Naročam se na e-novice
svet umetnosti koncna razstava maj2024
K O N Č N A
R A Z S T A V A
S V E T
U M E T N O S T I

Lepo vabljene_i na odprtje razstave Beatrice Moumdjian z naslovom Restoring from a Void. Excavation Sites and Magic Cities v petek, 10. 5., ob 19. uri!

___________

Restoring from a Void. Excavation Sites and Magic Cities 

Končna razstava 19. generacije Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti  

10. 5.–6. 6. 2024

 Umetnica: Beatrice Moumdjian

Kurator_ke: Blažka Kirm, Lara Zupan, Lin Gerkman, Neža Vengust, Svitlana Ryabishchuk, Vida Šturm

Mentorica in mentor: Alenka Gregorič, Vadim Fiškin

Vodje šole: Lara Plavčak, Tia Čiček, Urška Aplinc

 ___________

V petek, 10. maja 2024, ob 19.00 vabimo v Galerijo Škuc na odprtje samostojne razstave umetnice Beatrice Moumdjian Restoring from a Void. Excavated Sites and Magic Cities. Predstavljenih bo več projektov umetničine interdisciplinarne prakse, v katerih raziskuje oblikovanje in doživljanje spomina. 

Razstava Restoring from a Void. Excavated Sites and Magic Cities (Obnova praznine. Najdišča in čarobna mesta) poskuša v treh konceptualno povezanih projektih odgovoriti na vprašanja procesa ustvarjanja in doživljanja lastnega spomina. Tistega, ki ga tvorijo fotoalbumi, napolnjeni z manjkajočimi fotografijami, pripovedi, polne praznin, in subjektivna dojemanja zgodovinskih prelomnic. Umetnica lastno zgodovino kot materijo svoje prakse obravnava z oblikovanjem pripovedi o preteklih dogodkih in sedanjih vplivih. 

Raziskuje način prehajanja spomina med generacijami in povezavo med lastno identiteto, zgodovino svoje družine, kulturnimi in političnimi konteksti ter kraji, ki so jo zaznamovali. Družinsko dediščino rekonstruira skozi izgubljeno in pozabljeno zgodovino, ki jo predstavlja v vsebinsko nasičenih podobah in predmetih. Novonastale vizualne pripovedi ustvarjajo prostor za razmišljanje o umetničini dediščini in identiteti, ki iz nje izhaja.

Već o razstavi: https://www.galerijaskuc.si/

 Program Galerije Škuc podpirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana.

MK slo      MOL-mestna-obcina-ljubljana