Naročam se na e-novice

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

PRAVILA IN POGOJI NAKUPOVANJA V SPLETNI TRGOVINI DRUŠTVA ŠKUC

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Pravila in pogoji poslovanja v spletni trgovini Društva ŠKUC (v nadaljevanju: Pravila) ter se z njimi strinja. Pravila se lahko spremenijo brez vnaprejšnje napovedi, zato kupcem, ki se vračajo na spletne strani priporočamo, da jih pred vsakokratnim nakupom preberejo.

Naročilo zavezuje Društvo ŠKUC (v nadaljevanju: društvo) in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih društva. Na pisno zahtevo kupca na naslov info@skuc.org ali Društvo ŠKUC, Stari trg 21, 1000 Ljubljana, društvo le-temu omogoči dostop do pogodbe v svojih prostorih.

Pogodba se sklepa med kupcem ter društvom:

Društvo Študentski kulturni center / Društvo ŠKUC
Stari trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
Identifikacijska številka za DDV: SI97827665
Matična številka: 5927102000
Društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti Ljubljana, št. odločbe o vpisu MSNZ 10/11-024-39/72, z dne 10. 3. 1972
Zavezanec za DDV po zakonu.

 

NAKUPOVANJE

Spletna trgovina Društva ŠKUC obiskovalcem internetnih strani omogoča nakupovanje knjig, CD in vinilnih plošč, zvočnih ter drugih izdelkov (v nadaljevanju: izdelki) Društva ŠKUC.

V spletni trgovini lahko fizične osebe kupujejo kot registrirani uporabnik ali brez registracije. Vse pravne osebe se morajo pred začetkom spletnega nakupovanja obvezno registrirati. Registracijo lahko opravite tukaj.

 

DOSTAVA

Dostava po Sloveniji se opravlja s storitvami Pošte Slovenija in je za kupca brezplačna. Za dostavo izven Slovenije se zaračunajo dejanski stroški poštnine po ceniku Pošte Slovenije.

Društvo bo naročene izdelke odposlalo praviloma v 48 urah od prejema naročila za izbrano plačilo po povzetju oz. v 48 urah po prejemu plačila za izbrano plačilo po predračunu. Navedeni rok začne teči prvi delovni dan po prejemu naročila.

Knjige lahko fizično izberete in plačate tudi v Info centru ŠKUC (Stari trg 21, Ljubljana) od ponedeljka do petka med 12. in 18. uro.

 

PLAČILNI POGOJI

Društvo omogoča nakup blaga po povzetju ali po predračunu.

Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last društva.

 

CENE

Cene v spletni trgovini Društva ŠKUC so izražene v evrih (EUR). Vse navedene cene že vključujejo DDV (5 % knjige in 22 % drugo blago). Društvo ŠKUC jamči nakup po cenah, ki so veljale ob naročilu.

Društvo si pridržuje pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

 

REKLAMACIJA

Društvo se zavezuje, da bo upoštevalo vse reklamacije, ki jih bo prejelo pisno ali po elektronski pošti (info@skuc.org) v 15-ih dneh po prejemu blaga. Za tako imenovane skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napako, pri kateri blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo (npr. pomešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pri takšni napaki kupec lahko uveljavlja svoje pravice, če obvesti društvo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in društvu omogočiti, da stvar pregleda. Društvo ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila društva ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica preneha s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo.

Blago, ki je predmet reklamacije, kupec vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini na naslov društva s pripisom "reklamacija". Blago bomo zamenjali in odposlali najpozneje v sedmih dneh od prejema pošiljke. Društvo ŠKUC si pridržuje pravice do presojanja upravičenosti reklamacije.

Če društvo nima nadomestnega izvoda reklamiranega blaga na zalogi, bo kupcu v celoti vrnilo kupnino najpozneje v 10 dneh po prejemu reklamiranega blaga.

Društvo ŠKUC lahko odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenega blaga nima več na zalogi, če naročilo ni bilo izvedeno v skladu s Pravili in pogoji poslovanja v spletni trgovini Društva ŠKUC ali če ugotovi plačilno nezmožnost kupca.

 

VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema blaga, in sicer na enega od dveh načinov:

- da vrne blago na društvo v 15-ih dneh po prejemu

- ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti društvo ter v 15-ih dneh po oddaji tega obvestila na društvo vrne blago.

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnikov do odstopa od pogodbe.

Pogoj v obeh primerih je, da blago vrne na naslov društva nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki, kot ga je prejel. Pri zvočnih izdelkih dodatno velja pogoj, da mora biti blago (CD) vrnjeno v originalnem, neodprtem celofanskem ovoju. V kolikor so ti pogoji izpolnjeni, Društvo ŠKUC kupcu povrne celotno kupnino, vključno s stroški poštnine.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Kupec oziroma registrirani uporabnik spletne trgovine Društva ŠKUC dovoljuje, da društvo vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Društvo se zavezuje, da bo s podatki o kupcu ravnalo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) ter da bo vse podatke uporabljalo izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bo posredovala tretji osebi.

 

DRUGA DOLOČILA

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Društvo ŠKUC. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov info@skuc.org.