Naročam se na e-novice
FB-EVENT-COVER KAPITAL-IN-REPROD-PRAVICE
S O P H I J I N
S I M P O Z I J
K A P I T A L
I N
R E P R O D U K T I V N E
P R A V I C E

Spoštovane, spoštovani,

vabimo na okroglo mizo in zaključni pogovor Sophijinega simpozija Kapital in reproduktivne pravice, ki bo v ponedeljek, 4. decembra, ob 18.30 v Galeriji ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana. Predstavili bomo obsežno raziskavo dr. Lilijane Burcar, ki je podroben analitični in empirični prikaz tematike in zlasti njena umestitev v politično-ekonomske odnose v družbi. Razgalja zavajajoče politične in demagoške pristope k preurejanju reproduktivnih pravic žensk, ki se utrjujejo že vsaj trideset let in se danes še zaostrujejo v škodo avtonomije in dostojanstva žensk in družbe. Ti pristopi namreč strateško zamolčujejo glavni kontekst sistematične razgradnje socialne države in splošne skrbi za materialne temelje dostojnega človeškega bivanja, javnega zdravstva ter javnega varstva otrok, torej temeljev javnega dobrega in družbe kot skupnosti enakopravnih ljudi, in na osnovi tega izvajajo natalitetno demagogijo, poskus kriminalizacije abortusa itn.

O skrajno perečih problemih in škodljivih politikah in zakonih, ne le tendencah preurejanja reproduktivne avtonomije žensk v zahodnoevropskih kapitalističnih sistemih in državah nekdanje Vzhodne Evrope se bo z avtorico raziskave dr. Lilijano Burcar, sociologinjo dr. Maco Jogan in psihologinjo dr. Metko Mencin pogovarjala socialna pedagoginja in feministična aktivistka Klara Otorepec.   

Vabljeni k dejavni udeležbi!

Več o knjigi in avtorici: Kapital in reproduktivne pravice 

Sophijin simpozij organizira Založba Sophia. Poteka v pomladanskem in jesenskem ciklu v sodelovanju z Galerijo ŠKUC, Knjigarno Azil ZRC SAZU ter ob podpori Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.