Naročam se na e-novice
Podporna
I N F O
Š K U C
P O D P O R N A
S K U P I N A

Info center ŠKUC bo 11. 4. 2023 začel s podporno skupino namenjeno mladim (16 - 30 let), ki se soočate s težavami v duševnem zdravju.
Podporna skupina bo ponujala varen prostor, v katerem boste lahko delili_le svoje občutke, stiske in prejele_i medsebojno podporo.
Na srečanjih bomo težave in izzive naslavljali z uporabo dveh metod, metodo pogovora ter metodo pomoči z umetnostjo.
Slednje je vrsta psihosocialne pomoči, ki poteka ob podpori usposobljenega strokovnjaka, skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi. Njen cilj ni dovršena umetniška stvaritev, temveč je pomemben ustvarjalen proces, ki je usmerjen k refleksiji, samoraziskovanju ter uresničevanju posameznikovih potencialov. Gre za mlado vedo, ki se je v svetu pričela sistematično razvijati v drugi polovici 20. stoletja. Deluje na presečišču med umetnostjo in zdravjem.
Dogodki znotraj programa se bodo prilagajali potrebam skupine. Prvo srečanje bo 11. 4. 2023, zadnje pa 27. 6. 2023. V tem čas

u bomo izvedli 10 srečanj. Zaželena je udeležba na večini srečanj. Udeležba je brezplačna.
Prijave sprejemamo do 3. 4. 2023.
Obrazec za prijavo najdete tukaj:
https://forms.gle/SRKuTRPbJMi9nUeG7
Za več informacij lahko pišete na info.center@skuc.org.
Skupino bosta vodili Inge Salmič Zajec in Jasminka Ferček.
Inge Salmič Zajec je po osnovni izobrazbi zgodovinarka in umetnostna zgodovinarka, svoje terapevtsko znanje je pridobila na magistrskem študiju Zakonske in družinske študije na Teološki fakulteti ter na izpopolnjevanju s področja zakonske in družinske terapije. V letu 2021 in 2022 je stažirala na Študijsko raziskovalnem centru za družine v Ljubljani. Tam je izvajala individualne, partnerske in družinske terapije. Izkušnje je pridobivala na društvih in organizacijah, kjer je opravila tudi različna izobraževanja in usposabljanja (Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Društvo za inkluzijo, Društvo Snaga žene, Center Janeza Levca). Ima opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva. Terapije in skupine izvaja po modelu relacijsko družinske terapije.
Jasmina Ferček je magistrica umetnosti in magistrica pomoči z umetnostjo (angl. arts therapies).
Deluje na področju tekstilne umetnosti v kolektivu Oloop (od 2004), pri čemer skozi uporabo ustvarjanja s tekstilom psiho-socialno krepi ranljive ženske skupine (od 2012). Za svoje delo v kolektivu je prejela mnoga državna in mednarodna priznanja ter nagrade. Pred nedavnim je napisala knjigo Moč tekstila, ki je izšla pri založbi Vida.
Leta 2018 je pričela s samostojno umetnostno-terapevtsko prakso. Vodi individualna in skupinska srečanja, delavnice in izobraževanja. 2019 je postala del mednarodne strokovne skupine projekta Common Threads Project, ki na različnih koncih sveta pomaga ženskam, ki so doživele spolno nasilje. Od leta 2020 je tajnica Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov (SZUT) in aktivna članica Evropske zveze za likovno terapijo (EFAT).
Projekt je financiran s strani Urada za mladino MOL. Partner v projektu je Slovensko združenje umetnostnih terapevtov (SZUT)

MOL-mestna-obcina-ljubljana