Naročam se na e-novice
Podporna
P O D P O R N A
S K U P I N A
A R T
T E R A P I J A

Info center ŠKUC bo 16. 11. 2023 začel s ciklom podporne skupine s pomočjo likovne terapije. Namenjena je mladim (16 - 30 let), ki se soočate s težavami v duševnem zdravju.

Podporna skupina bo ponujala varen prostor, v katerem boste lahko delili_le svoje občutke, stiske in prejele_i medsebojno podporo.

Na srečanjih bomo težave in izzive naslavljali z uporabo dveh metod, metodo dialoga ter metodo pomoči z umetnostjo, predvsem likovno. Gre za mlado vedo, ki se je v svetu pričela sistematilčno razvijatiki v drugi polovici 20. stoletja, ljudje pa jo izvajamo že od časa jamskih poslikav in plesa ob ognju. Deluje na presečišču med umetnostjo in zdravjem. Je alternativna oblika psihoterapije, vrsta psihosocialne pomoči, ki skozi proces doživljanja in izražanja z poteka ob podpori usposobljenega strokovnjaka. Likovno izražanje je namenjeno raziskovanju osebnih veščin, kot so čustva, odnosi, samopodoba… glavni cilj je samo izražanje, nekaj izraziti ali sporočiti na drugače način, kot verbalno. Medtem smo pozorni na izbiro materiala in načine izbira materiala, spodbujamo celoten proces ustvarjanja in spontanost samo izražanja. Cilj ni dovršen estetski likovni produkt, le-tega gledamo in brezpogojno sprejemamo kot podaljšan del sebe, kot odraz svojega notranjega doživljanja. Najpomembnejši je odnos ter ustvarjalni proces, ki je usmerjen k refleksiji, samo raziskovanju ter uresničevanju posameznikovih potencialov.

Nastja Ambrožič je radovedna likovna pedagoginja in magistrica pomoči z umetnostjo (angl. Arts therapies), ki različne načine kreativnega izražanja povezuje s sodobno (raziskovalno) umetnostjo ter terapevtskim potencialom umetnosti, zanimajo pa jo tudi terapevtski potenciali povezovanja z naravo. Zanimajo jo človeški notranji svetovi, predvsem pa tudi kar je ne-človeško in več-kot-človeško. Trenutno na Pediatrični kliniki vodi individualna likovno-terapevtska srečanja, pri zavodu Kersnikova pa aktivno raziskuje in razvija ter vodi delavnice za otroke in mladostnike, za svoje delovanje pa je dobila nagrado za Naj delavnico v okviru projekta konS.