Naročam se na e-novice

I N F O     Š K U C

INFO CENTER ŠKUC že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter jim pomagajo pri uresničevanju njihovih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, zdravju, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije.
Poleg tega z raznolikim izobraževalno-ustvarjalnim programom preko delavnic, dogodkov in predavanj redno izvaja brezplačne aktivnosti za mlade, jim nudi prostor za pridobivanje novih znanj in veščin ter jih spodbuja h kreativnemu preživljanju prostega časa.
Info center ŠKUC deluje tudi kot regionalni partner Eurodesk in kot koordinator Evropske prostovoljske službe v okviru Društva ŠKUC.
V Info centru ŠKUC lahko kupite tudi vstopnice za koncerte ŠKUC-a in knjige Založbe ŠKUC ter brezplačno dostopate do interneta.
Več o dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.lmit.org.

 

I N F O    Š K U C

INFO CENTRE ŠKUC has been providing information to young people and youth organisations and organisations for young people in Ljubljana since 1998. As co-ordinator of the Ljubljana Network of Information Centres – L’MIT – it collects, disseminates, publishes and provides information free of charge on topics, services and activities that are important to young people and help them realise their interests, achieve their desired goals and gain independence. Its basic contents include information on (non)formal education and training, employment, volunteer work, cultural, sports and entertainment events in and around Ljubljana, health, local institutions, jobs for young people and EU information.

Furthermore, with its diverse educational and creativity program in the form of workshops, events and lectures, it regularly organises free activities for young people, provides them with a space to acquire new knowledge and skills, and promotes creative use of their spare time.

Info Centre ŠKUC also operates as the regional partner of Eurodesk and as coordinator of the European Voluntary Service under the auspices of the ŠKUC Association.

Info Centre ŠKUC also sells tickets for ŠKUC concerts and books by ŠKUC Publishing, and offers free internet access.

For more information about these activities, please visit www.lmit.org

bralni klub 1
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
ponedeljek, 3. 4. 2023, ob 18.00, Info Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Ponovno se pričenja bralni klub za mlade! ? Tokrat beremo knjigo Če ubiješ oponašalca avtorice Harper Lee. Če ubiješ oponašalca (angleško To kill a Mockingbird) je roman ameriške pisateljice Harper Lee, ki je izšel leta 1960 in takoj požel izjemen kritiški in bralski odziv. Bran je po vseh srednjih in osnovnih šolah v Ameriki in je postal klasika ameriške književnosti. Zaplet in liki temeljijo na pisateljičinih opazovanjih njene družine, sosedov in dogodkov, ki so se zgodili v bližini njenega rojstnega mesta Monroeville v ameriški zvezni državi Alabama leta 1936, ko je bila stara 10 let. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga Tadeja Pepeljnak, študentka gozdarstva. V prostem času poleg lazenja po gozdu in druženja z drevesi rada preživlja čas z dobrimi knjigami in prijatelji ter trapastimi ali poglobljenimi debatami o življenju, vesolju in sploh vsem. ⚠️Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujemo na lastno življenje in svoje izkušnje. ?Na bralnem klubu se dobimo ob 18.00 v prostorih Info centra Škuc na Starem trgu 21. ❗️Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.❗️ Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org. Dogodek sofinancirajo: Mestna občina Ljubljana, Javna agencija za knjigo RS in Urad RS za mladino.
preberite več
Podporna
I N F O
Š K U C
P O D P O R N A
S K U P I N A
Info center ŠKUC bo 11. 4. 2023 začel s podporno skupino namenjeno mladim (16 - 30 let), ki se soočate s težavami v duševnem zdravju. Podporna skupina bo ponujala varen prostor, v katerem boste lahko delili_le svoje občutke, stiske in prejele_i medsebojno podporo. Na srečanjih bomo težave in izzive naslavljali z uporabo dveh metod, metodo pogovora ter metodo pomoči z umetnostjo. Slednje je vrsta psihosocialne pomoči, ki poteka ob podpori usposobljenega strokovnjaka, skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi. Njen cilj ni dovršena umetniška stvaritev, temveč je pomemben ustvarjalen proces, ki je usmerjen k refleksiji, samoraziskovanju ter uresničevanju posameznikovih potencialov. Gre za mlado vedo, ki se je v svetu pričela sistematično razvijati v drugi polovici 20. stoletja. Deluje na presečišču med umetnostjo in zdravjem. Dogodki znotraj programa se bodo prilagajali potrebam skupine. Prvo srečanje bo 11. 4. 2023, zadnje pa 27. 6. 2023. V tem čas
u bomo izvedli 10 srečanj. Zaželena je udeležba na večini srečanj. Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemamo do 3. 4. 2023. Obrazec za prijavo najdete tukaj: https://forms.gle/SRKuTRPbJMi9nUeG7 Za več informacij lahko pišete na info.center@skuc.org . Skupino bosta vodili Inge Salmič Zajec in Jasminka Ferček. Inge Salmič Zajec je po osnovni izobrazbi zgodovinarka in umetnostna zgodovinarka, svoje terapevtsko znanje je pridobila na magistrskem študiju Zakonske in družinske študije na Teološki fakulteti ter na izpopolnjevanju s področja zakonske in družinske terapije. V letu 2021 in 2022 je stažirala na Študijsko raziskovalnem centru za družine v Ljubljani. Tam je izvajala individualne, partnerske in družinske terapije. Izkušnje je pridobivala na društvih in organizacijah, kjer je opravila tudi različna izobraževanja in usposabljanja (Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Društvo za inkluzijo, Društvo Snaga žene, Center Janeza Levca). Ima opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva. Terapije in skupine izvaja po modelu relacijsko družinske terapije. Jasmina Ferček je magistrica umetnosti in magistrica pomoči z umetnostjo (angl. arts therapies). Deluje na področju tekstilne umetnosti v kolektivu Oloop (od 2004), pri čemer skozi uporabo ustvarjanja s tekstilom psiho-socialno krepi ranljive ženske skupine (od 2012). Za svoje delo v kolektivu je prejela mnoga državna in mednarodna priznanja ter nagrade. Pred nedavnim je napisala knjigo Moč tekstila, ki je izšla pri založbi Vida. Leta 2018 je pričela s samostojno umetnostno-terapevtsko prakso. Vodi individualna in skupinska srečanja, delavnice in izobraževanja. 2019 je postala del mednarodne strokovne skupine projekta Common Threads Project, ki na različnih koncih sveta pomaga ženskam, ki so doživele spolno nasilje. Od leta 2020 je tajnica Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov (SZUT) in aktivna članica Evropske zveze za likovno terapijo (EFAT). Projekt je financiran s strani Urada za mladino MOL. Partner v projektu je Slovensko združenje umetnostnih terapevtov (SZUT)
preberite več
Info skuc poziv prostovoljci 2023
I N F O
Š K U C
P O Z I V
Z A
P R O S T O V O L J K E _ C E
Info center Škuc išče prostovoljke_ce!
Info center Škuc se ukvarja z informiranjem in svetovanjem mladim. To počnemo skozi raznolike aktivnosti, ki jih organiziramo za mlade. Če bi skupaj z nami skrbel_a za informiranje mladih v Ljubljani ter pomagal_a pri organizaciji različnih aktivnosti, se nam pridruži. Smo koordinatorji Ljubljanske mreže info točk, zato bo prostovoljska izkušnja vključevala tudi aktivnosti vezane na L'MIT.
Vabimo mlade, ki bi sodelovali pri: - Soustvarjanju podkasta Ni nam vseen, ki govori o različnih družbenih tematikah, ki so zanimive za mlade. Lahko ga poslušaš tukaj: https://anchor.fm/ni-nam-vseen - Pisanje bloga na spletni strani lmit.org. Blog lahko pišeš o poljubni temi, enkrat ali večkrat, odvisno od tega koliko imaš povedati o svetu. - Objavljanje na socialnih omrežjih: objavljamo dogodke, ki se dogajajo v info centru ter priložnosti za mlade, ki so trenutno aktualne. - Ustvarjanje vsebin za Tik-tok: če ti je ta platforma blizu in rad_a objavljaš na njej ter imaš sveže ideje, si vabljen_a, da skupaj zaštartaš naše novo socialno omrežje. - Lahko pomagaš pri vodenju in organizaciji bralnega kluba. - Lahko pa pomagaš pri izvajanju ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic, lahko pomagaš le pri pripravi ali pa izvedeš delavnico tudi sam_a.
Kaj nudimo: -mentorstvo in podporo, -uvodno izobraževanje za prostovoljce, -aktivno sodelovanje znotraj društva, -izobraževanje iz mladinskega informiranja, -možnost razvijanja lastnih projektov in podporo pri realizaciji idej, -pridobivanje novih izkušenj v prijetnem in sproščenem okolju.
S prostovoljkami in prostovoljci bomo ob začetku sodelovanja sklenili prostovoljsko pogodbo.
Prijavi se tukaj: https://forms.gle/YXBBuzSZ4kzQxx3S6 Prijave so odprte do 12. 2. 2023.
Za več informacij smo na voljo na info.center@skuc.org .

Več o nas:
INFO CENTER ŠKUC že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter jim pomagajo pri uresničevanju njihovih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, zdravju, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije. Poleg tega z raznolikim izobraževalno-ustvarjalnim programom preko delavnic, dogodkov in predavanj redno izvaja brezplačne aktivnosti za mlade, jim nudi prostor za pridobivanje novih znanj in veščin ter jih spodbuja h kreativnemu preživljanju prostega časa. Info center ŠKUC deluje tudi kot regionalni partner Eurodesk. Več o dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.lmit.org .
ŠKUC je ena najvidnejših nevladnih organizacij neprofitnega značaja kulturno umetniške produkcije v Sloveniji. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Njegovi začetki segajo v prvo radikalno študentsko gibanje v Ljubljani leta 1968, formalno pa je bil ustanovljen 10. marca leta 1972. Konec sedemdesetih in v osemdesetih letih je bil ŠKUC eden vodilnih spodbujevalcev, združevalcev in promotorjev alternativne kulture. Pomemben del delovanja ŠKUC-a je tudi vključevanje mlajših in perspektivnih ustvarjalcev v kulturno dogajanje ter ustvarjanje razmer, v katerih bi mladi lahko aktivno preživljali prosti čas. V zadnjih letih se je dejavnost ŠKUC-a razširila še na področja informiranja in svetovanja za mlade, izobraževanja, knjižničarstva, arhiviranja, socialne dejavnosti in preventive, družboslovja, humanistike in raziskovalne dejavnosti. Pridobil si je tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. ŠKUC ima tudi status prostovoljske organizacije.
preberite več
Literarni-glasovi-3
L I T E R A R N I
G L A S O V I
P O D C A S T - 3
Tretja oddaja: Ela Potočnik – Moja soba
Moja soba. Publikacija nastala v okviru 6. festivala angažiranega pisanja Itn, ki ga soorganizirajo Vodnikova domačija Šiška, Mladinska knjiga in Inštitut 8. marec.
Avtorji in avtorice besedil: Nika Kovač, Ela Potočnik, Dan Podjed, anonimni pisci in piske. / pričevanja zbrale Neža Dvorščak, Neža Vadnjal, Ela Potočnik. / uredila Alenka Veler/ založil Inštitut 8. marec/ Ljubljana, oktober 2022
POSLUŠAJTE (Anchor)
POSLUŠAJTE (Spotify)
“En dan pred sestankom ITN. sem si zvečer umivala zobe in pomislila, kako dobro bi bilo, če bi imeli na enem kupu različne izkušnje doživljanja časa karantene,” pove Ela Potočnik, dijakinja 4. letnika gimnazije Vič, nagrajenka Mlade Veronike in urednica Novega dijaka. Ela je vsestranska ustvarjalka pesnica, ki jo zanima tišina in minljivost. Predvsem pa oseba, ki ima veliko idej in željo po ustvarjanju. Na letošnjem festivalu ITN. je moderirala dogodek, v katerem so različni dijaki predstavili publikacijo Moja soba, si je pa tudi izmenjala poezijo z eno svojih ljubših pesnic Nino Dragičević. Zdi se ji, da mladi veliko pišejo, ampak premalo berejo.
Asociacije: vse se je začelo z rumpl kamro Časovni stroj: “Vau, besede, rime, mogoče bi pa to šlo.” Degustacija: pričevanje iz publikacije Moja soba, avtorska pesem Prah Jezikovni vozli: gaser, komadno Trenutno bere: Miljenko Jergović – Rodbina, Katja Gorečan – Materinska knjižica Knjižna priporočila: Miljenko Jergović – Sarajevski Malboro, Muriel Barbery – Eleganca ježa, Fredik Backman – Mi smo medvediLiterarne glasove ustvarjamo:
Tanja Matijašević z gosti, tokrat z Elo Potočnik, ŠKUC s podporo Javne agencije za knjigo, grafična podoba: Anja Cimerman.

Prejšnje oddaje: Prva oddaja: Karolina Marušič – Ma kej? Neč. Druga oddaja: Suzana Tratnik – Ava
preberite več
I N F O
Š K U C
P O D P O R N A
Info center ŠKUC bo 9. 5. 2022 začel s podporno skupino namenjeno mladim (16 - 30 let), ki se soočate s težavami v duševnem zdravju zaradi posledic epidemije COVID-19.
Ukrepi, ki so bili uvedeni za zajezitev epidemije so negativno vplivali na že tako krhko duševno zdravje mladih. Prav tako je dostop do pomoči težaven, na zdravniško obravnavo se lahko čaka tudi eno leto.
Podporna skupina bo ponujala varen prostor, v katerem boste lahko delili_le svoje občutke, stiske in prejele_i medsebojno podporo.
Terapevtsko skupino bo vodil izkušen magister družinske terapije.
V sklopu programa bodo poleg terapevtskih srečanj potekali tudi informativni dogodki o duševnem zdravju ter ustvarjalne delavnice, na katerih bodo predstavljeni mehanizmi za spoprijemanje s stiskami preko umetniških medijev.
Dogodki znotraj programa se bodo prilagajali potrebam skupine. Srečanja bodo potekala ob ponedeljkih med 17.00 in 18.30, 10 tednov, s pričetkom 9. 5. 2022.
Zaželena je udeležba na vseh srečanjih. Udeležba je brezplačna.
Prijave sprejemamo do 1. 5. 2022. Obrazec za prijavo najdete tukaj: https://forms.gle/KMXBYxsTekPJCnGz9
Za več informacij lahko pišete na info.center@skuc.org
Projekt je financiran s strani Urada za mladino MOL.
preberite več