Naročam se na e-novice

I N F O     Š K U C

INFO CENTER ŠKUC že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter jim pomagajo pri uresničevanju njihovih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, zdravju, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije.
Poleg tega z raznolikim izobraževalno-ustvarjalnim programom preko delavnic, dogodkov in predavanj redno izvaja brezplačne aktivnosti za mlade, jim nudi prostor za pridobivanje novih znanj in veščin ter jih spodbuja h kreativnemu preživljanju prostega časa.
Info center ŠKUC deluje tudi kot regionalni partner Eurodesk in kot koordinator Evropske prostovoljske službe v okviru Društva ŠKUC.
V Info centru ŠKUC lahko kupite tudi vstopnice za koncerte ŠKUC-a in knjige Založbe ŠKUC ter brezplačno dostopate do interneta.
Več o dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.lmit.org.

 

I N F O    Š K U C

INFO CENTRE ŠKUC has been providing information to young people and youth organisations and organisations for young people in Ljubljana since 1998. As co-ordinator of the Ljubljana Network of Information Centres – L’MIT – it collects, disseminates, publishes and provides information free of charge on topics, services and activities that are important to young people and help them realise their interests, achieve their desired goals and gain independence. Its basic contents include information on (non)formal education and training, employment, volunteer work, cultural, sports and entertainment events in and around Ljubljana, health, local institutions, jobs for young people and EU information.

Furthermore, with its diverse educational and creativity program in the form of workshops, events and lectures, it regularly organises free activities for young people, provides them with a space to acquire new knowledge and skills, and promotes creative use of their spare time.

Info Centre ŠKUC also operates as the regional partner of Eurodesk and as coordinator of the European Voluntary Service under the auspices of the ŠKUC Association.

Info Centre ŠKUC also sells tickets for ŠKUC concerts and books by ŠKUC Publishing, and offers free internet access.

For more information about these activities, please visit www.lmit.org

Info skuc poziv prostovoljci 2023
I N F O
Š K U C
P O Z I V
Z A
P R O S T O V O L J K E _ C E
Info center Škuc išče prostovoljke_ce!
Info center Škuc se ukvarja z informiranjem in svetovanjem mladim. To počnemo skozi raznolike aktivnosti, ki jih organiziramo za mlade. Če bi skupaj z nami skrbel_a za informiranje mladih v Ljubljani ter pomagal_a pri organizaciji različnih aktivnosti, se nam pridruži. Smo koordinatorji Ljubljanske mreže info točk, zato bo prostovoljska izkušnja vključevala tudi aktivnosti vezane na L'MIT.
Vabimo mlade, ki bi sodelovali pri: - Soustvarjanju podkasta Ni nam vseen, ki govori o različnih družbenih tematikah, ki so zanimive za mlade. Lahko ga poslušaš tukaj: https://anchor.fm/ni-nam-vseen - Pisanje bloga na spletni strani lmit.org. Blog lahko pišeš o poljubni temi, enkrat ali večkrat, odvisno od tega koliko imaš povedati o svetu. - Objavljanje na socialnih omrežjih: objavljamo dogodke, ki se dogajajo v info centru ter priložnosti za mlade, ki so trenutno aktualne. - Ustvarjanje vsebin za Tik-tok: če ti je ta platforma blizu in rad_a objavljaš na njej ter imaš sveže ideje, si vabljen_a, da skupaj zaštartaš naše novo socialno omrežje. - Lahko pomagaš pri vodenju in organizaciji bralnega kluba. - Lahko pa pomagaš pri izvajanju ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic, lahko pomagaš le pri pripravi ali pa izvedeš delavnico tudi sam_a.
Kaj nudimo: -mentorstvo in podporo, -uvodno izobraževanje za prostovoljce, -aktivno sodelovanje znotraj društva, -izobraževanje iz mladinskega informiranja, -možnost razvijanja lastnih projektov in podporo pri realizaciji idej, -pridobivanje novih izkušenj v prijetnem in sproščenem okolju.
S prostovoljkami in prostovoljci bomo ob začetku sodelovanja sklenili prostovoljsko pogodbo.
Prijavi se tukaj: https://forms.gle/YXBBuzSZ4kzQxx3S6 Prijave so odprte do 12. 2. 2023.
Za več informacij smo na voljo na info.center@skuc.org .

Več o nas:
INFO CENTER ŠKUC že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter jim pomagajo pri uresničevanju njihovih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, zdravju, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije. Poleg tega z raznolikim izobraževalno-ustvarjalnim programom preko delavnic, dogodkov in predavanj redno izvaja brezplačne aktivnosti za mlade, jim nudi prostor za pridobivanje novih znanj in veščin ter jih spodbuja h kreativnemu preživljanju prostega časa. Info center ŠKUC deluje tudi kot regionalni partner Eurodesk. Več o dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.lmit.org .
ŠKUC je ena najvidnejših nevladnih organizacij neprofitnega značaja kulturno umetniške produkcije v Sloveniji. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Njegovi začetki segajo v prvo radikalno študentsko gibanje v Ljubljani leta 1968, formalno pa je bil ustanovljen 10. marca leta 1972. Konec sedemdesetih in v osemdesetih letih je bil ŠKUC eden vodilnih spodbujevalcev, združevalcev in promotorjev alternativne kulture. Pomemben del delovanja ŠKUC-a je tudi vključevanje mlajših in perspektivnih ustvarjalcev v kulturno dogajanje ter ustvarjanje razmer, v katerih bi mladi lahko aktivno preživljali prosti čas. V zadnjih letih se je dejavnost ŠKUC-a razširila še na področja informiranja in svetovanja za mlade, izobraževanja, knjižničarstva, arhiviranja, socialne dejavnosti in preventive, družboslovja, humanistike in raziskovalne dejavnosti. Pridobil si je tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. ŠKUC ima tudi status prostovoljske organizacije.
preberite več
Literarni-glasovi-3
L I T E R A R N I
G L A S O V I
P O D C A S T - 3
Tretja oddaja: Ela Potočnik – Moja soba
Moja soba. Publikacija nastala v okviru 6. festivala angažiranega pisanja Itn, ki ga soorganizirajo Vodnikova domačija Šiška, Mladinska knjiga in Inštitut 8. marec.
Avtorji in avtorice besedil: Nika Kovač, Ela Potočnik, Dan Podjed, anonimni pisci in piske. / pričevanja zbrale Neža Dvorščak, Neža Vadnjal, Ela Potočnik. / uredila Alenka Veler/ založil Inštitut 8. marec/ Ljubljana, oktober 2022
POSLUŠAJTE (Anchor)
POSLUŠAJTE (Spotify)
“En dan pred sestankom ITN. sem si zvečer umivala zobe in pomislila, kako dobro bi bilo, če bi imeli na enem kupu različne izkušnje doživljanja časa karantene,” pove Ela Potočnik, dijakinja 4. letnika gimnazije Vič, nagrajenka Mlade Veronike in urednica Novega dijaka. Ela je vsestranska ustvarjalka pesnica, ki jo zanima tišina in minljivost. Predvsem pa oseba, ki ima veliko idej in željo po ustvarjanju. Na letošnjem festivalu ITN. je moderirala dogodek, v katerem so različni dijaki predstavili publikacijo Moja soba, si je pa tudi izmenjala poezijo z eno svojih ljubših pesnic Nino Dragičević. Zdi se ji, da mladi veliko pišejo, ampak premalo berejo.
Asociacije: vse se je začelo z rumpl kamro Časovni stroj: “Vau, besede, rime, mogoče bi pa to šlo.” Degustacija: pričevanje iz publikacije Moja soba, avtorska pesem Prah Jezikovni vozli: gaser, komadno Trenutno bere: Miljenko Jergović – Rodbina, Katja Gorečan – Materinska knjižica Knjižna priporočila: Miljenko Jergović – Sarajevski Malboro, Muriel Barbery – Eleganca ježa, Fredik Backman – Mi smo medvediLiterarne glasove ustvarjamo:
Tanja Matijašević z gosti, tokrat z Elo Potočnik, ŠKUC s podporo Javne agencije za knjigo, grafična podoba: Anja Cimerman.

Prejšnje oddaje: Prva oddaja: Karolina Marušič – Ma kej? Neč. Druga oddaja: Suzana Tratnik – Ava
preberite več
I N F O
Š K U C
P O D P O R N A
Info center ŠKUC bo 9. 5. 2022 začel s podporno skupino namenjeno mladim (16 - 30 let), ki se soočate s težavami v duševnem zdravju zaradi posledic epidemije COVID-19.
Ukrepi, ki so bili uvedeni za zajezitev epidemije so negativno vplivali na že tako krhko duševno zdravje mladih. Prav tako je dostop do pomoči težaven, na zdravniško obravnavo se lahko čaka tudi eno leto.
Podporna skupina bo ponujala varen prostor, v katerem boste lahko delili_le svoje občutke, stiske in prejele_i medsebojno podporo.
Terapevtsko skupino bo vodil izkušen magister družinske terapije.
V sklopu programa bodo poleg terapevtskih srečanj potekali tudi informativni dogodki o duševnem zdravju ter ustvarjalne delavnice, na katerih bodo predstavljeni mehanizmi za spoprijemanje s stiskami preko umetniških medijev.
Dogodki znotraj programa se bodo prilagajali potrebam skupine. Srečanja bodo potekala ob ponedeljkih med 17.00 in 18.30, 10 tednov, s pričetkom 9. 5. 2022.
Zaželena je udeležba na vseh srečanjih. Udeležba je brezplačna.
Prijave sprejemamo do 1. 5. 2022. Obrazec za prijavo najdete tukaj: https://forms.gle/KMXBYxsTekPJCnGz9
Za več informacij lahko pišete na info.center@skuc.org
Projekt je financiran s strani Urada za mladino MOL.
preberite več
I M P R O
A K T I V A C I J A
IMPRO AKTIVACIJA
V soboto, 8. 10. 2022 se bo med 9.00 in 12.00 v Škucu odvila kreativna interaktivna delavnica improvizacije.
S pomočjo orodji impro gledališča se bo naslavljalo teme aktivnega državljanstva, ki jih mladi prepoznavate kot pomembne in ključne za vašo aktivno participacijo v družbi.
Na začetku delavnice se bo oblikovalo in določilo teme, ki se jih bo naslovilo, mentorica pa vam bo v procesu nudila orodja in tehnike, ki se uporabljajo v impro gledališču in vas vzpodbudila, da o temi razmišljate, jo opazujete ter skozi proces oblikovanja, spraševanja in definiranja ugotovite, kaj je tisto kar potrebujete za to, da lahko skupaj soustvarimo pogoje, da boste mladi lahko aktivneje vključeni v družbeno dogajanje.
Delavnico bo vodila Tanja Matijašević, ki ima več kot deset let izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Svoja pedagoška znanja je poglabljala tudi v okviru Inštitita Lila, ki deluje po pedagoških smernicah Vzgoje za življenje, v okviru evropskega projekta E+ What's up in education – new models for future pre-school services je predstavila orodja impro pedagogike kot inovativnega pristopa k vzgoji in izobraževanju.
Prijave sprejemamo na info.center@skuc.org.
Dogodek bo potekal v okviru Evropskega leta mladih in je podprt s strani Nacionalne agencije Movit.
preberite več
bralni-klub-mojster-in-margareta
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
Torek, 22. 11. 2022, ob 19. uri, Info center ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana.

Nov mesec, nova knjiga! ?
Tokrat beremo knjigo Mojster in Margareta, avtorja Mihaila Bulgakova.
Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate.
Vodi ga filozofinja in sociologinja kulture Nadja Ebner, ki je bralni klub ustanovila na otoku Gozu.
⚠️Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujemo na lastno življenje in svoje izkušnje.
❗️Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.❗️
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org.

Dogodek sofinancirata Mestna občina Ljubljana in JAK.
preberite več