Naročam se na e-novice
A R I E
P R O J E K T
A EU collaborative partnership for active lifestyles for the adherence to the HIV therapy and to promote fitness as therapy (ARIE) Sodelujoče partnerstvo EU za aktiven življenjski slog in spoštovanje terapije za HIV in za spodbujanje fitnes vadbe kot terapije (ARIE) Več o projektu najdete v brošuri: ARIE PROJECT BROCHURE Osnovno izhodišče ARIE je, da ima šport za ljudi, ki živijo s hivom ali aidsom, dvojno vlogo. Prva je povezana s telesno vzgojo, gibanjem in zdravstvenimi informacijami, koncepti, ki jih vsebujejo glavne smernice EU. Druga vloga je povezana z učenjem in izobraževanjem. Z usposabljanjem lahko paciente podpirajo usposobljeni strokovnjaki, ki jih lahko pravilno spremljajo na njihovi težki poti zdravljenja in okrevanja. Glede na to in v podporo izvajanju smernic želi projekt spodbujati telesno aktivnost za boljšo kondicijo. Namenjen je ljudem s hivom, ki se zdravijo, v okvirni starosti med 18 in 65 let, tako da jim ponudi inovativni fitnes protokol, ki jih bo vključil v zmerno / intenzivno telesno aktivnost in posledično omogočil njihovo sprejemanje in ponovno povezavo s svojim telesom, vzpostavitvijo zaupanja, okrepil samoizražanje, premagal občutke izolacije, depresije, jeze in strahu ter okrepil notranjo moč posameznika, predvsem pa telesno dejavnost, ki je potrebna za njihovo dobro počutje. Cilj projekta je tako, da z razvojem svojega fitnes protokola spodbuja prostovoljne športne dejavnosti, skupaj z zavedanjem o pomenu telesne dejavnosti, ki krepi zdravje, s povečano udeležbo v športu za vse. Projektne dejavnosti bodo: - razvoj inovativnega fitnes protokol za ljudi, ki živijo s hivom in se zdravijo, da se jih uspešno vključi v telesno aktivnost - usposabljanje fitnes trenerjev in strokovnjakov s področja telesne vzgoje in zdravja za standardizacijo protokola ter njegovo prenosljivost in ponovljivost v drugih okoliščinah in državah - organizacija multiplikacijskih prireditev, odprtih za javnost, da jih seznanimo s projektom in drugimi temami, kot je pomen telesne dejavnosti za ohranjanje zdravstvenega stanja - pomen telesne dejavnosti pri preprečevanju in zdravljenju bolezni - pomen fitnesa in njegovih psiholoških in fizioloških učinkov. Projekt sofinancira: Ministrstvo za javno upravo Association ŠKUC is a partner in the first European project for promoting fitness exercise among adults living with HIV and on therapy over the next two years, coordinated by ANLAIDS Lombardia, Italy. 6 countries (Italy, Bulgaria, Greece, Lithuania, Romania and Slovenia), 7 organizations and over 30 experts are involved in a single and ambitious project to encourage participation in sports and physical activity of people living with the HIV and are on therapy, in line with EU recommendations and guidelines on physical activity. The project intends to promote physical activity in the form of personalized paths, among people with chronic conditions and on treatment, offering an innovative fitness protocol, and in order to involve them in moderate physical activity. Therefore, the project through the development of the fitness protocol aims to promote voluntary activities in sport, together with awareness of the importance of physical activity for the benefit of health through greater participation in sport for all. The project activities will be: - Development of an innovative fitness protocol for people living with HIV to involve them in moderate / vigorous physical activity; - Training of fitness trainers / instructors and physical education and health experts to standardize the protocol and make it transferable and replicable also in other contexts and countries. - Organization of multiplier events open to the public to inform them about the project and other topics such as the importance of physical activity for maintaining health; Physical activity in the prevention and treatment of diseases; Fitness and its psychological and physiological effects. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the content, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use that may be made of the information contained therein.