Naročam se na e-novice

ŠKUC je ena najvidnejših nevladnih organizacij neprofitnega značaja kulturno umetniške produkcije v Sloveniji. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Njegovi začetki segajo v prvo radikalno študentsko gibanje v Ljubljani leta 1968, formalno pa je bil ustanovljen 10. marca leta 1972. Konec sedemdesetih in v osemdesetih letih je bil ŠKUC eden vodilnih spodbujevalcev, združevalcev in promotorjev alternativne kulture. Pomemben del delovanja ŠKUC-a je tudi vključevanje mlajših in perspektivnih ustvarjalcev v kulturno dogajanje ter ustvarjanje razmer, v katerih bi mladi lahko aktivno preživljali prosti čas. V zadnjih letih se je dejavnost ŠKUC-a razširila še na področja informiranja in svetovanja za mlade, izobraževanja, knjižničarstva, arhiviranja, socialne dejavnosti in preventive, družboslovja, humanistike in raziskovalne dejavnosti. Pridobil si je tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. ŠKUC ima tudi status prostovoljske organizacije.

ŠKUC aktivno sodeluje z mladinskimi centri iz Slovenije in drugimi organizacijami, predvsem z izmenjavo programov. Poleg tega pa so prostori ŠKUC-a na Starem trgu 21 odprti za organizacijo različnih dejavnosti, kot so okrogle mize, seminarji, novinarski večeri, plesne predstave, predavanja o različnih kulturno-umetniških in družbeno-aktualnih temah, videoprojekcije …

Društvo ŠKUC je soustanovitelj Mladinskega sveta Slovenije (MSS), Mladinskega sveta Ljubljane (MSL), Zavoda Masovna (Nova Gorica), CNVOS-a, Zavoda MaMa in je član Asociacije BJCEM, mednarodne organizacije ILGA Evropa, Ljubljanske mreže info točk za mlade – L’MIT.

Organi društva (izvoljeni za mandat 2024-2027): Zakonit zastopnik: Miran Šolinc. Predsednik: Miran Šolinc. Izvršni odbor: Nina Dragičević, Jasmina Kožar, Joško Pajer, Alen Jelen, Jernej Škof, Vesna Liponik, Maša Cvar, Mitja Kralj. Nadzorni odbor: Maja Pahor, Miha Satler, Nevena Aleksovski. Disciplinsko sodišče: Urška Sterle, Miha Bizjak, Matjaž Končina.

Sofinanciranje programa nam omogočajo:

 mz-ministrstvo-za-zdravjeUradZaMladino     Ministrstvo za javno upravo 

Društvo ŠKUC je tudi ponudnik kulturnih vsebin (delavnic, performansov, gledaliških predstav, izobraževanj, razstav …) za vaše dogodke. Za več informacij nas kontaktirajte na info@skuc.org.

Certifikat kulturno podjetje

l i k o v n a

d e j a v n o s t

ŠKUC je konec sedemdesetih let odprl svoj razstavni prostor. Razstavni prostor je bil odgovor na takratno prevladujočo razstavno politiko uveljavljenih nacionalnih galerij in institucij v Sloveniji. Galerija Škuc deluje od leta 1978 v prostorih na Starem trgu 21 v Ljubljani. V osemdesetih letih je postala center alternativne (sub)kulture na Slovenskem. Galerija Škuc že od svojega začetka deluje na področju sodobne likovne umetnosti v mednarodnem evropskem kontekstu. Prireja samostojne razstave mladih in tudi vrhunskih mednarodno uveljavljenih umetnikov, sodeluje z gostujočimi kustosi in s priznanimi evropskimi institucijami in razstavišči, izdaja strokovne publikacije, prireja predavanja in delavnice. Galerija Škuc je pomemben razstavni, prireditveni, založniški, raziskovalni in dokumentacijski center na področju sodobne vizualne umetnosti. Vse o tekočih dogajanjih in razstavah najdete na www.galerijaskuc.si/

G l a s b e n a

d e j a v n o s t

Glasbeni program Društva ŠKUC je namenjen tistim uporabnikom glasbene kulture, ki jih zanimajo sodobne urbane smeri razvoja v različnih glasbenih zvrsteh. Začetki glasbene redakcije pri ŠKUC-u segajo v začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja. Če povzamemo: prva kantavtorska plošča Tomaža Pengova, prva pankovska plošča Pankrtov, prvi postmodernistični happening skupine Laibach, organizacija večine tujih koncertov pri nas in kopica domačih, od osemdesetih let pa vse do danes. Prvi smo izdali fanzin. Glasbena dejavnost je vključevala sekcije: ROPOT, BUBA, ART ROCK, AFK. V osemdesetih so v okviru društva nastali tudi odmevni festivali Rock in Oposition (1980–1984), Ankaranska/Obalna scena (1987–1994) ter prav gotovo najpomembnejša prireditev rockovske glasbe v Sloveniji, Novi rock (1981–2003).

Sodobni program glasbene redakcije zaznamujejo naslednje sekcije:

ŠKUC KSB organizira raznovrstne glasbene, filmske ter eksperimentalne dogodke, različnih glasbenih stilov, s poudarkom na izvajalcih, ki se s svojimi unikatnimi glasbenimi izrazi spretno izogibajo ustaljenim žanrskim predalom. Stremi k unikatnemu, celo ekscentričnemu programu preko svojevrstnih najav ter izborom izvajalcev, ki ne ponudijo le koncerta, temveč atmosferično, teatralno, domala filmsko koncertno izkušnjo.
Program: www.skuc.org/ksb/

ŠKUC ROPOT je zagotovo ena najpomembnejših glasbenih sekcij, ki deluje od leta 1981 in je doslej organizirala že preko 100 večjih odmevnih koncertov. ROPOT se lahko med drugim pohvali tudi z organizacijo koncertov skupin Siouxsie & The Banshees, David Bowie, Lou Reed, Bob Dylan, Patti Smith, Kraftwerk, Mark Lanegan in Nick Cave &The Bad Seeds.

Muzika na Starem trgu sega v 90. leta s pričetkom poletnih koncertov na Starem trgu. Cikel ponuja v posluh predvsem glasbene skupine, ki se še niso odmevneje predstavile na glasbenih odrih, a imajo za to dober potencial v prihodnosti. Skupna rdeča nit je avtorska nekomercialna glasba in povezovanje glasbe z drugimi umetniškimi zvrstmi.

Ropotarnica, cikel koncertov, ki predstavlja neupravičeno prezrte godbe oziroma glasbenike, katere odlikuje prodornost, drznost, sodobnost, izvirnost in svež pristop. Hkrati gre za povezovanje galerijskega prostora, kot prostora predstavljanja vizualne umetnosti z drugimi umetniškimi zvrstmi, tokrat z glasbo in koncertno izkušnjo.

ŠKUC Ventilator združuje priznane domače glasbenike, avtorje in producente. Pod okriljem te sekcije so nastali večeri Chilli space, katerih osnova je ustvarjanje prijetnega glasbenega ambienta s pretežno downtempo zvrstjo elektronske glasbe združenega s posebnim vizualnim ambientom. Vsako leto v okviru sekcije izide tudi kompilacijska zgoščenka z najnovejšo produkcijo tovrstne elektronske glasbe mladih domačih avtorjev.  www.facebook.com/chillispace/

Topografije zvoka, mednarodni simpozijski festival zvočnih umetnosti je cikel koncertov, performansov, predavanj, poslušalnic in diskusij, preko katerih predstavljamo sodobne, predvsem elektro-akustične oblike zvočnih umetnosti. Festival izpostavlja kreativnost zvočnih umetnic v širokem generacijskem, stilskem, kulturnem in političnem razponu, obenem pa briše ločnice med tako imenovanimi institucionalnimi in neinstitucionalnimi prostori ter tako dosega s svojo zahtevnejšo vsebino širšo javnost, ki na dogodkih tudi sodeluje prek odprtih diskusij. Program: https://topografijezvoka.si/

www.skuc.org

f i l m s k a

d e j a v n o s t

Filmska redakcija je od leta 1974 skrbela za širjenje filmske kulture občinstva s številnimi projekcijami alternativnih, avantgardnih ter eksperimentalnih filmov in videov. V letih 1978–1994 je bilo v prostorih ŠKUC-a na Starem trgu 21, Kersnikovi 4 in na drugih prizoriščih v Ljubljani organiziranih prek 210 različnih filmskih projektov. Filmska redakcija je v obdobju 1978–1985 producirala več eksperimentalnih in alternativnih filmov.

Takratna filmska redakcija se je leta 1986 prelevila v profesionalno produkcijo pod samostojno blagovno znamko E-motion film. V koprodukciji ŠKUC-a in E-motion filma je nastala tudi prva celovečerna risanka Socializacija bika.

Filmska redakcija je leta 2002 ponovno zaživela s produkcijo igranega celovečernega filma. Od leta 2004 deluje redakcija ŠKUC FILM, ki je usmerjena predvsem v ustvarjanje dokumentarnih in socialno-angažiranih filmov.

z a l o ž n i š t v o

Založniška dejavnost se je začela leta 1972 z izdajanjem pesniških zbirk mladih literatov. Dejavnost se je nadaljevala z ustanovitvijo in izdajanjem zbirke STUDIA HUMANITATIS, z izdajanjem številnih revij in drugih publikacij, na primer Gayzine, Lesbozine, Roza Vix, M’zin (revija za kulturo), Revolver (revija za kulturo in politiko s homoerotičnim nabojem), Kekec (gejevski tabloid), Pandora (bilten z lezbično aromo), Lesbo (politična, socialna in kulturna revija), 1XY in Rock Vibe (revija za rock in alternativno glasbo).
Danes ŠKUC redno izdaja knjige v dveh knjižnih zbirkah: Vizibilija in Lambda. Zbirka Vizibilija izdaja knjige z izrecno lezbično tematiko, leposlovje in eseje ter znanstveno-teoretske tekste s področja lezbičnih in feminističnih študij – literarne in filmske teorije, diskurzov in politik telesa, teorije spola in seksualnosti, seksualne politike v zgodovinskih obdobjih, queerovske teorije in podobno.

Zbirka Lambda pokriva vsebine LGBTQ in je doslej izdala preko 120 naslovov (literature in humanistike, pa tudi knjig za otroke in mladino).

Več o izdanih knjigah na http://www.skuc.org/trgovina/knjige

 

d r u ž b e n a

g i b a n j a

Od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja ŠKUC skrbi za socializacijo, ozaveščanje, informiranje in kulturo seksualnih manjšin, ki so bile do takrat odrinjene na družbeni rob. Slovensko gejevsko in lezbično gibanje se je začelo leta 1984 (z ustanovitvijo sekcije Magnus) oziroma 1987 (z ustanovitvijo sekcije LL) kot pionirsko na tem področju v vzhodni Evropi. Danes delujeta ŠKUC LL (lezbična sekcija) in Redakcija za enake možnosti – REM, ki združuje Magnus (gejevska sekcija) in ŽmreŽo (Program za spodbujanje ženske in lezbične umetniške ustvarjalnosti. Deluje kot lastna soba za glasbeno, vizualno, filmsko umetnost in literaturo.) ter številne interesne skupine LGBTQ+. V okviru družbenih gibanj organizirajo Festival LGBT filma, izobraževalne akcije o homoseksualnosti in aidsu, razstave, radijsko oddajo Lezbomanija na Radiu Študent, izdajajo revije in knjige … Več o aktivnostih na naslovu www.ljudmila.org/siqrd in www.ljudmila.org/lesbo.
Lezbična (LGBT) knjižnica in arhiv delujeta od leta 2001, članstvo je brezplačno. Pokrivata področje spola in seksualnosti in je najbogatejša specialna zbirka literature na temo istospolne usmerjenosti v Sloveniji. Zajema leposlovje, GLBT-teorijo, periodiko, avdiovizualno zbirko, dokumente s področja človekovih pravic, medijski in dokumentarni arhiv. Katalog je dostopen na www.ljudmila.org/lesbo.

Kulturni center Q / klub Tiffany deluje kot gejevski klub, skupnostni center LGBTQ+ in projektni prostor. Izvaja kulturni, mladinski, socialni, izobraževalni in socializacijski program. Med lastno produkcijo izstopajo kontinuirani projekti Kabaret Tiffany, Lezbično-feministična univerza, program Kemseks, skupnostni pogovori ter družabni in klubski večeri. Njihov program je dostopen na www.kulturnicenterq.org.

V okviru družbenih gibanj deluje tudi lezbični klub Monokel, namenjen druženju, socializaciji, programskemu snovanju ter promociji lezbične kulture in življenjskih slogov. www.klubmonokel.com

i n f o r m i r a n j e i n

s v e t o v a n j e

INFO CENTER ŠKUC že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter jim pomagajo pri uresničevanju njihovih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, zdravju, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije.

Poleg tega z raznolikim izobraževalno-ustvarjalnim programom preko delavnic, dogodkov in predavanj redno izvaja brezplačne aktivnosti za mlade, jim nudi prostor za pridobivanje novih znanj in veščin ter jih spodbuja h kreativnemu preživljanju prostega časa.

Info center ŠKUC deluje tudi kot regionalni partner Eurodesk in kot koordinator Evropske prostovoljske službe v okviru Društva ŠKUC.

V Info centru ŠKUC lahko kupite tudi vstopnice za koncerte ŠKUC-a in knjige Založbe ŠKUC ter brezplačno dostopate do interneta.

Več o dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.lmit.org.

g l e d a l i š č e

Gledališka redakcija je svoje prve korake v poznih sedemdesetih prejšnjega stoletja naredila na ulici z odmevnimi pouličnimi in ambientalnimi predstavami. Iz prve generacije je izšlo nekaj prepoznavnih gledališčnikov in skupin. Po odmevnih začetkih in večletnem zatišju je redakcija ŠKUC GLEDALIŠČE leta 2000 ponovno začela z gledališko produkcijo. Eno od osnovnih vodil ŠKUC gledališča je povezovanje mladih profesionalnih ustvarjalcev s področja uprizoritvenih umetnosti z uveljavljenimi gledališkimi umetniki. Nabor dramskih besedil sloni na slovenskih praizvedbah in krstnih uprizoritvah. Še posebej pa v produkcijah gledališče izpostavlja vprašanja marginaliziranih družbenih skupin in daje prednost tabuiziranim temam iz našega vsakdana. Letna produkcija obsega do tri predstave v lastni produkciji ali koprodukciji z drugimi skupinami in gledališkimi hišami. ŠKUC gledališče želi biti angažirano, smelo in družbeno kritično. Njegov gledališki prostor je zaznamovan s širokim naborom gledaliških poetik in praks. V program, ob produkciji za odrasle, vključuje tudi predstave za otroke in mladino. Ustvarjalci, ki sodelujejo pri projektih ŠKUC gledališča, so za svoje delo prejeli številna domača in tuja priznanja. S svojimi predstavami gostuje tako po Sloveniji kot v tujini. Vse o delu in predstavah ŠKUC gledališča najdete na www.skuc.si

f e s t i v a l s k e

d e j a v n o s t i

– Bienale mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja je edinstvena ciklična prireditev, ki združuje mlade s tega zemljepisnega območja. Na prireditvi se predstavljajo mladi ustvarjalci (do 30 let) z različnih področij umetnosti. ŠKUC je nacionalni koordinator in selektor za Slovenijo. Več informacij na www.bjcem.org.

– Festival Živa književnost je eden prvih festivalov literature in glasbe, na katerem se predstavljajo domači in tuji literati ter različne glasbene skupine. Posebnost, ki Živo književnost loči od ostalih branj, je povezovanje literature z glasbo in kraj dogajanja – ulica. Festival poteka vsako leto v mesecu juniju pred ŠKUC-em na Starem trgu 21 v Ljubljani.
– Dobimo se pred Škucem – glasbeni, literarni, gledališki in plesni večeri, ki vsako leto potekajo v mesecu juliju z namenom dopolniti in popestriti poletno dogajanje na Starem trgu v Ljubljani. Poleg tega program vključuje tudi mini gledališki festival Teater v galeriji, delavnice za otroke in Škučevo tržnico, prodajno razstavo umetniških del mladih oblikovalcev.

– Škucove packarije so sobotne otroške matineje. Zanje organiziramo brezplačne lutkovne predstave in ustvarjalne delavnice ter jim tako omogočamo aktivno preživljanje prostega časa.

– Festival LGBT filma je najstarejša tovrstna prireditev v Evropi in je v svoji dolgi zgodovini odigral pomembno vlogo na področju emancipacije novih družbenih gibanj in na področju socialnega in estetskega senzibiliziranja  gejevske in lezbične ter širše populacije. Vsako leto poteka konec novembra v Slovenski kinoteki, s ponovitvami v drugih krajih po Sloveniji.

Več o festivalih: www.skuc.org

ŠKUC is one of the leading non-governmental organisations promoting non-profit cultural and artistic activity in Slovenia. It holds the status of an association working in the public interest in the cultural field. Its beginnings date back to Ljubljana’s first radical student movement of 1968, while it was formally established on 31 January 1972. In the late 1970s and in the 1980s ŠKUC was one of the key initiators, supporters and promoters of alternative culture. Today, ŠKUC’s main goals are to support young and promising artists by including them in the cultural sphere and to organise creative spare-time activities for young people.

In the past few years the activities of ŠKUC have expanded to areas such as providing information and counselling for young people, education, library and archive resources, social affairs, prevention, social sciences, the humanities as well as research activities. It has also acquired the status of an association working in the public interest in the area of health care.

ŠKUC actively co-operates with similar youth centres from across Slovenia, as well as with other organisations, mainly through programme exchange. The ŠKUC premises located at 21 Stari trg, Ljubljana, are open to many organisations organising events such as round tables, seminars, talks with journalists, dance performances, lectures on various social, art and topical issues, video projections etc.

ŠKUC is involved in the following activities:

v i s u a l

a r t s

In the late 1970s, ŠKUC opened its own exhibition space as a response to the mainstream exhibition policy of established national galleries and art institutions in Slovenia at the time. The Škuc Gallery has been located at 21 Stari trg in Ljubljana since 1978. In the 1980s the Gallery became the centre of alternative (sub)culture in Slovenia. Since the outset the Gallery has also been engaged in presenting contemporary visual art from the international scene. The Gallery organises solo exhibitions of both young Slovenian and world-renowned artists, collaborates with visiting curators and prominent European institutions and galleries, publishes specialist publications, and organises lectures and workshops. The Škuc Gallery has become an important exhibition, entertainment, publishing, research and documentation centre of contemporary visual arts. Information about current exhibitions and other activities can be found at www.galerijaskuc.si/.

m u s i c

The ŠKUC Association music program targets music culture users interested in contemporary, urban trends across music genres. The beginnings of the ŠKUC music section date back to the 1980s. To recap: the first folk album by Tomaž Pengov, the first punk album by Pankrti, the first post-modernist happening by Laibach, the organisation of the majority of foreign act concerts in Slovenia as well as a number of Slovenian acts from the 1980s onwards. We published the first fanzine. The sections involved in organising music events were ROPOT, BUBA, ART ROCK and AFK. In the 1980s, ŠKUC organised the famous Rock in Opposition festival (1980–1984), the Ankaran/Coastal Scene festival (1987–1994) and without a doubt the most important rock event in Slovenia called Novi Rock (19812003).

Today’s music program is organised by the following sections:

ŠKUC Buba has been a music section of ŠKUC since 1987. It is the organiser of a vast array of music events based mostly on rock expression, which does not necessarily mean it is strictly limited as regards its music taste since it actively keeps pace with the world’s music trends by experimenting with electronic, ethno and jazz music genres. BUBA promotes performers who represent the best of current music genres, while at the same time setting new criteria for up-and-coming artists. Buba has organised major concerts of groups such as Animal Collective, Tindersticks, Anna Calvi and tUnE-yArDs. www.bubabooking.si

ŠKUC ROPOT is undoubtedly one of our most important sections that has been active since 1981, with over 100 major concerts under its belt thus far. Among others, ROPOT has organised concerts of bands of the likes of Siouxsie & The Banshees, David Bowie, Lou Reed, Bob Dylan, Patti Smith, Kraftwerk, Mark Lanegan and Nick Cave &The Bad Seeds. www.skuc.org

Music in Stari trg started in the 1990s with the organisation of summer concerts in Stari trg. This concert cycle mostly gives the stage to music bands that have not yet had a chance to play big venues but have the potential to do so in the future. A common thread to these events is original, non-commercial music and blending music with other forms of artistic expression. www.skuc.org

ŠKUC Ventilator brings together renowned Slovenian musicians, authors and producers of electronic music. It has been organising electronic music nights since 2001 and, in this time, has established itself as a strong producer and promotor of Slovenian electronic music. www.facebook.com/chillispace/

Another important music cycle that has recently been a part of our music program and features mainly alternative authors of the younger generation is Ropotarnica. The purpose of this concert cycle is to provide alternative musicians and their bands with more frequent and regular opportunities to present their work, thereby establishing a space for them to come face to face with and socialise with their audience.

f i l m

Since 1974, the ŠKUC film section has helped enrich the audience’s film culture with numerous alternative, avant-garde and experimental films and videos. In 1978–1994, over 210 different film projects were organised at the ŠKUC premises at 21 Stari trg 21 and at 4 Kersnikova Street, as well as other venues around Ljubljana. From 1978 to 1985, the film section was the producer of several experimental and alternative films.

The then film section expanded in 1986 to become an independent professional organisation called E-motion film. Slovenia’s first full-length animation film entitled Socialising the Bull is a co-production of ŠKUC and E-motion film.

In 2002, the film section was revived through the production of a feature-length film, and since 2004 the ŠKUC FILM section has mainly focused on the production of documentary and socially engaging films.

p u b l i s h i n g

Publishing activity was launched in 1972 with the release of collections of poetical works by young artists. It continued by setting up Studia humanitatis, a series of translations of fundamental humanist texts and publishing a number of magazines and publications such as Gayzine, Lesbozine, Roza Vix, M’zin (a magazine for culture), Revolver (a magazine for culture and politics with a homoerotic thrust), Kekec (a gay tabloid), Pandora (a newsletter with a lesbian taste) and Rock Vibe (a magazine for rock and alternative music). Today, ŠKUC regularly publishes books within the Vizibilija and Lambda series. The Vizibilija series publishes books with explicit lesbian topics, as well as literature works and essay, scientific and theoretical texts in the fields of lesbian and feminist studies – literary and film theories, body discourses and policies, gender and sexuality theories, sexual policies developed through historical periods, queer theories etc. So far the Lambda series has seen more than 50 books being published (both literature and humanist) with gay and lesbian topics. More information about these books can be found at http://www.skuc.org/trgovina/knjige/ The ŠKUC LL section publishes LESBO (www.ljudmila.org/lesbo/lesbo.htm), a political, social and cultural magazine that is the successor of the Lesbozine fanzine (1988, 1989) and the Pandora newsletter (1993, 1994, 1995, 1996). This non-profit magazine has been published since 1997.

c i v i l

r i g h t s

m o v e m e n t

Since the middle of the 1980s ŠKUC has embraced marginalised groups in Slovenia’s society and made efforts to improve their socialisation and spread awareness of and information on their alternative lifestyles and cultures. The Slovenian gay and lesbian movement began in 1984 (with the establishment of the Magnus section) and 1987 (with the establishment of the LL section) respectively as a pioneer in this field in Eastern Europe. Today, sections actively working in this area are ŠKUC LL (a lesbian section), and the Section for Equal Opportunities – REM bringing together Magnus (a gay section), Žmreža (a program promoting women’s and lesbian artistic creativity which functions as a room of one’s own for music, visual and film art and literature), as well as numerous LGBTQ+ interest groups. In the field of civil rights, ŠKUC is the organiser of the Gay and Lesbian Film Festival, educational activities on homosexuality and AIDS, exhibitions, the Lezbomanija radio show broadcast by Radio Student, the publisher of magazines and books, etc. More information about these activities can be found at www.ljudmila.org/siqrd and www.ljudmila.org/lesbo.

The Lesbian (LGBT) Library and Archives have been open since 2001, and offer free membership. Specialising mainly in gender-related and sexuality topics, the library is considered to be the most comprehensive special collection of literature on homosexuality in Slovenia. It includes literary works, GLBT theory, periodicals, and audiovisual collections, documents on human rights, media and documentary archives. The library’s catalogue is available at www.ljudmila.org/lesbo.

Cultural Centre Q / Club Tiffany is a gay club, an LGBTQ+ community centre and a project space. It organizes cultural, youth, social, educational and socialising events. The main on-going projects of its own production include the Tiffany Cabaret, the Lesbian Feminist University, the Chemsex program, community discussions and social and club nights. The is available at www.kulturnicenterq.org.

Also active in the civil rights movement is the lesbian Monokel Club focusing on socialisation, program building and the promotion of lesbian culture and lifestyles. www.klubmonokel.com.

i n f o r m a t i o n

a n d

c o u n s e l i n g

INFO CENTRE ŠKUC has been providing information to young people and youth organisations and organisations for young people in Ljubljana since 1998. As co-ordinator of the Ljubljana Network of Information Centres – L’MIT – it collects, disseminates, publishes and provides information free of charge on topics, services and activities that are important to young people and help them realise their interests, achieve their desired goals and gain independence. Its basic contents include information on (non)formal education and training, employment, volunteer work, cultural, sports and entertainment events in and around Ljubljana, health, local institutions, jobs for young people and EU information.

Furthermore, with its diverse educational and creativity program in the form of workshops, events and lectures, it regularly organises free activities for young people, provides them with a space to acquire new knowledge and skills, and promotes creative use of their spare time.

Info Centre ŠKUC also operates as the regional partner of Eurodesk and as coordinator of the European Voluntary Service under the auspices of the ŠKUC Association.

Info Centre ŠKUC also sells tickets for ŠKUC concerts and books by ŠKUC Publishing, and offers free internet access.

For more information about these activities, please visit www.lmit.org

t h e a t r e

The theatre section took its first steps in the late 1970s in the street with some notable street and ambient performances. The first generation produced some of today’s well-recognised theatre actors and groups. After its auspicious start and a long period of inactivity, the ŠKUC THEATRE again came to life in 2000. One of its main guidelines is connecting young professional stage artists with established theatre names. The selection of dramaturgical texts is based on staging world premieres and debut performances in Slovenia. In its production, the Theatre devotes special attention to issues of marginalised social groups and gives precedence to taboo topics in our daily lives. The annual production comprises up to three performances of its own production or in co-production with other groups and theatre houses. ŠKUC Theatre strives to be socially engaged, daring and critical. Its theatre space is marked by a wide range of theatre poetics and practices. In addition to its production for adults, its program also includes performances for children and young people. The artists working on ŠKUC Theatre projects have received numerous Slovenian and international awards for their work. Our productions tour both in Slovenia and abroad. All the information about the work and performances of ŠKUC Theatre can be found at www.skuc.si

 

f e s t i v a l s

– The Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean is a unique cyclical event that brings together young people from these geographical areas. The Biennial presents young artists (the age limit for participation is 30 years) from various areas of artistic activity. ŠKUC is the national co-ordinator and selector for Slovenia.

More information can be found at www.bjcem.org.

– Živa književnost / Living Literature Festival is one of the first festivals of literature and music to present local and foreign writers, poets and musicians. What distinguishes this festival from other literary recitals is its link between literature and music, along with the festival venue itself – the street. In June each year it is organised in front of the ŠKUC premises at 21 Stari trg, Ljubljana.

– Dobimo se pred Škucem / Let’s Meet in Front of ŠKUC – music, literature, theatre and dance evenings scheduled every July in order to complement and revive summer evenings in Ljubljana’s Old Square (Stari trg). In addition, the program includes a mini theatre festival called Teater v galeriji / Theatre in the Gallery, workshops for children, as well as the Škuceva tržnica / ŠKUC Market, a sales exhibition of art works by young artists.

– Škucove packarije / ŠKUC Doodles is the title of Saturday children’s matinees. They include free puppet shows and creative workshops, thereby allowing children to spend their spare time actively.

– The Gay and Lesbian Film Festival is an event with the longest tradition in this field in Europe. In the course of its rich history, it has played an important role as regards both the emancipation of new social movements, as well as the social and aesthetic awareness of gay, lesbian and wider populations. It is organised each year at the end of November in Slovenska kinoteka, with repeat screenings in cinemas around Slovenia.

More about the festivals: www.skuc.org