Naročam se na e-novice

I N F O     Š K U C

INFO CENTER ŠKUC že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter jim pomagajo pri uresničevanju njihovih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, zdravju, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije.
Poleg tega z raznolikim izobraževalno-ustvarjalnim programom preko delavnic, dogodkov in predavanj redno izvaja brezplačne aktivnosti za mlade, jim nudi prostor za pridobivanje novih znanj in veščin ter jih spodbuja h kreativnemu preživljanju prostega časa.
Info center ŠKUC deluje tudi kot regionalni partner Eurodesk in kot koordinator Evropske prostovoljske službe v okviru Društva ŠKUC.
V Info centru ŠKUC lahko kupite tudi vstopnice za koncerte ŠKUC-a in knjige Založbe ŠKUC ter brezplačno dostopate do interneta.
Več o dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.lmit.org.

 

I N F O    Š K U C

INFO CENTRE ŠKUC has been providing information to young people and youth organisations and organisations for young people in Ljubljana since 1998. As co-ordinator of the Ljubljana Network of Information Centres – L’MIT – it collects, disseminates, publishes and provides information free of charge on topics, services and activities that are important to young people and help them realise their interests, achieve their desired goals and gain independence. Its basic contents include information on (non)formal education and training, employment, volunteer work, cultural, sports and entertainment events in and around Ljubljana, health, local institutions, jobs for young people and EU information.

Furthermore, with its diverse educational and creativity program in the form of workshops, events and lectures, it regularly organises free activities for young people, provides them with a space to acquire new knowledge and skills, and promotes creative use of their spare time.

Info Centre ŠKUC also operates as the regional partner of Eurodesk and as coordinator of the European Voluntary Service under the auspices of the ŠKUC Association.

Info Centre ŠKUC also sells tickets for ŠKUC concerts and books by ŠKUC Publishing, and offers free internet access.

For more information about these activities, please visit www.lmit.org

bralni klub za mlade maj2024
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
Sreda, 22. 5. 2024, ob 18. uri, Info center ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana.
Vljudno vabljeni_ne na bralni klub za mlade!
Tokrat beremo knjigo Križci, krožci avtorice Jedrt Maležič.
»Katera je zdaj tukaj mama?« je vprašanje, ki se ne pojavi zgolj v trenutku, ko se mora Giga soočiti s prepovedjo približevanja svojemu otroku, temveč je njeno zvezo z Alino spremljalo že vse od Zarjinega rojstva. Zdaj je družina, ki se je nekoč borila za enakost v svetu heteroseksualnih staršev, razpadla na dve mami, dva doma in Urbana, Alininega novega partnerja, kar je Gigo pahnilo v depresijo in povzročilo njen razhod s preveč utesnjujočo lezbično sceno. Ampak najprej je v pandemični prestolnici poskrbela še za največjo polomijo najdaljše noči. Duhovit in kritičen roman Križci krožci pokaže, da ima tudi najnesrečnejši konec lahko najlepši začetek.
Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga Tadeja Pepeljnak, študentka gozdarstva. V prostem času poleg lazenja po gozdu in druženja z drevesi rada preživlja čas z dobrimi knjigami in prijatelji ter trapastimi ali poglobljenimi debatami o življenju, vesolju in sploh vsem.
Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujemo na lastno življenje in svoje izkušnje.
Na bralnem klubu se dobimo ob 18.00 v Škucu na Starem trgu 21.
Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org .

Dogodek sofinancirata Mestna občina Ljubljana in JAK.
preberite več
wlak the talk okroglamiza 2005
W A L K
T H E
T A L K
O K R O G L A
M I Z A
WalkTheTalk: Okrogla miza pred evropskimi volitvami
Ponedeljek, 20. 5. 2024, ob 17. uri, Info center ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana.
Junija letos ne bo prišlo le poletje, temveč tudi volitve v Evropski parlament.
Strokovnjaki ocenjujejo, da bi bile lahko te volitve prelomnica za Evropo, opažamo lahko vzpon skranje desnice, nasprotovanje zelenemu prehodu je postal eden glavnih načinov nabiranja političnih točk, Evropska unija še vedno nima skupne migracijske politike, v nekaterih državah EU splav ni dostopen oziroma je prepovedan, večajo se stroški življenja, še posebej za mlade.
O vsem tem in še več se bomo pogovarjali z gosti, ki so aktivni na različnih področjih in se ukvarjajo s problematikami, ki zadevajo tako Slovenijo kot celotno Evropo.
Okrogla miza poteka v okviru projekta EUinForm, ki je projekt Evropske agencije za informiranje in svetovanje mladim (ERYICA), ki spodbuja mlade osebe k udeležbi na evropskih volitvah, s poudarkom na mladih, ki se bodo letos na volitve odpravile prvič. Dogodek bo potekal v ponedeljek, 20. 5. ob 17.00 uri v Galeriji Škuc, na Starem trgu 21 v Ljubljani.
Pogovor bo moderiral Matic Gorenc.
Končen seznam govork in govorcev bo v kratkem objavljen tukaj .

Projekt sofinancira Evropski parlament.

preberite več
izobrazevanje za mlade uvod informiranje
I Z O B R A Ž E V A N J E
Z A
M L A D E
Izobraževanje za mlade - Uvod v mladinsko informiranje
Ponedeljek, 20. 5. 2024, ob 11. uri, Info center ŠKUC, Ljubljana.
Ljubljanska mreža info točk vabi mlade, ki ste že aktivni v mladinskih centrih, pa tudi tiste, ki še niste, na izobraževanje o mladinskem informiranju.
Mladinsko informiranje je ena od osrednjih nalog mladinskega dela, ki tolmači informacije na mladim prijazen način. Pravica vsakega posameznika in posameznice je biti informiran ter imeti dostop do kakovostnih in preverjenih informacij.
Na izobraževanju se boste udeleženci_ke spoznali_e z osnovami mladinskega informiranja ter kako lahko mladi postanete informatorji za svoje vrstnike v lastnem okolju. Udeleženci_ke se boste prav tako spoznali_e s prostori, kjer je možno pridobiti informacije v lokalnem okolju, z mednarodnimi mrežami, ki vključujejo mladinske informacijske centre ter priložnosti, ki jih mladinsko informiranje ponuja.
Vsem udeležencem in udeleženkam nudimo tudi dolgotrajnejše sodelovanje na področju informiranja tako na lokalnem kot evropskem nivoju.
Udeležba na izobraževanju je brezplačna. Dobrodošle so vse mlade osebe, ne glede na to, ali ste že aktivne v mladinskih organizacijah ali ne.
Obvezna je prijava preko Google obrazca tukaj .
Za več informacij smo vam na voljo na naslovu info.skuc@lmit.org .
preberite več
oblikovanje tekstilnega nakita 24
O B L I K O V A N J E
T E K S T I L N E G A
N A K I T A
Torek, 14. 5. 2024, ob 19. uri, Info center ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana.
Vabljeni_e na delavnico oblikovanja tekstilnega nakita.
Izdelovalo se bo nakit iz odpadnega tekstila, ki nastane iz ostanka od proizvodnje. Predznanje ni potrebno.
Cilj delavnice je spodbujanje kreativnosti ter demonstracija uporabe tradicionalnih tehnik tekstilnih umetnosti in obrti pri mladi, nadobudni generaciji. Tekom delavnice se bodo ustvarili novi, unikatni kosi nakita in modni dodatki.
Delavnico bo vodila Urška Sadar, arhitektka in oblikovalka, ki deluje pod blagovno znamko urskas'.
Udeležba je brezplačna.
Prijave zbiramo do 10. 5. 2024 na ustvarjalno.skuc@gmail.com .
Delavnica je financirana s strani Urada za mladino MOL.
preberite več
bralni klub za mlade april2024 splet
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
Četrtek, 25. 4. 2024, ob 18. uri, Info center ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana.
Vljudno vabljeni_ne na bralni klub za mlade!
Tokrat beremo knjigo Guernseyjsko društvo za književnost in pito iz krompirjevih olupkov avtoric Mary Ann Shaffer in Annie Barrows.
Smo v letu 1946 in pisateljica Juliet Ashton se ne more domisliti, o čem bi pisala. Nenadoma prejme pismo Dawseyja Adamsa iz Guernseyja – po naključju je dobil v roke knjigo, ki je nekoč pripadala njej. Ko odkrijeta svojo skupno ljubezen do branja, si začneta dopisovati. Dawsey razkrije, da je član Guernseyjskega društva za književnost in pito iz krompirjevih olupkov, kar spodbudi njeno radovednost in kmalu si dopisuje še z drugimi člani. V navalu pisem, ki pripovedujejo zgodbe o življenju na Guernseyju pod nemško zasedbo, se Juliet zave, da je samo društvo vsaj toliko nenavadno kot njegovo ime. Mary Ann Shaffer je zgodbo zasnovala kot niz pisem, ker se ji je zdelo, da bo tako lažje. Uspelo ji je mojstrsko predstaviti značaje in skrbi prebivalcev Guernseyja, ki so pravkar preživeli grozote in tegobe druge svetovne vojne.
Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga Tadeja Pepeljnak, študentka gozdarstva. V prostem času poleg lazenja po gozdu in druženja z drevesi rada preživlja čas z dobrimi knjigami in prijatelji ter trapastimi ali poglobljenimi debatami o življenju, vesolju in sploh vsem.
Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujemo na lastno življenje in svoje izkušnje.
Na bralnem klubu se dobimo ob 18.00 v Škucu na Starem trgu 21.
Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org .

Dogodek sofinancirata Mestna občina Ljubljana in JAK.
preberite več