Naročam se na e-novice

I N F O     Š K U C

INFO CENTER ŠKUC že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter jim pomagajo pri uresničevanju njihovih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, zdravju, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije.
Poleg tega z raznolikim izobraževalno-ustvarjalnim programom preko delavnic, dogodkov in predavanj redno izvaja brezplačne aktivnosti za mlade, jim nudi prostor za pridobivanje novih znanj in veščin ter jih spodbuja h kreativnemu preživljanju prostega časa.
Info center ŠKUC deluje tudi kot regionalni partner Eurodesk in kot koordinator Evropske prostovoljske službe v okviru Društva ŠKUC.
V Info centru ŠKUC lahko kupite tudi vstopnice za koncerte ŠKUC-a in knjige Založbe ŠKUC ter brezplačno dostopate do interneta.
Več o dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.lmit.org.

 

I N F O    Š K U C

INFO CENTRE ŠKUC has been providing information to young people and youth organisations and organisations for young people in Ljubljana since 1998. As co-ordinator of the Ljubljana Network of Information Centres – L’MIT – it collects, disseminates, publishes and provides information free of charge on topics, services and activities that are important to young people and help them realise their interests, achieve their desired goals and gain independence. Its basic contents include information on (non)formal education and training, employment, volunteer work, cultural, sports and entertainment events in and around Ljubljana, health, local institutions, jobs for young people and EU information.

Furthermore, with its diverse educational and creativity program in the form of workshops, events and lectures, it regularly organises free activities for young people, provides them with a space to acquire new knowledge and skills, and promotes creative use of their spare time.

Info Centre ŠKUC also operates as the regional partner of Eurodesk and as coordinator of the European Voluntary Service under the auspices of the ŠKUC Association.

Info Centre ŠKUC also sells tickets for ŠKUC concerts and books by ŠKUC Publishing, and offers free internet access.

For more information about these activities, please visit www.lmit.org

Impro aktivacija
I M P R O
A K T I V A C I J A
Vsak četrtek, ob 16.30 uri, od 20. 4. 2023 do 15. 6. 2023, Klub Monokel, AKC Metelkova mesto.
Impro aktivacija je sklop druženj, na katerih se bomo s pomočjo orodij in prvin improvizacijskega gledališča učile_i pripovedništva. Naslanjali_e se bomo na lastne izkušnje, raziskovali_e družbene teme in razmišljali_e v kakšen okvir lahko postavimo performans katerega vsebina ni vnaprej določena. Randy Dickson pravi, da moraš pri ustvarjanju impro predstave vedno pogledovati nazaj, Tanja Matijašević , vaša pedagoginja, pa pravi: »Pejmo v akcijo.« Moč improvizacijskega gledališča je v ustvarjanju podpornega okolja v katerem vsakdo prepozna prostor za izraz. Na delavnicah se bomo srečale_i osemkrat in na koncu določile v kakšni obliki bomo predstavile_i končni produkt.
Prijavite se lahko vsi, predhodne izkušnje niso potrebne. Delavnice so brezplačne. Mesta na delavnici so omejena. Prijave sprejemamo preko spletne prijavnice .
Srečanja bodo potekala od 20. 4. 2023 ob 16.30 do 15. 6. 2023.

Tanja Matijašević je gledališka pedagoginja, improvizatorka, ki rada združuje različne umetnosti. V impro se je potopila leta 2014 (gledališče IGLU), skozi različne delavnice pa je spoznavala in krepila svoje impro veščine. Pred improm so bile lutke, ulično gledališče in ognjene umetnosti. Nekaj časa je bila članica kolektiva Improške, trenutno pa se spogleduje s fizičnim gledališčem, drag perforamansom in poezijo.

Projekt podpira Urad za mladino MOL in se izvaja v sodelovanju z Zavodom Omrežje.
preberite več
EU
P O Z I V
P R O S T O V O L J C I
P R O S T O V O L J K E
Evropska agencija za informiranje in svetovanje mladim ERYICA išče prostovoljce_ke za delovno skupino, ki bo komunicirala za potrebe kampanje EU inFORM Young voters project.
EU inFORM je projekt, ki informira mlade, predvsem tiste, ki bodo leta 2024 na volišča odšli prvič, o volitvah v Evropski parlament.
Delovna skupina bo soustvarjala materiale kampanje in tako prinesla vidik mladih v projekt. Prijavijo se lahko mlade osebe, ki z letom 2024 prvič pridobijo volilno pravico in zanimanje za tematiko. Predhodne izkušnje niso potrebne.
Partner v projektu je Zavod MISSS, ki je član Ljubljanske mreže info točk. V kolikor imate kakšno vprašanje v zvezi s pozivom lahko pišete na info.skuc@lmit.org .
Več informacij o projektu in prijavi je na voljo tukaj .
preberite več
eueueue
E U
i n F O R M
P O Z I V
V sklopu projekta EU inFORM Young voters iščemo prostovoljce_ke, ki bi delovali_le v delovni skupini kot aktivisti_ke in ambasadorji_ke. Projekt se bo izvajal s strani Evropske agencije za informiranje in svetovanje (ERYICA), v katerem smo partnerji tudi L’MIT.
EU inFORM je projekt, ki informira mlade, predvsem tiste, ki bodo leta 2024 na volišča odšli prvič, o volitvah v Evropski parlament.
Udeleženci bi v bazenu aktivistk in aktivistov sodelovali_le na spletnih sestankih, na treningu v Španiji, koproducirali kampanjo za Evropske volitve in organizirali informativne vsebine za vrstnike o pomembnosti udeležbe na Evropskih volitvah leta 2024.
Od udeležencev in udeleženk se pričakuje dobro znanje angleškega jezika, zanimanje za tovrstno tematiko in prisotnost čez celoten projekt. Predvsem je namenjen mladim, ki bodo letos na volitve odšli prvič. Prijavitelji_ce morajo biti stari vsaj 18 let.
Časovnica projekta:

Uvodno spletno srečanje, 6. 6. 2023 in 7. 9. 2023 med 18.00 in 20.00.
Trening v Španiji, 18. do 23. 9. 2023.
Ostale aktivnosti med majem 2023 in majem 2024.

O projektu bo potekal tudi informativni dan za vse zainteresirane. Informativni dan bo potekal 17. 5. 2023 ob 16.00 preko spleta tukaj .
Prijavo z motivacijskim pismom, v katerem navedete vašo motivacijo za sodelovanje, sprejemamo na naslovu info.skuc@lmit.org . Na tem naslovu smo vam na voljo tudi za dodatne informacije in vsa vprašanja.
Več informacij o projektu je na voljo tukaj in tukaj .
preberite več
DELAVNICA KNJIŽICE
K N J I Ž I C E
U S T V A R J A L N A
D E L A V N I C A
ponedeljek, 22. 5. 2023, ob 16.30, Info Škuc
Vabljeni na brezplačno delavnico knjigovezništva na kateri boste lahko sami izvezli povsem svojo knjižico.
Spoznali se bomo s tehniko, pri izbiri papirja pa bodo roke proste, ves material bo že na voljo, po želji pa lahko vsak izmed udeležencev prinese tudi kaj svojega, od navadnega, odpadnega ali barvnega papirja, različnih izrezkov do že dokončanih izdelkov katere bi radi vključili v zvežčič. Po želji se bodo okrasile tudi platnice.
Predznanje ni potrebno, obvezne so prijave na ustvarjalno.skuc@gmail.com do 19. 5. 2023.
Cilj delavnice je udeležencem predstaviti tehniko knjigovezništva, katero lahko tudi v prihodnje uporabijo za izdelavo ročno vezenih knjižic.
Delavnico bosta vodili Nina Pernat, umetnostna zgodovinarka ter fotografinja in Tamara Mihalič, diplomirana slikarka in intermedijska umetnica.
Delavnica bo potekala 22. 5. 2023 od 16.00 do 18.30 v prostorih Info centra Škuc na Starem trgu 21.
Delavnica je sofinancirana s strani MOL – Urad za mladino.
preberite več
bralni klub 1
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
sreda, 5. 4. 2023, ob 18.00, Info Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Ponovno se pričenja bralni klub za mlade! ? Tokrat beremo knjigo Če ubiješ oponašalca avtorice Harper Lee. Če ubiješ oponašalca (angleško To kill a Mockingbird) je roman ameriške pisateljice Harper Lee, ki je izšel leta 1960 in takoj požel izjemen kritiški in bralski odziv. Bran je po vseh srednjih in osnovnih šolah v Ameriki in je postal klasika ameriške književnosti. Zaplet in liki temeljijo na pisateljičinih opazovanjih njene družine, sosedov in dogodkov, ki so se zgodili v bližini njenega rojstnega mesta Monroeville v ameriški zvezni državi Alabama leta 1936, ko je bila stara 10 let. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga Tadeja Pepeljnak, študentka gozdarstva. V prostem času poleg lazenja po gozdu in druženja z drevesi rada preživlja čas z dobrimi knjigami in prijatelji ter trapastimi ali poglobljenimi debatami o življenju, vesolju in sploh vsem. ⚠️Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujemo na lastno življenje in svoje izkušnje. ?Na bralnem klubu se dobimo ob 18.00 v prostorih Info centra Škuc na Starem trgu 21. ❗️Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.❗️ Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org. Dogodek sofinancirajo: Mestna občina Ljubljana, Javna agencija za knjigo RS in Urad RS za mladino.
preberite več