Naročam se na e-novice
DELAVNICA KNJIŽICE
K N J I Ž I C E
U S T V A R J A L N A
D E L A V N I C A
ponedeljek, 22. 5. 2023, ob 16.30, Info Škuc
Vabljeni na brezplačno delavnico knjigovezništva na kateri boste lahko sami izvezli povsem svojo
knjižico.
Spoznali se bomo s tehniko, pri izbiri papirja pa bodo roke proste, ves material bo že na voljo, po želji pa lahko vsak izmed udeležencev prinese tudi kaj svojega, od navadnega, odpadnega ali
barvnega papirja, različnih izrezkov do že dokončanih izdelkov katere bi radi vključili v zvežčič. Po želji se bodo okrasile tudi platnice.
Predznanje ni potrebno, obvezne so prijave na ustvarjalno.skuc@gmail.com do 19. 5. 2023.
Cilj delavnice je udeležencem predstaviti tehniko knjigovezništva, katero lahko tudi v prihodnje uporabijo za izdelavo ročno vezenih knjižic.
Delavnico bosta vodili Nina Pernat, umetnostna zgodovinarka ter fotografinja in Tamara Mihalič, diplomirana slikarka in intermedijska umetnica.
Delavnica bo potekala 22. 5. 2023 od 16.00 do 18.30 v prostorih Info centra Škuc na Starem trgu 21.
Delavnica je sofinancirana s strani MOL – Urad za mladino.