Naročam se na e-novice
tibor noe kiss cover
T I B O R
N O E
K I S S
P O G O V O R
Pogovor s Tiborjem Noé Kiss – Spol: Inkognito
Literarni dogodek
16. marec, ob 20.00, Klub Tiffany, Kulturni center Q

V angleškem jeziku
Suzana Tratnik se bo pogovarjala o literaturi s Tiborjem Noé Kiss, katere_ga prvi roman Inkognitó (‘Incognito’) je bil objavljen leta 2010. Roman je v zbirki Lambda v slovenskem jeziku izšel pri Založbi ŠKUC leta 2019. Kiss pripada mlajši generaciji madžarskih prozaistk_ov, s svojim pisanjem pa je ostro zarezal_a v madžarsko literaturo in družbo. Že prvi roman Inkognito, v katerem odkrito spregovori o svoji transspolnosti, je ne samo pretresljiva samoizpoved, temveč tudi odlično literarno delo. Prepričan_a je, da je vredno pisati le besedila, ki imajo objektivno težo. Zanj_o je družbeni kontekst pisanja vsaj tako pomemben kot umetniški. Suzana Tratnik deli isto mnenje, kot je jasno iz njenega obširnega opusa.
Knjige iz zbirke Lambda bodo na dogodku naprodaj.

Tibor Noé Kiss (1976) je madžarski_a pisatelj_ica. Sociologijo je študiral_a na Univerzi v Pécsu. Svoj prvi roman, Inkognito, je objavil_a pri Alexandra Publishing v letu 2010. Sledil mu je Aludnod kellene (2014, Magvető), v letu 2016 pa je bil roman Inkognitó ponovno izdan s strani Založbe Magvető. Njen_gov tretji roman, Beláthatatlan táj, je bil objavljen v letu 2020, prav tako pri Založbi Magvető. Do sedaj so bili njeni_govi romani prevedeni v češki, avstrijski, poljski, finski in slovenski jezik. Inkognito je bil izdan v Sloveniji v letu 2019 (Založba ŠKUC), prevedla ga je Gabriella Gaál.
Zaposlen_a je kot urednik revije Jelenkor in je odgovorni_a urednik_ca Jelenkor Online, redno pa objavlja tudi v Magyar Narancs, Magyar Hírlap v Budimpešti, pred tem pa v Új Szó v Bratislavi. Od leta 2012 organizira kulturno-literarno programsko serijo, Irodalmi Diszkó (Literarni disko) v Pécsu. Delal_a pa je tudi kot raziskovalec_ka javnega mnenja, časopisni_a reporter_ka in nogometni_a trener_ka za socialno ogrožene mlade. V zadnjih letih je sodeloval_a na seminarjih pisanja na številnih pisateljskih taborih, od jeseni 2022 pa individualno mentorira mlade piske_ce proze. Je fotograf_inja samouk_inja.
Nagrade: Békés Pál-díj (2015), Baranya megyei Príma-díj (2017), Hazai Attila-díj (2020), Artisjus Irodalmi Díj (2021).

Tibor Noe Kiss (1963) je diplomirala iz sociologije na Fakulteti za družbene vede in magistrirala iz antropologije spolov na Institutum Studiorum Humanitatis. Živi in dela v Ljubljani kot pisateljica, prevajalka in publicistka. Lezbična aktivistka je od leta 1987, je soustanoviteljica Škuc-Lezbične sekcije LL in selektorka za Ljubljanski Festival LGBT filma. Objavila je sedem kratkroproznih zbirk, šest romanov in otroško slikanico, napisala je monodramo in radijske igre. Objavila je tudi tri knjige o lezbičnemu gibanju, lieraturi in memoare. V prozi Suzane Tratnik se prepletata dve osrednji temi: usode obrobnih eksistenc v sodobni urbani družbi in pogled na otroštvo v jugoslovanskih socialističnih 60-ih in 70-ih letih. Leta 2007 je prejela nagrado Prešernovega sklada za literaturo za zbirko Vzporednice (2005), v letu 2017 nagrado Novo mesto short za kratko prozo za zbirko Noben glas (2016) in leta 2018 nagrado desetnica za najboljši mladinski roman Tombola ali življenje (2017). Njene knjige in kratke zgodbe so prevedene v več kot dvajset jezikov, sama pa je prevedla več knjig britanske in ameriške proze in strokovne literature.
suzanatratnik.si
Organizacija: 24. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore
Grafična podoba festivala: Hanna Juta Kozar
Koprodukcija: ŠKUC, Cultural Centre Q ŠKUC
Sofinanciranje: Mestna občina Ljubljana
Kontakti za medije: Saša Nemec, rdece.zore@gmail.com
24. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore javnosti svoje dogodke ponuja (večinoma) brezplačno. Festival pa lahko vseeno podprete preko donacije na TRR SI56 6100 0001 6041 722 (koda namena: CHAR, namen: donacija za Rdeče zore) ali preko PayPal povezave (https://www.paypal.com/donate/...).
Ekipa Rdečih zor se iskreno zahvaljuje za vašo podporo.


Talk with Tibor Noé Kiss – Gender: Incognito
Literary event
16 March at 8 p.m., Club Tiffany, Cultural Centre Q, ACC Metelkova mesto
In English language

Suzana Tratnik will discuss literature with Tibor Noé Kiss, whose debut novel Inkognitó (‘Incognito’) was published in 2010 and translated in Slovene language at ŠKUC Publishing, Lambda collection, in 2019. Kiss belongs to a younger generation of Hungarian prosaists and has sharply cut into Hungarian literature and society with her writing. Her first novel in which she openly discusses her transgender identity is not only a breathtaking form of self-expression but also an excellent literary work. She is convinced that the only stories worth writing are those that carry objective worth. For her the societal context is at least as important as the artistic. Suzana Tratnik shares the same view, as is evident in her comprehensive body of work.
Books from the Lambda collection, including the novel Incognito, will be sold at the event.

Tibor Noé Kiss (1976) is a Hungarian writer. He studied sociology at the University of Pécs and published her first novel, Inkognitó, at Alexandra Publishing in 2010. It was followed by Aludnod kellene (2014, Magvető), and in 2016, Inkognitó was re-released by Magvető Publishing House. His third novel, Beláthatatlan táj, was published in 2020, also by Magvető. Until now, her novels were translated to Czech, Austrian, Polish, Finnish and Slovenian languages. Inkognito was published in Slovenia in 2019 (Založba ŠKUC), translated by Gabriella Gaál.
He works as a lay-out editor of Jelenkor magazine, she is the responsible editor of Jelenkor Online, and has been a regular publisher of Magyar Narancs, Magyar Hírlap in Budapest, and of Új Szó in Bratislava previously. Since 2012, he has been organizing a cultural-literary program series, Irodalmi Diszkó (Literary Disco) in Pécs, has worked as pollster, a newspaper reporter and a football coach for disadvantaged young people. In recent years, she has held writing seminars at several writing camps, and from the fall of 2022 he is mentoring young prose writers in individual training. She is a self-taught photographer.
Prizes: Békés Pál-díj (2015), Baranya megyei Príma-díj (2017), Hazai Attila-díj (2020), Artisjus Irodalmi Díj (2021).

Tibor Noe Kiss (1963) obtained her BA in sociology from the Faculty of Social Sciences at the University of Ljubljana, and her MA in gender anthropology from the Institutum Studiorum Humanitatis in Ljubljana, where she lives and works as a writer, translator, and essayist. She has been a lesbian activist since 1987, and is a cofounder of Škuc-Lezbična sekcija LL, and a programmer for Ljubljana’s LGBT Film Festival. Tratnik has published seven collections of short stories, six novels, a children’s picture book as well as a monologue, and radio plays. She has also published three non-fiction books on the lesbian movement, literature, and a memoir. The two main themes in her fiction are the marginal destinies in contemporary urban life and presentations of childhood in 60s and 70s Yugoslavia. In 2007 Tratnik received the national Prešeren Foundation Award for Literature for the collection Vzporednice (Parallels, 2005), in 2017 the Novo Mesto Short Story Award for best short fiction for the collection Noben glas (No Voice, 2016), and in 2018 the Desetnica Award for best youth fiction for novel Tombola ali življenje (Bingo or Life!, 2017). A selection of Tratnik’s stories were published in English translation in Games with Greta and Other Stories (Dalkey Archive Press, 2016). Tratnik’s books and short stories have been translated in more than twenty languages.

Organization: 24th International Feminist and Queer Festival Red Dawns
Coproduction: ŠKUC , Cultural Centre Q ŠKUC
Co-financed by: City of Ljubljana, Department of Culture
Contacts for media and press: Saša Nemec, rdece.zore@gmail.com

The 24th International feminist and queer festival Red Dawns events are (mostly) free of charge. You can support the festival via a donation through our transaction account SI56 6100 0001 6041 722 (code of purpose: CHAR, purpose: donation for Red Dawns, address: KUD Mreža, Masarykova cesta 24, 1000 Ljubljana, Slovenia) or through this PayPal link (https://www.paypal.com/donate/...).
The Red Dawns team sincerely thanks you for your donation!