezen do glasbe, gibanja, improvizacije, plesa, kot tudi do sočloveka. Ravno to nam dovoljuje, da se lahko povezujemo, skupaj rastemo in skupaj ustvarjamo. Z delavnicami razvijamo motorične sposobnosti, osebnostne lastnosti (ustvarjalnost, vztrajnost, zbranost, motivacija) in socialne veščine (povezanost s skupino, zaupanje, sodelovanje, komunikacija).

Pravljična druženja je sklop dogodkov, kjer se v živo družimo, pogovarjamo in ustvarjamo z mladinskimi pisatelji in ilustratorji. Del našega projekta se bo nanašal na otroke z manj priložnostmi. Tukaj imamo v mislih različne skupine otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci priseljencev, Romi...). Z branjem in pripovedovanjem slovenskih pravljic želimo promovirati slovenski jezik, literaturo ter slovensko kulturo skozi različna mladinska literarna dela, ki jim jo predstavijo sami literati. Otrokom želimo omogočiti prostor vstopanja v svet literature in odkrivanja njegovih »skrivnosti« preko stika z avtorji na področju otroške in mladinske literature tako s pisatelji kot tudi ilustratorji, prevajalci in pravljičarji.  Pogovore z literati vodi Maša Ogrizek.

Reciklirani uporabni izdelki, izdelovali in predelovali bomo odpadne materiale (obleke, karton, plastenke, vrečke, knjige …) in iz jih dobili nove uporabne izdelke (igrače, glasbila, okvirje za slike, stole, družabne igre, darila ...). Na ustvarjalnih delavnicah bomo z uporabo številnih umetniških tehnik ter raznovrstnih materialov spodbujali ustvarjalnost in iznajdljivost. Udeležence bomo pozivali k zbiranju
odpadnih materialov in jih ozaveščali o pomembnosti varovanja okolja. Na ustvarjalnih delavnicah imajo mladi možnost samostojnega ustvarjanja.

Interaktivne predstave, Škucove packarije - sklop predstav lutkovnih, igranih, pripovedovalskih in kamišibaj, kjer se otroci aktivno vključijo v predstavo in tako skupaj z igralci razvijejo zgodbo. Otroci in mladi tako skozi igro poslušajo in doživljajo knjižni jezik ter bogatijo svoj besedni zaklad. Po predstavi sledi pogovor z ustvarjalci. Raznoliki dogodki so za uporabnike brezplačni, s tem pa povsem dostopni tudi tistim z manj priložnostmi. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije omogoča mladostnikom osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost. Otroci in mladostniki bodo tako na zanimiv in igriv način vstopali v pester svet kulture in umetnosti. Z zanimivimi vsebinami, ki segajo na različna kulturno-umetniška področja bodo lahko pridobili nove veščine, ki jim bodo omogočale samozavesten nastop v šolskem in družbenem okolju.

 

USTVARJALNO2  

je pedagoški program pripravljen na podlagi razstav v Galeriji Škuc in namenjen mladim. S projektom želimo nadaljevati ter ga še naprej razvijati in izpopolnjevati. Preko vodstev in praktičnih delavnic mladi spoznavajo sodobno umetniško produkcijo domačih in tujih avtorjev. Udeleženci se srečajo z vsebino razstave, mentorja predstavita razstavljena dela, opozorita na umetnikove koncepte, ideje in vsebine, ki jih je realiziral v lastnem mediju. Po pogovoru in vodstvu po razstavi sledi še kreativni del delavnice, kjer se formalno vselej navežemo na pričujočo razstavo. Vselej se poizkušamo navezati tudi na različne vsakdanje teme, ki nas obkrožajo in so del naše vsakdanjosti. Cilj našega dela je približati in predstaviti sodobno umetnost mladim in otrokom. Zato naš program pripravljamo v dialogu z mentorji, umetniki in profesorji, da bi lahko kar se da kvalitetno predstavili in posredovali nova znanja mladim. K sodelovanju pri zasnovi in izvajanju dejavnosti poleg že priznanih umetnikov povabimo tudi mlade, manj ali še ne-uveljavljene ustvarjalce. Na ta način v kulturno-vzgojne dejavnosti vključujemo metodo vrstniškega učenja, ki omogoča še celovitejše vključevanje potreb in interesov mladih udeležencev, na drugi strani pa omogoča mladim animatorjem pridobivanje novih pedagoških izkušenj. Eden izmed glavnih ciljev tega projekta je torej razbijanje hermetičnosti, ki obkroža sodobna umetniška dela, jih približati mladi populaciji ter tako ustvarjati pogoje za razvoj nove publike ter tudi ustvarjalcev in ustvarjalk, v prihodnosti.

 

BRANJE JE POVEZOVANJE

Projekt Branje je povezovanje je nastal v želji po spodbujanju branja med mladimi in otroki ter želji vključevanja mladih z manj priložnostmi. Osredotočili smo se na spodbujanje bralne kulture s pomočjo sklopa dogodkov, namenjenega mladim in otrokom, saj menimo, da sta ti dve skupini na prehodu odraščanja, ko je pomembno kakšen odnos do knjig in branja bodo privzeli. Knjiga bo ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo v Sloveniji. Knjiga je ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo. Projekt Branje je povezovanje je sestavljen iz petih sklopov, ki pa se vsi povezujejo med seboj in v ospredje postavljajo knjigo ter spodbujajo branje med različnimi populacijami. Sklopi se med seboj povezujejo in nadgrajujejo:

Bralni klub za mlade 

V prvi vrsti se bomo osredotočili na mlade z manj priložnostmi, saj menimo, da so ravno oni tista skupina, ki je v obdobju odraščanja v ključnem trenutku ali bo bralno kulturo razvila in ohranila tudi kasneje v odrasli dobi ali ne. Mladim bomo z aktivnostmi poskušali privzgojiti bralne navade, jih spodbujali, da posegajo po knjigah, hkrati pa jim bomo nudili prostor in aktivnosti, kjer bodo lahko preživljali svoj prosti čas ter spoznali nove ljudi ter na ta način zmanjšali občutek odtujenosti in osamljenosti, ki je pri mladih vedno pogostejši. Glavni fokus bo na mesečnih srečanjih, na katerih se bomo z mladimi dobivali in pogovarjali o prebranih knjigah. Knjige, ki jih bomo brali bodo obravnavale določeno družbeno tematiko, ki se posredno ali neposredno dotika mladih. Skozi pogovor o knjigah bomo tako dobili možnost, da se pogovarjamo o različnih temah, o katerih je mladim morda težko govoriti. Mladi se bodo tako preizkusili tudi v debatiranju in izražanju lastnega mnenja, hkrati pa se učili sprejemanja drugačnega mnenja in širili obzorja skozi tovrstno odprtost. Ustvarili bomo varno okolje, kjer se bodo tudi mladi, ki ne izražajo svojih mnenj, ker so bodisi introvertirani ali nesamozavestni, počutili slišane in sprejete.

Literarni glasovi, podkast
Za tovrsten medij se odločamo, ker menimo, da je vedno bolj aktualen in popularen tako med mladimi kot širšo publiko. Promocija literature ter spodbujanje k branju, si želimo nasloviti skozi nov medij in sicer skozi podkaste. S podkasti želimo predstaviti različne slovenske literarne ustvarjalce, se o njihovih delih pogovarjati, jih predstaviti ter podkast nameniti tudi branju njihovih literarnih del. V podkastih želimo naslavljati različne tematike, ki jih avtorji vključujejo v svoja dela. Predvsem želimo nameniti prostor literarnim ustvarjalcem mlajše generacije ter ustvarjalcem, ki v svojih delih dajejo glas marginaliziranim družbenim skupinam. Menimo, da je potrebno izpostavljati ustvarjalce, ki se osredotočajo na različne družbene problematike in v svojih delih obravnavajo različne družbene skupine. Objavili jih bomo na spletni platformi Anchor, dostopni pa bodo tudi na vseh ostalih platformah podkastov.

Prvoosebno raziskovanje zgodb
Osredotočali se bomo na raziskovanje zgodb skozi vlogo bralke ali bralca; prav tako bomo spregovorili o zapletenosti odnosov in sveta s pomočjo metafor, ko druga orodja odpovejo. V bralnem klubu bomo brali zgodbe in pesmi ter raziskovali motive družine, prijateljstva, ljubezni, zamer, nasilja, zavisti, pričakovanj in razočaranj, odnosov ... Teme v knjigah bomo navezovali na lastno življenje in svoje izkušnje. 
Prvoosebno raziskovanje zgodb spodbuja različna branja kot strategije za osrčenje v življenju in so namenjena tudi starejšim in ranljivim skupinam, ki potrebujejo malo poguma in pogovora s pomočjo zgodb. 

Knjižnica pod krošnjami v atriju Galerije Škuc Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane. Poleg branja, listanja in uživanja ob knjigah različnih zvrsti (predvsem smo specializirani za LGBT-literaturo in knjige s področja umetnosti) si lahko v tej Knjižnici pod krošnjami mimogrede brezplačno ogledate tudi tekočo razstavo v Galeriji Škuc, kar lahko še nadgradi doživetje.

Seveda pa bomo nadaljevali tudi s tradicionalno akcijo promocija LGBT branja, ko obiskovalcem festivala LGBT filma podarjamo in predstavljamo knjige.

Hvala vsem, ki nam omogočajo projekte:

mol           jak        

rs mk  Urada Republike Slovenije za mladino JPG splet bel

Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS in Urad za mladino RS.

 

Svodobnost

V projektu S(v)odobnost pet organizacij s področja sodobne umetnosti razvija programe kulturno-umetnostne vzgoje, namenjene mladim med 14. in 20. letom starosti. Sodelujoča društva in zavod s projektom nagovarjamo tudi pedagoško osebje, ki želi svojim učenkam in učencem približati sodobne umetniške prakse ter prostore, v katerih je te prakse mogoče izkusiti.

Prepričani smo, da sodobna umetnost širi obzorja in spodbuja ustvarjalni izraz mladih, učiteljicam in učiteljem pa nudi celo vrsto svežih pristopov k obravnavi perečih družbenih vprašanj – tako v učilnici kot zunaj nje.

Želimo si, da bi se mladi lahko redno srečevali s sodobno umetnostjo, zato si v okviru projekta S(v)odobnost dolgoročno prizadevamo za to, da bi kulturno-umetnostna vzgoja postala nepogrešljivi del vseh ravni izobraževanja. Kratkoročno si prizadevamo za ustvarjanje delovnih pogojev, v katerih bi organizacije s področja sodobne umetnosti lahko kontinuirano, predvsem pa kakovostno in v dialogu s pedagoško stroko razvijale, preizkušale in nadgrajevale svojo vzgojnoizobraževalno dejavnost.

Projekt traja od oktobra 2018 do konca leta 2019.

več o projektu: https://svodobnost.webstarts.com/blog

p a r t n e r j i

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk
Kulturno umetniško društvo Mreža
KUD Mreža
Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija

P R I D R U Ž E N I P A R T N E R J I

Gimnazija Poljane
MG+MSUM
CUK Kino Šiška
DIEHL+RITTER gUG, Berlin
Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje

P O D P O R A:

Ministrstvo za javno upravo

rs mju

MALI POJMOVNIK SODOBNE UMETNOSTI

pojmovnik sv umetnosti

Veseli smo, da lahko z vami delimo Mali pojmovnik sodobne umetnosti, ki smo ga skupaj s partnerji (SCCA Ljubljana, Mesto žensk, KUD Mreža, Nomad Dance Academy in pridruženim partnerjem MG + MSUM) pripravili v okviru projekta S(v)odobnost – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost.

Pojmovnik vsebuje jasne in razumljive razlage umetnostnozgodovinskih pojmov, na katere so nas opozorili učitelji* zadnjega triletja osnovnih šol in profesorice* srednjih šol na ciklu delavnic Mozaik sodobnih umetnosti, rekoč da pogrešajo pedagoško gradivo, s katerim bi to izrazje približali učencem (in sebi).

Sedmerica, ki je pripravila delavnico, je s spletnim pojmovnikom poskušala ustvariti niz vstopnih mest za lažje razumevanje posameznih terminov in tako približati sodobno umetnost izobraževalcem in mladim, posebej tistim, ki se s sodobno umetnostjo srečujete prvič.

Namen pojmovnika ni, da bi o posameznih umetniških pojavih povedal karkoli preglednega, do kraja analitičnega ali celovitega, ampak da bi na nekatere vidike umetniških pojavov, teženj, gibanj ali smeri prislonil povečevalno steklo. Težavnejše pojme smo opisali na primerih sodobnih umetniških del in za lažjo kontekstualizacijo dodali nekaj splošnejših izrazov. Razlage vsebujejo slikovno gradivo, vprašanja in uporabne naloge, ki tako izobraževalcem kot mladim omogočajo izkustven, premišljen in dialoški pristop.

Vabimo vas, da preizkusite naš mali pojmovnik.

Veseli bomo tudi vašega odziva. Komentarje, vprašanja, primere uporabe pojmovnika pri pouku ali ob drugih priložnostih, pa tudi predloge za pojme, ki bi jih veljalo še vključiti, lahko pošljete na: svodobnost@gmail.com.

 Na fotografiji: Joseph Kosuth, Eden in trije stoli (One and Three Chairs), 1965.

*Spol je v pojmovniku rabljen generično, velja za moške, ženske in nebinarne osebe

Dobimo se splet 2024 1
D O B I M O
S E
P R E D
Š K U C E M
2 0 2 4
Koncerti, predstave, modna revija, performansi, razstavi, literarni dogodki, ustvarjalne delavnice, Knjižnica pod krošnjami ter Škuceva tržnica
petek, 19. julij - nedelja, 28. julij 2024, vsak dan od 17.00 dalje, na Starem trgu 21 v Ljubljani
Razstavi na ogled vse do 9. 8. 2024, med 17.00 in 22.00 uro.
V primeru dežja ali nestabilnega vremena se dogajanje odvija v Galeriji Škuc.
Vsi dogodki so vstopnine prosti!
Z veseljem vas tudi letos vabimo, da se nam pridružite na festivalu Dobimo se pred Škucem , ki bo potekal med 19. in 28. julijem 2024 . Festival vam v vročih dnevih ponuja kulturno osvežitev na butičnem odru pred Galerijo Škuc, v hladnih notranjih prostorih galerije in v intimnem atriju. Festival Dobimo se pred Škucem predstavlja sklop raznolikih, kulturi in ustvarjalnosti posvečenih, sproščenih popoldnevov in večerov, ki so brez vstopnine in se odvijajo na Starem trgu v Ljubljani. Namen festivala je s kvalitetnimi kulturno-umetniškimi dogodki dopolniti in popestriti poletno dogajanje v starem mestnem jedru Ljubljane. Zato vsako leto nagovorimo z javnim povabilom k sodelovanju nekatere že priznane in nekatere še neuveljavljene perspektivne ustvarjalce_ke z markantnim umetniškim izrazom. Vsekakor gre za izvajalce_ke različnih umetniških zvrsti, ki jih je resnično vredno preveriti v živo. Festival je namenjen širši javnosti različnih starosti in okusov, tako otrokom kot mladini ter odraslim z različnimi kulturnimi željami. Program obsega koncerte , performanse , gledališke predstave , dve razstavi , ustvarjalne delavnice , Knjižnico pod krošnjami, modno revijo, literarne dogodke in Škucevo tržnico .
V sklopu Muzika na starem trgu bomo lahko prisluhnili izvajalcem_kam: Igor Lumpert & Svoboda, Moonset, Noreia, Katja Šulc, Tretji kanu, Blu.sine, 3:rma, Zhlehtet, Falajček, Tomaž Hostnik in Mitja Krećić in Veronika Nikolovska .
V sklop Teater v galeriji smo vključili predstave za odrasle: Kaplja soli , Gospa Judit (premierno), Flamenko in omara in Ivan Grozny, V program pa smo uvrstili tudi dva drag šova: Eat your makeup in Kunty Hororr show .
Otroci in starši si bodo lahko ogledali naslednje predstave: Pazi Kaktusss!, Vitez, zmaj in jezero, Zmaj Zakaj, Pošastozavri in jabolko spora, Mojca Pokrajculja, Gravitacija perspektive, Nedeljsko kosilo, Zunaj (premierno) in Ribi .
Festival vključuje tudi literarne dogodke: Črna skrinjica, Prvoosebno raziskovanje zgodb in Pravljična druženja z avtorji_cami .
Študentje_ke Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil na NTF bodo pripravili razstavo in modno revijo: POVEZ . Na drugi razstavi z naslovom " NE-RED" pa se bo predstavila mlada fotografinja Pia Hočevar Mucić .
Tudi letošnji festival bo vključeval raznolike ustvarjalne delavnice, namenjene vsem generacijam: Sitotisk express, Prenos fotografije na blago, Divja glina, Kralj živali, Oblikovanje tekstilnega nakita, Jaz kurator_ka!, Kolaži iz tekstila, Mozaik malo drugače, Razglednice iz Ljubljane, RazGibalnica, Svetleče lanterne in Letala .
V tem pestrem festivalskem programu bo prav gotovo vsakdo našel nekaj zanimivega zase.
Ko se ob poletnih večerih ne boste imeli kje ohladiti in sprostiti, se torej ve: Dobimo se pred Škucem .
Festival se bo odvijal od petka, 19. julija, do nedelje, 28. julija 2024 (razstavi bosta odprti še vse do 9. 8. 2024), vsak dan od 17. ure dalje pred Škucem, na Starem trgu 21 v Ljubljani . V primeru dežja se bo dogajanje preselilo v prostore Galerije Škuc.
Vsi dogodki so brez vstopnine.

PROGRAM ( podroben opis programa spodaj )
petek, 19. 7.
18.00 – Teater v galeriji: Pazi Kaktusss!, gledališka predstava, Teater Cizamo
19.00 – Odprtje razstave in modna revija: POVEZ, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, NTF, Univerza v Ljubljani
19.30 – Odprtje razstave: Pia Hočevar Mucić: "NE-RED", fotografska razstava
20.00 – Muzika na Starem trgu, atrij Galerije Škuc, Chilli space večer: Dojaja, Shekuza (live)
20.30 – Jazz oder na Gornjem trgu: Igor Lumpert & Svoboda , jazz, v sodelovanju z Imago Sloveniae


sobota, 20. 7.
17.00 – Poletne ustvarjalnice in Ustvarjalno 2 : Sitotisk express, delavnica za otroke in mlade, vodita Meta Žvokelj in Anka Iskra
18.00 – Teater v galeriji: Vitez, zmaj in jezero , gledališka predstava, Uroš Potočnik
18.30 – Poletne ustvarjalnice: Divja glina , delavnica urbane ekologije, vodi Rok Oblak (Krater)
20.00 – Muzika na Starem trgu: Moonset , psihedelični rock
22.00 – Eat your makeup , drag šov


nedelja, 21. 7.
17.00 – Poletne ustvarjalnice in Ustvarjalno 2 : Sitotisk express, delavnica za otroke in mlade, vodita Meta Žvokelj in Anka Iskra
18.00 – Teater v galeriji: Riba , gledališka predstava, Teater PolPet
20.00 – Muzika na Starem trgu: Noreia , etno
21.30 – Muzika na Starem trgu, atrij Galerije Škuc: Katja Šulc, sodoben folk


ponedeljek, 22. 7.
17.00 – Ustvarjalno 2 : Prenos fotografije na blago , delavnica za otroke in mlade, vodi Nina Pernat
18.00 – Teater v galeriji in Pravljično druženje: Kobilica Milica prihiti na pomoč , kamišibaj predstava, Tina Zadnik, in Pravljično druženje z avtorico Mašo Cvar
18.30 – Poletne ustvarjalnice: Kralj živali , ustvarjalna delavnica, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB)
20.00 – Muzika na Starem trgu: Falajček, etno
22.00 – Teater v Galeriji: Kaplja soli, gledališka predstava, Slovensko stalno gledališče Trst


torek, 23. 7.
17.00 – Ustvarjalno 2 : Prenos fotografije na blago, delavnica za otroke in mlade, vodi Nina Pernat
18.00 – Teater v galeriji: Zmaj Zakaj , gledališka predstava, Zlata ptica
18.30 – Poletne ustvarjalnice: Jaz kurator_ka! , ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
20.00 – Muzika na Starem trgu: Tretji kanu , indie-pop
22.00 – Teater v Galeriji: Ivan Grozny , dramedija, Žiga Čamernik in Lana Len


sreda, 24. 7.
18.00 – Teater v galeriji: Pošastozavri in jabolko spora , lutkovna predstava, LG Bičikleta
18.00– Ustvarjalno 2 : Oblikovanje tekstilnega nakita , delavnica za mlade, vodi Urška Sadar
18.30 – Poletne ustvarjalnice: Kolaži iz tekstila , ustvarjalna delavnica recikliranja, vodi Nevena Aleksovski
20.00 – Muzika na Starem trgu: 3:rma , dark folk
22.00 – Teater v galeriji: Flamenko in omara , plesno-glasbena predstava, Anja Mejač in Luka Uršič


četrtek, 25. 7.
18.00 – Teater v Galeriji: Mojca Pokrajculja , lutkovna predstava, LG Zapik
18.00 – Ustvarjalno 2 : Mozaik malo drugače , ustvarjalna delavnica za mlade, vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst (KUD Galerije C.C.U.)
18.30 – Poletne ustvarjalnice: Razglednice iz Ljubljane , ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
20.00 – Muzika na Starem trgu: Blu.sine , trip hop, dark pop, alternative
22.00 – Črna skrinjica , pesniško-glasbeni večer


petek, 26. 7.
18.00 – Teater v galeriji: Gravitacija perspektive , sodobni cirkus, zračne akrobacije, Društvo Mismo Nismo
18.00 – Prvoosebno raziskovanje zgodb , medgeneracijski bralni klub, vodi Zala Hriberšek
18.30 – Poletne ustvarjalnice in Ustvarjalno 2 : Svetleče lanterne , ustvarjalna delavnica za mlade, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB)
20.00 – Muzika na Starem trgu: Zhlehtet, jazz, v sodelovanju z Imago Sloveniae
20.30 – K unty horror show, intergalaktični, znastvenofantastični komični šov , House of Kunt


sobota, 27. 7.
18.00 – Teater v Galeriji: Nedeljsko kosilo , gibalna predstava, Zavod ODTIS in ŠKD Gibatorij
18.30 – Poletne ustvarjalnice: RazGibalnica , ustvarjalna delavnica, vodi Katjuša Kovačič
18.00 – Na obisku: Adrijan Praznik , vodeni ogled umetniškega ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovsk
20.00 – Muzika na Starem trgu: Tomaž Hostnik , kantavtorski koncert
22.00 – Teater v galeriji: Gospa Judit , monodrama, premiera, ŠKUC gledališče


nedelja, 28. 7.
18.00 – Teater v galeriji: Zunaj , plesni performans za družine in otroke, premiera, Barbara Kanc (Plesni Teater Ljubljana)
18.30 – Poletne ustvarjalnice: Letala , ustvarjalna delavnica, vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst (KUD Galerije C.C.U.)
19.00 – Teater v galeriji: Gospa Judit , monodrama, ŠKUC gledališče
20.30 – Muzika na Starem trgu, atrij Galerije Škuc: Veronika Nikolovska , uglasbena poezija


PROGRAM VEČDNEVNIH DOGODKOV
petek, 19. julij - nedelja, 28. julij 2024, vsak dan od 17. do 22. ure dalje v Info ŠKUC
Škuceva tržnica: Prodaja knjig Založbe ŠKUC in Centra za slovensko književnost po znižanih cenah, promocijski materiali ter Ulična čitalnica
petek, 19. julij - petek, 9. avgust 2024, vsak dan od 17. do 22. ure dalje v atriju Galerije Škuc
Knjižnica pod krošnjami
petek, 19. julij - petek, 9. avgust 2024, vsak dan od 17. do 22. ure dalje v Galeriji Škuc
Povez , prodajna razstava študentov NTF, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil
Pia Hočevar Mucić: "NE-RED", fotografska razstava
sobota, 20. julij, in nedelja, 21. julij 2024, od 17. ure dalje v atriju Galerije Škuc
Ustvarjalno 2 in Poletne ustvarjalnice: Sitotisk express , ustvarjalni delavnici za otroke in mlade, vodita Meta Žvokelj in Anka Iskra
ponedeljek, 22. julij, in torek, 23. julij 2024, od 17. ure dalje v Galeriji Škuc in atriju
Ustvarjalno 2 in Poletne ustvarjalnice: Prenos fotografije na blago, delavnici za otroke in mlade, vodi Nina Pernat
*za večdnevni delavnici so potrebne predhodne prijave: info@skuc.org , 01 430 35 30 , 01 42 13 142

PROGRAM Z OPISI DOGODKOV
petek, 19. 7.
18.00
Teater v galeriji: Pazi Kaktusss!, gledališka predstava, Teater Cizamo, 3+, 40'
Gaber je simpatičen klovn v prevelikih hlačah in preraslih čevljih. Povsod je rad najboljši, še rajši se s tem pohvali. Tudi večkrat v enem stavku, pa če je potrebno ali ne. Hkrati je Gaber navdušen in strasten vzgojitelj kaktusov. Že prejšnje leto je zmagal na svetovnem, no, khm, pravzaprav na šolskem tekmovanju za najlepši cvetoči kaktus.
Mu bo uspelo tudi letos? Bo predsedniku šolskega vrtnarskega krožka uspelo pravočasno zaliti Cezarusa Maximusa, kot je neskromno poimenoval svoj mali kaktus? Gabrovega velikega duha seveda ne ovirajo manjše težave na poti do zmage: prazne kante za vodo, padajoče hlače, vedro za deževnico poveznjeno na njegovi glavi, skakajoči lončki za rože, bodice na kaktusu in podobno...
Zmagal bo, pa četudi bo treba čarati s pušpani, žonglirati s cvetličnimi lončki in postaviti pravi zmagovalni stolp iz vrtnarskih pripomočkov!
Napeta, smeha in sodelovanja polna klovnska predstava!
Režija: Tina Janežič, scenarij: Tina Janežič, Andrej Zupanc, kostum: Mateja Šušteršič, igra: Andrej Zupanc, koprodukcija: KUD Franc Kotar Trzin

19.00
Odprtje razstave in modna revija: POVEZ, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, NTF, Univerza v Ljubljani
Modna revija in razstava z naslovom "POVEZ" nagovarja in prikazuje sovpadanje sebi tujih svetov kot je realnost in virtualnost. Večplastno odpira različne aktualne tematike na področju oblikovanja tekstilij in oblačil, s prepletanjem ljudske z umetno inteligenco. Prikazuje kako tradicionalna znanja vključiti v digitalne prakse, spodbuja k sodelovanju med različnimi strokami in obrtmi ter vabi k razmisleku o vrednotah današnjega časa.
Fotografije: Marijo Zupanov
Modela: Alina Skralovnik in Katja Šarlija
Oblikovanje tekstilij na fotografijah: študenti 1. letnika oblikovanja tekstilij in oblačil, NTF, UL

19.30
Odprtje razstave: Pia Hočevar Mucić: "NE-RED", fotografska razstava
Fotografska serija "NE-RED" je dokumentacija lokalnega modnega dogajanja preteklih dveh let. Iztrgane iz danega konteksta v novo spisanih odnosih tvorijo humorne zgodbe, ki presegajo same dogodke, na katerih so fotografski dokumenti nastali. Projekt ponese klasično modno fotografijo v prostor drugačnega branja in razumevanja modne fotografije, kot umetniškega formata, ter hkrati naslavlja različne perspektive obravnave modnega oblikovanja in akterjev vključenih v kreacijo in prezentacijo v statičnem formatu fotografije in jih prenese v okolje vizualne reprezentacije in drugačne zgodbe in umetniške vrednosti, ki jo takšna okolja drugače zaznamujejo.
Pia Hočevar Mucić je v letu 2023 magistrirala iz smeri Oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti pod mentorstvom doc. Petje Zorec z magistrskim delom Sodobni modni uvodnik (editorial) z izhodiščem v romantični ljubezni . Mlada umetnica deluje že vrsto let, tako v času študija kot po zaključku, na področju modne fotografije in stilizma. Z globokim razumevanjem kreativnega procesa, ki je inherentno povezan z modnim oblikovanje ter razumevanjem širšega področja mode tako v svojem delu preizprašuje in kot subjekt lastnega dela vzema oblačila kot ultimativni fotografski subjekt. Z avtorsko fotografijo skuša doseči drugačno razumevanje in se poigrava z predrugačenjem originalnega oziroma v sodobni družbi ustoličenega pomena oblačil in modnega oblikovanja. Umetnica v svojih delih, ki presegajo samo okvirje fotografije, tako uspešno pluje med vizualno reprezentacijo modnih kosov, umetniške fotografije ter uporabe različnih medijev, ki primarno niso umetniški, kot uporaba socialnih omrežij, ter jih uporablja tudi kot umetniško orodje v svojem delu.

20.00
Muzika na Starem trgu, atrij Galerije Škuc: Chilli space večer
Prijetna sprostitev ob glasbi ekipe ŠKUC Ventilator v zelenem atriju Galerije Škuc. Nastopila bosta Dojaja in Shekuza (live).

20.30
Jazz oder na Gornjem trgu: Igor Lumpert & Svoboda , jazz, v sodelovanju z Imago Sloveniae
Progresivni tenor saksofonist in skladatelj Igor Lumpert, ki trenutno živi in dela v New Yorku je pri devetnajstih začel študirati na Brucknerjevem konservatoriju v avstrijskem Linzu. Ko je z odliko končal študij v Avstriji, je prejel štipendijo za študij na prestižni New School in se tako jeseni 2000 preselil v New York. Tam je študiral s smetano svetovnih glasbenikov: Georgom Garzonejem, Reggijem Workmanom, Busterjem Williamsom, Chicom Hamiltonom in Billyjem Harperjem. Lumpertova glasba je unikatna zmes jazza, funka, vzhodnoevropskih ritmov in modernih neo bop skic.
Zasedba: Igor Lumpert (tenor saksofon), Jani Moder (kitara), Tadej Kampelj (bas), Matheous Jardin (bobni)

sobota, 20. 7.
17.00
Poletne ustvarjalnice in Ustvarjalno 2 : Sitotisk express: Morska izdaja, delavnica za otroke in mlade, vodita Meta Žvokelj in Anka Iskra
Na delavnici bomo s prilagojeno tehniko sitotiska ustvarjali s pomočjo izrezanih papirnatih predlog (t. i. stencil), ki omogoča tisk na različne kose tekstila. Pridružite se nam na morski izdaji ekspresnega sitotiska, kjer boste vaše kose oblačil potiskali z motivi morske flore in favne. Majice ali druge tekstilne izdelke za potisk prinesite s seboj.

18.00
Teater v galeriji: Vitez, zmaj in jezero , gledališka predstava, Uroš Potočnik, 3+, 30'
Zgodba predstave se ukvarja s Kamniškimi legendami: z vitezom Vrtomirjem, zmajem, Nevelskim jezerom ter Veroniko.
Nekoč je bilo v zaledju Kamnika mogočno jezero, ob katerem je živela zmajevka – mama grofične Veronike. Bila je strah in trepet okoliških ljudi, saj je od njih zahtevala vse več in več dajatev. Iz daljnih krajev so v Kamnik, ki je bil takrat čisto drugačen, kot je danes, na pomoč poklicali pogumnega viteza Vrtomirja, da premaga strašno zmajevko. Na dnu jezera Vrtomir odkrije podzemni prehod do votline, kjer leži skriti zaklad v obliki čarobnega prstana. Ko si Vrtomir nadene prstan, se mu razkrije vse bogastvo, ki ga je zmajevka zbirala mnogo stoletij. A zaklad je zaklet. Kdor se ga dotakne se spremeni v kamen. Iz jajca, ki ga je zmajevka skrila na mestu, kjer danes stoji Mali grad, se izvali Veronika – pol deklica, pol kača, ki nikomur ne pusti do zaklada ... Zgodba je kombinacija Kamniških legend, ki še danes burijo domišljijo, in seveda je tudi Kamniški mamut tudi sam žrtev strašne zmajevke ...

18.30
Poletne ustvarjalnice: Divja glina , delavnica urbane ekologije, vodi Rok Oblak (Krater)
Glina je material, ki jo vsakodnevno uporabljamo in pogosto pozabljamo, da jo preprosto lahko naberemo v lokalnem okolju. Na delavnici divje gline bodo učenke in učenci spoznali kaj je glina, kako jo pridobivamo in uporabljamo. Vsak udeleženi bo izdelal enega ali več manjših artefaktov izdelanih iz divje gline gline, ki jih bo po sušenju lahko odnesel domov. Delavnico bo vodil oblikovalec Rok Oblak iz kolektiva Krater.

20.00
Muzika na Starem trgu: Moonset , psihedelični rock
Moonset je štiričlanska zasedba, osnovana v Mariboru. Čeravno nas je stilsko precej težko opredeliti, svoj navdih črpamo iz del Howlina Wolfa, Led Zeppelinov, Erica Claptona in Bad Company. Tako v povsem avtorskem repertoarju prepletamo spevne refrene, psihedelične solaže in po svoje drzne melodije. Trenutno smo v procesu snemanja prvega albuma. Zasedba: Jure Ipavec (kitara, vokal), Zala Zabukovec (vokal, violina, kitara), Nik Krajnc (bobni, bas, piano), Nejc Prevolšek (bobni)

22.00
Eat your makeup , drag šov
Drag šov "Eat Your Makeup," ki je zaslovel v podzemnih klubih Ljubljane pod okriljem Pink. The Underground, se letos ponovno vrača na festival "Dobimo se pred ŠKUCem." Pridružite se nam na nepozabnem večeru, polnem blišča, drzne energije in fantazije pod zvezdnatim nebom stare Ljubljane! Povabite prijatelje, oblecite svoje najbolj ekstravagantne oprave in se prepustite noči, v kateri sanje postanejo resničnost, ličila pa gurmanska pojedina!
Nastopajo: Anđa Rupić - MC, Vera Vulva, Patricia Vulva, Eric Dagger, Babsi Adler

nedelja, 21. 7.
17.00
Poletne ustvarjalnice in Ustvarjalno 2 : Sitotisk express, delavnica za otroke in mlade, vodita Meta Žvokelj in Anka Iskra
Opis delavnice se nahaja zgoraj, v programu za 20. julij.

18.00
Teater v galeriji: Riba , gledališka predstava, Teater PolPet, 3+, 20'
Dve pomorščakinji plujeta po morju in skrbita za ladijski red. Iznenada iz morja skoči riba in v njima se prebudi ribolovski nagon. Monotona plovba se spremeni v brezglavi ribolov, ki na trenutke spominja na video igrico, saj junakinji preizkusita marsikaj, da bi riba pristala na njunem krožniku.
Predstava je brez besed, a močnih podob, ki se navdihujejo iz burleske, gledališča absurda in glasbe.
Avtorici: Polona Prosen in Yara Afram Boustany; nastopajoči: Polona in Petra Prosen; režijska pomoč: Alenka Marinič in Justin Durel

20.00
Muzika na Starem trgu: Noreia , etno
Skupina Noreia je petčlanska zasedba izkušenih glasbenikov, ki preigravajo tradicionalne irske, škotske in bretonske melodije, a ne vedno na povsem tradicionalen način! V zadnjem času skupina aktivno spaja »keltsko« tradicijo s svojo lastno dediščino – slovensko ljudsko glasbo, kar ustvarja unikaten in prepoznaven zvok!
Ana Novak (violina, vokal), Anej Ivanuša (lesena flavta, irske piščali, galicijske dude, vokal), Gašper Šinkovec (akustična kitara, vokal), Stanči Škarja (kontrabas), Robert Bone (irske dude, klarinet, irska piščal, klavir, vokal)

21.30
Muzika na Starem trgu, atrij Galerije Škuc: Katja Šulc, sodoben folk
Katja Šulc bo na letnem vrtu predstavila svoj nov album WEST WIND BLOW FROM YOUR PRAIRIE NEST , ki je izšel spomladi pri založbi ŠKUC. Album oplaja kultura staroselcev Severne Amerike, nastajal je na umetniški rezidenci na Institute of American Indian Arts (IAIA) v Novi Mehiki. Zajema avtorsko uglasbeno poezijo vidnejših staroselskih pesnikov in predelane staroselske pesmi, skozi katere v maniri sodobnega folka in americane tenkočutno spaja tradicijo s sedanjostjo in ob tem podaja staroselska pričevanja, poglede in vrednote.
'Zelo sugestiven album, ki ponuja vpogled v malo znano poezijo ameriških staroselcev. Čarobno zvokovno in besedno ozračje.' Radio Študent
Zasedba: Katja Šulc (vokal, ukulele, boben), Andraž Mazi (pedal steel kitara, banjo, dobro), Luka Uršič (klavirski bas, sint, piščal)

ponedeljek, 22. 7.
17.00
Ustvarjalno 2 : Prenos fotografije na blago , delavnica za otroke in mlade, vodi Nina Pernat
Na delavnici se bomo seznanili s tehniko prenosa natisnjene fotografije na različne materiale in površine tokrat specifično na blago in les, doma pa boste z osvojenim znanjem lahko poskusili proces tudi na recimo steklo, porcelan ali različne kovine, izbire je veliko. Tehniko lahko uporabimo zgolj pri dekoraciji materialov lahko pa preko podobe pripovedujemo različne zgodbe, ki so lahko družbeno angažirane ali pa osebno izpovedne. Odvisno od našega namena in domišljije podobe zaživijo v našem umetniškem izrazu, preko reproduciranja in raziskovanja pa ohranjamo igrivost. Za ves material bo poskrbljeno, vendar so dobrodošli vaši prispevki v obliki različnih bombažnih ali lesenih podlag. Fotografije lahko prinesete s seboj na USB ključku, lahko že natisnjene, nekaj pa jih bo na voljo tudi na kraju samem.

18.00
Teater v galeriji in Pravljično druženje: Kobilica Milica prihiti na pomoč , kamišibaj predstava, Tina Zadnik, in Pravljično druženje z avtorico Mašo Cvar
Vse skupaj se dogaja na čudovit poletni dan, ko se travniška bitja pripravljajo na veliko travniško slavje. Vsak ima kakšno težavico ali celo dvomi v svoje sposobnosti in kobilica zna vsem odlično pomagati in svetovati, razen sama sebi. A na koncu le spozna, da tudi ona marsikaj zna in tudi njej marsikaj uspe.
avtorica: Maša Cvar, ilustracije: Tina Zadnik

18.30
Poletne ustvarjalnice: Kralj živali , ustvarjalna delavnica, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB)
Na delavnici se bomo spopadli z levom, kraljem živali. Trši karton bomo najprej porisali z levjimi potezami, da bo njegova griva res pisana, pa bomo uporabili prepletene barvne delce, ki jih bomo sestavili iz odpadnega papirja.

20.00
Muzika na Starem trgu: Falajček, etno
Prekmurje ni znano samo po svoji gostoljubnosti in odlični kulinariki, ampak tudi po ljudski glasbi. Ta se precej razlikuje od ostale slovenske glasbe in prav nikogar ne pusti ravnodušnega. Prekmurje je na stičišču več kultur, kar se tudi odraža v melodiki in besedilih pesmi. S to glasbo sta odraščala violinist Miha Kavaš in cimbalist Dani Kolarič, ki sta svoje prve glasbene korake naredila v zasedbi Mlada beltinska banda. S pevko, s katero Miha igra pri zasedbi Ethnotrip, Tjašo Šimonka Kavaš, želijo vsakemu poslušalcu pričarati falajček (košček) njihovega Prekmurja - zgodbe o lübezni, Muri in življenju.

22.00
Teater v Galeriji: Kaplja soli, gledališka predstava, Slovensko stalno gledališče Trst
Avtorski projekt tržaške igralke in režiserke Patrizie Jurinčič Finžgar raziskuje dimenzijo človekove arhetipske povezave z naravo, pomen obredov, hkrati vzpostavlja povezave s primorskim teritorijem in na poseben način z morjem. Na osnovi verzov istrskega pesnika Edelmana Jurinčiča, z izvirno glasbo Andrejke Možina in s sodelovanjem kitarista Janoša Jurinčiča se pripoved razvija skozi govorjeno besedo in glasbo, povezuje starodavne mite različnih narodov in kultur, katerim je slana kaplja skupna tema, vzpostavlja prekinjene vezi med človekom in naravnim svetiščem, kateremu pripada.
Avtorica izvirne glasbe: Andrejka Možina; avtorica scenarija: Patrizia Jurinčič Finžgar; kitarist: Janoš Jurinčič; foto: Agnese Divo; nastopajoča: Patrizia Jurinčič Finžgar in Janoš Jurinčič

torek, 23. 7.
17.00
Ustvarjalno 2 : Prenos fotografije na blago, delavnica za otroke in mlade, vodi Nina Pernat
Opis delavnice se nahaja zgoraj, v programu za 22. julij.

18.00
Teater v galeriji: Zmaj Zakaj , gledališka predstava, Zlata ptica, 3+, 35'
Grajska legenda s trubadurjema, maskami, lutkami in kamišibajem
Potujoča igralca - trubadurja potujeta in igrata - kot pravita: za pijačo, jedačo, pa tudi, da bi povedala zgodbe, ki jih ni še nikoli nihče slišal. Tokrat razkrijeta legendo o Zmaju Zakaju, ki je preveč razmišljal in premalo ljubil. Skupaj z gledalci se podata na pot, ki zahteva razvozlavanje ugank, odrekanje, vztrajnost in celo malo zvijačnosti. Če gre vse po sreči, pa nas Zmaj na koncu nauči, da ima beseda "zakaj" eno samo pravo nadaljevanje: "zakaj je tako lepo živeti?"
Igrata: Uršula Vratuša in Marija Filimonenko; scenarij: Uršula Vratuša, scenografija in kostumi: Marija Filimonenko, Evgenija Erohina

18.30
Poletne ustvarjalnice: Jaz kurator_ka! , ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
Na delavnici Jaz, kurator_ka se bomo pobliže spoznali s poklicem kuratorja_ke. Poskusili bomo odgovoriti na vprašanja, kaj vse dela kurator_ka oziroma kakšna je njegova oziroma njena vloga v umetniškem sistemu. Nato bomo poskušali sami kurirati svojo prvo razstavo. Dela, nastala na delavnici Modri odtisi, bomo pregledali, selekcionirali ter postavili v prostor. Naučili se bomo napisati tudi kratek spremljevalni tekst o razstavi, ki bo obiskovalcem_kam pomagal razumeti posamezna dela ter razstavo kot celoto.

20.00
Muzika na Starem trgu: Tretji kanu , indie-pop
Tretji kanu je indie-pop skupina iz Novega mesta, ki v svojem plovilu prevaža zgodbe o svobodi, ljubezni in prijateljstvu. Melanholične pridihe z začimbami optimizma v njihovih skladbah zaobjemajo nežne melodije in únisóno prepletanje dveh, ki sta svoje ustvarjanje združila v Tretjem.
Zasedba: Anja pavlin (vokal), Jan Medle (vokal, akustična kitara), Dejan Slak (klaviature)

22.00
Teater v Galeriji: Ivan Grozny , dramedija, Žiga Čamernik in Lana Len
V motelu neke sobe se odvija zgodba med moškim in žensko, ki je vse prej kot običajna. Gre za čustveno nabit partnerski odnos, kjer se veliko govori, opravičuje, duhoviči in celo grozi, pravo vprašanje pa je, kaj je tisto, kar najbolj zaleže. Vse skupaj je prekrito še s tančico zgovorne tišine, v okviru katere se lahko najde tudi kakšen odgovor.
Predstava je nastala po motivih dramskega teksta Terrible Jim Fitch , Jamesa Lea Herlihyja.
Ivan Grozny: Žiga Čamernik, Lana Len: XXX, Trener igre: Janez Vajevec

sreda, 24. 7.
18.00
Teater v galeriji: Pošastozavri in jabolko spora , lutkovna predstava, LG Bičikleta, 3+, 30'
Ceratozaver si želi bili strašen. Alozaver pa s svojimi velikanskimi zobmi še bolj grozljiv. In strašansko grozovit hoče biti tudi komaj izvaljeni Tiranozaver. Ko ti dinozavri zaropotajo in zarohnijo zahtevajo, da se neha vrteti celo Zemlja. Rastlinojedi dinozavri trepetajo in bežijo pred njimi. Ampak potem, prestrašeni dinozavri staknejo glave skupaj in s pametjo vso to strašnost z enim zamahom premagajo!
Avtor: Helena Kraljič; režija: Brigita Leban; igra in scenografija: Brigita Leban; lutke: Maja Ljubič; glasba: Zlatko Djogič

18.00
Ustvarjalno 2 : Oblikovanje tekstilnega nakita , delavnica za mlade, vodi Urška Sadar
Izdelovalo se bo nakit iz odpadnega tekstila, ki nastane iz ostanka od proizvodnje. Predznanje ni potrebno. Cilj delavnice je spodbujanje kreativnosti ter demonstracija uporabe tradicionalnih tehnik tekstilnih umetnosti in obrti pri mladi, nadebudni generaciji. Na delavnici se bodo ustvarili novi, unikatni kosi nakita in modnih dodatkov.
Prijave zbirajo na ustvarjalno.skuc@gmail.com

18.30
Poletne ustvarjalnice: Kolaži iz tekstila , ustvarjalna delavnica recikliranja, vodi Nevena Aleksovski

20.00
Muzika na Starem trgu: 3:rma , dark folk
3:rma je kantavtorski projekt kitaristke Urške Supej in vokalistke Maše But. Projekt, ki gradi most med glasbo in poezijo, katerih avtorici sta Urška in Maša, plava v jazzovskih, pop in folk vodah ter se dotika tematik kot so feminizem, brezizhodna razmerja, vera ipd. Glasbenici iščeta inspiracijo v kantavtorjih, kot so Bob Dylan, Laura Marling in Leonard Cohen ter pesnikih, kot so Edna Saint Vincent Millay, Emily Dickinson, Reiner Maria Rilke ter zapisih kot je The Second Sex avtorice Simone de Beauvoir.
Projekt predstavlja kontrast med spevnimi melodijami in težkimi tematikami, kot je na primer življenjski kontrast med idealom in realnostjo. Avtorici želita na tak način, skozi lepo in poslušljivo glasbo, spodbuditi razmišljanje o temah in problemih, ki jih ljudje pogosto preslišimo in spregledamo.

22.00
Teater v galeriji: Flamenko in omara , plesno-glasbena predstava, Anja Mejač in Luka Uršič
Predstava se opira na intimno zgodbo para; med sestavljanjem omare v skupnem studiu je Luka ob tem tvoril naključne zvoke, Anja je medtem vadila flamenko. Nehote se je zgodila povezava, tako z gradnjo zvočne kompozicije kot skupnega prostora. Omara tako postane njun skupni prostor, postane nosilka njunega odnosa.
Preplet plesa in glasbe na preseku flamenka, plesne improvizacije, konkretno ustvarjenega ter elektronsko sintetiziranega zvoka, s katerim koreografinja Anja Mejač in glasbenik Luka Uršič ponudita voajerski pogled v neoprijemljivost živega odnosa, vpetega v abstraktno strukturo.
Komunikacijo ustvarja sprehajanje med gradnjo in razgradnjo zunanjega – slišnega, vidnega, tipnega – ter umikanjem v poslušanje notranjega, nemerjenega. Gre za odprto formo umetniškega dela, kjer so smeri dogajanja in postaje zastavljene, a razvoj materiala sledi improviziranemu dialogu med performerjema.
Avtorja: Anja Mejač, Luka Uršič; ples, koreografija: Anja Mejač; glasba, zvočno oblikovanje: Luka Uršič KALU; dramaturgija: Ana Pandur, umetniško svetovanje: Snježana Premuš; oblikovanje prostora: Anja Mejač, Luka Uršič; kostumografija: Nina Čehovin; video projekcija: Urša Čuk – rastrLAB; oblikovanje luči: Igor Remeta; produkcija: Skladišče 172; koprodukcija: Kino Šiška

četrtek, 25. 7.
18.00
Teater v Galeriji: Mojca Pokrajculja , lutkovna predstava, LG Zapik, 2+, 35'
Mojca pokrajculja je lutkovna predstava, ki je primerna za tiste velike, pa tudi tiste zelo majhne. Mehke pisane lutke v pravem glinastem loncu jo delajo dinamično, toplo in barvito, vseskozi pa nas spremljajo tudi iskrive pesmice ter ljudski inštrumenti.
Kako spravimo deklico v lonček? Pa še medveda in kup drugih? Z lahkoto, če smo v lutkovnem gledališču! V lonček se vsi zatečejo pred mrazom, ki ščipa, zbada, spodnaša in pritiska…
* Besedilo je prejelo Zlato hruško, predstava pa 25 zlatih zvezdic na Mednarodnem festivalu Lutkovni pristan v Mariboru ter bila uvrščena in gostovala v selekciji predstav na mednarodnem festivalu PIF v Zagrebu 2007. *

18.00
Ustvarjalno 2 : Mozaik malo drugače , ustvarjalna delavnica za mlade, vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst (KUD Galerije C.C.U.)
Spoznali bomo tehniko ustvarjanja mozaika iz plute in z recikliranjem plutovinastih zamaškov, preobraženih v zanimive oblike, oblikovali čisto svoj, unikaten mozaik.

18.30
Poletne ustvarjalnice: Razglednice iz Ljubljane , ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski

20.00
Muzika na Starem trgu: Blu.sine , trip hop, dark pop, alternative
Skupina Blu.Sine deluje od leta 2009 in ustvarja avtorsko glasbo s slovenskimi besedili v svojem značilnem temačnem in melanholičnem slogu, s katerim kreativno združuje elemente trip hopa, filmske glasbe, dark popa in alternative. Leta 2014 so na prvencu Can You Hear in Color? združili dvanajst avtorskih skladb in se predstavili s klubskimi koncerti po Sloveniji. Leta 2019 so izdali svoj drugi album z naslovom 10 in ga predstavili so ga s singloma Mir in Dež. Poleti 2020 so svoj repertoar v razširjeni akustični zasedbi predstavili tudi v oddaji Izštekani na Valu 202 in posnetek leta 2022 izdali kot album pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija. 1.6.2023 pa je skupina izdala svoj tretji studijski album z naslovom Tree. Na albumu so poleg rednih članov skupine, ki so Urška Bajec na vokalu in klaviaturah, Žiga Kroflič (Ambra, ex-Nova Schola Labacensis, ex-Ophidian) na kitari, Bor Hodžič (ex-Umbilikal) na basu in Darian Kocmur (Siderean) na bobnih, sodelovali še Žiga Četrtič na klaviaturah, Žan Florjanc na trobenti, Miha Šinigoj (Hellsword, JazzOud Quartet, Nova Schola Labacensis) na čelu ter Tomaž Šinigoj (JazzOud Quartet, Nova Schola Labacensis) na violini in hangu. Za snemanje, miks, produkcijo in vizualno podobo je poskrbel Žiga Kroflič. Blu.Sine so zvočne podobe o iskanju, izgubljanju, spoznavanju in sprejemanju, ujete nekje med večno jesensko melanholijo in temno, hladno sodobnostjo.
Zasedba: Urška Bajec (vokal, klaviature), Žiga Kroflič (kitara, sempli), Bor Hodžić (bas), Darian Kocmur (bobni)

22.00
Črna skrinjica , pesniško-glasbeni večer
Črna skrinjica je drobna založba, namenjena le poeziji in poetičnemu. Okoli sebe združuje avtorice in avtorje, ki pišejo drugače od splošno uveljavljenega kanona, ki pišejo tako, da jih marsikatera založba nikoli ne bi želela sprejeti medse. Ali še bolje - si ne bi drznila :)
Tokrat boste poslušali poezijo ene pesnice in treh pesnikov, ki so že ali pa še bodo svojo knjigo izdali pri tej žepni založbi. Peti bralec je glavni in odgovorni urednik založbe, njen ustanovitelj, ki si je privoščil dejanje korupcije in sam sebe pripel na program. Ker je branje poezije samo po sebi precej dolgočasno, smo dodali kitarista in didžejko. Da, na poezijo boste lahko tudi malce zaplesale in zaplesali.

petek, 26. 7.
18.00
Teater v galeriji: Gravitacija perspektive , sodobni cirkus, zračne akrobacije, Društvo Mismo Nismo
Predstava Gravitacija perspektive predstavlja drugi del avtoričine druge trilogije z naslovom PrepLetanje. Trilogija se ukvarja z medsebojno prepletenostjo, povezanostjo in sovplivom vsega organskega in anorganskega okolja. Po prvem delu z naslovom Etida za prepariran klavir in vrv, kjer je avtorica preko zračnih akrobacij ter manipulacije zračne vrvi kreirala glasbo na prepariranem pianinu, se v drugem delu trilogije, predstavi z delom Gravitacija perspektive, ki ima po navdihu prve predstave prav tako tri dele. Manipulacija in s tem (so)vplivanje se z vrvi prestavi na telo samo, ki z gibanjem neposredeno (preko senzorja pritrjenega na telo ter konstrukcijo za zračne akrobacije) vpliva in spreminja glasbo. V prvem delu predstave tako lahko pozorna poslušalka sliši manipulirano glasbo, ki jo je Morton Feldman naslovil: For John Cage, ki jo avtorica in gibalka s svojim gibanjem popolnoma predrugači in ustvari novo zvočno kraino.
Sodobno-cirkuška predstava Gravitacija perspektive subtilno skozi kreativno raziskovanje zračnih akrobacij in preizprašuje vprašanja obrata perspektive. Vsebino črpa tudi s strani avtorjev, ki so se s temo že ukvarjali. Na primer po Raulu Vaninghamu je ravno trenutek ustvarjalne spontanosti “najmanjša možna manifestacija obrata perspektive".
Koncept, koreografija, izvedba, manipulacija glasbe: Danijela Zajc; pomoč pri režiji: Jaka Andrej Vojevec; avtorska glasba: Tjaž Juvan; oblikovanje zvoka: Tjaž Juvan / Sašo Puckovski; pomoč pri koreografiji: Tjaž Juvan; programiranje in sestava senzorjev: Jurij Podgoršek; kostumografija: Katarina Zalar; oblikovanje luči: Maja Pahor; tehnična pomoč: Maja Pahor, Jaka Vojevec, Sašo Puckovski; produkcija: Društvo Mismo Nismo; izvršna produkcija: Danijela Zajc; koprodukcija: Društvo Matafir

18.00
Prvoosebno raziskovanje zgodb , medgeneracijski bralni klub, vodi Zala Hriberšek
Branje je samotno opravilo. Včasih bi si zato želimo tudi govoriti o prebrani zgodbi, o branju izmenjati mnenja in občutke. Če tako čutite tudi vi, vas vabimo k branju romana Sarah Waters: Privlačnost (Založba ŠKUC).
Po predhodni prijavi vam bomo poslali zgodbo po e-pošti. Prijave info@skuc.org (za bralni klub)

18.30
Poletne ustvarjalnice in Ustvarjalno 2 : Svetleče lanterne , ustvarjalna delavnica za mlade, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB)
Na delavnici bomo steklene kozarce za vlaganje s pomočjo lepilnih trakov, papirja in spretnih prstov spremenili v svetleče laterne. Da nas svečke, ki bodo zagorele v njih, ne bodo spekle, jim bomo dodali še ročaje iz vrvi. Naj vam lanterne osvetlijo tople poletne noči.

20.00
Muzika na Starem trgu: Zhlehtet, jazz, v sodelovanju z Imago Sloveniae
Zhlehtet je glasbeni kolektiv, ki deluje pod vodstvom pianista in skladatelja Roka Zalokarja. Pojavlja se v različnih formatih in združuje dimenzije akustičnega in elektronskega zvoka. S koreninami v tradiciji spiritualnega jazza ostaja zvest sporočilu trenutka in medsebojnemu razumevanju.
Začetki kolektiva segajo v leto 2019, ko se je v kombinaciji živih nastopov in dela v glasbenem studiju izoblikoval značilen zvok. Dokumenta tega obdobja sta albuma Toyomi in Celica, ki združujeta elemente žive improvizacije in moderne glasbene produkcije. Naslednji album Portals Vol. 1 predstavlja kompozicije kolektiva, v formatu jazzovskega kvinteta, slednji je bil izbran med najboljšimi ploščami leta 2022 v reviji Mladina in Radiu Študent.
V 2023 pa se je kolektiv predstavil z energetično live kompilacijo Poletje Loops, ki dokumentira unikatnost koncertne izkušnje spontanega muziciranja na raznolikih prizoriščih - vse od jazz klubov do psy-trance festivalov. Naslednja izdaja Podhod se osredotoča na meditativno izkušnjo žive izvedbe, najnovejši album Vrt pa razvije idejo glasbe, ki se zgodi na posebnih lokacijah. Rdeča nit zasedbe je kanaliziranje energije koncertnega večera in s tem tkanje kolektivne izkušnje skupaj s publiko.
Zasedba: Rok Zalokar (klavir, elektronika), Alja Petric (vokal, tolkala), Lenart De Bock (flavta, saksofon), Žiga Smrdel (bobni)

20.30
Kunty horror show, intergalaktični, znastvenofantastični komični šov , House of Kunt
V House of Kunt, največji slovenski hiši kraljic in kraljev preobleke ter povezanih umetnic_kov, pripravljamo za vas nekaj prav intergalaktičnega, znanstvenofantastičnega, strašnega, predvsem pa komičnega! Zavrtite se z nami v fabulozno kuntastičnem "Time Warpu" in zaužijte spektakularno vzdušje Kunty Horror Showa!
The Kunty Horror Show spremlja zgodbo zaljubljenega para, Janet in Brada, ki naletita na ekscentrično skupino likov, vključno s kuntastično-bizarnim Frankenfurterjem. Njihova noč v zapuščeni graščini postane bizarna pustolovščina, polna glasbe, spolnosti in nenavadnih presenečenj, kot je rojstvo Frankenfurtjerjeve misteriozne pošasti. Skozi epski ples "Time Warp" se razvijejo nenavadni dogodki, ki odkrijejo skrivnosti bitij iz transplaneta Transilvania.

sobota, 27. 7.
18.00
Teater v Galeriji: Nedeljsko kosilo , gibalna predstava, Zavod ODTIS in ŠKD Gibatorij
Obred kosila je najbolj razširjen ritual vsake kulture. Izvedba je enostavna, druščina se mora zbrati in skupaj zaužiti hrano. Le kaj gre lahko narobe?
Pretirano natančen res da venomer spominja na čas in urejenost, a kaj ko se zdolgočasenka vleče kot polž ali pa ekstatično dirja sem ter tja, med tem ko se samovšečnica fotografira ob vsaki ulični svetilki. Pa je tu še ona, ki da vsako bleščečo in tudi nevredno stvar v svoje prenatrpane žepe. Kot da organizacija ne bi bila dovolj težka je tu še borka za svobodo udov, ki njihovo prihajanje popelje v nepredstavljive zaplete.
Predstava koristi tehnike uličnega in fizičnega gledališča, Capoeire, akrobatike, sodobnega plesa in performansa. Z omenjenimi pristopi želimo na eni strani razširjati umetniški prostor kot možen način ustvarjanja in delovanja ne glede na osebne okoliščine posameznika. Spoznavamo meje zmogljivosti naših teles. Kombinacija gibanja z vozičkom kot tudi brez njega, dodaja novo dimenzijo predstavi in odpira vprašanje kaj vse je še mogoče.
Ustvarjalci in izvajalci: Katjuša Kovačič, Nikola Orešković, Alicia Ocadiz, Mija Pungeršič, Marja Koren, Barbara Šamperl; pomoč pri ustvarjanju: Globus Hystericus; scenografija: Marko A. Kovačič; foto: Branko Klančar;

18.30
Poletne ustvarjalnice: RazGibalnica , ustvarjalna delavnica, vodi Katjuša Kovačič (projekt Izrazi se 3)
Obrni se na glavo in nasmej. Pomagaj prijatelju, da se povzpne višje. Razigrano poskoči in varno pristani. Raziskovali bomo gibalne vzorce, ki krepijo telo, razvijajo motoriko in koordinacijo preko veščin plesa capoeire in cirkuške akrobatike. Delavnica je del projekta Izrazi se 3.

18.00
Na obisku: Adrijan Praznik , vodeni ogled umetniškega ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
Otroci in starši, lepo vabljeni na obisk ateljeja umetnika Adrijana Praznika. Umetnik nam bo najprej pokazal svoja dela ter razkazal svoj delovni prostor. Nato bomo skupaj ustvarjali ter se naučili nekaj zanimivih načinov ustvarjanja kolažov.
Adrijan Praznik (1988) je leta 2016 zaključil študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer je prejel tudi nagrado akademije za posebne umetniške dosežke. Leta 2014 se je predstavil s samostojno razstavo Na naslednji postaji izstopim v Kinu Šiška ter skupaj z Evo Lucijo Kozak in dr. Petjo Grafenauer pripravil razstavi Neujemanja I in II v Galeriji Equrna in UGM Studiu v Mariboru. Istega leta je z The Lost World samostojno razstavljal v Galeriji Alkatraz. V 2015 je sodeloval na razstavi Tribuna; lep časopis v avditoriju Moderne galerije in skupinski razstavi Svetlobne gverile V temo v Galeriji Vžigalica. Leta 2016 se je predstavil s samostojno razstavo v sklopu Cikla samostojnih razstav v Kinu Šiška. Udeležil se je umetniških rezidenc v Rigi ter Berlinu, kjer je z Evo Lucijo Kozak in dr. Petjo Grafenauer pripravil razstavo Mismatches na Veleposlaništvu RS ter s pomočjo Toppalais razstavo Dezemberausstellung. Konec leta 2015 je sodeloval na skupinski razstavi Equrna POP! v Galeriji Equrna, oktobra 2016 pa se je s samostojno razstavo Kongres predstavil v novomeški galeriji Simulaker. Redno je ilustriral za Tribuno ter objavljal v številnih drugih publikacijah. V sklopu programa Odprti atelje galerije DobraVaga se je predstavil s projektom Old News v sodelovanju z Andreo Knezović in Andreasom Cesarinijem. Njegova dela so del grafične zbirke Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Živi in dela v Ljubljani.
Veselimo se druženja z vami!, Obisk vodi Nevena Aleksovski. Trajanje: 2 uri

20.00
Muzika na Starem trgu: Tomaž Hostnik , kantavtorski koncert
Tomaž Hostnik je kantavtor, pripovedovalec, pesnik in vizualni umetnik. Napisal je več kot sto skladb v slovenskem jeziku, kar vključuje celoten opus zasedb Vudlenderji, Drajnarjuva vampa, Hostnik pa Krečič, glasbo za otroke, film, gledališče, itd. Za svoje ustvarjanje je na 14. mednarodnem festivalu kantavtorstva (Kantfest) prejel zlato kanto, na Popevki 2019 in 2021 nagradi za najboljše besedilo, leta 2023 pa zmagal na Festivalu slovenskega šansona, kjer je prejel tudi nagrado za najboljšo glasbo.

22.00
Teater v galeriji: Gospa Judit , monodrama, premiera, ŠKUC gledališče
Roman, novelo ali satirično povest, kot besedilo Gospa Judit žanrsko označujejo različni literarni zgodovinarji, je Ivan Cankar začel pisati leta 1903, izšla pa je leta 1904 kot odgovor na uničujoče in zavrnilne kritike njegovega romana Hiša Marije Pomočnice , ki je izšel leta 1903. V delu Gospa Judit je Cankar odkrito kritiziral zlagano meščansko družbo in moralo svojega časa ter z Judit vzpostavil nov lik ženske v slovenski literaturi – etično pozitiven ženski lik. Cankar v vseh svojih delih, tudi v Gospe Judit , prepleta in razvija dva tematska nastavka: hrepenenje in socialnopolitično tematiko. Tokratna odrska priredba se osredotoča na Juditino hrepenenje in njeno iskanje ljubezni, ki sta gonilo celotnega dogajanja. Judit je edinka, ki je odrasla brez materine ljubezni, izhaja iz intelektualnega okolja, njen oče je učitelj, sama je izobražena, starejši mož pa jo vpelje v družbeno elito. Zelo mlada stopi v zakon brez ljubezni, nezvestega moža prezira, do njega čuti gnus. Tako kot pred njo Ema Bovary in Ana Karenina se tudi Judit ne boji pretrgati vezi zlaganega meščanskega zakona, da bi lahko sledila zahtevam srca. Judit hrepeni po čisti ljubezni, išče jo v različnih moških, ki pa niso dovolj močni, da bi ji ljubezen vračali in tako omogočili, da bi prenehala hrepeneti po njej. Judit je v iskanju ljubezni in hrepenenju popolnoma sodobna junakinja, ki ne pristaja na kompromise, polovičarstvo in zlagane odnose. Ne podreja se pričakovanjem in zahtevam družbe, temveč se poda na samotno pot iskanja ljubezenskega ideala, kar jo pripelje do resignacije in razočaranja. Ali je prava, čista ljubezen med dvema človeškima bitjema, upoštevajoč zahteve družbe, sploh mogoča?
Avtorica priredbe in strokovna sodelavka: Tatjana Doma; Režiser in scenograf: Alen Jelen; Kostumograf: Claudi Sovrè; Lektor: Martin Vrtačnik; Prevajalka v angleščino: Ana Bohte; Lektorica za angleški jezik: Arven Šakti Kralj; Gospa Judit: Gaja Višnar

nedelja, 28. 7.
18.00
Teater v galeriji: Zunaj , plesni performans za družine, premiera, Barbara Kanc (Plesni teater Ljubljana)
Narava in urbani prostor / gibanje, land art, zvok / za družine.
Obrnite svoj običajen pogled na glavo ter raziskujte prostor tudi navzgor, navznoter, čez in naokrog!
Zunaj je edinstvena izkušnja / interaktivni sprehod, ki vas popelje po izbranih kotičkih širše okolice Plesnega Teatra Ljubljana. Prostore našega vsakdana odkriva, razkriva in raziskuje skozi gibalne, vizualne, taktilne in zvočne elemente in preko tega ustvarja nov poetičen prostor, prostor za prisotnost in domišljijo.
Dramaturgija: Nika Arhar, kostumografija: Tina Pavlin; avtorska glasba: Samo Kutin; arhitektura prostora: Metod Blejec, Una Rebić; kreativna producentka: Katja Somrak; nastopa: Barbara Kanc

18.30
Poletne ustvarjalnice: Letala , ustvarjalna delavnica, vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst (KUD Galerije C.C.U.)
Vabljeni na pravljično ustvarjalni polet! Na ustvarjalnici bomo z recikliranjem kartona izdelovali unikatna letala vseh vrst.

19.00
Teater v galeriji: Gospa Judit , monodrama, ŠKUC gledališče

20.30
Muzika na Starem trgu, atrij Galerije Škuc: Veronika Nikolovska , uglasbena poezija
22-letna kantavtorica Veronika Nikolovska, trenutno v svetu glasbe išče svojo pot, se izobražuje, odkriva in raziskuje ozadje ustvarjanja v glasbeni industriji. Pri ustvarjanju in nastopanju ji pomaga igralec in glasbenik, Gašper Lovrec. S svojo kariero je pričela pred tremi leti in v tem času izdala šest singlov. Material za besedila črpa iz svojih izkušenj. Čustva in doživljanje življenja najraje zapiše v rimah, ki jih podpre z žanrsko raznolikimi podlagami, ki pa se v zadnjem času vedno jasneje avtorsko izrisujejo. Nekatere pesmi so mešanica popa in funka, ustvarja pa tudi v bolj minimalističnem slogu, samo s kitaro in vokalom. Nastopala je na odprtjih razstav in na festivalih (Kavč festival, Nextival, festival Tresk). Kot predskupina je v Kud Chanel zero nastopila za kantavtorico Doro Tomori. S pesmijo Ti si moj svet, se je na Festivalu slovenskega šansona 2023 uvrstila v finale, ki bo potekal oktobra 2023.
Mlad duet, ki se glasbeno razvija in kantavtorica, ki svoja besedila piše v angleščini, bi lahko kot predskupina koncertu doprinesla vpogled v ustvarjalni svet mlajše generacije glasbenikov. Senzibilnost tekstov Veronike Nikolovske bi bila odličen predtakt opusu Patti Smith. Besedila, ki izražajo stanje posameznika, občutljivega na svet okoli sebe, in ki življenje doživlja skozi umetnost.

Društvo ŠKUC si pridržuje pravico do spremembe programa.
Organizator: Društvo ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana, info@skuc.org , https://skuc.org/ , FB, Instagram
Prost vstop nam omogočajo: MOL - Oddelek za kulturo in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Turizem Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Urad RS za mladino, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, NTF, Univerza v Ljubljani, Vertigo, Staroljubljanski zavod za kulturo, Zavod Omrežje, KUD Galerija C.C.U., Klet Brda, z.o.o. Dobrovo, Črna skrinjica, 3 MUHE - pravična trgovina, Center za slovensko književnost, Tam-tam, L'mit, Potemkinove vasi, DPG, Slaščičarna pri vodnjaku, Druga Violina, Dana, MuminoLET'S MEET IN FRONT OD ŠKUC
Concerts, shows, fashion show, performances, exhibitions, literary events, creative workshops, Library under the Treetops and Škuc market
Friday, 19 July – Sunday, 28 July 2024 (exhibitions until 9 August 2024), every day at Stari trg 21, Ljubljana
In case of rain or changeable weather, events will be held inside the ŠKUC Gallery.
All events are admission-free! PROGRAMME Friday, 19 July 18:00 – Theatre in the Gallery: Watch the Cactusss! , theatre play, Teater Cizamo 19:00 – Exhibition opening and fashion show: POVEZ , School of Textile and Fashion Design, Department of Textiles, Graphics and Design, Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana 19:30 – Exhibition opening: Pia Hočevar Mucić: "DIS-ORDER" , photographic exhibition 20:00 – Music in Stari trg, atrium of the Škuc Gallery: Chilli space night, w/Dojaja and Shekuza (live) 20:30 – Jazz stage in Gornji trg: Igor Lumpert & Svoboda , jazz, in collaboration with Imago Sloveniae Saturday, 20 July 17:00 – Summer creative workshops and Creative 2 : Screen-printing Express , workshop for children and young people run by Meta Žvokelj and Anka Iskra 18:00 – Theatre in the Gallery: The Knight, the Dragon and the Lake , theatre play, Uroš Potočnik 18:30 – Summer creative workshops: Wild Clay , urban ecology workshop run by Rok Oblak (Krater) 20:00 – Music in Stari trg: Moonset , psychedelic rock 22:00 – Eat Your Makeup , drag show Sunday, 21 July 17:00 – Summer creative workshops and Creative 2 : Screen-printing Express , workshop for children and young people run by Meta Žvokelj and Anka Iskra 18:00 – Theatre in the Gallery: Fish , theatre play, Teater PolPet 20:00 – Music in Stari trg: Noreia , ethno 21:30 – Music in Stari trg, atrium of the Škuc Gallery: Katja Šulc , contemporary folk Monday, 22 July 17:00 – Creative 2 : Photo Transfer on Canvas , workshop for children and young people run by Nina Pernat 18:00 – Theatre in the Gallery and Storytime: Grasshopper Milica to the Rescue , kamishibai performance, Tina Zadnik , and Storytime with author Maša Cvar 18:30 – Summer creative workshops: The King of Beasts , creative workshop run by Petra Gosenca (GUMB Association) 20:00 – Music in Stari trg: Falajček , ethno 22:00 – Theatre in the Gallery: A Drop of Salt , theatre play, Slovene Permanent Theatre Trieste Tuesday, 23 July 17:00 – Creative 2 : Photo Transfer on Canvas , workshop for children and young people run by Nina Pernat 18:00 – Theatre in the Gallery: The Curious Dragon , theatre play, Zlata ptica 18:30 – Summer creative workshops: I, Curator! , creative workshop run by Nevena Aleksovski 20:00 – Music in Stari trg: Tretji kanu , indie-pop 22:00 – Theatre in the Gallery: Ivan the Terrible , dramedy, Žiga Čamernik and Lana Len Wednesday, 24 July 18:00 – Theatre in the Gallery: Monstersaurs and the Apple of Discord , puppet show, LG Bičikleta 18:00 – Creative 2 : Textile Jewellery Design , workshop for young people run by Urška Sadar 18:30 – Summer creative workshops: Textile Collage , recycling creative workshop run by Nevena Aleksovski 20:00 – Music in Stari trg: 3:rma , dark folk 22:00 – Theatre in the Gallery: Flamenco and the Wardrobe , dance and musical performance, Anja Mejač and Luka Uršič Thursday, 25 July 18:00 – Theatre in the Gallery: The Girl and the Pot , puppet show, LG Zapik 18:00 – Creative 2 : Mosaic With a Twist , creative workshop for young people run by Simon Drofenik and Mateja Herbst (C.C.U. KUD Gallery) 18:30 – Summer creative workshops: Postcards From Ljubljana , creative workshop run by Nevena Aleksovski 20:00 – Music in Stari trg: Blu.sine , trip hop, dark pop, alternative 22.00 – The Black Box , poetry and music night Friday, 26 July 18:00 – Theatre in the Gallery: The Gravitation of Perspective , contemporary circus, aerial acrobatics, Mismo Nismo Association 18:00 – First-person Storytelling , intergenerational book club run by Zala Hriberšek 18:30 – Summer creative workshops and Creative 2 : Light Lanterns , creative workshop for young people run by Petra Gosenca (GUMB Association) 20:00 – Music in Stari trg: Zhlehtet , jazz, in collaboration with Imago Sloveniae 20:30 – Kunty Horror Show , intergalactic, sci-fi comedy show, House of Kunt Saturday, 27 July 18:00 – Theatre in the Gallery: Sunday Lunch , movement performance, ODTIS Institute and ŠKD Gibatorij 18:30 – Summer creative workshops: RazGIBalnica , movement creative workshop run by Katjuša Kovačič 18:00 – Visiting: Adrijan Praznik , guided tour of art studio and creative workshop, run by Nevena Aleksovski 20:00 – Music in Stari trg: Tomaž Hostnik , singer-songwriter 22:00 – Theatre in the Gallery: Miss Judith , monodrama, premiere, ŠKUC Theatre Sunday, 28 July 18:00 – Theatre in the Gallery: Outside , dance performance for families, premiere, Barbara Kanc (Dance Theatre Ljubljana) 18:30 – Summer creative workshops: Planes , creative workshop run by Simon Drofenik and Mateja Herbst (C.C.U. KUD Gallery) 19:00 – Theatre in the Gallery: Miss Judith , monodrama, ŠKUC Theatre 20:30 – Music in Stari trg, atrium of the Škuc Gallery: Veronika Nikolovska , musical poetry

PROGRAMME OF EVENTS LASTING MORE THAN ONE DAY
Friday, 19 July – Sunday, 28 July 2024, every day from 17:00 to 22:00 at Info ŠKUC
Škuc market: Sale of books published by ŠKUC Publishing and Center for Slovenian Literature at discount prices, promotional materials and Outdoor Reading Room
Friday, 19 July – Friday, 9 August 2024, every day from 17:00 to 22:00 in the atrium of the ŠKUC Gallery
Library under the Treetops
Friday, 19 July – Friday, 9 August 2024, every day from 17:00 to 22:00 inside the ŠKUC Gallery
Povez , sales exhibition of students of the Ljubljana Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphics and Design, School of Textile and Fashion Design
Pia Hočevar Mucić: DIS-ORDER , photographic exhibition
Saturday, 20 July, and Sunday, 21 July 2024, from 17:00 onwards in the atrium of the ŠKUC Gallery
Creative 2 and summer creative workshops: Screen-printing Express , creative workshops for children and young people run by Meta Žvokelj and Anka Iskra
Monday, 22 July, and Tuesday, 23 July 2024, from 17:00 onwards inside the ŠKUC Gallery and the atrium
Creative 2 and summer creative workshops: Photo Transfer on Canvas , workshops for children and young people run by Nina Pernat
* for workshops lasting more than one day, participants must sign up in advance: info@skuc.org , 01 430 35 30, 01 42 13 142 The ŠKUC Association reserves the right to change the programme.
Organiser: ŠKUC Association, Stari trg 21, Ljubljana, info@skuc.org , https://skuc.org/ , FB , Instagram
Free admission was made possible by: MOL - Oddelek za kulturo in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Turizem Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Urad RS za mladino, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, NTF, Univerza v Ljubljani, Vertigo, Staroljubljanski zavod za kulturo, Zavod Omrežje, KUD Galerija C.C.U., Klet Brda, z.o.o. Dobrovo, Črna skrinjica, 3 MUHE - pravična trgovina, Center za slovensko književnost, Tam-tam, L'mit, Potemkinove vasi, DPG, Slaščičarna pri vodnjaku, Druga Violina, Dana, Mumino d.o.o.

preberite več
prvoosebno raziskovanje zgodb mastnak
P R V O O S E B N O
R A Z I S K O V A N J E
Z G O D B
Petek, 26. 7. 2024, ob 18. uri, Festival Dobimo se pred Škucem, Galerija Škuc, Ljubljana.
Prvoosebno raziskovanje zgodb, medgeneracijski bralni klub za ranljive skupine; vodi: Zala Hriberšek.
prijave: info@skuc.org
Roman Sibirija je antituristični roman, ki govori o fizičnem in metafizičnem potovanju na vzhod, o iskanju šamank in sorodnih duš, o pustolovščini medosebnih odnosov naklonjenosti in zavrnitve - skratka, o večnih temah, ki so neizčrpen vir pogovorov med nami.

Dogodek omogoča Javna agencija RS za knjigo.
preberite več
KnjiznicaPodKrosnjami 2023
K N J I Ž N I C A
P O D
K R O Š N J A M I
Š K U C
Bralni kot na ozelenjenem vrtu sredi stare Ljubljane, poleg listanja knjig, ponuja še brezplačen ogled tekočih razstav galerije. Tu občasno potekajo zanimive delavnice, pred Škucem pa se odvijata tradicionalna poletna festivala Živa književnost in Dobimo se pred Škucem.
Urnik Knjižnice pod Krošnjami, atrij Galerije Škuc:
Knjižnica bo odprta v času festivala Živa književnost: med 7. 6. in 14. 6. 2024, vsak dan med 17.00 in 22.00:
Knjižnica bo odprta v času razstave: med 22. 6. in 17. 7. 2024, vsak dan med 12.00 in 19.00 uro (ponedeljek zaprto) .
Knjižnica bo odprta v času festivala Dobimo se pred Škucem: med 19. 7. in 9. 8. 2024, vsak dan med 17.00 in 22.00 uro .
Delavnice in spremljevalne dogodke lahko spremljate na spletni strani: https://skuc.org/ in socialnih omrežjih: https://www.instagram.com/skuc_drustvo/ in https://www.facebook.com/skuc.association
preberite več
torkljica simao
Š T O R K L J I C A
M I N C A
B I N C A
D O B I
B R A T C A
Renata Reneja Škrjanc
ŠTORKLJICA BINCA MINCA DOBI BRATCA
ponovitve:
petek, 14. 6. 2024, ob 18.00, Pred Galerijo Škuc, O'živela knjiga
četrtek, 13. 6. 2024, 9.30, Kongresni trg, paviljon, festival Junij
sreda, 29. 5. 2024, ob 11.00, Festival Igraj se z mano
ponedeljek, 18. 3. 2024, ob 10.00, Galerija Škuc, za Vrtec Andersen
ponedeljek, 20. 11. 2023, ob 11.00, Cirius Kamnik
sobota, 18. 11. 2023, ob 10.00, Galerija Škuc, Škucove packarije
sobota, 30. 9. 2023, ob 17.00, hiša otrok in umetnosti, 2. Vikend neodvisnih lutkovnih gledališč
ponedeljek, 18. 9. 2023, ob 10.00, Galerija Škuc za OŠ Janeza Levca
premiera: sobota, 29. 7. 2023, ob 18.00, Galerija Škuc
Pravljica o štorkljici Binci Minci je pripoved o družini, ki se bo čez nekaj mesecev povečala. A vesela novica Binco Minco prestraši. Namesto sončnega nasmeha jo zagrne sivi oblak skrbi. Debele solze ji tečejo po licih in med hlipanjem komaj uspe povedati mamici in očku, kaj jo tako zelo skrbi… A kot se za pravljico spodobi, je konec srečen. Saj je prave ljubezni za vse vedno dovolj. Topel objem staršev pa lahko dela čudeže.
»…Pravzaprav je to moja zgodba. Zgodba mojega otroštva. Pri štirih letih sem, do takrat edinka, izvedela, da bom dobila sestrico. Od strahu, da moja starša ne bosta imela več časa zame in da ne bom več tako ljubljena, sem se v majhni otroški glavici jezila na sestrico, s katero pa sva potem postali ljubeči zaveznici in najboljši prijateljici. Z zgodbico o Binci Minci otrokom prijazno sporočam, da je vsako rojstvo sorojenca družinski blagoslov, srečen dogodek. In da je v srcih očkov in mamic neskončno velik prostor, v katerem je doma ljubezen.
Najpomembnejše sporočilo je, da več, kot jo dajemo, več prostora v srcu je za novo. Zato so skrbi v malih glavicah povsem odveč. Staršem pa z njo prišepnem, kako zelo dragocen je čas, ki ga namenijo pogovoru, branju in druženju z otroki. To je posvečen čas.
Pravljica Štorkljica Binca Minca dobi bratca je blago, nevsiljivo poučna. Z njo želim krepiti ne le izrazne in domišljijske sposobnosti otrok, pač pa tudi njihovo čustveno inteligenco.
Starši bodo lahko svoje otroke s pomočjo pravljičnih junakov na topel, (pri)srčen način pripravili na prihod novega družinskega člana. In bo tako otroške solzice zamenjal njihov smeh, ki zveni, kot bi se kotrljale frnikule…«.
Avtorica Renata Reneja Škrjanc je sanjalka, navdihovalka, strastna ljubiteljica življenja, ki v sebi še vedno neguje majhno deklico z iskricami v očeh. Ali kot pravi: »Slišim zvenenje besed in s pravljicami rada nagovarjam otroke ter se dotikam njihovih src. Novinarka, motivatorka, moderatorka, prostovoljka, pesnica, pravljičarka, osrečevalka, ki rada rišem nasmehe na obraze majhnih in velikih otrok. V besedah pa najdem srečo, da lahko pišem o ljubezni, ki dela ta svet preprosto čudovit.«
Režija, dramaturgija in priredba besedila: Žiga Sedmak
Kostumografija in izdelava lutk: Bojan Vister
Igra: Kaja Jordan
Producent: ŠKUC gledališče
Koproducent: Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Predstavo sta finančno podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana

preberite več
prvoosebno raziskovanje zgodb sterle
P R V O O S E B N O
R A Z I S K O V A N J E
Z G O D B
Sreda, 26. 6. 2024, ob 18. uri, Društvo ŠKUC, Metelkova 6, Ljubljana.
Prvoosebno raziskovanje zgodb, medgeneracijski bralni klub za ranljive skupine; vodi: Zala Hriberšek.
prijave: info@skuc.org
Tokratna gostja bo Urška Sterle , saj beremo njeno zbirko kratkih zgodb, v katerih se zrcali izpraznjenost sodobnega urbanega življenja prepletena z lezbično tematiko, Vrsta za kosilo .

Dogodek omogoča Javna agencija RS za knjigo.
preberite več