Naročam se na e-novice

K U L T U R N A   V Z G O J A

Program kulturne vzgoje Društva ŠKUC je brezplačen in vsebinsko raznolik, s tem dosegamo široko dostopnost in mladostnikom privlačen program. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije mladim omogoča razumevanje sodobne umetnosti in kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost. Hkrati pa vzgajamo prihodnje generacije v takšne, ki bodo znale ceniti kulturo in kulturno izročilo raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, ter sposobnost kritično vrednotiti in presojati svoje okolje.

 

POKUKAJMO SKUPAJ V SVET UMETNOSTI 

je kulturno-izobraževalni program namenjen otrokom in mladostnikom. Skozi različne programe kulturne vzgoje, ki jih že vrsto let v Društvu ŠKUC razvijamo v sodelovanju z umetniki, pedagogi in različnimi izobraževalnimi institucijami, si prizadevamo približati sodobno umetnost mladim in otrokom, kot tudi njihovim staršem. S spoznavanjem različnih kulturno-umetniških veščin bodo pridobili samozavest za aktiven in kreativen način življenja. Večdnevni potek delavnic jim bo pomagal navezati tudi poglobljene stike s svojimi vrstniki, ki jih druži sorodni interes po ustvarjanju. Raznoliki kulturno-izobraževalni program smo razdelili v šest sklopov:

Ustvarjajmo s Packom, sklop zanimivih delavnic in vodstev po aktualnih razstavah v Galeriji Škuc, ki nas bodo popeljale v svet umetnosti in spoznavanja različnih likovnih tehnik: ilustracije, grafike, kolaža, fotografije, akvarela, kiparstva, sitotiska ... Zanimive in atraktivne delavnice bo skozi leto vodila akademska slikarka Nevena Aleksovski, pridružili pa se bodo tudi umetnik_ca. Tovrstni programi
so izrednega pomena glede na to, da je sodobna umetnost premalo prisotna v šolskih kurikulih. Ustvarjalne delavnice potekajo v skupinah do 20 udeležencev. Začnejo se z ogledom razstave, prilagojenim starosti udeležencev, sledijo pogovor, predstavitev delavnice in spoznavanje tehnike, ki se zaključi z ustvarjanjem udeležencev.

Na obisku, vodeni ogledi ateljejev umetnikov_ic, ki ustvarjajo v različnih umetniških zvrsteh in medijih. Otrokom in mladostnikom želimo omogočiti, da umetnike_ce spoznajo osebno in se skozi druženje in ustvarjanje z njimi bližje seznanijo z umetniškim poklicem in umetnostjo. Obiskali bomo naslednje umetnike: Kolektiv Kela, Adrijana Praznika, Danila Milovanovića, Miho Permeta, Marka Drpića in
Mateja Stupico. Po ogledu ateljeja in pogovora z umetnikom sledi ustvarjalna delavnica.  

Impro glasbene gibalnice, v ustvarjalnem gibalnem vzdušju otroci raziskujejo in ozaveščajo svoje telo, njegove zaznave, raziskujejo svoje gibalne zmožnosti in neskončne globine lastne domišljije. Navdihe za ustvarjalni del uric črpamo iz umetnosti, zgodb, pravljic, naravnih pojavov in seveda našega vsakdana. Med vsem tem ustvarjanjem otroci razvijajo tudi smisel in občutek za so-raziskovalce, ki jih obkrožajo. Pri uricah namreč raste in se razvija tako ljubezen do glasbe, gibanja, improvizacije, plesa, kot tudi do sočloveka. Ravno to nam dovoljuje, da se lahko povezujemo, skupaj rastemo in skupaj ustvarjamo. Z delavnicami razvijamo motorične sposobnosti, osebnostne lastnosti (ustvarjalnost, vztrajnost, zbranost, motivacija) in socialne veščine (povezanost s skupino, zaupanje, sodelovanje, komunikacija).

Pravljična druženja je sklop dogodkov, kjer se v živo družimo, pogovarjamo in ustvarjamo z mladinskimi pisatelji in ilustratorji. Del našega projekta se bo nanašal na otroke z manj priložnostmi. Tukaj imamo v mislih različne skupine otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci priseljencev, Romi...). Z branjem in pripovedovanjem slovenskih pravljic želimo promovirati slovenski jezik, literaturo ter slovensko kulturo skozi različna mladinska literarna dela, ki jim jo predstavijo sami literati. Otrokom želimo omogočiti prostor vstopanja v svet literature in odkrivanja njegovih »skrivnosti« preko stika z avtorji na področju otroške in mladinske literature tako s pisatelji kot tudi ilustratorji, prevajalci in pravljičarji.  Pogovore z literati vodi Maša Ogrizek.

Reciklirani uporabni izdelki, izdelovali in predelovali bomo odpadne materiale (obleke, karton, plastenke, vrečke, knjige …) in iz jih dobili nove uporabne izdelke (igrače, glasbila, okvirje za slike, stole, družabne igre, darila ...). Na ustvarjalnih delavnicah bomo z uporabo številnih umetniških tehnik ter raznovrstnih materialov spodbujali ustvarjalnost in iznajdljivost. Udeležence bomo pozivali k zbiranju
odpadnih materialov in jih ozaveščali o pomembnosti varovanja okolja. Na ustvarjalnih delavnicah imajo mladi možnost samostojnega ustvarjanja.

Interaktivne predstave, Škucove packarije - sklop predstav lutkovnih, igranih, pripovedovalskih in kamišibaj, kjer se otroci aktivno vključijo v predstavo in tako skupaj z igralci razvijejo zgodbo. Otroci in mladi tako skozi igro poslušajo in doživljajo knjižni jezik ter bogatijo svoj besedni zaklad. Po predstavi sledi pogovor z ustvarjalci. Raznoliki dogodki so za uporabnike brezplačni, s tem pa povsem dostopni tudi tistim z manj priložnostmi. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije omogoča mladostnikom osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost. Otroci in mladostniki bodo tako na zanimiv in igriv način vstopali v pester svet kulture in umetnosti. Z zanimivimi vsebinami, ki segajo na različna kulturno-umetniška področja bodo lahko pridobili nove veščine, ki jim bodo omogočale samozavesten nastop v šolskem in družbenem okolju.

 

USTVARJALNO2  

je pedagoški program pripravljen na podlagi razstav v Galeriji Škuc in namenjen mladim. S projektom želimo nadaljevati ter ga še naprej razvijati in izpopolnjevati. Preko vodstev in praktičnih delavnic mladi spoznavajo sodobno umetniško produkcijo domačih in tujih avtorjev. Udeleženci se srečajo z vsebino razstave, mentorja predstavita razstavljena dela, opozorita na umetnikove koncepte, ideje in vsebine, ki jih je realiziral v lastnem mediju. Po pogovoru in vodstvu po razstavi sledi še kreativni del delavnice, kjer se formalno vselej navežemo na pričujočo razstavo. Vselej se poizkušamo navezati tudi na različne vsakdanje teme, ki nas obkrožajo in so del naše vsakdanjosti. Cilj našega dela je približati in predstaviti sodobno umetnost mladim in otrokom. Zato naš program pripravljamo v dialogu z mentorji, umetniki in profesorji, da bi lahko kar se da kvalitetno predstavili in posredovali nova znanja mladim. K sodelovanju pri zasnovi in izvajanju dejavnosti poleg že priznanih umetnikov povabimo tudi mlade, manj ali še ne-uveljavljene ustvarjalce. Na ta način v kulturno-vzgojne dejavnosti vključujemo metodo vrstniškega učenja, ki omogoča še celovitejše vključevanje potreb in interesov mladih udeležencev, na drugi strani pa omogoča mladim animatorjem pridobivanje novih pedagoških izkušenj. Eden izmed glavnih ciljev tega projekta je torej razbijanje hermetičnosti, ki obkroža sodobna umetniška dela, jih približati mladi populaciji ter tako ustvarjati pogoje za razvoj nove publike ter tudi ustvarjalcev in ustvarjalk, v prihodnosti.

 

BRANJE JE POVEZOVANJE

Projekt Branje je povezovanje je nastal v želji po spodbujanju branja med mladimi in otroki ter želji vključevanja mladih z manj priložnostmi. Osredotočili smo se na spodbujanje bralne kulture s pomočjo sklopa dogodkov, namenjenega mladim in otrokom, saj menimo, da sta ti dve skupini na prehodu odraščanja, ko je pomembno kakšen odnos do knjig in branja bodo privzeli. Knjiga bo ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo v Sloveniji. Knjiga je ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo. Projekt Branje je povezovanje je sestavljen iz petih sklopov, ki pa se vsi povezujejo med seboj in v ospredje postavljajo knjigo ter spodbujajo branje med različnimi populacijami. Sklopi se med seboj povezujejo in nadgrajujejo:

Bralni klub za mlade 

V prvi vrsti se bomo osredotočili na mlade z manj priložnostmi, saj menimo, da so ravno oni tista skupina, ki je v obdobju odraščanja v ključnem trenutku ali bo bralno kulturo razvila in ohranila tudi kasneje v odrasli dobi ali ne. Mladim bomo z aktivnostmi poskušali privzgojiti bralne navade, jih spodbujali, da posegajo po knjigah, hkrati pa jim bomo nudili prostor in aktivnosti, kjer bodo lahko preživljali svoj prosti čas ter spoznali nove ljudi ter na ta način zmanjšali občutek odtujenosti in osamljenosti, ki je pri mladih vedno pogostejši. Glavni fokus bo na mesečnih srečanjih, na katerih se bomo z mladimi dobivali in pogovarjali o prebranih knjigah. Knjige, ki jih bomo brali bodo obravnavale določeno družbeno tematiko, ki se posredno ali neposredno dotika mladih. Skozi pogovor o knjigah bomo tako dobili možnost, da se pogovarjamo o različnih temah, o katerih je mladim morda težko govoriti. Mladi se bodo tako preizkusili tudi v debatiranju in izražanju lastnega mnenja, hkrati pa se učili sprejemanja drugačnega mnenja in širili obzorja skozi tovrstno odprtost. Ustvarili bomo varno okolje, kjer se bodo tudi mladi, ki ne izražajo svojih mnenj, ker so bodisi introvertirani ali nesamozavestni, počutili slišane in sprejete.

Literarni glasovi, podkast
Za tovrsten medij se odločamo, ker menimo, da je vedno bolj aktualen in popularen tako med mladimi kot širšo publiko. Promocija literature ter spodbujanje k branju, si želimo nasloviti skozi nov medij in sicer skozi podkaste. S podkasti želimo predstaviti različne slovenske literarne ustvarjalce, se o njihovih delih pogovarjati, jih predstaviti ter podkast nameniti tudi branju njihovih literarnih del. V podkastih želimo naslavljati različne tematike, ki jih avtorji vključujejo v svoja dela. Predvsem želimo nameniti prostor literarnim ustvarjalcem mlajše generacije ter ustvarjalcem, ki v svojih delih dajejo glas marginaliziranim družbenim skupinam. Menimo, da je potrebno izpostavljati ustvarjalce, ki se osredotočajo na različne družbene problematike in v svojih delih obravnavajo različne družbene skupine. Objavili jih bomo na spletni platformi Anchor, dostopni pa bodo tudi na vseh ostalih platformah podkastov.

Prvoosebno raziskovanje zgodb
Osredotočali se bomo na raziskovanje zgodb skozi vlogo bralke ali bralca; prav tako bomo spregovorili o zapletenosti odnosov in sveta s pomočjo metafor, ko druga orodja odpovejo. V bralnem klubu bomo brali zgodbe in pesmi ter raziskovali motive družine, prijateljstva, ljubezni, zamer, nasilja, zavisti, pričakovanj in razočaranj, odnosov ... Teme v knjigah bomo navezovali na lastno življenje in svoje izkušnje. 
Prvoosebno raziskovanje zgodb spodbuja različna branja kot strategije za osrčenje v življenju in so namenjena tudi starejšim in ranljivim skupinam, ki potrebujejo malo poguma in pogovora s pomočjo zgodb. 

Knjižnica pod krošnjami v atriju Galerije Škuc Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane. Poleg branja, listanja in uživanja ob knjigah različnih zvrsti (predvsem smo specializirani za LGBT-literaturo in knjige s področja umetnosti) si lahko v tej Knjižnici pod krošnjami mimogrede brezplačno ogledate tudi tekočo razstavo v Galeriji Škuc, kar lahko še nadgradi doživetje.

Seveda pa bomo nadaljevali tudi s tradicionalno akcijo promocija LGBT branja, ko obiskovalcem festivala LGBT filma podarjamo in predstavljamo knjige.

Hvala vsem, ki nam omogočajo projekte:

mol           jak        

rs mk  Urada Republike Slovenije za mladino JPG splet bel

Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS in Urad za mladino RS.

 

Svodobnost

V projektu S(v)odobnost pet organizacij s področja sodobne umetnosti razvija programe kulturno-umetnostne vzgoje, namenjene mladim med 14. in 20. letom starosti. Sodelujoča društva in zavod s projektom nagovarjamo tudi pedagoško osebje, ki želi svojim učenkam in učencem približati sodobne umetniške prakse ter prostore, v katerih je te prakse mogoče izkusiti.

Prepričani smo, da sodobna umetnost širi obzorja in spodbuja ustvarjalni izraz mladih, učiteljicam in učiteljem pa nudi celo vrsto svežih pristopov k obravnavi perečih družbenih vprašanj – tako v učilnici kot zunaj nje.

Želimo si, da bi se mladi lahko redno srečevali s sodobno umetnostjo, zato si v okviru projekta S(v)odobnost dolgoročno prizadevamo za to, da bi kulturno-umetnostna vzgoja postala nepogrešljivi del vseh ravni izobraževanja. Kratkoročno si prizadevamo za ustvarjanje delovnih pogojev, v katerih bi organizacije s področja sodobne umetnosti lahko kontinuirano, predvsem pa kakovostno in v dialogu s pedagoško stroko razvijale, preizkušale in nadgrajevale svojo vzgojnoizobraževalno dejavnost.

Projekt traja od oktobra 2018 do konca leta 2019.

več o projektu: https://svodobnost.webstarts.com/blog

p a r t n e r j i

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk
Kulturno umetniško društvo Mreža
KUD Mreža
Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija

P R I D R U Ž E N I P A R T N E R J I

Gimnazija Poljane
MG+MSUM
CUK Kino Šiška
DIEHL+RITTER gUG, Berlin
Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje

P O D P O R A:

Ministrstvo za javno upravo

rs mju

MALI POJMOVNIK SODOBNE UMETNOSTI

pojmovnik sv umetnosti

Veseli smo, da lahko z vami delimo Mali pojmovnik sodobne umetnosti, ki smo ga skupaj s partnerji (SCCA Ljubljana, Mesto žensk, KUD Mreža, Nomad Dance Academy in pridruženim partnerjem MG + MSUM) pripravili v okviru projekta S(v)odobnost – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost.

Pojmovnik vsebuje jasne in razumljive razlage umetnostnozgodovinskih pojmov, na katere so nas opozorili učitelji* zadnjega triletja osnovnih šol in profesorice* srednjih šol na ciklu delavnic Mozaik sodobnih umetnosti, rekoč da pogrešajo pedagoško gradivo, s katerim bi to izrazje približali učencem (in sebi).

Sedmerica, ki je pripravila delavnico, je s spletnim pojmovnikom poskušala ustvariti niz vstopnih mest za lažje razumevanje posameznih terminov in tako približati sodobno umetnost izobraževalcem in mladim, posebej tistim, ki se s sodobno umetnostjo srečujete prvič.

Namen pojmovnika ni, da bi o posameznih umetniških pojavih povedal karkoli preglednega, do kraja analitičnega ali celovitega, ampak da bi na nekatere vidike umetniških pojavov, teženj, gibanj ali smeri prislonil povečevalno steklo. Težavnejše pojme smo opisali na primerih sodobnih umetniških del in za lažjo kontekstualizacijo dodali nekaj splošnejših izrazov. Razlage vsebujejo slikovno gradivo, vprašanja in uporabne naloge, ki tako izobraževalcem kot mladim omogočajo izkustven, premišljen in dialoški pristop.

Vabimo vas, da preizkusite naš mali pojmovnik.

Veseli bomo tudi vašega odziva. Komentarje, vprašanja, primere uporabe pojmovnika pri pouku ali ob drugih priložnostih, pa tudi predloge za pojme, ki bi jih veljalo še vključiti, lahko pošljete na: svodobnost@gmail.com.

 

Na fotografiji: Joseph Kosuth, Eden in trije stoli (One and Three Chairs), 1965.

*Spol je v pojmovniku rabljen generično, velja za moške, ženske in nebinarne osebe

Ozivela nove barve 23 FB cover
O' Ž I V E L A
K N J I G A
O'ŽIVELA KNJIGA spremljevalni program ŽIVE KNJIŽEVNOSTI
9. 6. - 16. 6. 2023, pred Galerijo Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Spremljevalni program Žive književnosti, O'živela knjiga bo potekal v popoldanskem času z raznovrstnimi dejavnostmi, ki jih vse druži obarvanost s književnostjo, knjigami, zgodbami in pravljičnimi junaki in so namenjene otrokom in mladim (delavnice stripa, recikliranja, pravljična druženja z avtorji.
PROGRAM
petek, 9. 6., ob 18.00
Začarani čajnik , pripovedno gledališče gdč. Bazilika
Morske pošasti , likovna delavnica za otroke, vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst, KUD Galerije C.C.U.
Knjižne kazalke v tehniki linoreza , ustvarjalna delavnica za mlade,vodi Nevena Aleksovski

sobota, 10. 6., ob 18.00
Plastelinčica in časopis , pripoveduje Alenka Spacal , Bajalka
Pravljično druženje z Alenko Spacal , pogovor bo vodila Maša Ogrizek
Plastelinčica in Plastelinkica , ustvarjalnica iz plastelina za otroke, vodi Alenka Spacal
Na obisku: Marko Drpić, tipoRenesansa , vodeni ogled umetniškega ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski

nedelja, 11. 6., ob 18.00
Nekoč je bila, lutkovna predstava v izvedbi Lutkovnega gledališča Tri
Pravljično druženje z Marto Bartolj , pogovor bo vodila Maša Ogrizek
Nariši svojo dogodivščino , ustvarjalna likovna delavnica, vodi Marta Bartolj

ponedeljek, 12. 6., ob 18.00
Deklica in kapitan , lutkovna predstava v izvedbi Gledališče za Luno in Lalanit
Pravljično druženje z Nino Kokelj , pogovor bo vodila Maša Ogrizek
Asemblaž – tridimenzionalna izpeljanka kolaža , ustvarjalna delavnica,vodi Petra Gosenca, Društvo GUMB
torek, 13. 6., ob 18.00
Mamin zmaj , lutkovna predstava v izvedbi Hiša otrok in umetnosti, LG Fru fru
Ko črke oživijo , ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski

sreda, 14. 6., ob 18.00
Ostržek , lutkovna predstava v izvedbi LG Nebo
Strip , ustvarjalna delavnica, vodi Andrej Štular
Blokci za poezijo , ustvarjalna delavnica recikliranja, vodi Petra Gosenca, Društvo GUMB

četrtek, 15. 6., ob 18.00
Cecilija in zmaj , lutkovno-igrana glasbena predstava v izvedbi Maše Jazbec in Andreja Fona
Dežela zmajev , ustvarjalna likovna delavnica za otroke, vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst, KUD Galerije C.C.U.
Regratova lučka , radijska igra za skupno poslušanje dojenčka in odraslega, soavtorstvo študentov in mentorjev AGRFT, AG, PEF in TEOF Unvierze v Ljubljani, v sodelovanju z Radiem Slovenija, glasbeno šolo Amarilis in Študijsko raziskovalnim centrum za družino

petek, 16. 6., ob 18.00
Mehurčki , lutkovna predstava v izvedbi LG Bičikleta
Na obisku: Nevena Aleksovski , vodeni ogled umetniškega ateljeja in ustvarjalna delavnica
Bralni klub za mlade , vodi Tadeja Pepeljnak


PREDSTAVITEV PROGRAMA
petek, 9. 6., ob 18.00
Začarani čajnik , pripovedno gledališče gdč. Bazilika
3+, 30 min
Izvirna pravljica, polna čudežev, v tehniki papirnatega lutkovnega gledališča, s pisanimi zgibankami, ki jih je oblikovala ilustratorka Meta Wraber: Pravljica o jazbecu, škratih, princesi Beli vrtnici in pisani mavrici.
Ideja, zasnova in izvedba: Katja Povše, likovna zasnova in izdelava: Meta Wraber, izdelava scene in lutk: Meta Wraber, Katja Povše, Žiga Lebar, zvok: Gregor Zemljič
Morske pošasti , likovna delavnica za otroke, vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst iz KUD Galerije C.C.U.
Na lutkovni ustvarjalnici se bomo potopili v pravljične morske globine in ustvarjali tako strašne kot tudi strašno prijazne morske pošasti, ki bodo nato zaplavale v morskem gledališču.
Knjižne kazalke v tehniki linoreza , ustvarjalna delavnica za mlade,vodi Nevena Aleksovski
Na delavnici bomo izdelovali knjižne kazalke različnih oblik in barv, s pomočjo katerih bo branje knjig prav posebna izkušnja. Knjižne kazalke bomo nato okrasili z odtisi likovnih motivov, ki jih bomo ustvarili s pomočjo grafične tehnike linorez.
sobota, 10. 6., ob 18.00
Plastelinčica in časopis , pripoveduje Alenka Spacal , Bajalka
Pravljičarka bo otrokom pripovedovala iz svoje najnovejše avtorske slikanice. Plastelinčica iz družine Plastelinkovih spoznava kulturo ob časopisu in metafori ure. Mama Plastelema ji odgovarja na vprašanje: »Kaj je to kultura?«. Plastelinčica s svojimi obiskuje različne umetnostne ustanove. S prijateljico Plastelinkico pa iz časopisnega papirja ustvarjata igrače, ki so prave umetnine. Njun bajni svet predstavlja poklon časopisni kulturi. Slikanica najmlajšim razkriva različna umetniška področja. Seznanja jih z bralno kulturo ter z likovno, gledališko, glasbeno in s plesno umetnostjo. Avtorica je vse naslikane figurice predhodno oblikovala iz plastelina.
Pravljično druženje z Alenko Spacal , pogovor bo vodila Maša Ogrizek
Alenka Spacal je pisateljica, ilustratorka in pravljičarka. Kot samozaposlena v kulturi deluje pod okriljem Bajalke, zavoda za založništvo in umetnost pripovedovanja. Ustvarila je pet avtorskih slikanic: Plastelinčica in časopis (2022), Fižolčica beži pred fižolovo juho (2019), Modre ptičje misli (2018), Kako ti je ime? (2018) in Mavrična maškarada (2013). Avtorica otrokom pripoveduje pravljice ob slikanicah. Razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah ilustracij doma ter v tujini.
Plastelinčica in Plastelinkica , ustvarjalnica iz plastelina za otroke, vodi Alenka Spacal
Avtorica je za slikanico PLASTELINČICA IN ČASOPIS igrive domišljijske like najprej oblikovala v raznobarvnih odtenkih plastelina. Natančno izdelani modelčki so ji nato služili kot predloge za ilustratorsko upodabljanje antropomorfnih likov iz družine Plastelinkovih. Nekatere personificirane figurice s podrobno modeliranimi očmi, smrčki in tačkami imajo na svojih telescih oblikovane živo pisane svaljkaste linije, druge pa krasijo pike ali vzorčki polžastih oblik.
V likovni ustvarjalnici bodo otroci oblikovali lastne fantazijske podobe iz plastelina. Včasih pozabimo, kako je tudi v digitalni dobi še vedno pomemben stik z materialom.
Na obisku: Marko Drpić, tipoRenesansa , vodeni ogled umetniškega ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
V okviru tokratnega srečanja Na obisku se bomo odpravili v tipoRenesansa in obiskali Marka Drpiča, kaligrafa. Spoznali bomo njegovo staro tiskarno oz. studio za tipografijo in tiskarsko dediščino, delo kaligrafa, in na koncu tudi sami ustvarjali in tiskali. TipoRenesansa je zadnje mesto v Sloveniji, kjer lahko izkusimo, kako se je tiskalo, preden je postopek prevzela sodobna tehnologija.
Marko Drpić je rojen leta 1968 v Ljubljani. V letih 1991/1992 se je učil kaligrafije in klesanja črk v ateljeju Kristoffla Boudensa v Antwerpnu, Belgija. Po vrnitvi v Slovenijo je eno leto delal pri kamnoseškem mojstru Borisu Udovču v Naklem pri Kranju. Leta 2000 je na Univerzi v Ljubljani diplomiral iz umetnostne zgodovine (s kaligrafsko analizo srednjeveške biblije) in iz bibliotekarstva. V letih 2000–2006 je delal kot bibliotekar v Slovenskem etnografskem muzeju. Od takrat je samostojni kaligraf in oblikovalec. Leta 2010 je ustanovil studio za visoki tisk tipoRenesansa.
nedelja, 11. 6., ob 18.00
Nekoč je bila, lutkovna predstava v izvedbi LG Tri
2+, 30 min
Pravljica o miški, ki med dolgočasenjem najde knjigo pravljic. Zelo si želi brati pravljice, vendar ni nikjer miru. Domisli se krasne rešitve, ure pravljic. Vse bo povabila, saj pravljice vsi radi poslušamo. Tako bo pravljico lahko prebrala do konca. Pa res čisto do konca? Hitro nizanje slik, dinamičnost lutkic javank, domiselno izkoriščanje scene pritegne najmlajše, pa tudi starejše, šolske otroke.
Režija: Natalija Herlec, osnutki in izdelava lutk in scene: Natalija Herlec, Ksenija Ponikvar, glasba: Lojze Studen, izvedba: Ksenija Ponikvar, Natalija Herlec
Pravljično druženje z Marto Bartolj , pogovor bo vodila Maša Ogrizek
V pogovoru bomo predstavili njene avtorske slikanice Dogodivščina v žepu, Tam se srečava in Kje si?, v katerih pripoveduje le s podobami in z zelo malo besedami ali celo brez njih. Vsem je skupno, da se v njih junaki radi potepajo naokoli. Ali ima Marta kot ilustratorka sploh kaj časa za potep? Kaj pa kot otrok, se je raje igrala notri ali zunaj? Je od nekdaj rada risala? Je bolj tihe ali klepetave sorte? Je velika razlika, če ilustrira tuje ali lastne zgodbe? Marta v svojih knjigah rada zastavlja vprašanja. A upamo, da nam bo na kakšno tudi odgovorila.
Marta Bartolj (1979) je diplomirala na Šoli za risanje in slikanje v Ljubljani, magistrirala pa na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Za magistrsko nalogo je prejela študentsko nagrado UL ALUO. Ustvarja v različnih tehnikah, tako v 'analognih' kot digitalnih. Njena slikanica Kje si? je bila uvrščena na IBBY častno listo v sklopu bienalne zbirke brezbesednih knjig Silent Books za leto 2019 in se uvrstila med Bele vrane (White Ravens).
Nariši svojo dogodivščino , ustvarjalna likovna delavnica, vodi Marta Bartolj
S svinčnikom in barvico v roki bomo raziskovali, kaj je za nas dogodivščina. Plezanje po drevesu? Skrivanje za kavčem v dnevni sobi? Peka palačink? Ko sanjariš in za devetimi gorami najdeš poseben zaklad? Ko namesto rumene za sonce uporabiš vijolično? Ko po nebu letajo ribe namesto ptic?
ponedeljek, 12. 6., ob 18.00
Deklica in kapitan , lutkovna predstava v izvedbi Gledališče za Luno in Lalanit
Dva slikopleskarja imata nalogo, da prebelita gledališče. A med njunim delom, ki se sooča z burlesko v stilu risanke »A je to«, gredo stvari v čisto drugo smer. Zaščitna folija hitro postane morje, različna orodja postanejo figure in dolgočasna »malarija« oživi. Predstava je kombinacija burleske ter gledališča predmetov. Predstava ima močno ekološko noto in je podprta z avtorskimi songi. Kaj se zgodi z deklico Čopko ter kapitanom Valčkom?
Idejna zasnova: Gledališče za Luno, Lalanit, režija: Uroš Potočnik, koreografija: Sabina Schwenner, zvok: Uroš Potočnik, izdelava lutk, scenografija: Iuna Ornik, Uroš Potočnik, igra, animacija: Iuna Ornik, Uroš Potočnik
Pravljično druženje z Nino Kokelj , pogovor bo vodila Maša Ogrizek
Predstavili bomo Ninino najnovejšo slikanico Čarovnija, ki je skoraj brez besed, a polna barv, domišljije, čarobnosti ter snovi za igro in pogovor. Nina nam bo razkrila, kako se je naučila čarati z besedami. Sama je umetnica, a pravi, da je zanjo največja umetnost otroška igra. Se spomni, kaj se je rada igrala kot otrok? Se še vedno kdaj pa kdaj igra? Je tudi pisanje zanjo neke vrste igra? Nekateri predmeti so zagotovo bolj čarobni kot drugi: dežniki, kovčki, klobuki in oblaki so že taki. S pomočjo katerih še rada čara v svojih knjigah?
Nina Kokelj (1972) je pisateljica, scenaristka in publicistka. Zaključila je študij ekonomije in mednarodnih odnosov. Piše scenarije za filme in lutkovne predstave, intervjuje in reportaže ter deluje kot organizatorka kulturnih projektov in festivalov. Piše tako za otroke kot odrasle. Njen roman Milovanje je prejel nagrado za najboljši prvenec in bil nominiran za nagrado kresnik, slikanica Deček na belem oblaku pa se je uvrstila med Bele vrane (White Ravens).
Asemblaž - tridimenzionalna izpeljanka kolaža , ustvarjalna delavnica,vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB)
Na delavnici bomo raziskovali, kako z različnimi koščki odpadnih materialov sestaviti tridimenzionalne slike – asemblaže. Za navdih si bomo ogledali knjige in slike, ki zgodbe pripovedujejo s pomočjo najdenih predmetov. Nato bomo iz kupa odpadnih materialov sestavili svoje like in njihove dogodivščine.
torek, 13. 6., ob 18.00
Mamin zmaj , lutkovna predstava v izvedbi Hiša otrok in umetnosti, LG Fru fru
3+, 30 min
Predstava Mamin zmaj se naslanja na istoimensko slikanico estonske pisateljice Piret Jaaks. Glavni junakinji sta deklica in njena mama. V mami pa živi zmaj, ki včasih, ko deklica kaj stori narobe, močno bruha ogenj. Zgodba se dotika predvsem negativnih čustev ter odnosa med deklico in mamo ter med deklico in zmajem.
Zgodba: Piret Jaaks, režija in idejna zasnova: Katja Povše, dramaturgija: Anže Virant, likovna podoba: Špela Trobec, glasba: Tea Vidmar, kostumografija in izdelava lutk: Iztok Hrga, zasnova lutk in 3D print: Marjan Kunaver, izdelava scenografije: Gorazd Rajh, 3D print: Aleksander Andželović, igra in animacija: Ana Špik Jakin, izvedba glasbe v živo: Tea Vidmar, dramatizacija narejena po prevodu: Julija Potrč Šavli
Ko črke oživijo , ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
Ustvarjalna delavnica bo potekala pod vodstvom akademske slikarke Nevene Aleksovski. Na delavnici bomo oživljali velike kartonske črke oz. natančneje, lepo jih bomo okrasili, pobarvali ter jim vdahnili novo življenje. V pomoč pri »oživljanju« črk nam bodo besede in asociacije. Tako bo črka M mogoče postala Muca ali Mavrica, črka P pa bo cela v Pikicah, črka R bo postala Raca ali bo preprosto samo Rumena.
sreda, 14. 6., ob 18.00
3+, 35 min
Ostržek , lutkovna predstava v izvedbi LG Nebo
Ostržek je zgodba o lutki. Je tudi zgodba o otroštvu in odraščanju, o socializaciji in vraščanju v kulturo. Ostržek, naivni lesenjaček, ki si neizmerno želi postati pravi fant, ima vse lastnosti, tako tradicionalnih lutkovnih junakov kot otrok. Brez zadržkov raziskuje in vtika svoj nos v vsako luknjo, se potepa, najraje pa dobro je, pije in se zabava.
Po besedilu Carla Collodija priredili: Eva Kraševec in Petra Stare, režija: Andrej Adamek, dramaturgija: Eva Kraševec, likovna podoba: Andrej Štular, glasba: Peter Kus, kostumografija: Maja Peterlin, animacija: Andrej Štular, Petra Stare
Strip , ustvarjalna delavnica, vodi Andrej Štular
Mentor bo skozi pogovor udeležence spoznal s stripovskim medijem. Sledil bo prikaz delovnega procesa ustvarjanja stripa in iskanje idej in predlog za kratke stripe. Po pregledu nastalih predlog in idej ter individualni analizi se bo začelo z risanjem kratkih stripov. Namen delavnice je udeležence spoznati z osnovami stripovskega ustvarjanja in z možnostmi, ki jih to ustvarjanje ponuja, ter zasnova in dokončanje vsaj enega samostojnega krajšega stripa udeležencev delavnice.
Blokci za poezijo , ustvarjalna delavnica recikliranja, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB)
Iz starih odsluženih zvezkov, revij, letakov in kuvert bomo sestavljali povsem nove blokce in dnevnike poljubnih velikosti in debelin. Opremili jih bomo s kolaži in risbami ter jih s pomočjo vijakov zvezali v unikatne izdelke. Dovolj prostora bomo pustili tudi za vaše vtise, prebliske in haiku dneva.
četrtek, 15. 6., ob 18.00
Cecilija in zmaj , lutkovno-igrana glasbena predstava v izvedbi Maše Jazbec in Andreja Fona
3+, 30 min
Ste že kdaj srečali čisto pravega zmaja ali sanjarite, kako bi ga privabili z najrazličnejšimi ukanami? Junakinja Cecilija ne okleva in se kot neustrašna vitezinja poda na pustolovščino, kjer se sooči z zmajem in ga pretenta. Predstava v svoji glasbeno-igrani obliki na igriv način pretresa tematiko ženske in moške vloge v sodobni družbi.
Predstava je nastala po knjižni predlogi Cecilija in zmaj Lawrenca Schimla, v prevodu Braneta Mozetiča in izdaji Centra za slovensko književnost.
Režija: Maša Jazbec in Andrej Fon, priredba in izvedba: Maša Jazbec in Andrej Fon, glasba: Andrej Fon,
scenografija in izdelava lutk: Mateja Herbst, Simon Drofelnik in Jasenka Lojović, kostumografija: Simon Drofelnik
Dežela zmajev , ustvarjalna likovna delavnica za otroke, vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst iz KUD Galerije C.C.U.
Odpravili se bomo na zmajevsko popotovanje in si po navdihu slikanice Cecilija in zmaj izdelali unikatne zmaje različnih rodov ter jih vzgojili, da bodo postali naši zavezniki.
Regratova lučka , radijska igra za skupno poslušanje dojenčka in odraslega
Radijska igra Regratova lučka, namenjena skupnemu poslušanju odraslega in dojenčka, se začne na prostranem travniku, kjer raste regratova lučka, ki jo sonce rahlo in prijetno boža. A vse se spremni, ko na travniku zapiha veter, zelo močen veter, ki regratovo lučko razpiha na tisoče drobcev. Zgodba sledi enemu izmed drobcev, ki se na jadrih vetra odpravi na pustolovščino: »drobec lučke se v toplo sonce je ovil / in na jadrih vetra nove pustolovščine lovil«. Drobec regratove lučke se tako ziblje v vetru, pristane v vodi ter se sreča z ognjem; vsaka »postojanka« odraslemu omogoča drugačno igro z otrokom (letenje, »ku-ku«, žgečkanje), ki jo lahko ob vsakem ponovnem poslušanju prilagodi situaciji, v kateri se z dojenčkom nahajata. Potovanje se zaključi, ko drobec lučke ponovno pristane na zemlji, iz njega pa se »zbudi« nova regratova lučka, ki je pripravljena na nove dogodivščine. Kam se bo odpravila in kaj doživela, pa je odvisno od domišljije odraslega, ki ima na koncu prostor za prosto pripovedovanje in igro z dojenčkom.
Radijska igra za dojenčke predstavlja novum v polju umetniške radiofonije. Kot takšna predstavlja velik razvojni potencial področja tudi z vidika razvoja novih dramaturgij/besedil za dojenčke ter dramaturško-režijskih-glasbenih pristopov k realizaciji le-teh. Ker ciljno občinstvo radijske igre predstavljajo dojenčki in malčki v senzorično-motorični fazi, ki jo razvojna psihologija pozna kot obdobje otrokovega spoznavanja sveta prek dejavnosti, ki aktivirajo in stimulirajo čute in v kateri pomembno vlogo igrajo starši ali skrbniki, ki so za malčka model interakcije z zunanjim svetom. Pred govorjenim, racionalnim jezikom, namreč nastopi jezik intonacije, ritma, različnih registrov in melodije. Prav zvočna stimulacija, ki jo tvorijo glasba, besede, fonemi in zvok predmetov iz okolja, tako znatno vplivajo na otrokov zgodnji čustveni, kognitivni, socialni in motorični razvoj.
Radijska igra in glasbena delavnica “Regratova lučka” sta nastali v soavtorstvu študentov in mentorjev AGRFT, AG, PEF in TEOF Unvierze v Ljubljani, v sodelovanju z Radiem Slovenija, glasbeno šolo Amarilis in Študijsko raziskovalnim centrum za družino. Projekt je financiran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.
Avtorica besedila in dramaturginja: Helena Šukljan, avtor glasbe: Nejc Poljanec, igralec: Svit Stefanija,
režiser: Nejc Potočan, zvok: Gal Nagode, izvajalci delavnice: Jasmina Ferenček, Tomas Mejijas, Katja Fartek, Lucija Štruc in Klaudija Rakovec
Pedagoški mentorji: prof. mag. Žanina Mirčevska (UL AGRFT), doc. dr. Katerina Zadnik (UL AG), izr. prof. dr. Lia Katerina Kompan Erzar (UL TEOF), asis. Petra Brdnik Juhart (UL PEF)
Delovni mentorji: Samo Perko (Amarilis), Saška Rakef Perko (RTVSLO), Urban Gruden (RTVSLO), Domen Strmšnik (ŠRCD)

petek, 16. 6., ob 18.00
Mehurčki , lutkovna predstava v izvedbi Gledališče Bičikleta
2+, 30 min
Otroške pesmice Otona Župančiča, poznane tako staršem kot otrokom, so se ujele v lutkovni čebelnjak. Prav ta Zmaj, ki leti visoko, visoko, in tiste Žabe, ki so čakale na dež. Tudi Zima zima bela, ki je rada pela, Stari medo je prišel po polno skledo meda in prispelo je Pismo iz daljne dežele. Ter seveda naš in vaš Ciciban s čebelo, ki rad skoči Na koleno in si umije roke, ko mu ptičica tako veleva. Pa tudi ko je zaspan, se prikrade k nam.
Avtor pesmic: Oton Župančič, avtorica veznega besedila: Brigita Leban, režija in lutke: Barbara Bulatović,
igra: Brigita Leban, scenografija: Matjaž Moder in Barbara Bulatović, glasba: Katarina Šetinc
Na obisku: Nevena Aleksovski , vodeni ogled umetniškega ateljeja in ustvarjalna delavnica
V okviru projekta Na obisku bomo obiskali vizualno umetnico Neveno Aleksovski v njenem ateljeju na Lepodvorski ulici v Ljubljani. Umetnica deluje predvsem na področju slikarstva, risbe, ilustracije in knjig umetnikov. Večkrat je razstavljala samostojno ter na številnih skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Nevena nam bo najprej pokazala svoj delovni prostor ter predstavila nekatera svoja umetniška dela in sam ustvarjalni proces. Nato bomo tudi sami ustvarjali. S pomočjo umetnice bomo eksperimentirali z različnimi slikarskimi tehnikami in pristopi ter ustvarili skupinsko, pisano umetnino.
Bralni klub za mlade , vodi Tadeja Pepeljnak
Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti, saj teme v knjigi navezujemo na lastno življenje in svoje izkušnje.
Tokrat beremo knjigo Norveški gozd, pisatelja Harukija Murakamija.
Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC
Projekt so omogočili:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in oddelek za kulturo, Urad RS za mladino, Turizem Ljubljana, TipoRenesansa, Center za slovensko književnost, Okolje consulting, Tam tam, L'mit, Hotel Park, Slaščičarna pri vodnjaku, Druga violina, Pravična trgovina 3MUHE, Dana, Ciciban in Cicido.

preberite več
prvoosebno raziskovanje zgodb Sarah Waters privlacnost
P R V O O S E B N O
R A Z I S K O V A N J E
Z G O D B
Petek, 26. 5. 2023, 18.00, kavarna Pred vodnjakom, nasproti Galerije Škuc, Ljubljana
Prvoosebno raziskovanje zgodb, medgeneracijski bralni klub za ranljive skupine; vodi: Zala Hriberšek.
prijave: info@skuc.org
Brali bomo knjigo avtorice Sarah Waters z naslovom Privlačnost , ki jo je v slovenščino prevedla Teodora Ghersini.

Dogodek omogoča Javna agencija RS za knjigo.
preberite več
pravljicno druzenje
P R A V L J I Č N O
D R U Ž E N J E
M A L O
D R U G A Č E
Petek, 12. 5. 2023, ob 10. uri, OŠ Janeza Levca, Ljubljana.
Mladinska pisateljica Maša Ogrizek bo predstavila svoje stripe: Luka iz bloka 1 in 2 ter Grozno šolo, ki jih ustvarja skupaj s striparjem in ilustratorjem Miho Hančičem.

Predstavila bo živalske junake, ki nastopajo v stripu Luka iz bloka. Ali radi hodijo v (glasbeno) šolo ali kdaj tudi špricajo? Sami pospravljajo sobo? Se kdaj tudi sprejo? Kaj pa male pošasti in duhovi, ki nastopajo v Grozni šoli. Ali znajo leteti in čarati? Ali se šolska garderoba res lahko spremeni v avtobus? O vsem tem se bomo pogovarjali z avtorico, potem pa kakšen strip tudi skupaj prebrali oziroma odigrali.

Dogodek omogočata Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za knjigo RS.


preberite več
DELAVNICA KNJIŽICE
K N J I Ž I C E
U S T V A R J A L N A
D E L A V N I C A
ponedeljek, 22. 5. 2023, ob 16.30, Info Škuc
Vabljeni na brezplačno delavnico knjigovezništva na kateri boste lahko sami izvezli povsem svojo knjižico.
Spoznali se bomo s tehniko, pri izbiri papirja pa bodo roke proste, ves material bo že na voljo, po želji pa lahko vsak izmed udeležencev prinese tudi kaj svojega, od navadnega, odpadnega ali barvnega papirja, različnih izrezkov do že dokončanih izdelkov katere bi radi vključili v zvežčič. Po želji se bodo okrasile tudi platnice.
Predznanje ni potrebno, obvezne so prijave na ustvarjalno.skuc@gmail.com do 19. 5. 2023.
Cilj delavnice je udeležencem predstaviti tehniko knjigovezništva, katero lahko tudi v prihodnje uporabijo za izdelavo ročno vezenih knjižic.
Delavnico bosta vodili Nina Pernat, umetnostna zgodovinarka ter fotografinja in Tamara Mihalič, diplomirana slikarka in intermedijska umetnica.
Delavnica bo potekala 22. 5. 2023 od 16.00 do 18.30 v prostorih Info centra Škuc na Starem trgu 21.
Delavnica je sofinancirana s strani MOL – Urad za mladino.
preberite več
bralni klub 1
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
sreda, 5. 4. 2023, ob 18.00, Info Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Ponovno se pričenja bralni klub za mlade! ? Tokrat beremo knjigo Če ubiješ oponašalca avtorice Harper Lee. Če ubiješ oponašalca (angleško To kill a Mockingbird) je roman ameriške pisateljice Harper Lee, ki je izšel leta 1960 in takoj požel izjemen kritiški in bralski odziv. Bran je po vseh srednjih in osnovnih šolah v Ameriki in je postal klasika ameriške književnosti. Zaplet in liki temeljijo na pisateljičinih opazovanjih njene družine, sosedov in dogodkov, ki so se zgodili v bližini njenega rojstnega mesta Monroeville v ameriški zvezni državi Alabama leta 1936, ko je bila stara 10 let. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga Tadeja Pepeljnak, študentka gozdarstva. V prostem času poleg lazenja po gozdu in druženja z drevesi rada preživlja čas z dobrimi knjigami in prijatelji ter trapastimi ali poglobljenimi debatami o življenju, vesolju in sploh vsem. ⚠️Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujemo na lastno življenje in svoje izkušnje. ?Na bralnem klubu se dobimo ob 18.00 v prostorih Info centra Škuc na Starem trgu 21. ❗️Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.❗️ Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org. Dogodek sofinancirajo: Mestna občina Ljubljana, Javna agencija za knjigo RS in Urad RS za mladino.
preberite več