Naročam se na e-novice

K U L T U R N A   V Z G O J A

Programi kulturne vzgoje in izobraževanja v okviru Društva ŠKUC so brezplačna za uporabnike in vsebinsko raznolika, s tem dosegamo široko dostopnost in mladostnikom privlačen program. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije mladim omogoča razumevanje sodobne umetnosti in kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost. Hkrati pa vzgajamo prihodnje generacije v takšne, ki bodo znale ceniti kulturo in kulturno izročilo raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, ter sposobnost kritično vrednotiti in presojati svoje okolje.

 

SKUPAJ POVEZANI V SODOBNI UMETNOSTI IN KULTURI

 Skupaj-povezani logo

Društvo ŠKUC je aktivno na različnih poljih kulture, posreduje umetniško-kulturne vsebine in pripravlja ter izvaja programe v svojih enotah za likovno, glasbeno, gledališko, filmsko, video, založniško, izobraževalno in informacijsko-svetovalno dejavnost, v enoti za mladinski in otroški program ter v enoti za enake možnosti ranljivejših družbenih skupin. Kljub vsebinski samostojnosti posameznih področij umetniške produkcije pa ostaja stična točka kulturno umetniške produkcije društva zavezana svojim temeljnim vrednotam od nastanka društva - vzpostavljanje prostorov neinstitucionalnega in avtonomnega delovanja, v katerih se omogoča razvoj kritičnega, subkulturnega in družbeno angažiranega delovanja umetnikov in drugih delavcev v kulturi.

Posebno pozornost v svojem delu na področju kulture namenjamo tudi ranljivim skupinam. Menimo, da je nujno ustvarjati kulturne vsebine tudi zanje, saj so ravno mladi, ki se soočajo s kakršnokoli oviranostjo, velikokrat izključeni. Zavedamo se tudi, da obstaja pomanjkanje delavcev v kulturi, ki so usposobljeni za delo z ranljivimi skupinami, saj je vsaka taka skupina specifična glede dela z njo, ima svoje potrebe, zato je potrebno do njih pristopati na različne načine. Cilj našega projekta je, da ustvarimo močno podporno okolje, v katerem bodo umetniki in kulturniki pridobili znanja za delo z ranljivimi mladimi. Namen projekta je, da umetniki_ce in delavci v kulturi pridobijo dodatna znanja, ki jih potrebujemo za delo z ranljivimi mladimi, ter spoznamo, kaj umetnost tem občinstvu pomeni.

1. Izkustveno učenje – delavnice

2. Posveti

3. Blog

4. Priporočila 

Projekt omogoča: Ministrstvo za kulturo

 

 

POKUKAJMO SKUPAJ V SVET UMETNOSTI 

je kulturno-izobraževalni program namenjen otrokom in mladostnikom. Skozi različne programe kulturne vzgoje, ki jih že vrsto let v Društvu ŠKUC razvijamo v sodelovanju z umetniki, pedagogi in različnimi izobraževalnimi institucijami, si prizadevamo približati sodobno umetnost mladim in otrokom, kot tudi njihovim staršem. S spoznavanjem različnih kulturno-umetniških veščin bodo pridobili samozavest za aktiven in kreativen način življenja. Večdnevni potek delavnic jim bo pomagal navezati tudi poglobljene stike s svojimi vrstniki, ki jih druži sorodni interes po ustvarjanju. Raznoliki kulturno-izobraževalni program smo razdelili v šest sklopov:

Ustvarjajmo s Packom, sklop zanimivih delavnic in vodstev po aktualnih razstavah v Galeriji Škuc, ki nas bodo popeljale v svet umetnosti in spoznavanja različnih likovnih tehnik: ilustracije, grafike, kolaža, fotografije, akvarela, kiparstva, sitotiska ... Zanimive in atraktivne delavnice bo skozi leto vodila akademska slikarka Nevena Aleksovski, pridružili pa se bodo tudi umetnik_ca. Tovrstni programi
so izrednega pomena glede na to, da je sodobna umetnost premalo prisotna v šolskih kurikulih. Ustvarjalne delavnice potekajo v skupinah do 20 udeležencev. Začnejo se z ogledom razstave, prilagojenim starosti udeležencev, sledijo pogovor, predstavitev delavnice in spoznavanje tehnike, ki se zaključi z ustvarjanjem udeležencev.

Na obisku, vodeni ogledi ateljejev umetnikov_ic, ki ustvarjajo v različnih umetniških zvrsteh in medijih. Otrokom in mladostnikom želimo omogočiti, da umetnike_ce spoznajo osebno in se skozi druženje in ustvarjanje z njimi bližje seznanijo z umetniškim poklicem in umetnostjo. Obiskali bomo naslednje umetnike: Kolektiv Kela, Adrijana Praznika, Danila Milovanovića, Miho Permeta, Marka Drpića in
Mateja Stupico. Po ogledu ateljeja in pogovora z umetnikom sledi ustvarjalna delavnica.  

Impro glasbene gibalnice, v ustvarjalnem gibalnem vzdušju otroci raziskujejo in ozaveščajo svoje telo, njegove zaznave, raziskujejo svoje gibalne zmožnosti in neskončne globine lastne domišljije. Navdihe za ustvarjalni del uric črpamo iz umetnosti, zgodb, pravljic, naravnih pojavov in seveda našega vsakdana. Med vsem tem ustvarjanjem otroci razvijajo tudi smisel in občutek za so-raziskovalce, ki jih obkrožajo. Pri uricah namreč raste in se razvija tako ljubezen do glasbe, gibanja, improvizacije, plesa, kot tudi do sočloveka. Ravno to nam dovoljuje, da se lahko povezujemo, skupaj rastemo in skupaj ustvarjamo. Z delavnicami razvijamo motorične sposobnosti, osebnostne lastnosti (ustvarjalnost, vztrajnost, zbranost, motivacija) in socialne veščine (povezanost s skupino, zaupanje, sodelovanje, komunikacija).

Pravljična druženja je sklop dogodkov, kjer se v živo družimo, pogovarjamo in ustvarjamo z mladinskimi pisatelji in ilustratorji. Del našega projekta se bo nanašal na otroke z manj priložnostmi. Tukaj imamo v mislih različne skupine otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci priseljencev, Romi...). Z branjem in pripovedovanjem slovenskih pravljic želimo promovirati slovenski jezik, literaturo ter slovensko kulturo skozi različna mladinska literarna dela, ki jim jo predstavijo sami literati. Otrokom želimo omogočiti prostor vstopanja v svet literature in odkrivanja njegovih »skrivnosti« preko stika z avtorji na področju otroške in mladinske literature tako s pisatelji kot tudi ilustratorji, prevajalci in pravljičarji.  Pogovore z literati vodi Maša Ogrizek.

Reciklirani uporabni izdelki, izdelovali in predelovali bomo odpadne materiale (obleke, karton, plastenke, vrečke, knjige …) in iz jih dobili nove uporabne izdelke (igrače, glasbila, okvirje za slike, stole, družabne igre, darila ...). Na ustvarjalnih delavnicah bomo z uporabo številnih umetniških tehnik ter raznovrstnih materialov spodbujali ustvarjalnost in iznajdljivost. Udeležence bomo pozivali k zbiranju
odpadnih materialov in jih ozaveščali o pomembnosti varovanja okolja. Na ustvarjalnih delavnicah imajo mladi možnost samostojnega ustvarjanja.

Interaktivne predstave, Škucove packarije - sklop predstav lutkovnih, igranih, pripovedovalskih in kamišibaj, kjer se otroci aktivno vključijo v predstavo in tako skupaj z igralci razvijejo zgodbo. Otroci in mladi tako skozi igro poslušajo in doživljajo knjižni jezik ter bogatijo svoj besedni zaklad. Po predstavi sledi pogovor z ustvarjalci. Raznoliki dogodki so za uporabnike brezplačni, s tem pa povsem dostopni tudi tistim z manj priložnostmi. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije omogoča mladostnikom osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost. Otroci in mladostniki bodo tako na zanimiv in igriv način vstopali v pester svet kulture in umetnosti. Z zanimivimi vsebinami, ki segajo na različna kulturno-umetniška področja bodo lahko pridobili nove veščine, ki jim bodo omogočale samozavesten nastop v šolskem in družbenem okolju.

 

USTVARJALNO2  

je pedagoški program pripravljen na podlagi razstav v Galeriji Škuc in namenjen mladim. S projektom želimo nadaljevati ter ga še naprej razvijati in izpopolnjevati. Preko vodstev in praktičnih delavnic mladi spoznavajo sodobno umetniško produkcijo domačih in tujih avtorjev. Udeleženci se srečajo z vsebino razstave, mentorja predstavita razstavljena dela, opozorita na umetnikove koncepte, ideje in vsebine, ki jih je realiziral v lastnem mediju. Po pogovoru in vodstvu po razstavi sledi še kreativni del delavnice, kjer se formalno vselej navežemo na pričujočo razstavo. Vselej se poizkušamo navezati tudi na različne vsakdanje teme, ki nas obkrožajo in so del naše vsakdanjosti. Cilj našega dela je približati in predstaviti sodobno umetnost mladim in otrokom. Zato naš program pripravljamo v dialogu z mentorji, umetniki in profesorji, da bi lahko kar se da kvalitetno predstavili in posredovali nova znanja mladim. K sodelovanju pri zasnovi in izvajanju dejavnosti poleg že priznanih umetnikov povabimo tudi mlade, manj ali še ne-uveljavljene ustvarjalce. Na ta način v kulturno-vzgojne dejavnosti vključujemo metodo vrstniškega učenja, ki omogoča še celovitejše vključevanje potreb in interesov mladih udeležencev, na drugi strani pa omogoča mladim animatorjem pridobivanje novih pedagoških izkušenj. Eden izmed glavnih ciljev tega projekta je torej razbijanje hermetičnosti, ki obkroža sodobna umetniška dela, jih približati mladi populaciji ter tako ustvarjati pogoje za razvoj nove publike ter tudi ustvarjalcev in ustvarjalk, v prihodnosti.

 

BRANJE JE POVEZOVANJE

Projekt Branje je povezovanje je nastal v želji po spodbujanju branja med mladimi in otroki ter želji vključevanja mladih z manj priložnostmi. Osredotočili smo se na spodbujanje bralne kulture s pomočjo sklopa dogodkov, namenjenega mladim in otrokom, saj menimo, da sta ti dve skupini na prehodu odraščanja, ko je pomembno kakšen odnos do knjig in branja bodo privzeli. Knjiga bo ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo v Sloveniji. Knjiga je ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo. Projekt Branje je povezovanje je sestavljen iz petih sklopov, ki pa se vsi povezujejo med seboj in v ospredje postavljajo knjigo ter spodbujajo branje med različnimi populacijami. Sklopi se med seboj povezujejo in nadgrajujejo:

Bralni klub za mlade 

V prvi vrsti se bomo osredotočili na mlade z manj priložnostmi, saj menimo, da so ravno oni tista skupina, ki je v obdobju odraščanja v ključnem trenutku ali bo bralno kulturo razvila in ohranila tudi kasneje v odrasli dobi ali ne. Mladim bomo z aktivnostmi poskušali privzgojiti bralne navade, jih spodbujali, da posegajo po knjigah, hkrati pa jim bomo nudili prostor in aktivnosti, kjer bodo lahko preživljali svoj prosti čas ter spoznali nove ljudi ter na ta način zmanjšali občutek odtujenosti in osamljenosti, ki je pri mladih vedno pogostejši. Glavni fokus bo na mesečnih srečanjih, na katerih se bomo z mladimi dobivali in pogovarjali o prebranih knjigah. Knjige, ki jih bomo brali bodo obravnavale določeno družbeno tematiko, ki se posredno ali neposredno dotika mladih. Skozi pogovor o knjigah bomo tako dobili možnost, da se pogovarjamo o različnih temah, o katerih je mladim morda težko govoriti. Mladi se bodo tako preizkusili tudi v debatiranju in izražanju lastnega mnenja, hkrati pa se učili sprejemanja drugačnega mnenja in širili obzorja skozi tovrstno odprtost. Ustvarili bomo varno okolje, kjer se bodo tudi mladi, ki ne izražajo svojih mnenj, ker so bodisi introvertirani ali nesamozavestni, počutili slišane in sprejete.

Literarni glasovi, podkast
Za tovrsten medij se odločamo, ker menimo, da je vedno bolj aktualen in popularen tako med mladimi kot širšo publiko. Promocija literature ter spodbujanje k branju, si želimo nasloviti skozi nov medij in sicer skozi podkaste. S podkasti želimo predstaviti različne slovenske literarne ustvarjalce, se o njihovih delih pogovarjati, jih predstaviti ter podkast nameniti tudi branju njihovih literarnih del. V podkastih želimo naslavljati različne tematike, ki jih avtorji vključujejo v svoja dela. Predvsem želimo nameniti prostor literarnim ustvarjalcem mlajše generacije ter ustvarjalcem, ki v svojih delih dajejo glas marginaliziranim družbenim skupinam. Menimo, da je potrebno izpostavljati ustvarjalce, ki se osredotočajo na različne družbene problematike in v svojih delih obravnavajo različne družbene skupine. Objavili jih bomo na spletni platformi Anchor, dostopni pa bodo tudi na vseh ostalih platformah podkastov.

Prvoosebno raziskovanje zgodb
Osredotočali se bomo na raziskovanje zgodb skozi vlogo bralke ali bralca; prav tako bomo spregovorili o zapletenosti odnosov in sveta s pomočjo metafor, ko druga orodja odpovejo. V bralnem klubu bomo brali zgodbe in pesmi ter raziskovali motive družine, prijateljstva, ljubezni, zamer, nasilja, zavisti, pričakovanj in razočaranj, odnosov ... Teme v knjigah bomo navezovali na lastno življenje in svoje izkušnje. 
Prvoosebno raziskovanje zgodb spodbuja različna branja kot strategije za osrčenje v življenju in so namenjena tudi starejšim in ranljivim skupinam, ki potrebujejo malo poguma in pogovora s pomočjo zgodb. 

Knjižnica pod krošnjami v atriju Galerije Škuc Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane. Poleg branja, listanja in uživanja ob knjigah različnih zvrsti (predvsem smo specializirani za LGBT-literaturo in knjige s področja umetnosti) si lahko v tej Knjižnici pod krošnjami mimogrede brezplačno ogledate tudi tekočo razstavo v Galeriji Škuc, kar lahko še nadgradi doživetje.

Seveda pa bomo nadaljevali tudi s tradicionalno akcijo promocija LGBT branja, ko obiskovalcem festivala LGBT filma podarjamo in predstavljamo knjige.

Hvala vsem, ki nam omogočajo projekte:

mol           jak        

rs mk  Urada Republike Slovenije za mladino JPG splet bel

Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS in Urad za mladino RS.

 

Svodobnost

V projektu S(v)odobnost pet organizacij s področja sodobne umetnosti razvija programe kulturno-umetnostne vzgoje, namenjene mladim med 14. in 20. letom starosti. Sodelujoča društva in zavod s projektom nagovarjamo tudi pedagoško osebje, ki želi svojim učenkam in učencem približati sodobne umetniške prakse ter prostore, v katerih je te prakse mogoče izkusiti.

Prepričani smo, da sodobna umetnost širi obzorja in spodbuja ustvarjalni izraz mladih, učiteljicam in učiteljem pa nudi celo vrsto svežih pristopov k obravnavi perečih družbenih vprašanj – tako v učilnici kot zunaj nje.

Želimo si, da bi se mladi lahko redno srečevali s sodobno umetnostjo, zato si v okviru projekta S(v)odobnost dolgoročno prizadevamo za to, da bi kulturno-umetnostna vzgoja postala nepogrešljivi del vseh ravni izobraževanja. Kratkoročno si prizadevamo za ustvarjanje delovnih pogojev, v katerih bi organizacije s področja sodobne umetnosti lahko kontinuirano, predvsem pa kakovostno in v dialogu s pedagoško stroko razvijale, preizkušale in nadgrajevale svojo vzgojnoizobraževalno dejavnost.

Projekt traja od oktobra 2018 do konca leta 2019.

več o projektu: https://svodobnost.webstarts.com/blog

p a r t n e r j i

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk
Kulturno umetniško društvo Mreža
KUD Mreža
Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija

P R I D R U Ž E N I P A R T N E R J I

Gimnazija Poljane
MG+MSUM
CUK Kino Šiška
DIEHL+RITTER gUG, Berlin
Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje

P O D P O R A:

Ministrstvo za javno upravo

rs mju

MALI POJMOVNIK SODOBNE UMETNOSTI

pojmovnik sv umetnosti

Veseli smo, da lahko z vami delimo Mali pojmovnik sodobne umetnosti, ki smo ga skupaj s partnerji (SCCA Ljubljana, Mesto žensk, KUD Mreža, Nomad Dance Academy in pridruženim partnerjem MG + MSUM) pripravili v okviru projekta S(v)odobnost – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost.

Pojmovnik vsebuje jasne in razumljive razlage umetnostnozgodovinskih pojmov, na katere so nas opozorili učitelji* zadnjega triletja osnovnih šol in profesorice* srednjih šol na ciklu delavnic Mozaik sodobnih umetnosti, rekoč da pogrešajo pedagoško gradivo, s katerim bi to izrazje približali učencem (in sebi).

Sedmerica, ki je pripravila delavnico, je s spletnim pojmovnikom poskušala ustvariti niz vstopnih mest za lažje razumevanje posameznih terminov in tako približati sodobno umetnost izobraževalcem in mladim, posebej tistim, ki se s sodobno umetnostjo srečujete prvič.

Namen pojmovnika ni, da bi o posameznih umetniških pojavih povedal karkoli preglednega, do kraja analitičnega ali celovitega, ampak da bi na nekatere vidike umetniških pojavov, teženj, gibanj ali smeri prislonil povečevalno steklo. Težavnejše pojme smo opisali na primerih sodobnih umetniških del in za lažjo kontekstualizacijo dodali nekaj splošnejših izrazov. Razlage vsebujejo slikovno gradivo, vprašanja in uporabne naloge, ki tako izobraževalcem kot mladim omogočajo izkustven, premišljen in dialoški pristop.

Vabimo vas, da preizkusite naš mali pojmovnik.

Veseli bomo tudi vašega odziva. Komentarje, vprašanja, primere uporabe pojmovnika pri pouku ali ob drugih priložnostih, pa tudi predloge za pojme, ki bi jih veljalo še vključiti, lahko pošljete na: svodobnost@gmail.com.

 Na fotografiji: Joseph Kosuth, Eden in trije stoli (One and Three Chairs), 1965.

*Spol je v pojmovniku rabljen generično, velja za moške, ženske in nebinarne osebe

bralni klub za mlade drago jancar
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
T O
N O Č . . .
sreda, 21. 2. 2024, ob 18. uri, Info center Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Vljudno vabljeni_ne na bralni klub za mlade!
Tokrat beremo knjigo To noč sem jo videl avtorja Draga Jančarja.
To noč sem jo videl je roman o nekaj letih življenja in skrivnostnem izginotju Veronike Zarnik, mlade ženske iz ljubljanske meščanske družbe, ki jo je vase potegnil vrtinec nemirne zgodovine. Pet oseb pripoveduje o njej, pa vsaka od njih tudi o sebi in razburkanem slovenskem času pred drugo svetovno vojno in med njo. O času, ki je kot moloh goltal ne samo tako ali drugače prepričane udeležence zgodovinskih dogodkov, ampak tudi ljudi, ki so živeli na robu burnega dogajanja, ki ga niso niti dobro razumeli – hoteli so samo živeti. Toda "samo" živeti je bila iluzija, bil je čas, ko se tudi v na videz varnem in idiličnem zavetju neke graščine na Gorenjskem ni bilo mogoče izogniti drvečemu vlaku nasilja. (Vir: Spletna knjigarna Galarna)
Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate.
Vodi ga Tadeja Pepeljnak, študentka gozdarstva. V prostem času poleg lazenja po gozdu in druženja z drevesi rada preživlja čas z dobrimi knjigami in prijatelji ter trapastimi ali poglobljenimi debatami o življenju, vesolju in sploh vsem.
Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujemo na lastno življenje in svoje izkušnje.
Na bralnem klubu se dobimo ob 18.00 v Škucu na Starem trgu 21.
Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org .

Dogodek sofinancirata Mestna občina Ljubljana in JAK.
preberite več
packarije-januar-feb-2024 FB cover luv fest 1200x628
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
2 0 2 4
brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke
vsako soboto med 20. januarjem in 24. februarjem 2024, ob 10. uri dopoldne v Galeriji Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona
01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org.

P R O G R A M
sobota, 20. januar 2024, ob 10:00
O DVEH KOZAH , lutkovna predstava, v izvedbi LG Tri v sodelovanju z Lutkovno skupino Bobek
3+, 35'
Dva kmeta, soseda, se spustita v brezsmiseln spor, ki temelji na: jaz znam bolje kot ti, moje je boljše kot tvoje, jaz imam več kot ti,… Kozi, ki sta njuni prijateljici, dobro vesta, kaj je dobro in kaj je pravično. Prav njuni vztrajnosti, trmoglavosti in srčnosti se imamo zahvaliti, da tudi kmeta spoznata svojo zaplankanost in uničujočo zavistnost.
Minimalistična likovna podoba predstave je obogatena s pretanjeno animacijo z elementi pantomime in odlično glasbeno podlago.
Predstava govori o dveh kozah in njuni srčnosti in pameti, ki preseže človeško zaplankanost in zavistnost ter prijateljsko poveže dva kmeta soseda. Dinamična zgodba z odlično glasbeno podlago in pretanjeno lutkovno govorico z elementi pantomime.
POKUKAJMO V SVET UMETNOSTI: SVETLOBNI EKSPERIMENT , vodstvo po razstavi in ustvarjalna likovna delavnica; v svet umetnosti nas bo popeljala Nevena Aleksovski
Najprej se bomo sprehodili po aktualni razstavi v Galeriji Škuc. Na delavnici se bomo poigrali s svetlobo ter prostorskimi projekcijami svojih risb. Videli bomo, kako zanimivo in čarobno je lahko, če naša mala risba naenkrat postane velika in se prenese na celo steno. Risbe bomo ustvarjali na posebnih prosojnih folijah, kar nam bo omogočilo še eksperimentiranje s prekrivanjem in plastenjem različnih risb. V pomoč nam bo grafoskop ter seveda naša neomejena domišljija.

sobota, 27. januar 2024, ob 10:00
MIŠKA KAŠKO KUHALA , lutkovna predstava v izvedbi LG Zapik
2+, 45'
Lutkovna predstava Miška kaško kuhala je nastala na podlagi slovenskega otroškega ljudskega izročila. Igrana je z različnimi lutkovnimi tehnikami in se začne kot gledališče, konča pa kot skupna igra.
Predstava je v izboru Zlate paličice ter sinonim za gledališče Zapik, saj je z njim prepotovala svet od Kazahstana do Washingtona in prejela številne nagrade.
*Nagrada Mravac na Mednarodnem festivalu avtorske poetike, Mostar, 2000; nagrada za inovativni pristop na festivalu Lut-fest, Sarajevo, 2002; zlata marioneta na Mednarodnem festivalu uličnega in lutkovnega gledališča (PUF), Koper; 25 zlatih zvezdic na Poletnem lutkovnem pristanu; gostovanja: festival Kids ZDA 2015; turneja po Veliki Britaniji …*.
NA OBISKU: MAJA BABIČ KOŠIR , vodeni ogled ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
Maja Babič Košir (1978) je diplomirala in magistrirala iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, pod mentorstvom prof. Dube Sambolec. Leta 2007 je zaključila podiplomski študij kreativne ilustracije in tehnik vizualne komunikacije na EINA v Barceloni. Sodelovala je v številnih samostojnih in skupinskih razstavah v Evropi, veliko na Portugalskem in v Španiji, kjer je živela in ustvarjala skoraj 10 let. Umetnica nam bo najprej razkazala svoj delovni prostor ter predstavila svojo umetniško prakso, ki večinoma temelji na uporabi najdenih in zavrženih predmetov in materialov. Z umetnico se bomo nato pogovorili o različnih stvareh s področja njenega ustvarjanja, umetniškega poklica ter sodobne umetnosti na splošno. Sledila bo ustvarjalna delavnica na kateri bomo, s pomočjo umetnice, tudi sami ustvarjali svoje umetnine iz različnih kosov odpadnega materiala.

sobota, 3. februar 2024, ob 10:00
O MIŠKI Z ZAŠITIM TREBUŠČKOM , glasbeno lutkovna predstava v izvedbi Brine Vogelnik in Luke Ropreta
3+, 35'
Miška prosi prijatelja čevljarja, šuštarja Urenca, da ji raztrgani trebušček zašije. Pomagata ji še krava in pujs, ki miški
data dreto in mast. Zdaj gre miška lahko spet v svet, se plazi in pleza naokrog. V teku predstave miška ugotavlja, da ima veliko prijateljev, od čevljarja, krave, koruze, pujsa in nenazadnje otrok, ki miški pomagajo. Pokličejo čevljarja, da pride miški odpreti plot.
Predstava obuja otroške ljudske pesmice, Šuštar hočem bit, Dežek pada, Pod goro,... Brina in Luka jih bosta z lutkami v živo zapela in zaigrala.
OBLIKE IZ SLIKE , plesna delavnica, vodstvo: Sabina Schwenner
Naše telo se lahko preoblikuje v mnogo zanimivih in enkratnih oblik. Lahko se znajdemo v okroglih, zasukanih, zvitih, zavitih, oglatih, iskrivih in popolnoma ‘odbitih’ oblikah. Na plesni delavnici bomo navdih zanje iskali v slikah znanih, pa tudi manj znanih slikarjev. Videne oblike bomo preslikali na telo in jih poljubno sestavljali in razstavljali v novo domišljijsko plesno zgodbo.

sobota, 10. februar 2024, ob 10:00
REGEC IN KVAKEC , predstava v izvedbi Uršule Vratuša in Ivana Gorbunova
2+, 40'
Nič ni lepšega, kot pripraviti presenečenje za rojstni dan najboljšemu prijatelju, razen v primeru, da je tvoj najboljši prijatelj velika lena žaba, ki bo cel dan prespala. Kvakec uporabi vse žabje trike, da bi razveselil Regca, brez vaše pomoči pri tem pa ne bo šlo. Otroška predstava o prijateljstvu, sili volje in vztrajnosti.
POKUKAJMO V SVET UMETNOSTI: PISANE LATERNE , vodstvo po razstavi in ustvarjalna delavnica recikliranja, vodi Nevena Aleksovski
Najprej se bomo sprehodili po razstavi v Galeriji Škuc in si podrobneje ogledali eno razstavljeno delo. Sledila bo ustvarjalna delavnica recikliranja. Iz starih kozarcev za vlaganje bomo izdelovali pisane laterne, ki bodo osvetlile naš dom in ustvarjale pravo praznično vzdušje.

sobota, 17. februar 2024, ob 10:00
PO POTI SONCA , glasbeno obogatena ura pravljic z Matejo Fi
2+, 40'
Ljudske pravljice in pripovedi, začinjene z ljudskimi in avtorskimi pesmimi, ob spremljavi glasbil in zvočil vsega sveta. Vabljeni na glasbeno obogateno uro pripovedovanja pravljic, ljudskih zgodb in življenjskih dogodivščin, ki jih je gospa Kovčekteta shranila v svoje kovčke spominov, da jih lahko zdaj, tu pred vami, odpre in jih pove. Veliko jih je in vse gredo po poti sonca. Tu so zgodbe o neustrašnosti, pogumu, iznajdljivem Pavlu, tekmovalnem vetru, o Olgici in mavrici, pa o lisici romarici, ki naposled najde srečo tik pred nosom. Kovčekteta ljubi bistro glasbo in njena pripoved ima za družbo vselej melodijo. Vabljeni, da skupaj z njo in glasbili, ki jih bo prinesla s seboj, ustvarite zvočno ptico, ki bo pravljice ponesla v širni svet.
RIBONI , ustvarjalna delavnica recikliranja, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB)
Že poznate ribone? Če jih še niste videli ali celo slišali zanje, se nam pridružite na ustvarjalni delavnici, kjer bomo raziskovali podvodni svet, se zamislili nad onesnaženostjo oceanov in iz odpadne plastike in tekstila izdelovali barvita morska bitja.

sobota, 24. februar 2024, ob 10:00
KOBILICA MILICA PRIHITI NA POMOČ , kamišibaj predstava v izvedbi Tine Zadnik
Vse skupaj se dogaja na čudovit poletni dan, ko se travniška bitja pripravljajo na veliko travniško slavje. Vsak ima kakšno težavico ali celo dvomi v svoje sposobnosti in kobilica zna vsem odlično pomagati in svetovati, razen sama sebi. A na koncu le spozna, da tudi ona marsikaj zna in tudi njej marsikaj uspe.
avtorica: Maša Cvar, ilustracije: Tina Zadnik
ŽUŽKI IZ PAPIRJA , likovna delavnica, vodi Tina Zadnik
Po predstavi bomo iz papirja tudi izdelali nastopajoče v predstavi: kobilico, polžka in gosenico.
NA OBISKU: KATJA POVŠE ,vodeni ogled ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
Katja Povše, lutkovna animatorka, igralka, pripovedovalka, avtorica in režiserka lutkovnih predstav za otroke in odrasle. Diplomirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer etnologija in kulturna antropologija, na temo slovenskega lutkarstva (2002). Izobraževala se je na poletnih šolah mednarodnega lutkovnega inštituta Charleville-Mézières v Franciji, na individualnem študiju lutkovne akademije Aleksandra Zelwerowicza v Białystoku na Poljskem (2006/07) ter na drugih mojstrskih lutkovno gledaliških delavnicah. Med leti 2001-2007 je bila članica igralsko-animatorskega ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana. Od l. 2007 deluje kot samostojna ustvarjalka; režira, animira in poučuje na področju lutkovnega gledališča. Je ustanoviteljica avtorskega gledališča Pripovedno gledališče gdč. Bazilike in soavtorica AEIOU gledališča za dojenčke in malčke. Kot lutkovna animatorka in režiserka sodeluje z Lutkovnim gledališčem Ljubljana, Lutkovnim gledališčem Maribor, RTV Slovenijo, Hišo otrok in umetnosti, Društvom lutkovnih ustvarjalcev idr. Je asistentka za predmet Lutkovna animacija na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo ter asistentka za predmet Ustvarjalna uporaba lutk na Fakulteti za socialno delo.
Društvo ŠKUC si pridržuje pravico do naknadne spremembe programa.
Hvala vsem, ki so omogočili projekt:
Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Ministrstvo za kulturo, Turizem Ljubljana, Javna agencija za knjigo RS, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Mercator, Dana d.d., Druga violina, Slaščičarna pri vodnjaku, Biro center, Ciciban, Cicido in trgovina Mumino.


Škucove packarije so del LUV FESTA 2024, ki ga organizira Turizem Ljubljana .

preberite več
javno povabilo SKUC FB cover 2024
J A V N O
P O V A B I L O
2 0 2 4
M U Z I K A
T E A T E R
D E L A V N I C E
JAVNO POVABILO 2024
Društvo ŠKUC vabi ustvarjalke in ustvarjalce k odzivu na javno povabilo za sodelovanje pri projektih Muzika na Starem trgu , Teater v galeriji in ustvarjalnih delavnicah za otroke in mlade .
Muzika na Starem trgu in Teater v galeriji
Cikel koncertov Muzika na Starem trgu že od svojih začetkov poleg že izoblikovanih in uveljavljenih skupin, vključuje tudi mlade avtorje in izvajalce različnih glasbenih zvrsti (klasika, jazz, ambientalna, sodobna improvizirana glasba, etno, …). Prav slednje vabimo tudi v letu 2024 z javnim povabilom. V okviru cikla Muzika na Starem trgu si ŠKUC želi predstaviti nove, nekomercialne in še neuveljavljene ustvarjalce, ki bi želeli svoje delo predstaviti širši publiki v samem centru Ljubljane. Namen cikla je predstaviti raznolik program različnih glasbenih zvrsti ter zanimivih in inovativnih pristopov. V ta sklop se lahko uvrstijo tudi kombinacije različnih zvrsti umetnosti, kot je primer glasbenega performansa z igro ali glasbeno-vizualnega performansa, … Cikel koncertov Muzika na Starem trgu poteka skozi leto v Galeriji Škuc in v mesecu juliju pred Galerijo ŠKUC. Teater v galeriji je gledališki festival, ki predstavlja aktualno gledališko produkcijo za otroke in odrasle. V letu 2024 ga bomo organizirali že štirinajsto leto zapored. Festival bo potekal v mesecu juliju na malem odru pred Galerijo Škuc, zahtevnejše predstave pa v prostorih galerije. Tudi v sklopu Teatra v galeriji želimo k sodelovanju privabiti nove, nekomercialne in še neuveljavljene ustvarjalce, skupine in kulturna društva, ki želijo predstaviti svojo produkcijo. ŠKUC si želi, da bi v okviru tega cikla predstavili nova dramska dela, dela mladih neuveljavljenih dramskih ustvarjalcev, ki lahko vključujejo otroške predstave, ulično gledališče, performans, body art in inovativne kombinacije gledališča z drugimi umetnostnimi zvrstmi. Pomemben dejavnik pri izboru sodelujočih bo tako tehnična izvedljivost projekta, kot umeščenost prostora v staro mestno jedro. Izmed prejetih prijav bo selektorska komisija izbrala najmanj šest umetnikov/skupin. Prijave naj vsebujejo kratko predstavitev avtorja ali avtorske skupine, predstavitev dela ter avdio, video in slikovni material. Društvo ŠKUC prejetega materiala ne vrača.
Ustvarjalne delavnice za otroke in mlade
Program Društva ŠKUC vključuje tudi ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otroke (Škucove packarije) in mlade (Ustvarjalni ponedeljki). Enodnevne delavnice potekajo v Galeriji Škuc in Info centru čez celo leto, večdnevne delavnice pa izvajamo v času poletnih festivalov Živa književnost in Dobimo se pred Škucem. K sodelovanju vabimo ustvarjalce in ustvarjalke z različnih področij (likovna, glasbena, gledališka, literatura, sodobni mediji …). Pri izbiri bo pomembno vlogo igrala inovativnost vsebin in pristopov. Prijava naj vsebuje kratko predstavitev avtorja in predlog delavnice, trajanje in priporočljivo starost udeležencev. Izbranim avtorjem oz. skupinam bo ŠKUC poleg honorarja omogočil tudi nadaljnje sodelovanje in pomoč ter promocijo pri nadaljnjem razvoju njihovega dela. Svoje prijave oddajte najpozneje do petka, 31. marca 2024, na naslov: Društvo ŠKUC, p. p. 4337, Ljubljana ali po elektronski pošti: info@skuc.org .
preberite več
knjizni aperitiv marec2024
K N J I Ž N I
A P E R I T I V :
S L E D E Č
S A P F O
Torek, 19. marca 2024, ob 19. uri, ŠKUC, Metelkova 6.
Vljudno vabljene/i na marčevsko srečanje bralnega kluba Knjižni aperitiv, na katerem bomo debatirale/i o dobrih knjigah. Ta mesec beremo sveže natisnjeno knjigo Sledeč Sapfo pisateljice in doktorice primerjalne književnosti Selby Wynn Schwartz .
Sledeč Sapfo je vitalna rekonstrukcija življenj feministk, lezbijk, žensk vseh spolov, umetnic, pisateljic iz daljne in bližnje preteklosti, ki se borijo za nadzor nad lastnimi življenj, za svobodo in pravičnost, za tiste, ki so bile, tiste, ki so, in tiste, ki prihajajo.
Srečanje bo v torek, 19. marca2024, ob 19. uri na Metelkovi 6.
Knjižni aperitiv bo vodila Teja Pahor, diplomirana komparativistka, ki v prostem času rada piše in se pogovarja o knjigah, svetu, družbi, vinu, hrani in še marsičem. Prijave in informacije: tejapahor8@gmail.com
preberite več
knjizni aperitiv feb 24
K N J I Ž N I
A P E R I T I V
M A R I E N E
E N R I Q U E Z
Četrtek, 15. februarja 2024, ob 19. uri, ŠKUC, Metelkova 6.
Vljudno vabljene/i na februarsko srečanje bralnega kluba Knjižni aperitiv, na katerem bomo debatirale/i o dobrih knjigah. Februarja beremo zbirko kratkih zgodb Kar smo izgubile v ognju argentinske pisateljice Mariane Enriquez .
V knjigi je zbranih dvanajst kratkih zgodb, v katerih se realno življenje prepleta s srhljivimi prigodami in nočnimi morami. Ob branju se bralci in bralke večkrat srečajo z neprijetnimi občutki, naježeno kožo in še marsičem, vendar je končni učinek ta, da nam avtorica da misliti o različnih plateh naše družbe. Srečanje bo v četrtek, 15. februarja 2024, ob 19. uri na Metelkovi, 6. Knjižni aperitiv bo vodila Teja Pahor, diplomirana komparativistka, ki v prostem času rada piše in se pogovarja o knjigah, svetu, družbi, vinu, hrani in še marsičem. Prijave in informacije: tejapahor8@gmail.com
preberite več