Naročam se na e-novice
Natasa2
J E N K O V A
N A G R A J E N K A
N A T A Š A
V E L I K O N J A

Čestitamo Nataši Velikonja za Jenkovo nagrado 2022, ki jo je prejela za pesniško zbirko Prostor sred križišč (Založba ŠKUC).

Žirija je podelila nagrado z utemeljitvijo:

Pesniška zbirka Nataše Velikonja je zaokrožena in premišljeno zgrajena, sestavljena iz sedmih vsebinskih sklopov, v katerih je pesnica v ospredje postavila iskanje ljubezni.

Na začetku se lirska subjektka, ki biva v urbanem okolju, zaznamovanem z individualizmom in hitrimi prehajanji, srečuje z obupom in dvomom. V ospredje postavi svojo ranljivost, spregovori tudi o žalosti. »A prav zmožnost brezkompromisnega soočanja z lastnim notranjim dogajanjem, z bolečino, praznino in z vsem, kar je prisotno, odpre polje za nastanek novega – za spremembo,« je navedla žirija.

Pesmi v drugem delu nagrajene zbirke izražajo voljo do življenja, željo po iskanju lepega, pri čemer pesnica zapiše, da premalo pišemo o lepoti. »Pretočen pesniški jezik bralca ponese na svojih brzicah v slikovite prostore intime, kjer ljubimka lirski subjektki ves večer popravlja rdeč šal. Kjer ljubezen ‘lovi’ ali ‘odloži trenutek’ in se bohoti v vsej svoji silovitosti, tuzemski kompleksnosti in presežnosti,« je še zapisala žirija.

Velikonja-prostor-sred-krizisc-ovitek-fin-Jenkova-nagrada-1000x1435