Naročam se na e-novice
Skupaj-povezani logo
I Z K U S T V E N E
D E L A V N I C E
S K U P A J
P O V E Z A N I
IZKUSTVENO UČENJE - DELAVNICE 

Preko izkustvenega dela na terenu umetniki s pomočjo strokovnih sodelavcev pridobivajo določena znanja in veščine za delo s temi mladostniki. Po vsaki delavnici je sledila evalvacija med strokovnim delavcem in izvajalci. V letu 2023 smo izobraževali umetnike_ce za tri skupine mladostnikov: otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, mlade s težavami v duševnem zdravju in za LGBT+ mladino.

Izvedli smo naslednje delavnice, kjer so sodelovali umteniki_ce skupaj s strokovnimi sodelavci:

 

Delavnice za otroke in mladostnike s posebnimi potrebam

Potreba po izobraževanju umetnikov_ic za delo z mladostniki s posebnimi potrebami je nastala glede na izkušnje in dolgoletnim sodelovanjem z Zavodom Janeza Levca. Delo z različnimi skupinami je pokazalo, da je potrebno vsebine in delo prilagodtiti njihovim potrebam in zahtevam. S tem sklopom delavnic usposabljamo umetnike_ce, kot tudi kulturne delavce s pomočjo stokovnih sodelavcev (specialni pedagogi, defektologi, psihologi...) za delo z mladostniki s posebnimi potrebami. 

Mentorice: Nevena Aleksovski, Maja Ličen, Žiga Sedmak in Andreja Žele

Udeleženi umetniki_ce: Alenka Spacal, Jasna Klančišar, Kaja Jordan, Adrijan Praznik, Ivan Mitrevski

3. 3. 2023, OŠ Janeza Levca, Pravljično druženje z Alenko Spacal

13. 4. 2023, Galerija Škuc za Center Iris,  »Jaz tebi – ti meni«, fotografska delavnica z Jasno Klančišar

12. 5. 2023, OŠ Janeza Levca, Pravljično druženje z Mašo Ogrizek

29. 5. 2023, Festival Igraj se z mano, RazGibalnica s Katjušo Kovačič

30. 5. 2023, Festival Igraj se z mano, Klepetki, ročne lutke iz papirja, Nevena Aleksovski

31. 5. 2023, Festival Igraj se z mano, Maske iz krožnikov, likovna delavnica, Nevena Aleksovski

18. 9. 2023, Galerija Škuc za OŠ Janeza Levca, Štorkljica Minca Binca dobi bratca, Kaja Jordan

16. 10. 2023, na obisku atelje Adrijan Praznik in Ivana Bajec za učence OŠ Janeza Levca

6. 11. 2023, OŠ Janeza Levca, Pravljično druženje z Ivanom Mitrevskim

 

Delavnice za Mlade s težavami v duševnem zdravju

S projektom odgovarjamo na potrebo po pomoči na področju duševnega zdravja mladih, ki smo jo zaznali med mladimi, ki obiskujejo naše aktivnosti. Z usposabljanjem kulturnikov in umetnikov želimo izboljšati pogoje za mladostnike za njihov osebni razvoj, dobro počutje mladih ter ustvarjalno preživljanje časa v varnem okolju. Posebno pozornost namenjamo mladim z manj priložnostmi, saj so ravno oni pogosto tisti, ki do storitev namenjenih dobrobiti in zdravju, težje dostopajo, pa naj bo to zaradi geografske oddaljenosti od storitev, finančnih problemov, zdravstvenih težav. Ravno njim želimo omogočiti podporo, ki jo potrebujejo pri premagovanju težav v obdobju, ki je za njih pomembno, saj se na prehodu v odraslost soočajo s številnimi izzivi.

Podporna skupina, januar – julij 1 x tedensko

Impro aktivacija, marec-junij, 1 x tedensko

Art terapija, oktober-december, 1 x tedensko 

mentorice:  Inge S. Zajec, Maša Cvar, Nastja Ambrožič in Tanja Matijašević

Umetnice, kulturnice: Nina Pernat, Nina Cvar, Tina Zadnik, Tamara Mihalič 

 

Delavnice LGBT+

Programska ekipa z večletnimi izkušnjami dela z mladimi in dela na področju LGBT+ vsebin s svojimi številnimi izkušnjami in prakso tako pomeni edinstven vpogled v potrebe mladih, posebno mladih LGBT+ oseb. Skupaj z njimi ponuja raznolike, ustvarjalno inovativne in bogate LGBT+ vsebine, ki obravnavajo marginalizirane skupnosti in širše vsebine zanimive za mlade. Vsebine, ki mlade osebe združujejo, jim omogoča samoizražanje, spodbujajo k sodelovanju in (med)generacijskemu dialogu. Deluje po načelu mladi za mlade in metodah organiziranega neformalnega in vrstniškega učenja. Mladim omogoča aktivno participacijo in angažma v vseh fazah, možnost dolgoročnega razvoja in neposredni angažma za spremembe v lokalnem okolju. S pomočjo mentorstva izkušenih mladinskih delavk_cev, ki mlade preko izobraževalnih aktivnosti usposabljajo za samostojno delo, aktivnega dela s prostovljkami_ci, spodbudo na področju izobraževanja projekt omogoča razvoj LGBT+ mladinskega dela. Program nudi varen in vključujoč prostor za druženje in neformalno učenje, prostor za koristno preživljanje prostega časa ter dostop do kulturnih dobrin, kjer lahko mladi_e izrazijo svojo ustvarjalnost. Zajema široko sodelovanje z ostalimi LGBT+ in mladinskimi organizacijami, iniciativami in skupinami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, kar omogoča mobilnost mladih in povezovanje.

mentorji: Jernej Škof, Miha Satler, Zala Hriberšek, Anja Hrastovšek, Miha Bizjak

Umetniki_ce oz. kulturniki_ce: Luka Velički, Pino Pograjc, Monika Zupin, Leonardo Erjavec, Dorijan Mavrični, Slavko Trivković

Baby Drag delavnica, april, maj, junij, september 1x mesečno

Fotografska delavnica: februar-april, 2x mesečno

Kabaret Tiffany, februar-maj in september-november, 1 x mesečno

Drag King delavnica,  junij, 2 dni

Kvir pevski zbor, januar-maj in september-december, 1x tedensko

DJ tečaj, avgust, 2 dni

Prvoosebno raziskovanje zgodb, 1x mesečno januar-december

Kviropisje, september, november

 IMG 1750regratova lučka 2

 SPB 8070SPB 9207

 DSC 0247DSC 0254

na obisku kela2DSC 7110

 Projekt omogoča: Ministrstvo za kulturo

 MK-ministrstvo-za-kulturo