skuc-logotip50
skuc-logotip50
roza-alarm-logo

Kaj lahko prijavite ?

Homofobno nasilje in diskriminacija nastopata v različnih oblikah, pojavljata se lahko povsod – v družini, v šoli, na delovnem mestu, na ulici, v zdravstvenih ustanovah, v medijih, v državnih uradih, v politiki. Storilci so lahko znani ali neznani.

Primeri: fizično ali psihično nasilje, napad, nadlegovanje, zloraba, sovražni govor ali razžalitev – kot, denimo, nepriznavanje ali oviranje dostopa do enakih možnosti (npr. na delovnem mestu, v šoli/na univerzi, v zdravstvu, v vojski, pri najemu ali nakupu stanovanja, pri dostopu do javnih prostorov, do blaga in storitev, do bančnih storitev, pri uresničevanju pravic iz registriranega partnerstva), seksualno nadlegovanje in nasilje, družinsko nasilje, nasilje v partnerski zvezi, zapostavljanje invalidnih oseb, povzročanje materialne škode, ustrahovanje, pisanje homofobnih grafitov, šikaniranje in zasmehovanje, prisilno razkritje homoseksualne identitete, sovražni govor na medmrežju, sovražna medijska obravnava homoseksualnosti, nadlegovanje preko mobilnega telefona ali elektronske pošte, zdravljenje homoseksualnosti, sovražna stališča verskih institucij itd.