Naročam se na e-novice

društvo škuc
škuc association
PO Box 4337
SI – 1000 Ljubljana

e: info@skuc.org 

galerija škuc
škuc gallery
Stari trg 21, SI – 1000 Ljubljana
t: +386(0)1 251 65 40,
f: +386(0)1 421 31 40
e: galerija@skuc.org

info škuc
info škuc
Stari trg 21, SI – 1000 Ljubljana
t: +386(0)1 421 31 42
e: info.center@skuc.org

redakcija za enake možnosti, založba, arhiv
section for equal opportunities, publishing house, archives
Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana
t: +386(0)1 430 35 30
e: info@skuc.org

gledališče škuc
theatre škuc
Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana
t: +386(0)1 430 35 30

tajništvo, ropot, ksb, film, ventilator, ropotarnica
secretariat, ropot, ksb, film, ventilator, ropotarnica
Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana
t: +386(0)1 430 35 30
e: info@skuc.org

škuc ll, lezbična knjižnica
škuc ll, lesbian library
Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana
t: +386(0)1 432 73 06, 430 35 30
e: sekcijaskuc@mail.ljudmila.org

klub monokel, klub tifany / ŠKUC-Kulturni center Q
monokel club, tiffany club
Masarykova 24, SI – 1000 Ljubljana

t: +386(0)1 430 35 30

e: skuc@skuc.orgZahvala vsem, ki so nam omogočili izvajanje programa:

Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport – Urad Republike Slovenije za mladino, Ministrstvo za zdravje, Zavod za turizem Ljubljana, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Filmski sklad Republike Slovenije, Mestna občina Koper, Mestna občina Nova Gorica, Občina Kobarid, Urad vlade za informiranje, Center za slovensko književnost, Francoski inštitut Charles Nodier, Goethejev inštitut, program KulturKontakt Austria, švicarski kulturni program Pro Helvetia, Inštitut za odnose s tujino – ifa , ustanova The British Council, program IASPIS –, International Artists Studio Programme in Stockholm, umetniško združenje AFAA (Association Française d’Action Artistique) , kulturna sekcija KUNST Bundeskanzleramt, Dunaj, Nestlejeva ustanova za umetnost Fundation Nestle pour l’art, program za povezovanje umetnosti Cultural Link Programme , nemška zvezna kulturna ustanova, Kulturstiftung des Bundes, evropska kulturna ustanova, European Cultural Foundation, nacionalna kulturna ustanova, Madžarske, ustanova Mondriaan Stichting Amsterdam, Mehiško veleposlaništvo na Dunaju, organizacija Mama Cash, ustanova Global Fund for Women , ustanova za produkcijo in prevajanje nizozemske književnosti , danska agencija za umetnost Kunststyrelsen, Kanadski svet za umetnost zavod za portugalščino Instituto Camões Centre, Portugalski inštitut za knjigo in knjižnice, Zavod za odprto družbo Slovenije, Zavod za odprto družbo Madžarske , Zavod za odprto družbo Rusije, Zavod za odprto družbo Hrvaške, Švicarsko veleposlaništvo v Budimpešti, Švedsko veleposlaništvo na Dunaju, Veleposlaništvo Republike Avstrije , Veleposlaništvo Češke republike , Veleposlaništvo Republike Madžarske, Veleposlaništvo Republike Hrvaške, Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske , ustanova Next Page Foundation, lezbična ustanova Astraea Lesbian Foundation for Justice, Špansko ministrstvo za zunanje zadeve, Špansko ministrstvo za šolo, kulturo in šport, Razvojni program Združenih narodov, Veleposlaništvo Švedske v Sloveniji , Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji, Veleposlaništvo Švice, EU program Kultura 2000, EU program Phare, EU program Equal, EU program Mladina, Zavod E-motion film, RTV Slovenija, Svetovna zdravstvena organizacija, program Združenih narodov za okužene s HIV/AIDS – UNAIDS, program East East Programme – Open Society Institut

The realisation of the programme was enabled by:

Municipality of Ljubljana, Ministry of Culture, Ministry of Education and Sport – The Slovenian Office for Youth, Ministry of Health, Ljubljana Tourist Board, Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities, Ministry of Labour, Family and Social Affairs, Slovenian Film Fund, Municipality of Koper, Municipality of Nova Gorica, the Kobarid Commune, government Public Relations and Media Office, Center for Slovenian Literature, French Institute Charles Nodier, Goethe Institute, KulturKontakt Austria programme, Swiss Cultural Programme Pro Helvetia, Institute for foreign affairs ifa (Institut für Auslandsbezie, hungen), The British Council,, IASPIS Stockholm programme, artistic association AFAA (Association Française d’Action Artistique), cultural section KUNST Bundeskanzleramt, Vienna, Fundation Nestle pour l’art, Cultural Link Programme, German Cultural Foundation Kulturstiftung des Bundes, European Cultural Foundation, National Cultural Fund of Hungary, Mondriaan Fondation, Amsterdam, Embassy of Mexico, Vienna, organisation Mama Cash, fondation Global Fund for Women, Foundation for the Production and Translation of Dutch Literature, Kunststyrelsen – The Danish Arts Agency, Canadian Arts Council, Instituto Camões Centre for Portuguese Language, Portuguese Institute for Books and Libraries, Open Society Institute Slovenia, Open Society Institute Hungary, Open Society Institute Russia, Open Society Institute Croatia, Swiss Embassy in Budapest, Embassy of Sweden in Vienna, Embassy of the Republic of Austria, Embassy of the Czech Republic, Embassy of the Republic of Hungary, Embassy of the Republic of Croatia, Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Next Page Foundation, lesbian fundation Astraea Lesbian Foundation for Justice, Ministry of Foreign Affairs of Spain, Ministry of Education, Culture and Sport of Spain, United Nations Development Programme, Embassy of Sweden, Slovenia, Italian Institute for Culture in Slovenia, Embassy of Switzerland, EU Programme Culture 2000, EU programme Equal, EU programme Phare, EU programme Youth, E-motion film Institute, Radio-television Slovenia, World Health Organization, The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS – UNAIDS, East East Programme – Open Society Institute.