Naročam se na e-novice

I N F O     Š K U C

INFO CENTER ŠKUC že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter jim pomagajo pri uresničevanju njihovih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, zdravju, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije.
Poleg tega z raznolikim izobraževalno-ustvarjalnim programom preko delavnic, dogodkov in predavanj redno izvaja brezplačne aktivnosti za mlade, jim nudi prostor za pridobivanje novih znanj in veščin ter jih spodbuja h kreativnemu preživljanju prostega časa.
Info center ŠKUC deluje tudi kot regionalni partner Eurodesk in kot koordinator Evropske prostovoljske službe v okviru Društva ŠKUC.
V Info centru ŠKUC lahko kupite tudi vstopnice za koncerte ŠKUC-a in knjige Založbe ŠKUC ter brezplačno dostopate do interneta.
Več o dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.lmit.org.

 

I N F O    Š K U C

INFO CENTRE ŠKUC has been providing information to young people and youth organisations and organisations for young people in Ljubljana since 1998. As co-ordinator of the Ljubljana Network of Information Centres – L’MIT – it collects, disseminates, publishes and provides information free of charge on topics, services and activities that are important to young people and help them realise their interests, achieve their desired goals and gain independence. Its basic contents include information on (non)formal education and training, employment, volunteer work, cultural, sports and entertainment events in and around Ljubljana, health, local institutions, jobs for young people and EU information.

Furthermore, with its diverse educational and creativity program in the form of workshops, events and lectures, it regularly organises free activities for young people, provides them with a space to acquire new knowledge and skills, and promotes creative use of their spare time.

Info Centre ŠKUC also operates as the regional partner of Eurodesk and as coordinator of the European Voluntary Service under the auspices of the ŠKUC Association.

Info Centre ŠKUC also sells tickets for ŠKUC concerts and books by ŠKUC Publishing, and offers free internet access.

For more information about these activities, please visit www.lmit.org

bralni klub za mlade drago jancar
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
T O
N O Č . . .
sreda, 21. 2. 2024, ob 18. uri, Info center Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Vljudno vabljeni_ne na bralni klub za mlade!
Tokrat beremo knjigo To noč sem jo videl avtorja Draga Jančarja.
To noč sem jo videl je roman o nekaj letih življenja in skrivnostnem izginotju Veronike Zarnik, mlade ženske iz ljubljanske meščanske družbe, ki jo je vase potegnil vrtinec nemirne zgodovine. Pet oseb pripoveduje o njej, pa vsaka od njih tudi o sebi in razburkanem slovenskem času pred drugo svetovno vojno in med njo. O času, ki je kot moloh goltal ne samo tako ali drugače prepričane udeležence zgodovinskih dogodkov, ampak tudi ljudi, ki so živeli na robu burnega dogajanja, ki ga niso niti dobro razumeli – hoteli so samo živeti. Toda "samo" živeti je bila iluzija, bil je čas, ko se tudi v na videz varnem in idiličnem zavetju neke graščine na Gorenjskem ni bilo mogoče izogniti drvečemu vlaku nasilja. (Vir: Spletna knjigarna Galarna)
Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate.
Vodi ga Tadeja Pepeljnak, študentka gozdarstva. V prostem času poleg lazenja po gozdu in druženja z drevesi rada preživlja čas z dobrimi knjigami in prijatelji ter trapastimi ali poglobljenimi debatami o življenju, vesolju in sploh vsem.
Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujemo na lastno življenje in svoje izkušnje.
Na bralnem klubu se dobimo ob 18.00 v Škucu na Starem trgu 21.
Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org .

Dogodek sofinancirata Mestna občina Ljubljana in JAK.
preberite več
info skuc poziv prostovoljci
I N F O
Š K U C
P O Z I V
Info center Škuc išče prostovoljke_ce!
Info center Škuc se ukvarja z informiranjem in svetovanjem mladim. To počnemo skozi raznolike aktivnosti, ki jih organiziramo za mlade.
Če bi skupaj z nami skrbel_a za informiranje mladih v Ljubljani ter pomagal_a pri organizaciji različnih aktivnosti, se nam pridruži. Smo koordinatorji Ljubljanske mreže info točk, zato bo prostovoljska izkušnja vključevala tudi aktivnosti vezane na L'MIT.
Vabimo mlade, ki bi sodelovali pri:
- Soustvarjanju podkasta Ni nam vseen, ki govori o različnih družbenih tematikah, ki so zanimive za mlade. Lahko ga poslušaš tukaj: https://anchor.fm/ni-nam-vseen - Pisanje bloga na spletni strani lmit.org. Blog lahko pišeš o poljubni temi, enkrat ali večkrat, odvisno od tega koliko imaš povedati o svetu. - Objavljanje na socialnih omrežjih: objavljamo dogodke, ki se dogajajo v info centru ter priložnosti za mlade, ki so trenutno aktualne. - Vrstniško informiranje (na info točki in sejmih). - Pomoč pri snemanju in urejanju kratkih dokumentarnih prispevkov projekta Ni nam ravno. Videe, ki so do sedaj že nastali si lahko ogledaš tukaj: https://www.youtube.com/channel/UCDr50ZXIXb4AGNZQZ2LF39A - Lahko pa pomagaš pri izvajanju ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic, lahko pomagaš le pri pripravi ali pa izvedeš delavnico tudi sam_a.
Kaj nudimo:
-mentorstvo in podporo, -uvodno izobraževanje za prostovoljce, -aktivno sodelovanje znotraj društva, -izobraževanje iz mladinskega informiranja, -možnost razvijanja lastnih projektov in podporo pri realizaciji idej, -pridobivanje novih izkušenj v prijetnem in sproščenem okolju.
S prostovoljkami in prostovoljci bomo ob začetku sodelovanja sklenili prostovoljsko pogodbo.
Prijavi se tukaj: https://forms.gle/v4YjmbsGz3jzS7Cx5
Prijave so odprte do 23. 2. 2024.
Za več informacij smo na voljo na info.center@skuc.org .
Več o nas: INFO CENTER ŠKUC že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter jim pomagajo pri uresničevanju njihovih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, zdravju, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije. Poleg tega z raznolikim izobraževalno-ustvarjalnim programom preko delavnic, dogodkov in predavanj redno izvaja brezplačne aktivnosti za mlade, jim nudi prostor za pridobivanje novih znanj in veščin ter jih spodbuja h kreativnemu preživljanju prostega časa.
Info center ŠKUC deluje tudi kot regionalni partner Eurodesk.
Več o dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.lmit.org .
ŠKUC je ena najvidnejših nevladnih organizacij neprofitnega značaja kulturno umetniške produkcije v Sloveniji. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Njegovi začetki segajo v prvo radikalno študentsko gibanje v Ljubljani leta 1968, formalno pa je bil ustanovljen 10. marca leta 1972. Konec sedemdesetih in v osemdesetih letih je bil ŠKUC eden vodilnih spodbujevalcev, združevalcev in promotorjev alternativne kulture. Pomemben del delovanja ŠKUC-a je tudi vključevanje mlajših in perspektivnih ustvarjalcev v kulturno dogajanje ter ustvarjanje razmer, v katerih bi mladi lahko aktivno preživljali prosti čas. V zadnjih letih se je dejavnost ŠKUC-a razširila še na področja informiranja in svetovanja za mlade, izobraževanja, knjižničarstva, arhiviranja, socialne dejavnosti in preventive, družboslovja, humanistike in raziskovalne dejavnosti. Pridobil si je tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. ŠKUC ima tudi status prostovoljske organizacije.
preberite več
INFO24 logo
I N F O R M A T I V A
2 0 2 4
Obiščite nas v petek in soboto, 19. in 20. januarja na že 15. @Informativa na Gospodarskem razstavišču! Tudi mi se bomo predstavili na največjem predinformativnem dnevu. Na voljo vam bo naša ekipa, ki vam bo z veseljem predstavila vse možnosti in odgovorila za vaša vprašanja. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru!? Informativa je največji vseslovenski predinformativni dan, kjer se na enem mestu predstavijo izobraževalni programi, ki so na voljo v Sloveniji in tujini– od srednjih šol do visokošolskih, dodiplomskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd. ? Na voljo bo tudi pester program na kar treh lokacijah, ki bo mladim še dodatno pripomogel na njihovi izobraževalni in poklicni poti. ? V sklopu dogodka bo že sedmo leto potekal tudi projekt MOJA PRVA ZAPOSLITEV, kjer lahko spoznate delodajalce, ki ponujajo kadrovske štipendije, praktična usposabljanja, študentska dela in prve zaposlitve. ? In ne pozabite, VSTOP JE PROST! Prijetno vabljeni!
preberite več
bralni klub za mlade jugoslavija
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
J U G O S L A V I J A, ...
sreda, 6. 12. 2023, ob 18. uri, Info center Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Vljudno vabljeni_ne na bralni klub za mlade!
Tokrat beremo knjigo Jugoslavija, moja dežela avtorja Gorana Vojnovića.
Ko Vladan Borojević v Google vtipka ime svojega, v vojni domnevno padlega očeta Nedeljka, nekdanjega oficirja Jugoslovanske ljudske armade, nepričakovano razkrije temno družinsko skrivnost, ki ga vrne nazaj v leto 1991, ko je prvič v življenju slišal besedo prekomanda in se je nenadoma končalo njegovo idilično otroštvo.
Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate.
Vodi ga Tadeja Pepeljnak, študentka gozdarstva. V prostem času poleg lazenja po gozdu in druženja z drevesi rada preživlja čas z dobrimi knjigami in prijatelji ter trapastimi ali poglobljenimi debatami o življenju, vesolju in sploh vsem.
Na bralnem klubu se dobimo ob 18.00 v Škucu na Starem trgu 21.
Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org .

Dogodek sofinancirata Mestna občina Ljubljana in JAK.
preberite več
cirkuska delavnica
C I R K U Š K A
D E L A V N I C A
Ponedeljek, 27. 11. 2023, ob 16. uri, Info Center ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana.
Na delavnici se boste lahko spoznale_i z različnimi cirkuškimi rekviziti, kot so poi, keglji, žonglerske žogice, diabolo, kitajski krožniki in drugimi cirkuškimi rekviziti. Vse rekvizite boste tako lahko tudi preizkusile_i ter se naučile kak osnovni trik ali pa ga celo izumile_i. Za vse željne drugačne perspektive, pa se bo možno preizkusiti v stojah na glavi ter osnovnim figuram človeških piramid. Delavnico se bo otvorilo s skupno ogrevalno igro ter zaključilo z blagim raztezanjem. Na delavnico pridite v udobnih (športnih) oblačilih in obutvi. Predznanje ni potrebno.
Prijave se zbirajo na naslovu info.center@skuc.org .

Dogodek sofinancira Mestna občina Ljubljana.
preberite več