Naročam se na e-novice
Skupaj-obvladujemo-hiv-stigmo-cover
S K U P A J
O B V L A D U J E M O
H I V
S T I G M O

Objavljamo novo knjižico z naslovom Skupaj obvladujemo hiv stigmo, ki je nastala z izmenjavo vidikov ljudi s hivom in zdravstvenih delavcev na stigmo povezano s hivom, z namenom da bi se stvari izboljšale.


Knjižica je bila sofinancirana s sredstvi Ministrstva za zdravje.

mz-ministrstvo-za-zdravje