Naročam se na e-novice
skrinjica
Č R N A
S K R I N J I C A
L I T E R A R N I
V E Č E R

Črna skrinjica drugič v ŠKUCu!

torek, 14. 3., ob 20.00, Galerija Škuc.
Tokrat bo osrednja pozornost usmerjena na dve najnovejši pesniški zbirki, ki sta izšli pri ČS.
Gre za pesniško knjigo Mihe Mauriča, Pod oknom čebljajo leni jastogi, ki jo je v celoti napisal med rezidenčnim bivanjem v ZDA, lani poleti.
Delo Jerneja Županiča, Navade in uzance ni zgolj njegovo.
Zajeten del knjige je namreč tako napisala, kot likovno opremila umetna inteligenca.
Z obema avtorjema se bo pogovarjal Gregor Podlogar, pesnik, radijski novinar in velik poznavalec avantgardnih pesniških tokov.
Čisto na začetku pa bosta večer otvorila Urška Kramberger, ki bo svojo drugo knjigo z naslovom Snegosumje izdala pri Črni skrinjici letos marca. Lenart Sušnik bo svoj pesniški prvenec prav tako izdal pri ČS in sicer letošnjo jesen.
Časovnica:
19.45 / vrata
20.05 / Urška Kramberger
20.20 / Lenart Sušnik
20.35 / odmor
20.45 / pogovor Podlogar - Županič - Maurič
21.15 / Miha Maurič
21.35 / Jernej Županič
21.55 / konec večera
Ob koncu dogodka boste lahko kupili svoj izvod obeh knjig, čakal pa vas bo tudi izbor ostalih izdaj Črne skrinjice.
Avtorja se vam bosta prijazno podpisala, če boste skrajno prijazni z njima a ne osladni, bosta morebiti dodala še krajše posvetilo :) Knjige, CGP založbe in vse ostalo oblikuje nenadomestljiva Jana Kumberger :) tu spodaj ni mesa le pesmi
-u.m.