Naročam se na e-novice

G L A S B A

Glasbeni program Društva ŠKUC je namenjen tistim uporabnikom glasbene kulture, ki jih zanimajo sodobne urbane smeri razvoja v različnih glasbenih zvrsteh. Začetki glasbene redakcije pri ŠKUC-u segajo v začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja. Če povzamemo: prva kantavtorska plošča Tomaža Pengova, prva pankovska plošča Pankrtov, prvi postmodernistični happening skupine Laibach, organizacija večine tujih koncertov pri nas in kopica domačih, od osemdesetih let pa vse do danes. Prvi smo izdali fanzin. Glasbena dejavnost je vključevala sekcije: ROPOT, BUBA, ART ROCK, AFK. V osemdesetih so v okviru društva nastali tudi odmevni festivali Rock in Oposition (1980–1984), Ankaranska/Obalna scena (1987–1994) ter prav gotovo najpomembnejša prireditev rockovske glasbe v Sloveniji, Novi rock (1981–2003).

Sodobni program glasbene redakcije zaznamujejo naslednje sekcije:
ŠKUC KSB organizira raznovrstne glasbene, filmske ter eksperimentalne dogodke, različnih glasbenih stilov, s poudarkom na izvajalcih, ki se s svojimi unikatnimi glasbenimi izrazi spretno izogibajo ustaljenim žanrskim predalom. Stremi k unikatnemu, celo ekscentričnemu programu preko svojevrstnih najav ter izborom izvajalcev, ki ne ponudijo le koncerta, temveč atmosferično, teatralno, domala filmsko koncertno izkušnjo.
Program: www.skuc.org/ksb/

ŠKUC ROPOT je zagotovo ena najpomembnejših glasbenih sekcij, ki deluje od leta 1981 in je doslej organizirala že preko 100 večjih odmevnih koncertov. ROPOT se lahko med drugim pohvali tudi z organizacijo koncertov skupin Siouxsie & The Banshees, David Bowie, Lou Reed, Bob Dylan, Patti Smith, Kraftwerk, Mark Lanegan in Nick Cave &The Bad Seeds.

Muzika na Starem trgu sega v 90. leta s pričetkom poletnih koncertov na Starem trgu. Cikel ponuja v posluh predvsem glasbene skupine, ki se še niso odmevneje predstavile na glasbenih odrih, a imajo za to dober potencial v prihodnosti. Skupna rdeča nit je avtorska nekomercialna glasba in povezovanje glasbe z drugimi umetniškimi zvrstmi.

Ropotarnica, cikel koncertov, ki predstavlja neupravičeno prezrte godbe oziroma glasbenike, katere odlikuje prodornost, drznost, sodobnost, izvirnost in svež pristop. Hkrati gre za povezovanje galerijskega prostora, kot prostora predstavljanja vizualne umetnosti z drugimi umetniškimi zvrstmi, tokrat z glasbo in koncertno izkušnjo.

ŠKUC Ventilator združuje priznane domače glasbenike, avtorje in producente. Pod okriljem te sekcije so nastali večeri Chilli space, katerih osnova je ustvarjanje prijetnega glasbenega ambienta s pretežno downtempo zvrstjo elektronske glasbe združenega s posebnim vizualnim ambientom. Vsako leto v okviru sekcije izide tudi kompilacijska zgoščenka z najnovejšo produkcijo tovrstne elektronske glasbe mladih domačih avtorjev. www.facebook.com/chillispace/

Topografije zvoka, mednarodni simpozijski festival zvočnih umetnosti je cikel koncertov, performansov, predavanj, poslušalnic in diskusij, preko katerih predstavljamo sodobne, predvsem elektro-akustične oblike zvočnih umetnosti. Festival izpostavlja kreativnost zvočnih umetnic v širokem generacijskem, stilskem, kulturnem in političnem razponu, obenem pa briše ločnice med tako imenovanimi institucionalnimi in neinstitucionalnimi prostori ter tako dosega s svojo zahtevnejšo vsebino širšo javnost, ki na dogodkih tudi sodeluje prek odprtih diskusij. Program: https://topografijezvoka.si/

 

M U S I C

The ŠKUC Association music program targets music culture users interested in contemporary, urban trends across music genres. The beginnings of the ŠKUC music section date back to the 1980s. To recap: the first folk album by Tomaž Pengov, the first punk album by Pankrti, the first post-modernist happening by Laibach, the organisation of the majority of foreign act concerts in Slovenia as well as a number of Slovenian acts from the 1980s onwards. We published the first fanzine. The sections involved in organising music events were ROPOT, BUBA, ART ROCK and AFK. In the 1980s, ŠKUC organised the famous Rock in Opposition festival (1980–1984), the Ankaran/Coastal Scene festival (1987–1994) and without a doubt the most important rock event in Slovenia called Novi Rock (19812003).

Today’s music program is organised by the following sections:
ŠKUC Buba  has been a music section of ŠKUC since 1987. It is the organiser of a vast array of music events based mostly on rock expression, which does not necessarily mean it is strictly limited as regards its music taste since it actively keeps pace with the world’s music trends by experimenting with electronic, ethno and jazz music genres. BUBA promotes performers who represent the best of current music genres, while at the same time setting new criteria for up-and-coming artists. Buba has organised major concerts of groups such as Animal Collective, Tindersticks, Anna Calvi and tUnE-yArDs. www.bubabooking.si

ŠKUC ROPOT is undoubtedly one of our most important sections that has been active since 1981, with over 100 major concerts under its belt thus far. Among others, ROPOT has organised concerts of bands of the likes of Siouxsie & The Banshees, David Bowie, Lou Reed, Bob Dylan, Patti Smith, Kraftwerk, Mark Lanegan and Nick Cave &The Bad Seeds
Music in Stari trg started in the 1990s with the organisation of summer concerts in Stari trg. This concert cycle mostly gives the stage to music bands that have not yet had a chance to play big venues but have the potential to do so in the future. A common thread to these events is original, non-commercial music and blending music with other forms of artistic expression. www.skuc.org

ŠKUC Ventilator brings together renowned Slovenian musicians, authors and producers of electronic music. It has been organising electronic music nights since 2001 and, in this time, has established itself as a strong producer and promotor of Slovenian electronic music. www.facebook.com/chillispace/
Another important music cycle that has recently been a part of our music program and features mainly alternative authors of the younger generation is Ropotarnica. The purpose of this concert cycle is to provide alternative musicians and their bands with more frequent and regular opportunities to present their work, thereby establishing a space for them to come face to face with and socialise with their audience.

Flora-Irena črno-bela splet
T O P O G R A F I J E
Z V O K A
P R E D D O G O D E K
Topografije zvoka - preddogodek: Irena Z. Tomažin & Flora Marlene Geißelbrecht
Irena Tomažin Zagoričnik (SI) - glas
Flora Marlene Geißelbrecht (AT)- viola, glas
petek, 8. september 2023, ob 21.00, Galerija ŠKUC, Ljubljana
VSTOP PROST!
Topografije zvoka in Zavod Alcedo vas vabita na skupni koncertni program, ki bo vključeval izvedbo solističnih avtorskih in improviziranih del obeh glasbenic, ter prvo srečanje dveh raznolikih senzibilitet v svobodni improvizaciji, zlasti pa odmeve in zvočenja njunega skupnega raziskovanja na enodnevni predpripravi v Ljubljani ter koncertnemu nastopu v prostorih Galerije ŠKUC. Po naravi stvari bo šlo torej za odprt proces koncerta v nastajanju. Posebni poudarek pa bo dan t.i. "zvočni poeziji" dunajskega dadaista Kurta Schwittersa (1887 -1948) oziroma njegovega dela Ursonate (1932) z izhodiščem v interpretaciji Flore Geißelbrecht (Ur die Sonate, 2021), katerega v slovenskem (mejnem) glasbenem prostoru ni (bilo) mogoče pogosto slišati v živo. Glasbena in interdisciplinarna interakcija med besedo, jezikom in glasom, ki ji Geißelbrechtova tudi sicer posveča posebno pozornost, se bo srečala s samosvojo usmeritvijo Tomažinove, ki ji dodaja še specifično razsežnost gibalnega elementa v kontekstu koncertnega dispozitiva. Gre za srečanje dveh glasov in teles skozi raztelešanja in ponovne utelesitve teles tako v fizičnem kot zvočnem prostoru.
Flora Marlene Geißelbrecht je mlada avstrijska skladateljica, instrumentalistka, improvizatorka in pesnica. V središču njene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti se nahaja sodobna eksperimentalna glasba, posebno pozornost pa posveča glasbeni in interdisciplinarni interakciji med besedo, jezikom in glasom. Obenem ustvarja tudi v polju sodobnega jazza, kantavtorstva in ljudske glasbe ter svobodne improvizacije. Kot skladateljica piše glasbo za orkestre, komorne zasedbe in solo skladbe, njena dela pa so po naročilu in premierno izvedli na festivalih kot npr. Styriarte ali Donaufestwochen v Strudengauu, in izvajalci, kot so Ensemble Kontrapunkte, Ensemble Reconsil ali zbor Arnold Schönberg. Za svoje ustvarjanje je prejela več nagrad, med njimi l. 2021 tudi berlinsko nagrado za mlade umetnike s solističnim programom "Sibyls&Syllables" za violo in glas V vlogi violistke je nastopala s solističnim programom in v različnih zasedbah kot so npr. RSO Vienna, Ensemble Modern, Black Page Orchestra, Studio Dan, na festivalih Wien Modern, Unsafe and Sounds Festival, Impuls Festival in Wiener Festwochen. V letih 2020/21 je bila tudi članica mednarodnega ansambla Modern Academy v Frankfurtu. Njena zvočna raziskovanja se nahajajo na razptojih in sozvočjih glasu ter zvena viole, v intenzivnih in subtilnih vmesij, raziskovanjih razširjenih tehnik igranja in vokaliziranja, skozi katere preko zvočnih tekstur odzvanjata glas in inštrument kot enovito zvočno telo.

Irena Z. Tomažin je pri nas eden od najbolj prepoznavnih glasov v polju eksperimentalne glasbe, sodobnega plesa in performansa. Njene utelesitve in raztelesitve glasu se vpenjajo v polje med zvokom, telesom, gibom in prostorom in odzvenevanjo v poljih sodobnega plesa in performansa, svobodne improvizacije, utelesitev besedil v poeziji in zvočni poeziji ter grafičnih notacijah, v obuditvah glasov ljudskega petja, v sodobni klasični glasbi, elektroakustičnih vmesjih, alter bendih, solo projektih in ad hoc zasedbah. Izdala je tri avtorske albume: Crying Games , Taste of Silence in cmok v grlu . V svojem glasbenem oziroma zvočno eksperimentalnem delu raziskuje in razvija pokrajine glasu, ki spajajo tako besede, fragmentirane tekste, (tradicionalno) melodično petje kot tudi razširjene vokalne tehnike, vključujoč šume, tleske oziroma zvoke ustne votline, ki ne pripada (samo) glasu ampak tudi telesu. Nastopa solo in v raznih zasedbah s številnimi glasbeniki: Tomaž Grom, Lee Patterson, Xavier Charles, Christof Kurzmann, Jonas Kocher, Gaudenz Badrutt, Šalter Ensemble, Tim Blechmann, Michael Zerang, Liz Allbee, Alessandra Eramo, Ilia Belorukov, Okkyung Lee, Maja Osojnik, Christian Kesten, Ina Puntar, Dré Hočevar, Matej Bonin in drugimi.

Dogodek je uvod v prihajajočo edicijo mednarodnega festivala Topografije zvoka, ki ga sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo. Več o prihajajočem festivalu kmalu!!!
Dogodek je sodelovanje med Topografijami zvoka, ŠKUC-om in Zavodom Alcedo s podporo SCCA - Zavod za sodobno umetnost Ljubljana. Koncert sta podprla MOL - Oddelek za kulturo in Avstrijski kulturni forum Ljubljana.


Irena Tomažin Zagoričnik (SI) - voice Flora Marlene Geißelbrecht (AT)- viola, voice
Friday, 8. September 2023 at 21:00, Galerija ŠKUC, Ljubljana
Topographies of Sound and the Alcedo Institute invite you to a joint concert programme, which will include a performance of solo original and improvised works by both musicians, the first meeting of two diverse sensibilities in free improvisation, and in particular the echoes and sonorities of their joint explorations, during a one-day pre-preparation in Ljubljana and a concert performance at the Š KUC Gallery. By the very nature of things, it will therefore be an open-ended process of a concert in the making. Special emphasis will be given to the so-called "sound poetry" of the Viennese Dadaist Kurt Schwitters (1887-1948) or his work Ursonate (1932) with its starting point in the interpretation of Flora Gei ß elbrecht (Ur die Sonate, 2021), which has not been often heard live in the Slovenian music space. The musical and interdisciplinary interaction between word, language and voice, to which Gei ß elbrecht also pays special attention, will meet with Toma žin’s distinctive voice explorations , which adds the specific dimension of the movement element in the context of the concert. It is a meeting of two voices and bodies through disembodiments and re-embodiments of bodies in both physical and sonic space.
Flora Marlene Geißelbrecht is a young Austrian composer, instrumentalist, improviser and poet. Her creativity focuses on contemporary experimental music, with a special focus on the musical and interdisciplinary interaction between word, language and voice. She also works in the field of contemporary jazz, singer-songwriting, folk music and free improvisation. As a composer, she writes music for orchestras, chamber ensembles and solo compositions, and her works have been commissioned and premiered at festivals such as Styriarte or Donaufestwochen in Strudengau, and by performers such as Ensemble Kontrapunkte, Ensemble Reconsil or the Arnold Sch ö nberg Choir. She has received several awards for her work, including the Berlin Prize for Young Artists in 2021 with her solo programme "Sibyls&Syllables" for viola and voice. As a violist, she has performed with solo programmes and in various ensembles such as RSO Vienna, Ensemble Modern, Black Page Orchestra, Studio Dan, at the Wien Modern, Unsafe and Sounds Festival, Impuls Festival and Wiener Festwochen. In 2020/21 she was also a member of the international ensemble of the Modern Academy in Frankfurt. Her sonic explorations are located in the intersections and consonances of voice and viola sound, in the intense and subtle in-betweens, explorations of extended playing and vocalising techniques through which voice and instrument resonate as a unified body of sound through sonic textures.
Irena Z. Tomažin is one of the most recognisable voices in the field of experimental music, contemporary dance and performance. Her embodiments and disembodiments of the voice are embedded in the field between sound, body, movement and space and resonate in the fields of contemporary dance and performance, free improvisation, embodiments of texts in poetry and sound poetry and graphic notations, in resurrections of the voices of folk singing, in contemporary classical music, in electroacoustic in-betweens, alternative bands, solo projects and ad-hoc ensembles. She has released three albums: Crying Game , Taste of Silence , and Lump in the Throat. Her music, more specifically her sound experimentation is an exploration of the landscapes of voice that include words, fragments of texts, (traditional) melodic singing, and other vocal techniques, including humming, clicking, and other sounds made with the mouth that pertain not (only) to the voice but also to the body. Irena performs solo and with a variety of ensembles and musicians such as Tomaž Grom, Lee Patterson, Xavier Charles, Christof Kurzmann, Jonas Kocher, Gaudenz Badrutt, Šalter Ensemble, Tim Blechmann, Michael Zerang, Liz Allbee, Alessandra Eramo, Ilia Belorukov, Okkyung Lee, Maja Osojnik, Christian Kesten, Ina Puntar, Dré Hočevar, Matej Bonin, and others.
The event is a prelude to the upcoming edition of the international festival Topograph ies of Sound. More about the upcoming festival soon!!!!
The event is a collaboration between Topographies of Sound, Š KUC and Zavod Alcedo with the additional support of SCCA - Institute for Contemporary Art Ljubljana. The concert is supported by the MOL - Department of Culture and the Austrian Cultural Forum Ljubljana.
preberite več
Tilen lebar
R O P O T A R N I C A
T I L E N
L E B A R
Pozdravljeni_e, prijatelji_ce Ropotarnice!
Veseli nas, da lahko tudi v prihajajoči sezoni napovemo in vas hkrati povabimo na serijo koncertov v Galeriji Škuc. Gre za edicijo avant-improvizatorskega koncertnega ciklusa Ropotarnica, kjer dajemo možnost nastopa in predstavitve delovanja še uveljavljajočih se in tudi že priznanih glasbenikov s področja improvizirane sodobne godbe.
Z Ropotarnico želimo tako še naprej koncertno pokrivati ustvarjanje domače avant-improvizatorske scene in njihovih povezav s tujimi glasbeniki, ustvarjajočimi na tem polju sodobne glasbe.
Koncerti bodo po možnosti skušali slediti ritmu enkrat mesečno, ob ponedeljkih ob 21.00 uri v Galeriji Škuc.
Vstopnice, v zameno za simboličen kulturni evro, bodo na voljo le pred začetkom koncerta.
Umetniški vodja in selektor koncertnega ciklusa Ropotarnica je Vitja Balžalorsky.
Ob vabilu se že veselimo vaše prisotnosti in vam želimo obilo pozornosti in užitkov ob poslušanju izvajalcev s prihajajoče Ropotarnice.
S tem pa najavljamo že tudi prvega nastopajočega izvajalca v novi sezoni, Tilna Lebarja :

Ropotarnica XXVIII - TILEN LEBAR
ponedeljek, 18. 9. 2023, ob 21.00, Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Tilen Lebar (r. Murska Sobota 1993) je eden tistih mladih glasbenikov, ki segajo onkraj svoje prvotne vloge interpreta, instrumentalista. Po neformalnem kompozicijskem mentorstvu Uroša Rojka na ljubljanski Akademiji je opravil magistrski študij kompozicije na Kraljevem konservatoriju v Haagu na Nizozemskem v razredih Petra Adriaansza, Cornelisa de Bondta in Guusa Janssena. Na področju saksofona je magistriral v razredu Matjaža Drevenška in Mihe Rogine na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani in opravil dodatno izpopolnjevanje v razredu Raafa Hekkeme na haaškem konservatoriju.
V Lebarjevi glasbi lahko opazujemo posebno pozornost do individualnih instrumentalnih tehnik in njihove barvne skladnosti, temeljito poznavanje tradicije zahodne umetne glasbe in hkrati eksperimentalnih tokov. Njegova dela so bila izvedena na festivalih kot so ISCM Svetovni glasbeni dnevi, Gaudeamus Muzieweek, Leicht uber Linz, Forum Nove Glasbe, ISC Svetovni kongres saksofona, Opera Forward Festival in med drugimi Andriessen Festival.
Tekom študija na ljubljanski Akademiji je prejel študentsko Prešernovo nagrado na področju kompozicije za celovečerni avtorski projekt Plastenje časa. Na 67. skladateljski tribuni Rostrum je njegovo delo Staticotion za akordeon, zvočni zapis in elektroniko v živo doseglo uvrstitev v priporočena dela med mladimi avtorji kot tudi v splošni kategoriji. Na prestižnem 28. Srečanju mladih skladateljev v Apeldoornu na Nizozemskem je pod vodstvom ansambla Orkest De Ereprijs njegovo delo Thought Echo prejelo nagrado RKST 21 in uvrstitev med lavreate. Za podiplomski študij kompozicije na Nizozemskem je prejemal štipendijo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
Njegova dela so založena pri nizozemskem založniku Donemus, Inexhaustible Editions in Društvu slovenskih Skladateljev (DSS).
Vstopnina na koncert: 1 €.
Koncertni cikel Ropotarnica nam omogočajo: Ministrstvo za kulturo, MOL - Oddelek za kulturo , Urad RS za mladino, Zavod Omrežje.

preberite več
facebook event cover
R A M B O
A M A D E U S
K O N C E R T
RAMBO AMADEUS se vrača: „Tribute samemu sebi“
četrtek, 5. oktober, ob 20.00, Kino Šiška
VSTOPNICE ŽE V PRODAJI!
Vstopnice: eventim.si in Kino Šiška
https://www.eventim.si/si/vstopnice/rambo-amadeus-tribute-samemu-sebi-ljubljana-kino-siska-619152/event.html
https://tinyurl.com/hppsfu7e

Cena vstopnice v predprodaji 25 €, na dan koncerta 30 €
Ena glavnih lastnosti legendarnega Antonija Pušića - Ramba Amadeusa je, da označevanja sebe ne prepušča drugim, ampak ga izvaja najprej sam: „Glasbenik, poet in medijski manipulator“. Njegova jedko satirična besedila na teme “Biznis, politika, šport, kriminal”, pa govorijo tudi o naravi navadnega človeka in nesmiselnosti lokalne politike, in seveda šale na svoj račun.
Mešanica glasbenih stilov v novejših delih vključuje tudi drum'n'bass, v prejšnjih pa elementi turbo folka, ki ga je sam »iznašel«. Zadnja leta je njegova glasba, ki jo nekateri primerjajo z Zappovo, drugi s Captainom Beefheartom, pa tudi kak Matterovec bi našel kaj zase - prepletena z elementi jazza. Pred kratkim pa je s flamenko kitaristom v tem slogu uglasbil narodno »Mujo kuje konja na mesecu«, rekoč: »Ni se treba čuditi podobnostim glasbe in običajev ljudi iz različnih podnebji. To je dokaz, da so vsi ljudje na tem svetu zelo podobni… da so vseskozi zgodovino premikali, migrirali, spoznavali, družili in ljubili ne glede na to, koliko so se oblastniki trudili, da jih skregajo. " Svojemu bližnjemu srečanju s Covidom pa je posvetil skladbo »Možeš se osloniti na nauku«(!). Itd.
Zadnjo besedo o sebi ima vselej - Rambo Amadeus, tokrat dobesedno z nastopom/programom „Tribute samemu sebi“, s katerim se po več letih vrača v Kino Šiško.
O „Tributu samemu sebi“ je Rambo Amadeus dejal:
„ Tribute samemu sebi je način, da se malo poigram s samim sabo in s svojim opusom, da poskušam vzpostaviti neko relaksirano distanco v odnosu do tega, kar sem delal doslej, in odprem pot za novo, osvobojen težkega bremena ambicije i odvečnih pričakovanj, v upanju, da me bo manj skrbelo, in se bom več zabaval v interakciji z glasbeniki in publiko "
Vstopnice: eventim.si in Kino Šiška
Cena vstopnice v predprodaji 25 €, za študente, dijake in upokojence 20 €, na dan koncerta 30 €
Za vse dodatne informacije, intervjuje ipd. smo vam na voljo na info@skuc.org
preberite več
zhlehtet skuc event grafika
Z H L E H T E T
K O N C E R T
Zhlehtet - koncert ob izdaji albuma
petek, 6. oktober, ob 20.00, Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Zhlehtet predstavlja novi album Podhod in pripadajočo novo zeliščno mešanico.
Alja Petric - vokal, tolkala, Lenart De Bock - saksofon, flavta, Rok Zalokar - klaviature, efekti
Vizualije - Matic Skušek
Zhlehtet je glasbeni kolektiv, ki deluje pod vodstvom pianista in skladatelja Roka Zalokarja. Pojavlja se v različnih formatih in združuje dimenzije akustičnega in elektronskega zvoka. S koreninami v tradiciji spiritualnega jazza ostaja zvest sporočilu trenutka in medsebojnemu razumevanju.
Začetki kolektiva segajo v leto 2019, ko se je v kombinaciji živih nastopov in dela v glasbenem studiju izoblikoval značilen zvok. Dokumenta tega obdobja sta albuma Toyomi in Celica , ki združujeta elemente žive improvizacije in moderne glasbene produkcije. Naslednji album Portals Vol. 1 predstavlja kompozicije kolektiva, v formatu jazzovskega kvinteta, slednji je bil izbran med najboljšimi ploščami leta 2022 v reviji Mladina in Radiu Študent. Letos pa se je kolektiv predstavil z live kompilacijo Poletje Loops, ki dokumentira unikatnost koncertne izkušnje spontanega muziciranja.
Novi album Podhod predstavlja ambientalnejšo ustvarjalno plat, ki kot suita predstavlja ustaljene motive kolektiva, ritmičnost le-te pa nadomestijo počasna pulziranja. Zvok zaokrožuje elektronika, ki z mikro-makro pristopom združuje različne zvočne krajine.
Vstopnina: 6 € dijaki in študentje/ 8 €ostali
preberite več
eclypse avgust 2023
E C L Y P S E :
A F T E R
D A R K
Sobota, 26. 8. 2023, ob 23. uri, Klub K4, Ljubljana
ECLYPSE welcomes you to a clubbing experience that embodies the very essence of what makes ECLYPSE a unique presence in the musical landscape. The magic will come alive as our talented local lineup crafts a soundscape filled with rhythmic beats and euphoric melodies. Join us for a night that transcends the ordinary, where every element is carefully curated to provide an immersive clubbing experience.
Arena:
North Collision UNSYN Ely

KLUB K4 Kersnikova 4, Ljubljana www.klub-k4.si // www.facebook.com/klubk4 STAROSTNA OMEJITEV / AGE LIMIT: 18+ VSTOPNINA / ENTRANCE FEE: 12 € INFO: info@klub-k4.si GARDEROBA / LOST & FOUND k4garderoba@gmail.com Organizator: Društvo ŠKUC // Pink. The Underground www.skuc.org // www.facebook.com/PinkTheUnderground
preberite več