Naročam se na e-novice

K U L T U R N A   V Z G O J A

Programi kulturne vzgoje in izobraževanja v okviru Društva ŠKUC so brezplačna za uporabnike in vsebinsko raznolika, s tem dosegamo široko dostopnost in mladostnikom privlačen program. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije mladim omogoča razumevanje sodobne umetnosti in kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost. Hkrati pa vzgajamo prihodnje generacije v takšne, ki bodo znale ceniti kulturo in kulturno izročilo raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, ter sposobnost kritično vrednotiti in presojati svoje okolje.

 

SKUPAJ POVEZANI V SODOBNI UMETNOSTI IN KULTURI

 Skupaj-povezani logo

Društvo ŠKUC je aktivno na različnih poljih kulture, posreduje umetniško-kulturne vsebine in pripravlja ter izvaja programe v svojih enotah za likovno, glasbeno, gledališko, filmsko, video, založniško, izobraževalno in informacijsko-svetovalno dejavnost, v enoti za mladinski in otroški program ter v enoti za enake možnosti ranljivejših družbenih skupin. Kljub vsebinski samostojnosti posameznih področij umetniške produkcije pa ostaja stična točka kulturno umetniške produkcije društva zavezana svojim temeljnim vrednotam od nastanka društva - vzpostavljanje prostorov neinstitucionalnega in avtonomnega delovanja, v katerih se omogoča razvoj kritičnega, subkulturnega in družbeno angažiranega delovanja umetnikov in drugih delavcev v kulturi.

Posebno pozornost v svojem delu na področju kulture namenjamo tudi ranljivim skupinam. Menimo, da je nujno ustvarjati kulturne vsebine tudi zanje, saj so ravno mladi, ki se soočajo s kakršnokoli oviranostjo, velikokrat izključeni. Zavedamo se tudi, da obstaja pomanjkanje delavcev v kulturi, ki so usposobljeni za delo z ranljivimi skupinami, saj je vsaka taka skupina specifična glede dela z njo, ima svoje potrebe, zato je potrebno do njih pristopati na različne načine. Cilj našega projekta je, da ustvarimo močno podporno okolje, v katerem bodo umetniki in kulturniki pridobili znanja za delo z ranljivimi mladimi. Namen projekta je, da umetniki_ce in delavci v kulturi pridobijo dodatna znanja, ki jih potrebujemo za delo z ranljivimi mladimi, ter spoznamo, kaj umetnost tem občinstvu pomeni.

1. Izkustveno učenje – delavnice

2. Posveti

3. Blog

4. Priporočila 

Projekt omogoča: Ministrstvo za kulturo

 

 

POKUKAJMO SKUPAJ V SVET UMETNOSTI 

je kulturno-izobraževalni program namenjen otrokom in mladostnikom. Skozi različne programe kulturne vzgoje, ki jih že vrsto let v Društvu ŠKUC razvijamo v sodelovanju z umetniki, pedagogi in različnimi izobraževalnimi institucijami, si prizadevamo približati sodobno umetnost mladim in otrokom, kot tudi njihovim staršem. S spoznavanjem različnih kulturno-umetniških veščin bodo pridobili samozavest za aktiven in kreativen način življenja. Večdnevni potek delavnic jim bo pomagal navezati tudi poglobljene stike s svojimi vrstniki, ki jih druži sorodni interes po ustvarjanju. Raznoliki kulturno-izobraževalni program smo razdelili v šest sklopov:

Ustvarjajmo s Packom, sklop zanimivih delavnic in vodstev po aktualnih razstavah v Galeriji Škuc, ki nas bodo popeljale v svet umetnosti in spoznavanja različnih likovnih tehnik: ilustracije, grafike, kolaža, fotografije, akvarela, kiparstva, sitotiska ... Zanimive in atraktivne delavnice bo skozi leto vodila akademska slikarka Nevena Aleksovski, pridružili pa se bodo tudi umetnik_ca. Tovrstni programi
so izrednega pomena glede na to, da je sodobna umetnost premalo prisotna v šolskih kurikulih. Ustvarjalne delavnice potekajo v skupinah do 20 udeležencev. Začnejo se z ogledom razstave, prilagojenim starosti udeležencev, sledijo pogovor, predstavitev delavnice in spoznavanje tehnike, ki se zaključi z ustvarjanjem udeležencev.

Na obisku, vodeni ogledi ateljejev umetnikov_ic, ki ustvarjajo v različnih umetniških zvrsteh in medijih. Otrokom in mladostnikom želimo omogočiti, da umetnike_ce spoznajo osebno in se skozi druženje in ustvarjanje z njimi bližje seznanijo z umetniškim poklicem in umetnostjo. Obiskali bomo naslednje umetnike: Kolektiv Kela, Adrijana Praznika, Danila Milovanovića, Miho Permeta, Marka Drpića in
Mateja Stupico. Po ogledu ateljeja in pogovora z umetnikom sledi ustvarjalna delavnica.  

Impro glasbene gibalnice, v ustvarjalnem gibalnem vzdušju otroci raziskujejo in ozaveščajo svoje telo, njegove zaznave, raziskujejo svoje gibalne zmožnosti in neskončne globine lastne domišljije. Navdihe za ustvarjalni del uric črpamo iz umetnosti, zgodb, pravljic, naravnih pojavov in seveda našega vsakdana. Med vsem tem ustvarjanjem otroci razvijajo tudi smisel in občutek za so-raziskovalce, ki jih obkrožajo. Pri uricah namreč raste in se razvija tako ljubezen do glasbe, gibanja, improvizacije, plesa, kot tudi do sočloveka. Ravno to nam dovoljuje, da se lahko povezujemo, skupaj rastemo in skupaj ustvarjamo. Z delavnicami razvijamo motorične sposobnosti, osebnostne lastnosti (ustvarjalnost, vztrajnost, zbranost, motivacija) in socialne veščine (povezanost s skupino, zaupanje, sodelovanje, komunikacija).

Pravljična druženja je sklop dogodkov, kjer se v živo družimo, pogovarjamo in ustvarjamo z mladinskimi pisatelji in ilustratorji. Del našega projekta se bo nanašal na otroke z manj priložnostmi. Tukaj imamo v mislih različne skupine otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci priseljencev, Romi...). Z branjem in pripovedovanjem slovenskih pravljic želimo promovirati slovenski jezik, literaturo ter slovensko kulturo skozi različna mladinska literarna dela, ki jim jo predstavijo sami literati. Otrokom želimo omogočiti prostor vstopanja v svet literature in odkrivanja njegovih »skrivnosti« preko stika z avtorji na področju otroške in mladinske literature tako s pisatelji kot tudi ilustratorji, prevajalci in pravljičarji.  Pogovore z literati vodi Maša Ogrizek.

Reciklirani uporabni izdelki, izdelovali in predelovali bomo odpadne materiale (obleke, karton, plastenke, vrečke, knjige …) in iz jih dobili nove uporabne izdelke (igrače, glasbila, okvirje za slike, stole, družabne igre, darila ...). Na ustvarjalnih delavnicah bomo z uporabo številnih umetniških tehnik ter raznovrstnih materialov spodbujali ustvarjalnost in iznajdljivost. Udeležence bomo pozivali k zbiranju
odpadnih materialov in jih ozaveščali o pomembnosti varovanja okolja. Na ustvarjalnih delavnicah imajo mladi možnost samostojnega ustvarjanja.

Interaktivne predstave, Škucove packarije - sklop predstav lutkovnih, igranih, pripovedovalskih in kamišibaj, kjer se otroci aktivno vključijo v predstavo in tako skupaj z igralci razvijejo zgodbo. Otroci in mladi tako skozi igro poslušajo in doživljajo knjižni jezik ter bogatijo svoj besedni zaklad. Po predstavi sledi pogovor z ustvarjalci. Raznoliki dogodki so za uporabnike brezplačni, s tem pa povsem dostopni tudi tistim z manj priložnostmi. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije omogoča mladostnikom osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost. Otroci in mladostniki bodo tako na zanimiv in igriv način vstopali v pester svet kulture in umetnosti. Z zanimivimi vsebinami, ki segajo na različna kulturno-umetniška področja bodo lahko pridobili nove veščine, ki jim bodo omogočale samozavesten nastop v šolskem in družbenem okolju.

 

USTVARJALNO2  

je pedagoški program pripravljen na podlagi razstav v Galeriji Škuc in namenjen mladim. S projektom želimo nadaljevati ter ga še naprej razvijati in izpopolnjevati. Preko vodstev in praktičnih delavnic mladi spoznavajo sodobno umetniško produkcijo domačih in tujih avtorjev. Udeleženci se srečajo z vsebino razstave, mentorja predstavita razstavljena dela, opozorita na umetnikove koncepte, ideje in vsebine, ki jih je realiziral v lastnem mediju. Po pogovoru in vodstvu po razstavi sledi še kreativni del delavnice, kjer se formalno vselej navežemo na pričujočo razstavo. Vselej se poizkušamo navezati tudi na različne vsakdanje teme, ki nas obkrožajo in so del naše vsakdanjosti. Cilj našega dela je približati in predstaviti sodobno umetnost mladim in otrokom. Zato naš program pripravljamo v dialogu z mentorji, umetniki in profesorji, da bi lahko kar se da kvalitetno predstavili in posredovali nova znanja mladim. K sodelovanju pri zasnovi in izvajanju dejavnosti poleg že priznanih umetnikov povabimo tudi mlade, manj ali še ne-uveljavljene ustvarjalce. Na ta način v kulturno-vzgojne dejavnosti vključujemo metodo vrstniškega učenja, ki omogoča še celovitejše vključevanje potreb in interesov mladih udeležencev, na drugi strani pa omogoča mladim animatorjem pridobivanje novih pedagoških izkušenj. Eden izmed glavnih ciljev tega projekta je torej razbijanje hermetičnosti, ki obkroža sodobna umetniška dela, jih približati mladi populaciji ter tako ustvarjati pogoje za razvoj nove publike ter tudi ustvarjalcev in ustvarjalk, v prihodnosti.

 

BRANJE JE POVEZOVANJE

Projekt Branje je povezovanje je nastal v želji po spodbujanju branja med mladimi in otroki ter želji vključevanja mladih z manj priložnostmi. Osredotočili smo se na spodbujanje bralne kulture s pomočjo sklopa dogodkov, namenjenega mladim in otrokom, saj menimo, da sta ti dve skupini na prehodu odraščanja, ko je pomembno kakšen odnos do knjig in branja bodo privzeli. Knjiga bo ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo v Sloveniji. Knjiga je ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo. Projekt Branje je povezovanje je sestavljen iz petih sklopov, ki pa se vsi povezujejo med seboj in v ospredje postavljajo knjigo ter spodbujajo branje med različnimi populacijami. Sklopi se med seboj povezujejo in nadgrajujejo:

Bralni klub za mlade 

V prvi vrsti se bomo osredotočili na mlade z manj priložnostmi, saj menimo, da so ravno oni tista skupina, ki je v obdobju odraščanja v ključnem trenutku ali bo bralno kulturo razvila in ohranila tudi kasneje v odrasli dobi ali ne. Mladim bomo z aktivnostmi poskušali privzgojiti bralne navade, jih spodbujali, da posegajo po knjigah, hkrati pa jim bomo nudili prostor in aktivnosti, kjer bodo lahko preživljali svoj prosti čas ter spoznali nove ljudi ter na ta način zmanjšali občutek odtujenosti in osamljenosti, ki je pri mladih vedno pogostejši. Glavni fokus bo na mesečnih srečanjih, na katerih se bomo z mladimi dobivali in pogovarjali o prebranih knjigah. Knjige, ki jih bomo brali bodo obravnavale določeno družbeno tematiko, ki se posredno ali neposredno dotika mladih. Skozi pogovor o knjigah bomo tako dobili možnost, da se pogovarjamo o različnih temah, o katerih je mladim morda težko govoriti. Mladi se bodo tako preizkusili tudi v debatiranju in izražanju lastnega mnenja, hkrati pa se učili sprejemanja drugačnega mnenja in širili obzorja skozi tovrstno odprtost. Ustvarili bomo varno okolje, kjer se bodo tudi mladi, ki ne izražajo svojih mnenj, ker so bodisi introvertirani ali nesamozavestni, počutili slišane in sprejete.

Literarni glasovi, podkast
Za tovrsten medij se odločamo, ker menimo, da je vedno bolj aktualen in popularen tako med mladimi kot širšo publiko. Promocija literature ter spodbujanje k branju, si želimo nasloviti skozi nov medij in sicer skozi podkaste. S podkasti želimo predstaviti različne slovenske literarne ustvarjalce, se o njihovih delih pogovarjati, jih predstaviti ter podkast nameniti tudi branju njihovih literarnih del. V podkastih želimo naslavljati različne tematike, ki jih avtorji vključujejo v svoja dela. Predvsem želimo nameniti prostor literarnim ustvarjalcem mlajše generacije ter ustvarjalcem, ki v svojih delih dajejo glas marginaliziranim družbenim skupinam. Menimo, da je potrebno izpostavljati ustvarjalce, ki se osredotočajo na različne družbene problematike in v svojih delih obravnavajo različne družbene skupine. Objavili jih bomo na spletni platformi Anchor, dostopni pa bodo tudi na vseh ostalih platformah podkastov.

Prvoosebno raziskovanje zgodb
Osredotočali se bomo na raziskovanje zgodb skozi vlogo bralke ali bralca; prav tako bomo spregovorili o zapletenosti odnosov in sveta s pomočjo metafor, ko druga orodja odpovejo. V bralnem klubu bomo brali zgodbe in pesmi ter raziskovali motive družine, prijateljstva, ljubezni, zamer, nasilja, zavisti, pričakovanj in razočaranj, odnosov ... Teme v knjigah bomo navezovali na lastno življenje in svoje izkušnje. 
Prvoosebno raziskovanje zgodb spodbuja različna branja kot strategije za osrčenje v življenju in so namenjena tudi starejšim in ranljivim skupinam, ki potrebujejo malo poguma in pogovora s pomočjo zgodb. 

Knjižnica pod krošnjami v atriju Galerije Škuc Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane. Poleg branja, listanja in uživanja ob knjigah različnih zvrsti (predvsem smo specializirani za LGBT-literaturo in knjige s področja umetnosti) si lahko v tej Knjižnici pod krošnjami mimogrede brezplačno ogledate tudi tekočo razstavo v Galeriji Škuc, kar lahko še nadgradi doživetje.

Seveda pa bomo nadaljevali tudi s tradicionalno akcijo promocija LGBT branja, ko obiskovalcem festivala LGBT filma podarjamo in predstavljamo knjige.

Hvala vsem, ki nam omogočajo projekte:

mol           jak        

rs mk  Urada Republike Slovenije za mladino JPG splet bel

Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS in Urad za mladino RS.

 

Svodobnost

V projektu S(v)odobnost pet organizacij s področja sodobne umetnosti razvija programe kulturno-umetnostne vzgoje, namenjene mladim med 14. in 20. letom starosti. Sodelujoča društva in zavod s projektom nagovarjamo tudi pedagoško osebje, ki želi svojim učenkam in učencem približati sodobne umetniške prakse ter prostore, v katerih je te prakse mogoče izkusiti.

Prepričani smo, da sodobna umetnost širi obzorja in spodbuja ustvarjalni izraz mladih, učiteljicam in učiteljem pa nudi celo vrsto svežih pristopov k obravnavi perečih družbenih vprašanj – tako v učilnici kot zunaj nje.

Želimo si, da bi se mladi lahko redno srečevali s sodobno umetnostjo, zato si v okviru projekta S(v)odobnost dolgoročno prizadevamo za to, da bi kulturno-umetnostna vzgoja postala nepogrešljivi del vseh ravni izobraževanja. Kratkoročno si prizadevamo za ustvarjanje delovnih pogojev, v katerih bi organizacije s področja sodobne umetnosti lahko kontinuirano, predvsem pa kakovostno in v dialogu s pedagoško stroko razvijale, preizkušale in nadgrajevale svojo vzgojnoizobraževalno dejavnost.

Projekt traja od oktobra 2018 do konca leta 2019.

več o projektu: https://svodobnost.webstarts.com/blog

p a r t n e r j i

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk
Kulturno umetniško društvo Mreža
KUD Mreža
Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija

P R I D R U Ž E N I P A R T N E R J I

Gimnazija Poljane
MG+MSUM
CUK Kino Šiška
DIEHL+RITTER gUG, Berlin
Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje

P O D P O R A:

Ministrstvo za javno upravo

rs mju

MALI POJMOVNIK SODOBNE UMETNOSTI

pojmovnik sv umetnosti

Veseli smo, da lahko z vami delimo Mali pojmovnik sodobne umetnosti, ki smo ga skupaj s partnerji (SCCA Ljubljana, Mesto žensk, KUD Mreža, Nomad Dance Academy in pridruženim partnerjem MG + MSUM) pripravili v okviru projekta S(v)odobnost – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost.

Pojmovnik vsebuje jasne in razumljive razlage umetnostnozgodovinskih pojmov, na katere so nas opozorili učitelji* zadnjega triletja osnovnih šol in profesorice* srednjih šol na ciklu delavnic Mozaik sodobnih umetnosti, rekoč da pogrešajo pedagoško gradivo, s katerim bi to izrazje približali učencem (in sebi).

Sedmerica, ki je pripravila delavnico, je s spletnim pojmovnikom poskušala ustvariti niz vstopnih mest za lažje razumevanje posameznih terminov in tako približati sodobno umetnost izobraževalcem in mladim, posebej tistim, ki se s sodobno umetnostjo srečujete prvič.

Namen pojmovnika ni, da bi o posameznih umetniških pojavih povedal karkoli preglednega, do kraja analitičnega ali celovitega, ampak da bi na nekatere vidike umetniških pojavov, teženj, gibanj ali smeri prislonil povečevalno steklo. Težavnejše pojme smo opisali na primerih sodobnih umetniških del in za lažjo kontekstualizacijo dodali nekaj splošnejših izrazov. Razlage vsebujejo slikovno gradivo, vprašanja in uporabne naloge, ki tako izobraževalcem kot mladim omogočajo izkustven, premišljen in dialoški pristop.

Vabimo vas, da preizkusite naš mali pojmovnik.

Veseli bomo tudi vašega odziva. Komentarje, vprašanja, primere uporabe pojmovnika pri pouku ali ob drugih priložnostih, pa tudi predloge za pojme, ki bi jih veljalo še vključiti, lahko pošljete na: svodobnost@gmail.com.

 Na fotografiji: Joseph Kosuth, Eden in trije stoli (One and Three Chairs), 1965.

*Spol je v pojmovniku rabljen generično, velja za moške, ženske in nebinarne osebe

packarije-januar-feb-2024 LUV
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
2 0 2 4
brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke
vsako soboto med 20. januarjem in 24. februarjem 2024, ob 10. uri dopoldne v Galeriji Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona
01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org.

P R O G R A M
sobota, 20. januar 2024, ob 10:00
GRDI RAČEK , lutkovna predstava, v izvedbi LG Tri v sodelovanju z Lutkovno skupino Bobek
Lutkovna predstava po literarni predlogi pravljice o Grdem račku je zgodba o labodu, ki ga zaradi telesne drugačnost nihče ne ceni dokler je mladič, čeprav s svojo življenjsko držo ves čas dokazuje, da je vreden ljubezni in pozornosti, celo bolj kot tisti, ki so se mu posmehujejo in se iz njega norčujejo. Grdi raček je kot mladič majhen in šibak, prepuščen na milost in nemilost življenjskim okoliščinam. Usoda ga potiska iz nevarnosti v nevarnost. Nima podpore sorodnikov in prijateljev, a se s svojim neomajnim upanjem in voljo do sprejetosti vedno znova rešuje iz težav.
V ospredje zgodbe je postavljen motiv drugačnosti, ki predstavlja velik problem neenakosti v odnosu med ljudmi tudi dandanes, saj se vsakodnevno srečujemo z njo v vseh mogočih oblikah. Prepogosto jo še vedno obravnavamo z nelagodjem in odporom.
SVETLOBNI EKSPERIMENT , vodstvo po razstavi in ustvarjalna likovna delavnica, v svet umetnosti nas bo popeljala Nevena Aleksovski
Na delavnici se bomo poigrali s svetlobo ter prostorskimi projekcijami svojih risb. Videli bomo kako zanimivo in čarobno je lahko, če naša mala risba naenkrat postane velika in se prenese na celo steno. Risbe bomo ustvarjali na posebnih prosojnih folijah, kar nam bo omogočilo še eksperimentiranje s prekrivanjem in plastenjem različnih risb Na pomoč nam bo grafoskop ter seveda naša neomejena domišljija.

sobota, 27. januar 2024, ob 10:00
MIŠKA KAŠKO KUHALA , lutkovna predstava, v izvedbi LG Zapik
2+, 45'
Lutkovna predstava Miška kaško kuhala je nastala na podlagi slovenskega otroškega ljudskega izročila. Igrana je z različnimi lutkovnimi tehnikami in se začne kot gledališče, konča pa kot skupna igra.
Predstava je v izboru Zlate paličice ter sinonim za gledališče Zapik, saj je z njim prepotovala svet od Kazahstana do Washingtona in prejela številne nagrade.
* Nagrada Mravac na Mednarodnem festivalu avtorske poetike, Mostar, 2000; nagrada za inovativni pristop na festivalu Lut-fest, Sarajevo, 2002; zlata marioneta na Mednarodnem festivalu uličnega in lutkovnega gledališča (PUF), Koper; 25 zlatih zvezdic na Poletnem lutkovnem pristanu, Maribor; gostovanja: festival Kids Euro v Washingtonu, USA 2015; turneja po Veliki Britaniji od Oxforda do Edinburgha (Kendall Festival in drugi), Kazahstan, Sicilija, Oslo, Norveška…*.
NA OBISKU: LINA RICA ,vodeni ogel ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
Lina Rica je intermedijska umetnica, ki deluje na področju instalacij z uporabo videa, grafike, fotografije, animacije in zvoka. V svojem delu obravnava družbene procese preteklih in sedanjih svetov ter njihove vplive na posameznika. Leta 2008 je končala študij grafike na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu. Za svoje grafike, ki so del zbirk MGLC, Oficina Arara, Critical Mass in Femicomix Portfolio, je prejela več nagrad. Med leti 2012 in 2016 je skupaj z Boštjanom Čadežem vodila društvo za produkcijo in promocijo sodobne umetnosti in galerijski prostor GaleRica v Makarski. Z video performansi je nastopila na več festivalih in dogodkih v klubih in avtonomnih kulturnih centrih ter sodelovala z več umetnicami in umetniki. Od leta 2019 je del avdiovizualnega eksperimentalnega ansambla Marta Fakuch. Od leta 2020 je del avdiovizualnega tria Etceteral. Živi in dela v Ljubljani.

sobota, 3. februar 2024, ob 10:00
O MIŠKI Z ZAŠITIM TREBUŠČKOM , glasbeno lutkovna predstava v izvedbi Brine Vogelnik in Luke Roprete
3+, 35'
Miška prosi prijatelja čevljarja, šuštarja Urenca, da ji raztrgani trebušček zašije. Pomagata ji še krava in pujs, ki miški data dreto in mast. Zdaj gre miška lahko spet v svet, se plazi in pleza naokrog. Skozi predstavo miška ugotovi, da ima veliko prijateljev, od šuštarja, krave, koruze, pujsa in nenazadnje otrok, ki miški pomagajo. Pokličejo šuštarja, da pride miški odpret plot.
Predstava obuja otroške ljudske pesmice, ŠUŠTAR HOČEM BIT, DEŽEK PADA, POD GORO, ... Brina in Luka jih bosta z lutkami v živo zapela in zaigrala.
RIBONI , ustvarjalna delavnica recikliranja, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB)
Že poznate ribone? Če jih še niste videli ali celo slišali zanje, se nam pridružite na ustvarjalni delavnici, kjer bomo raziskovali podvodni svet, se zamislili nad onesnaženostjo oceanov in iz odpadne plastike in tekstila izdelovali barvita morska bitja.

sobota, 10. februar 2024, ob 10:00
REGEC IN KVAKEC , predstava v izvedbi Uršule Vratuša in Ivana Gorbunova
2+, 40'
Nič ni lepšega, kot pripraviti presenečenje za rojstni dan najboljšemu prijatelju, razen v primeru, da je tvoj najboljši prijatelj velika lena žaba, ki bo cel dan prespala. Kvakec uporabi vse žabje trike, da bi razveselil Regca, brez vaše pomoči pri tem pa ne bo šlo. Otroška predstava o prijateljstvu, sili volje in vztrajnosti.
PISANE LATERNE , ustvarjalna delavnica recikliranja, vodi Nevena Aleksovski
Iz starih kozarcev za vlaganje bomo izdelovali pisane laterne, ki bodo osvetlile naš dom in ustvarjale pravo praznično vzdušje.

sobota, 17. februar 2024, ob 10:00
PO POTI SONCA , glasbeno obogatena ura pravljic z Matejo Fi
2+, 40'
Ljudske pravljice in pripovedi, začinjene z ljudskimi in avtorskimi pesmimi, ob spremljavi glasbil in zvočil vsega sveta. Vabljeni na glasbeno obogateno uro pripovedovanja pravljic, ljudskih zgodb in življenjskih dogodivščin, ki jih je gospa Kovčekteta shranila v svoje kovčke spominov, da jih lahko sedaj, tu pred vami, odpre in jih pove. Veliko jih je in vse gredo Po poti sonca. Tu so zgodbe o neustrašnosti, pogumu, iznajdljivem Pavlu, tekmovalnem vetru, o Olgici in mavrici, pa o lisici romarici, ki naposled najde srečo tik pred nosom. Kovčekteta ljubi bistro glasbo in njena pripoved ima za družbo vselej melodijo. Vabljeni, da skupaj z njo in glasbili, ki jih bo prinesla s seboj, ustvarite zvočno ptico, ki bo pravljice ponesla v širni svet.

sobota, 24. februar 2024, ob 10:00
NA OBISKU: KATJA POVŠE ,vodeni ogel ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
Katja Povše, lutkovna animatorka - igralka, pripovedovalka, avtorica in režiserka lutkovnih predstav za otroke in odrasle. Diplomirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer etnologija in kulturna antropologija, na temo slovenskega lutkarstva (2002). Izobraževala se je na poletnih šolah mednarodnega lutkovnega inštituta Charleville-Mézières v Franciji, na individualnem študiju lutkovne akademije Aleksandra Zelwerowicza v Białystoku na Poljskem (2006/07) ter na drugih mojstrskih lutkovno gledaliških delavnicah. Med leti 2001-2007 je bila članica igralsko animatorskega ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana. Od l. 2007 deluje kot samostojna ustvarjalka; režira, animira in poučuje na področju lutkovnega gledališča. Je ustanoviteljica avtorskega gledališča Pripovedno gledališče gdč. Bazilike in soavtorica AEIOU gledališča za dojenčke in malčke. Kot lutkovna animatorka in režiserka sodeluje z Lutkovnim gledališčem Ljubljana, Lutkovnim gledališčem Maribor, RTV Slo, Hišo otrok in umetnosti, Društvom lutkovnih ustvarjalecv idr.. Je asistentka za predmet Lutkovna animacija na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo ter asistentka za predmet Ustvarjalna uporaba lutk na Fakulteti za socialno delo.

Društvo ŠKUC si pridržuje pravico do naknadne spremembe programa.

Hvala vsem, ki so omogočili projekt:
Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Mercator, Dana d.d., Druga violina, Slaščičarna pri vodnjaku, Biro center, Ciciban, Cicido in trgovina Mumino.

preberite več
skucove packarije 2 2023
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
N O V E M B E R
D E C E M B E R
2 0 2 3
brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke
vsako soboto med 4. novembrom in 16. decembrom 2023, ob 10. uri dopoldne v Galeriji Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko e-pošte info@skuc.org.

P R O G R A M
sobota, 4. november 2023, ob 11:00
NA OBISKU: HELENA TAHIR , vodeni ogledi ateljejev in delavnica, vodi Nevena Aleksovski
4+, 90'
Tokrat gremo na obisk k Heleni Tahir, umetnici, ki se ukvarja s slikarstvom, fotografijo, risbo in grafiko.Helena je diplomirala iz slikarstva in umetniške grafike na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Svoja dela je predstavila v osrednjih prostorih za sodobno umetnost tako na samostojnih kot na mnogih skupinskih razstavah doma in v tujini. Helena nam bo najprej razkazala svoj delovni prostor v Švicariji ter predstavila svoja zanimiva dela in umetniško prakso. Nato bomo tudi sami ustvarjalni. S Helenino pomočjo se bomo poskusili v nenavadnih grafičnih tehnikah ter ustvarili zanimive umetniške izdelke.

sobota, 11. november 2023, ob 10:00
ČEPICA VESELJA , glasbeno-lutkovna predstava v izvedbi dijakinj_ov 3. letnika SVŠGUGL
2+, 30'
Čepica veselja nas skozi rime Andreja Rozmana Roze popelje v klasično postavitev pravljice kralja s tremi sinovi, ki morajo opraviti določeno nalogo, preiti preizkušnjo boja z zmajem ter rešiti kraljično. Kdo si bo nazadnje nadel na glavo Čepico veselja, obral jabolko pravičnosti, oženil kraljično in postal pravični kralj? Kot vedno je tudi tu prisotno pravljično število tri. Poigrali se bomo z lutkami in rimami ter spako, ki nam zgodbo pripoveduje.
Mentorice: Petra Županič, Katarina Virant Iršič, Sonja Kononenko
Po predstavi sledijo ustvarjalne delavnice pod mentorstvom dijakinj_ov SVŠGUGL.

sobota, 18. november 2023, ob 10:00
ŠTORKLJICA MINCA BINCA DOBI BRATCA , v izvedbi ŠKUC gledališča
3+, 20'
Pravljica o Štorkljici Binci Minci je pripoved o družini, ki se bo čez nekaj mesecev povečala. A vesela novica Binco Minco prestraši. Namesto sončnega nasmeha jo zagrne sivi oblak skrbi. Debele solze ji tečejo po licih in med hlipanjem komaj uspe povedati mamici in očku, kaj jo tako zelo skrbi. Kot se za pravljico spodobi, je konec srečen, saj je prave ljubezni za vse vedno dovolj. Topel objem staršev pa lahko dela čudeže.
Režija, dramaturgija in priredba besedila: Žiga Sedmak; kostumografija in izdelava lutk: Bojan Vister; igra: Kaja Jordan; producent: ŠKUC gledališče; koproducent: Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Predstavo sta finančno podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana
OBLIKE IZ SLIKE , plesna delavnica, vodstvo: Barbara Kanc
Naše telo se lahko preoblikuje v mnogo zanimivih in enkratnih oblik. Lahko se znajdemo v okroglih, zasukanih, zvitih, zavitih, oglatih, iskrivih in popolnoma ‘odbitih’ oblikah. Na plesni delavnici bomo navdih zanje iskali v slikah znanih, pa tudi manj znanih slikarjev. Videne oblike bomo preslikali na telo in jih poljubno sestavljali in razstavljali v novo domišljijsko plesno zgodbo.

sobota, 25. november 2023, ob 10:00
DEBELA REPA , v izvedbi Lutkovne skupine BOBEK
2+, 30'
Kaj vse je potrebno, da vrt bogato obrodi? Kaj na vrtu počnejo polži, čebele in vrtni palčki? Kako izpuliti repo, ki je ob skrbnem zalivanju zrasla v pravo velikanko? Znana ruska pravljica v novi, zanimivi preobleki.
Zgodba: ruska narodna; scenarij, priredba, režija, igra: Andrej Adamek/Ksenija Ponikvar, Mateja Šušteršič; glasba: Andrej Adamek; lutke in scena: Andrej Adamek, Mateja Šušteršič; poslikava lutk: Vesna Gabaj; produkcija: LS Bobek in Hiša otrok in umetnosti
NA OBISKU: JUHA , vodeni ogledi ateljejev in delavnica, vodi Nevena Aleksovski
4+, 90'
Obiskali bomo Juha studio keramike na Resljevi cesti. Juha je intimen delovni prostor, pa tudi majhna galerija, kamor lahko zavijemo po uporabno in unikatno avtorsko keramiko keramičarke Bojane Ristevski Mlaker in njenih kolegov, ki tam ustvarjajo. Na obisku nam bo Bojana razkazala svoj studio ter čudovite izdelke, ki jih ustvarja. Nato bomo tudi sami poskusili ustvariti kaj zanimivega iz gline ter se pobližje spoznali z umetniško keramiko.

sobota, 2. december 2023, ob 10:00
ZGODBE IZ TORBE , improvizirane interaktivne pravljice; pravljično druženje vodi Tanja Matijašević
3+, 30'
Zgodbe iz torbe so pravljično popotovanje, ki ga s pomočjo asociacij ustvarjamo skupaj. Še posebej vabljeni ste vsi otroci in mladi po srcu, ki se radi prestavite v svet, kjer čarovnije delujejo. Skozi zgodbe se bomo povezovali in ustvarjali ter širili pripovedovalsko skupnost.
RECIKLIRANI OKRASKI , ustvarjalna delavnica recikliranja, vodi Nevena Aleksovski
Na delavnici bomo izdelovali preproste novoletne okraske iz odpadnega materiala, ki se nam valja doma. Koščki starega kartona, rolice iz toaletnega papirja, embalaža za jajca, plastični kozarci in papirnati krožniki bodo na delavnici postali pisani, bleščeči okraski, smrečice, zvončki, snežaki in še marsikaj drugega, ki nam bo popestrilo praznične dni in okrasilo dom.

sobota, 9. december 2023, ob 10:00
CIRKUS FANTASTICUS , cirkuška delavnica, vodi Danijela Zajc
Cirkuška delavnica bo namenjena igri in spoznavanju različnih cirkuških rekvizitov, kot so med drugim poi, žogice, diabolo, obroč in keglji. Z rekviziti se boste lahko igrale in igrali sami ali v skupini. Čar cirkusa je odprtost za vse starostne skupine. Z igro razvijamo sodelovanje ter osebnostni razvoj, zato ste poleg otrok k igri in preizkušanju rekvizitov vabljeni tudi starši.
NOVOLETNE KAPE, ustvarjalna delavnica izdelovanja kartonskih kap, vodiNevena Aleksovski
Na delavnici bomo iz kartona, kolaža, bleščic, koščkov tkanin, vrvi in drugega materialaustvarjali pisane novoletne kape, ki nam bodo popestrile praznične dni ter okrasile naše pametne glavice.

sobota, 16. december 2023, ob 10:00
KOBILICA MILICA PRIHITI NA POMOČ , kamišibaj predstava v izvedbi Tine Zadnik
Vse skupaj se dogaja na čudovit poletni dan, ko se travniška bitja pripravljajo na veliko travniško slavje. Vsak ima kakšno težavico ali celo dvomi v svoje sposobnosti in kobilica zna vsem odlično pomagati in svetovati, razen sama sebi. A na koncu le spozna, da tudi ona marsikaj zna in tudi njej marsikaj uspe.
avtorica: Maša Cvar, ilustracije: Tina Zadnik
ŽUŽKI IZ PAPIRJA , likovna delavnica, vodi Tina Zadnik
Po predstavi bomo iz papirja tudi izdelali nastopajoče v predstavi: kobilico, polžka in gosenico.

Društvo ŠKUC si pridržuje pravico do naknadne spremembe programa.

Hvala vsem, ki so omogočili projekt:
Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Mercator, Dana d.d., Druga violina, Slaščičarna pri vodnjaku, Biro center, Ciciban, Cicido in trgovina Mumino.

preberite več
bralni klub za mlade jugoslavija
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
J U G O S L A V I J A, ...
sreda, 6. 12. 2023, ob 18. uri, Info center Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Vljudno vabljeni_ne na bralni klub za mlade!
Tokrat beremo knjigo Jugoslavija, moja dežela avtorja Gorana Vojnovića.
Ko Vladan Borojević v Google vtipka ime svojega, v vojni domnevno padlega očeta Nedeljka, nekdanjega oficirja Jugoslovanske ljudske armade, nepričakovano razkrije temno družinsko skrivnost, ki ga vrne nazaj v leto 1991, ko je prvič v življenju slišal besedo prekomanda in se je nenadoma končalo njegovo idilično otroštvo.
Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate.
Vodi ga Tadeja Pepeljnak, študentka gozdarstva. V prostem času poleg lazenja po gozdu in druženja z drevesi rada preživlja čas z dobrimi knjigami in prijatelji ter trapastimi ali poglobljenimi debatami o življenju, vesolju in sploh vsem.
Na bralnem klubu se dobimo ob 18.00 v Škucu na Starem trgu 21.
Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org .

Dogodek sofinancirata Mestna občina Ljubljana in JAK.
preberite več
kERMAIKA JUHA SPLET
N A
O B I S K U
K E R A M I K A
J U H A
sobota, 25. november 2023, ob 11:00
NA OBISKU: JUHA , vodeni ogledi ateljejev in delavnica, vodi Nevena Aleksovski
4+, 90'
Obiskali bomo Juha studio keramike na Resljevi cesti. Juha je intimen delovni prostor, pa tudi majhna galerija, kamor lahko zavijemo po uporabno in unikatno avtorsko keramiko keramičarke Bojane Ristevski Mlaker in njenih kolegov, ki tam ustvarjajo. Na obisku nam bo Bojana razkazala svoj studio ter čudovite izdelke, ki jih ustvarja. Nato bomo tudi sami poskusili ustvariti kaj zanimivega iz gline ter se pobližje spoznali z umetniško keramiko.
Organizacija: Zavod Omrežje in Društvo ŠKUC
Projekt omogočajo: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo in Urad za mladino RS.
preberite več
knjizni aperitiv dec23
K N J I Ž N I
A P E R I T I V
K A Z U O
I S H I G U R O
Četrtek, 23. 11. 2023, ob 19. uri, pisarna ŠKUC, Metelkova 6, Ljubljana.
Vljudno vabljene/i na četrto srečanje bralnega kluba Knjižni aperitiv, na katerem bomo prebirale/i knjige, o njih debatirale/i in ob tem poslušale/i dobro glasbo. Novembra beremo knjigo Klara in sonce , avtorja nobelovca Kazuo Ishiguro .
Delo bi še pred nekaj leti umestili med znanstveno fantastiko in špekulativno fikcijo, ker pa živimo v času nebrzdanega napredka umetne inteligence, ga bomo morda kmalu dojemali kot realističnega. Roman je distopija, v kateri dovolj premožni starši osamljenim otrokom kupujejo humanoidne robote – umetne prijatelje (UP). Osrednja junakinja je namreč androidna robotka Klara, ne ravno zadnji, a dovolj napredni model t. i. UP oziroma umetne prijateljice, ki si jih premožni omišljajo za prijateljske stike in vzgojo svojih otrok.
Srečanje bo v četrtek, 23. oktobra 2023, ob 19. uri, v prostorih ŠKUC, Metelkova 6, Ljubljana.
Knjižni aperitiv vodi Teja Pahor, diplomirana komparativistka, ki v prostem času rada piše in se pogovarja o knjigah, svetu, družbi, vinu, hrani in še marsičem.
Prijave in informacije: tejapahor8@gmail.com
preberite več