Naročam se na e-novice

G L E D A L I Š Č E

Gledališka redakcija je svoje prve korake v poznih sedemdesetih prejšnjega stoletja naredila na ulici z odmevnimi pouličnimi in ambientalnimi predstavami. Iz prve generacije je izšlo nekaj prepoznavnih gledališčnikov in skupin. Po odmevnih začetkih in večletnem zatišju je redakcija ŠKUC GLEDALIŠČE leta 2000 ponovno začela z gledališko produkcijo. Eno od osnovnih vodil ŠKUC gledališča je povezovanje mladih profesionalnih ustvarjalcev s področja uprizoritvenih umetnosti z uveljavljenimi gledališkimi umetniki. Nabor dramskih besedil sloni na slovenskih praizvedbah in krstnih uprizoritvah. Še posebej pa v produkcijah gledališče izpostavlja vprašanja marginaliziranih družbenih skupin in daje prednost tabuiziranim temam iz našega vsakdana. Letna produkcija obsega do tri predstave v lastni produkciji ali koprodukciji z drugimi skupinami in gledališkimi hišami. ŠKUC gledališče želi biti angažirano, smelo in družbeno kritično. Njegov gledališki prostor je zaznamovan s širokim naborom gledaliških poetik in praks. V program, ob produkciji za odrasle, vključuje tudi predstave za otroke in mladino. Ustvarjalci, ki sodelujejo pri projektih ŠKUC gledališča, so za svoje delo prejeli številna domača in tuja priznanja. S svojimi predstavami gostuje tako po Sloveniji kot v tujini. Vse o delu in predstavah ŠKUC gledališča najdete na www.skuc.si

T H E A T E R

The theatre section took its first steps in the late 1970s in the street with some notable street and ambient performances. The first generation produced some of today’s well-recognised theatre actors and groups. After its auspicious start and a long period of inactivity, the ŠKUC THEATRE again came to life in 2000. One of its main guidelines is connecting young professional stage artists with established theatre names. The selection of dramaturgical texts is based on staging world premieres and debut performances in Slovenia. In its production, the Theatre devotes special attention to issues of marginalised social groups and gives precedence to taboo topics in our daily lives. The annual production comprises up to three performances of its own production or in co-production with other groups and theatre houses. ŠKUC Theatre strives to be socially engaged, daring and critical. Its theatre space is marked by a wide range of theatre poetics and practices. In addition to its production for adults, its program also includes performances for children and young people. The artists working on ŠKUC Theatre projects have received numerous Slovenian and international awards for their work. Our productions tour both in Slovenia and abroad. All the information about the work and performances of ŠKUC Theatre can be found at www.skuc.si 

torkljica simao
Š T O R K L J I C A
M I N C A
B I N C A
D O B I
B R A T C A
Renata Reneja Škrjanc
ŠTORKLJICA BINCA MINCA DOBI BRATCA
ponovitve:
petek, 14. 6. 2024, ob 18.00, Pred Galerijo Škuc, O'živela knjiga
četrtek, 13. 6. 2024, 9.30, Kongresni trg, paviljon, festival Junij
sreda, 29. 5. 2024, ob 11.00, Festival Igraj se z mano
ponedeljek, 18. 3. 2024, ob 10.00, Galerija Škuc, za Vrtec Andersen
ponedeljek, 20. 11. 2023, ob 11.00, Cirius Kamnik
sobota, 18. 11. 2023, ob 10.00, Galerija Škuc, Škucove packarije
sobota, 30. 9. 2023, ob 17.00, hiša otrok in umetnosti, 2. Vikend neodvisnih lutkovnih gledališč
ponedeljek, 18. 9. 2023, ob 10.00, Galerija Škuc za OŠ Janeza Levca
premiera: sobota, 29. 7. 2023, ob 18.00, Galerija Škuc
Pravljica o štorkljici Binci Minci je pripoved o družini, ki se bo čez nekaj mesecev povečala. A vesela novica Binco Minco prestraši. Namesto sončnega nasmeha jo zagrne sivi oblak skrbi. Debele solze ji tečejo po licih in med hlipanjem komaj uspe povedati mamici in očku, kaj jo tako zelo skrbi… A kot se za pravljico spodobi, je konec srečen. Saj je prave ljubezni za vse vedno dovolj. Topel objem staršev pa lahko dela čudeže.
»…Pravzaprav je to moja zgodba. Zgodba mojega otroštva. Pri štirih letih sem, do takrat edinka, izvedela, da bom dobila sestrico. Od strahu, da moja starša ne bosta imela več časa zame in da ne bom več tako ljubljena, sem se v majhni otroški glavici jezila na sestrico, s katero pa sva potem postali ljubeči zaveznici in najboljši prijateljici. Z zgodbico o Binci Minci otrokom prijazno sporočam, da je vsako rojstvo sorojenca družinski blagoslov, srečen dogodek. In da je v srcih očkov in mamic neskončno velik prostor, v katerem je doma ljubezen.
Najpomembnejše sporočilo je, da več, kot jo dajemo, več prostora v srcu je za novo. Zato so skrbi v malih glavicah povsem odveč. Staršem pa z njo prišepnem, kako zelo dragocen je čas, ki ga namenijo pogovoru, branju in druženju z otroki. To je posvečen čas.
Pravljica Štorkljica Binca Minca dobi bratca je blago, nevsiljivo poučna. Z njo želim krepiti ne le izrazne in domišljijske sposobnosti otrok, pač pa tudi njihovo čustveno inteligenco.
Starši bodo lahko svoje otroke s pomočjo pravljičnih junakov na topel, (pri)srčen način pripravili na prihod novega družinskega člana. In bo tako otroške solzice zamenjal njihov smeh, ki zveni, kot bi se kotrljale frnikule…«.
Avtorica Renata Reneja Škrjanc je sanjalka, navdihovalka, strastna ljubiteljica življenja, ki v sebi še vedno neguje majhno deklico z iskricami v očeh. Ali kot pravi: »Slišim zvenenje besed in s pravljicami rada nagovarjam otroke ter se dotikam njihovih src. Novinarka, motivatorka, moderatorka, prostovoljka, pesnica, pravljičarka, osrečevalka, ki rada rišem nasmehe na obraze majhnih in velikih otrok. V besedah pa najdem srečo, da lahko pišem o ljubezni, ki dela ta svet preprosto čudovit.«
Režija, dramaturgija in priredba besedila: Žiga Sedmak
Kostumografija in izdelava lutk: Bojan Vister
Igra: Kaja Jordan
Producent: ŠKUC gledališče
Koproducent: Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Predstavo sta finančno podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana

preberite več
javno povabilo SKUC FB cover 2024
J A V N O
P O V A B I L O
2 0 2 4
M U Z I K A
T E A T E R
D E L A V N I C E
JAVNO POVABILO 2024
Društvo ŠKUC vabi ustvarjalke in ustvarjalce k odzivu na javno povabilo za sodelovanje pri projektih Muzika na Starem trgu , Teater v galeriji in ustvarjalnih delavnicah za otroke in mlade .
Muzika na Starem trgu in Teater v galeriji
Cikel koncertov Muzika na Starem trgu že od svojih začetkov poleg že izoblikovanih in uveljavljenih skupin, vključuje tudi mlade avtorje in izvajalce različnih glasbenih zvrsti (klasika, jazz, ambientalna, sodobna improvizirana glasba, etno, …). Prav slednje vabimo tudi v letu 2024 z javnim povabilom. V okviru cikla Muzika na Starem trgu si ŠKUC želi predstaviti nove, nekomercialne in še neuveljavljene ustvarjalce, ki bi želeli svoje delo predstaviti širši publiki v samem centru Ljubljane. Namen cikla je predstaviti raznolik program različnih glasbenih zvrsti ter zanimivih in inovativnih pristopov. V ta sklop se lahko uvrstijo tudi kombinacije različnih zvrsti umetnosti, kot je primer glasbenega performansa z igro ali glasbeno-vizualnega performansa, … Cikel koncertov Muzika na Starem trgu poteka skozi leto v Galeriji Škuc in v mesecu juliju pred Galerijo ŠKUC. Teater v galeriji je gledališki festival, ki predstavlja aktualno gledališko produkcijo za otroke in odrasle. V letu 2024 ga bomo organizirali že štirinajsto leto zapored. Festival bo potekal v mesecu juliju na malem odru pred Galerijo Škuc, zahtevnejše predstave pa v prostorih galerije. Tudi v sklopu Teatra v galeriji želimo k sodelovanju privabiti nove, nekomercialne in še neuveljavljene ustvarjalce, skupine in kulturna društva, ki želijo predstaviti svojo produkcijo. ŠKUC si želi, da bi v okviru tega cikla predstavili nova dramska dela, dela mladih neuveljavljenih dramskih ustvarjalcev, ki lahko vključujejo otroške predstave, ulično gledališče, performans, body art in inovativne kombinacije gledališča z drugimi umetnostnimi zvrstmi. Pomemben dejavnik pri izboru sodelujočih bo tako tehnična izvedljivost projekta, kot umeščenost prostora v staro mestno jedro. Izmed prejetih prijav bo selektorska komisija izbrala najmanj šest umetnikov/skupin. Prijave naj vsebujejo kratko predstavitev avtorja ali avtorske skupine, predstavitev dela ter avdio, video in slikovni material. Društvo ŠKUC prejetega materiala ne vrača.
Ustvarjalne delavnice za otroke in mlade
Program Društva ŠKUC vključuje tudi ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otroke (Škucove packarije) in mlade (Ustvarjalni ponedeljki). Enodnevne delavnice potekajo v Galeriji Škuc in Info centru čez celo leto, večdnevne delavnice pa izvajamo v času poletnih festivalov Živa književnost in Dobimo se pred Škucem. K sodelovanju vabimo ustvarjalce in ustvarjalke z različnih področij (likovna, glasbena, gledališka, literatura, sodobni mediji …). Pri izbiri bo pomembno vlogo igrala inovativnost vsebin in pristopov. Prijava naj vsebuje kratko predstavitev avtorja in predlog delavnice, trajanje in priporočljivo starost udeležencev. Izbranim avtorjem oz. skupinam bo ŠKUC poleg honorarja omogočil tudi nadaljnje sodelovanje in pomoč ter promocijo pri nadaljnjem razvoju njihovega dela. Svoje prijave oddajte najpozneje do petka, 31. marca 2024, na naslov: Društvo ŠKUC, p. p. 4337, Ljubljana ali po elektronski pošti: info@skuc.org .
preberite več
predtem
P R E D T E M
P O N O V I T V I
P R E D S T A V E
PREDTEM, performans
Vabljeni na ponovitev performansa PREDTEM, v torek, 5. 12. 2023 ob 20:00 in 21:00 v Galerijio Škuc, Ljubljana.
Premiera, 14. 11. 2023 ob 20:00 v Galeriji ŠKUC Ljubljana.
PREDTEM je performans avtorske ekipe, ki jo sestavljajo Jana Menger, Tina Ščavničar, Niko Novak in Daniel Petković. Skozi performans ekipa raziskuje vrednote konzumiranja umetnosti, položaj posameznika v kaosu, ki nas obdaja. S performansom poskušamo priti do pristnega stika z zunanjim svetom skozi različne forme in posameznike, ki se nam bodo pridružili na dogodku. Ustvarjalni proces, ki se bo dogajal pred navzočimi je priprava za performans, ki se je že zgodil ( nosi naslov MEDTEM KO), sedaj pa ponujamo edinstven vpogled v PREDTEM. Drago občinstvo, vabljeni na našo gostijo.
Avtorska ekipa: Jana Menger, Tina Ščavničar, Niko Novak, Sandi Jesenik, Daniel Petković
Dramaturg in producent: Sandi Jesenik
Fotograf: Marcel Obal
Produkcija: Društvo VLU
Tehnična pomoč: Društvo ŠKUC
__________________________
Vstopnice: 7 € / 5 € (znižana)
Rezervacija: drustvovlu@gmail.com


________________________________________
Projekt je finančno podprla Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo.
preberite več
domovci spletka
D O M O V C I
M O N O D R A M A
P R E M I E R A
Ana Marija Veselčić: DOMOVCI
Premiera: četrtek, 27. 7. 2023, ob 22. 00, Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
8. 11. 2023, ob 11.00, Cirius Kamnik
O predstavi
Zdaj že odrasla Lela se ob obisku doma za zapuščene otroke, v katerem je preživljala svoje otroštvo, spominja dogodkov, ki so nekoč oblikovali njen vsakdan. Tu so se sklepala prijateljstva, vnemale so se prve ljubezni, zgodila so se razočaranja, rojevali so se upi za prihodnost in počasi, ne da bi kdo zares opazil, so ob tem otroci odraščali. Nikogar od Lelinih nekdanjih prijateljev ni več tu, v domu, a ona jih kljub temu pride obiskat prav sem, kjer so otroci brez družin drug drugemu predstavljali nadomestno družino.
Lela se spominja samosvoje lepotice Suzane in njene simpatije, frajerja Daske, ki sta, ne da bi si to priznala, skupaj odkrivala, kako težko je biti pred drugimi iskren in ranljiv, če si bil sam nekoč ranjen in zapuščen. Spominja se vzgojiteljic, ki so raje pile že drugo dopoldansko kavo, kakor da bi se ukvarjale z otroki, ter tihega in zadržanega Frana, ki si je najbolj od vsega želel imeti telefon, kot so ga imeli vsi drugi, da bi ga odsotna mama lahko kdaj pa kdaj poklicala. Iz spomina vznikajo prizori izletov na morje, božičnih praznikov in športnih tekmovanj, dokler se Lela nazadnje ne spomni še same sebe kot majhne deklice, ki je ves ta svet le opazovala in se učila, kako življenje teče po ustaljenem tiru, ne glede na to, kdo si in od kod prihajaš.
Ves svet je poln takih črnih lukenj, kot je ta dom, a nobena ti ni tako znana kot tista, v kateri odraščaš.
O avtorici
Ana Marija Veselčić (1991) je hrvaška igralka, članica ansambla HNK Split. Dramsko besedilo z izvirnim naslovom Domaši je napisala na podlagi osebne izkušnje odraščanja v domu svete Ane za zanemarjene otroke v Vinkovcih na Hrvaškem. Študirala je na umetniški akademiji v Splitu, kjer je diplomirala z uprizoritvijo omenjenega dramskega besedila. Zanjo je leta 2019 prejela nagrado za izvirno dramsko besedilo, leta 2020 pa še nagrado marul za najboljšo žensko vlogo na festivalu Marulićevi dnevi.
Kolofon
Režiser: Alen Jelen
Igralka: Lara Wolf
Dramaturginja in avtorica priredbe: Katja Markič
Kostumograf in fotograf: Claudi Sovrè
Lektor: Martin Vrtačnik
Tonski mojster: Urban Gruden
V monodrami so uporabljeni posnetki iz istoimenske radijske igre, v kateri so nastopili Lara Fortuna (Suzana), Jure Žavbi (Daska), Filip Štepec (Fran), Lučka Počkaj (Zdravka) in Lara Wolf (Lela).
Produkcija: ŠKUC gledališče, Radio Slovenija (program Ars) in Zavod Kolaž
Predstavo sta omogočila: Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana

preberite več
PREHODI (2)nzgank
P R O G E
Z V O Č N A
I G R A
Helena Šukljan: PROGE
Premiera: 9.10.2023 ob 11h v sklopu Avdiofestivala v Galerija v Cukrarni
Režiser: Klemen Markovčič, dramaturginja: Helena Šukljan, zasedba: Marijana Brecelj , Gaja Filač , Klemen Kovačič , Ajda Smrekar , Primož Vrhovec, glasbena izvedba v živo: DJ Nina Kodrič, tonska mojstra: Urban Gruden in Sonja Strenar, lektorica: Saša Grčman, fonetičarka: Suzana Köstner
Zvočno-gledališki igri sledi pogovor, ki bo poskušal razširiti pogled, predvsem pa kontekstualizirati temo spolnih zlorab. Na okrogli mizi, ki jo je zasnovala Darja Groznik , sodelujejo sogovorniki Vlasta Nussdorfer , Robert Tekavec in Ranka Ivelja , z razmisleki pa tudi Katja Bašič in Albert Mrgole .
Koprodukcija Tretjega programa Radia Slovenija – programa Ars s ŠKUC gledališčem. Starostna stopnja: 15+
O Progah
Igra Proge je zasnovana kot preplet izpovedi petih oseb, ki si delijo izkušnjo spolne zlorabe. Z zavedanjem, da takih izkušenj ne moremo posploševati, sem želela razpreti čim širši spekter omenjene teme. Predvsem sem se želela odmakniti od še vedno precej pogostih (stereotipnih) prepričanj, ko govorimo o spolnem nadlegovanju. Med drugim tega, da ta pojem pomeni samo posilstvo; da zloraba v družini ni zloraba; da moški ne morejo biti žrtve spolne zlorabe; da se to dogaja samo mladim dekletom … Zato se izbrani liki – Sandra, Pia, Marko, Robert in Nataša – razlikujejo po starosti, spolu, poklicu, pogledih na svet, zanimanju, načinu življenja itn. In tako se razlikujejo tudi njihove izkušnje, v katerih je bila prekoračena meja in so postali žrtve spolnega nadlegovanja. Vendar je bil moj namen poiskati skupno točko, rdečo nit vseh petih pripovedi, in tako sem prišla do prog. V SSKJ pojem »proga« ponuja pet različnih pomenov, ki so mi pomenili izhodišče za razvoj zgodb. Nadgradila sem jih z intervjuji s terapevti in žrtvami zlorab ter z različnimi zgodbami, s katerimi sem se srečala v življenju, na koncu pa sem vse skupaj preoblikovala in ustvarila nove fiktivne like ter njihove izpovedi.
Pisanje o spolnih zlorabah je zagotovo svojevrsten izziv, saj lahko pisanje hitro preide v moraliziranje, poveličevanje ali pomilovanje osebe, ki je doživela zlorabo, v obsojanje storilcev, v preveliko eksplicitnost, nejasnosti itn. Med pisanjem sem tako lovila tanko mejo med tem, da jasno povem zgodo, ter tem, da ne sodim ali kako drugače čustveno obarvam pripovedi. Predvsem pa sem želela biti spoštljiva do dramskih likov, to pomeni do poslušalk in poslušalcev, ki so zlorabo morda doživele oz. doživeli. Največji uspeh bom kot avtorica radijske igre Proge dosegla, če se bo kdo ob poslušanju prepoznal, poistovetil in se v svoji izkušnji počutil manj samega ali če bo – na drugi strani – radijska igra pri kom sprožila vsaj razmislek o širšem pogledu na spolno zlorabo ter pripeljala do spoznanja, da ne obstaja samo ena proga, ampak jih je toliko, kolikor je ljudi in njihovih izkušenj.

O avtorici Heleni Šukljan
Helena Šukljan je diplomirala na AGRFT, smer Dramaturginja in scenske umetnosti, trenutno pa zaključuje magistrski študij iste smeri. Največ časa namenja praktični dramaturgiji in dramskemu pisanju, deluje pa tudi kot urednica Akademijskega lista , scenaristka, pomaga pri organizaciji in produkciji gledaliških festivalov ( Festival uprizoritev, glasbe in akademij – FUGA, AGRFT festival), piše (strokovne) članke za gledališke liste in druge publikacije ter raziskuje in deluje na področju gledališke pedagogike.
Program ŠKUC gledališča sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo

Brezplačne vstopnice na: https://olaii.com/event/3501/radijska-igra-proge
Več o festivalu: www.avdiofestival.si
preberite več