Naročam se na e-novice
05 2023 Sick SCCA-Ljubljana, 21. 6.–18. 7. 2023 SPLETNA EXH
B O L A N O
R A Z S T A V A

Lepo vabljene_i na odprtje razstave Bolano v sredo, 21. 6., ob 19. uri!

Bolano

21. 6.–18. 7. 2023, Galerija Škuc, Ljubljana

Umetnice_ki: Johanna Hedva, Finnegan Shannon, Olivia Spring (SICK Magazine), RA Walden

Razstava Bolano sopostavlja prakse umetnic_kov, ki se identificirajo kot ovirane_i in/ali kronično bolne_i, s čimer želi doživljanje bolezni in oviranosti, pogosto vezano na zasebno, postaviti v javni prostor. Vključuje dela mednarodnih umetnic_kov Johanne Hedva, Finnegan Shannon in RA Walden ter čitalnico, ki jo je kurirala ustanoviteljica in urednica SICK Magazine Olivia Spring. V svoji praksi avtorice_ji raziskujejo oviranost in bolezen kot živeto izkušnjo v izrazito abilistični družbi, obenem pa ustvarjajo pogoje za dostopnost, razumevanje in skrb.

Skozi prakso, metodologijo dela in obrazstavni program poskušamo v središče postaviti dostopnost. Razstava predstavlja različne poglede umetnic_kov, ustvarjalk_cev in skupnosti, ki ustvarjajo prostor za premislek tem in povezav oviranosti, umetnosti, sodobne družbe; s čimer se želimo približati drugačnim pogojem za delo, povezovanje in vključenost.

Več o razstavi!

Organizacija: Galerija Škuc, Svet umetnosti/SCCA-Ljubljana

Podpora: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, ifa (Institut für Auslandsbeziehungen)

Partnerji: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Riso Paradiso, Druga violina

Sponzor: DIOPTA, d. o. o., Ljubljana

Program Galerije Škuc podpirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana.

 MOL20logotip20SLO promocijski mali 2  MK-ministrstvo-za-kulturo

 

 

You are kindly invited to the opening of the group exhibition Sickon Wednesday, 21 June, at 7 pm!

Sick

21. 6.–18. 7. 2023

Artists: Johanna Hedva, Finnegan Shannon, Olivia Spring (SICK Magazine), RA Walden

Curators: Urška Aplinc, Lara Plavčak

The exhibition Sick features works by artists who identify as disabled and/or chronically ill and thus wishes to bring the experience of illness and disability, often associated with the private, into the public sphere. It includes works by international artists Johanna Hedva, Finnegan Shannon and RA Walden, as well as a reading room curated by Olivia Spring, founder and editor of SICK Magazine. In their practice and artworks, the artists explore the lived experience of illness/disability in a predominantly ableist society, while creating conditions for accessibility, understanding and care.

With this exhibition, we seek to place accessibility at the heart of our practice, our working methodology and our exhibition programme. The exhibition presents the different perspectives of artists, art practitioners and communities that create a space to reflect on the issues and connections of disability, art and contemporary society, through which we aim to approach different conditions for work, connection and inclusion.

Organization: Škuc Gallery, World of Art/SCCA-Ljubljana

Support: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, City Municipality of Ljubljana – Department of Culture, ifa (Institut für Auslandsbeziehungen)

Partners: Inter-Municipal Association of the Blind and Visually Impaired Nova Gorica, Riso Paradiso, Druga violina

Sponsor: DIOPTA, d. o. o., Ljubljana

Program šole Svet umetnosti nastaja v partnerstvu s Cukrarno/MGML.

___________

The Škuc Gallery programme is supported by the Ministry of Culture and the Municipality of Ljubljana.