Naročam se na e-novice
info skuc poziv prostovoljci
I N F O
Š K U C
P O Z I V

Info center Škuc išče prostovoljke_ce!

Info center Škuc se ukvarja z informiranjem in svetovanjem mladim. To počnemo skozi raznolike aktivnosti, ki jih organiziramo za mlade.

Če bi skupaj z nami skrbel_a za informiranje mladih v Ljubljani ter pomagal_a pri organizaciji različnih aktivnosti, se nam pridruži. Smo koordinatorji Ljubljanske mreže info točk, zato bo prostovoljska izkušnja vključevala tudi aktivnosti vezane na L'MIT.

Vabimo mlade, ki bi sodelovali pri:

- Soustvarjanju podkasta Ni nam vseen, ki govori o različnih družbenih tematikah, ki so zanimive za mlade. Lahko ga poslušaš tukaj: https://anchor.fm/ni-nam-vseen
- Pisanje bloga na spletni strani lmit.org. Blog lahko pišeš o poljubni temi, enkrat ali večkrat, odvisno od tega koliko imaš povedati o svetu.
- Objavljanje na socialnih omrežjih: objavljamo dogodke, ki se dogajajo v info centru ter priložnosti za mlade, ki so trenutno aktualne.
- Vrstniško informiranje (na info točki in sejmih).
- Pomoč pri snemanju in urejanju kratkih dokumentarnih prispevkov projekta Ni nam ravno. Videe, ki so do sedaj že nastali si lahko ogledaš tukaj: https://www.youtube.com/channel/UCDr50ZXIXb4AGNZQZ2LF39A
- Lahko pa pomagaš pri izvajanju ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic, lahko pomagaš le pri pripravi ali pa izvedeš delavnico tudi sam_a.

Kaj nudimo:

-mentorstvo in podporo,
-uvodno izobraževanje za prostovoljce,
-aktivno sodelovanje znotraj društva,
-izobraževanje iz mladinskega informiranja,
-možnost razvijanja lastnih projektov in podporo pri realizaciji idej,
-pridobivanje novih izkušenj v prijetnem in sproščenem okolju.

S prostovoljkami in prostovoljci bomo ob začetku sodelovanja sklenili prostovoljsko pogodbo.

Prijavi se tukaj: https://forms.gle/v4YjmbsGz3jzS7Cx5

Prijave so odprte do 23. 2. 2024.

Za več informacij smo na voljo na info.center@skuc.org.

Več o nas:
INFO CENTER ŠKUC že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter jim pomagajo pri uresničevanju njihovih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, zdravju, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije.
Poleg tega z raznolikim izobraževalno-ustvarjalnim programom preko delavnic, dogodkov in predavanj redno izvaja brezplačne aktivnosti za mlade, jim nudi prostor za pridobivanje novih znanj in veščin ter jih spodbuja h kreativnemu preživljanju prostega časa.

Info center ŠKUC deluje tudi kot regionalni partner Eurodesk.

Več o dejavnostih si lahko preberete na spletni strani www.lmit.org.

ŠKUC je ena najvidnejših nevladnih organizacij neprofitnega značaja kulturno umetniške produkcije v Sloveniji. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Njegovi začetki segajo v prvo radikalno študentsko gibanje v Ljubljani leta 1968, formalno pa je bil ustanovljen 10. marca leta 1972. Konec sedemdesetih in v osemdesetih letih je bil ŠKUC eden vodilnih spodbujevalcev, združevalcev in promotorjev alternativne kulture. Pomemben del delovanja ŠKUC-a je tudi vključevanje mlajših in perspektivnih ustvarjalcev v kulturno dogajanje ter ustvarjanje razmer, v katerih bi mladi lahko aktivno preživljali prosti čas. V zadnjih letih se je dejavnost ŠKUC-a razširila še na področja informiranja in svetovanja za mlade, izobraževanja, knjižničarstva, arhiviranja, socialne dejavnosti in preventive, družboslovja, humanistike in raziskovalne dejavnosti. Pridobil si je tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. ŠKUC ima tudi status prostovoljske organizacije.