Naročam se na e-novice
Alenka Spacal Kako ti je ime 1
P R A V L J I Č N O
D R U Ž E N J E
Z
A L E N K O
S P A C A L

Pravljično druženje z Alenko Spacal

petek, 3. 3. 2023, ob 10.00, OŠ Janeza Levca

Pravljičarka bo najprej pripovedovala ljudske pravljice na temo kulture. Nato bo sledilo pripovedovanje iz avtorske slikanice Kako ti je ime?. Alenka Spacal, ki svoje pravljice piše, ilustrira in pripoveduje, bo učenkami in učencem predstavila slikanico, ki je bila ustvarjena kot svojevrstna abeceda. V knjigi si črke ne sledijo v običajnem abecednem redu, temveč po imenih živali, ki jih mali polž srečuje na svoji poti. Polž še nima imena, ker je pravkar prilezel na svet. Prav tako tudi ne ve, katerega spola je. Ne počuti se ne kot polžje dekle in ne kot polžji fant. Malo polžje bitjece si želi ime, ki bi ga lahko imelo kot dekliški polž ali kot fantovska polževka. Ime si izbira med pogovori z živalmi, ki jih spoznava skupaj z njihovimi poimenovanji. »Nekateri imamo imena po plodovih ali barvah, drugi po svetnikih, starih mamah ali slavnih umetnicah,« pravi hrošč Lešnikar.

Po pripovedovanju bo avtorica v pedagoško-didaktičnem delu pravljične ure otroke povabila k razmisleku o razliki med ljudsko in avtorsko pravljico ter o prehodu iz anonimne kulture k avtorskemu delu. Nato jim bo razkrila, kako nastaja avtorska slikanica. Učenkam in učencem bo predstavila ustvarjalni proces, ki se začne s pisanjem pravljice in nadaljuje z ilustriranjem v ateljeju.

Alenka Spacal je pisateljica, ilustratorka in pravljičarka. Kot samozaposlena v kulturi deluje pod okriljem Bajalke, zavoda za založništvo in umetnost pripovedovanja. Ustvarila je pet avtorskih slikanic: Plastelinčica in časopis (2022), Fižolčica beži pred fižolovo juho (2019), Modre ptičje misli (2018), Kako ti je ime? (2018) in Mavrična maškarada (2013). Avtorica otrokom pripoveduje pravljice ob slikanicah. Razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah ilustracij doma ter v tujini. Več na spletni strani: www.bajalka.si.

Pravljično druženje smo pripravili v sodelovanju z Andrejo Žele.

Program omogočajo: Javna agencija za knjigo in Mestna občina Ljubljana

jak javna agencija za knjigoMOL-mestna-obcina-ljubljana