Naročam se na e-novice

K U L T U R N A   V Z G O J A

Program kulturne vzgoje Društva ŠKUC je brezplačen in vsebinsko raznolik, s tem dosegamo široko dostopnost in mladostnikom privlačen program. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije mladim omogoča razumevanje sodobne umetnosti in kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost.

Hkrati pa vzgajamo prihodnje generacije v takšne, ki bodo znale ceniti kulturo in kulturno izročilo raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, ter sposobnost kritično vrednotiti in presojati svoje okolje.

Ustvarjalno2 in Pokukajmo v svet umetnosti sta pedagoška programa pripravljena na podlagi razstav v Galeriji Škuc in namenjena otrokom in mladim. S projektom želimo nadaljevati ter ga še naprej razvijati in izpopolnjevati. Preko vodstev in praktičnih delavnic mladi in otroci spoznavajo sodobno umetniško produkcijo domačih in tujih avtorjev. Udeleženci se srečajo z vsebino razstave, mentorja predstavita razstavljena dela, opozorita na umetnikove koncepte, ideje in vsebine, ki jih je realiziral v lastnem mediju. Po pogovoru in vodstvu po razstavi sledi še kreativni del delavnice, kjer se formalno vselej navežemo na pričujočo razstavo. Vselej se poizkušamo navezati tudi na različne vsakdanje teme, ki nas obkrožajo in so del naše vsakdanjosti. Cilj našega dela je približati in predstaviti sodobno umetnost mladim in otrokom. Zato naš program pripravljamo v dialogu z mentorji, umetniki in profesorji, da bi lahko kar se da kvalitetno predstavili in posredovali nova znanja mladim. K sodelovanju pri zasnovi in izvajanju dejavnosti poleg že priznanih umetnikov povabimo tudi mlade, manj ali še ne-uveljavljene ustvarjalce. Na ta način v kulturno-vzgojne dejavnosti vključujemo metodo vrstniškega učenja, ki omogoča še celovitejše vključevanje potreb in interesov mladih udeležencev, na drugi strani pa omogoča mladim animatorjem pridobivanje novih pedagoških izkušenj. Eden izmed glavnih ciljev tega projekta je torej razbijanje hermetičnosti, ki obkroža sodobna umetniška dela, jih približati mladi populaciji ter tako ustvarjati pogoje za razvoj nove publike ter tudi ustvarjalcev in ustvarjalk, v prihodnosti.

Škucove packarije so namenjene našim najmlajšim obiskovalcem in njihovim staršem. Nadaljevati želimo z že začrtanimi smernicami pod vodstvom izkušenih mentorjev in ustvarjalcev, otrokom ponuditi brezplačne ustvarjalne delavnice in aktualne, kvalitetne gledališke predstave, kjer bodo lahko razvijali ustvarjalnost, domišljijo, radovednost, estetsko zaznavanje in bralne sposobnosti, spoznavali različne zvrsti umetnosti ter se tako izobraževali, pridobivali izkušnje, se socializirali ter zdravo in kreativno preživljali svoj prosti čas. Ob tem pa si nenehno prizadevamo omogočiti dostopnost našega program tudi tistim, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij ter tako spodbujati kulturno vključenost vseh otrok in mladih. Program Škucovih packarij poleg interaktivnih predstav vključuje naslednje sklope:

Pravljična druženja, kjer otroci spoznavajo avtorje, pisatelje, ilustratorje in animatorje njihovih najljubših knjig in predstav.

S Škucovimi packarijami po svetu, v tem sklopu spoznavamo in otrokom približamo druge dežele in njihove kulture preko igre.

Packo reciklira, mlade obiskovalce seznanjamo z različnimi načini ustvarjalnega recikliranja, ekološkega ozaveščanja in skrbi za okolje.

Škucove packarije predstavljajo kakovosten in celosten izobraževalno-kulturno-umetniški program ter tako nadgradnjo vzgojnim ustanovam, saj pomagajo pri otrokovem razvoju. Več let uspešno sodelujemo tudi z zavodom Janeza Levca in tako v program vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami.

Branje je povezovanje

Projekt Branje je povezovanje je nastal v želji po spodbujanju branja med mladimi in otroki ter želji vključevanja mladih z manj priložnostmi. Osredotočili smo se na spodbujanje bralne kulture s pomočjo sklopa dogodkov, namenjenega mladim in otrokom, saj menimo, da sta ti dve skupini na prehodu odraščanja, ko je pomembno kakšen odnos do knjig in branja bodo privzeli. Knjiga bo ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo v Sloveniji.

Knjiga je ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo.

Projekt Branje je povezovanje je sestavljen iz petih sklopov, ki pa se vsi povezujejo med seboj in v ospredje postavljajo knjigo ter spodbujajo branje med različnimi populacijami. Sklopi se med seboj povezujejo in nadgrajujejo:

Bralni klub za mlade in Bralni kviz

V prvi vrsti se bomo osredotočili na mlade z manj priložnostmi, saj menimo, da so ravno oni tista skupina, ki je v obdobju odraščanja v ključnem trenutku ali bo bralno kulturo razvila in ohranila tudi kasneje v odrasli dobi ali ne. Mladim bomo z aktivnostmi poskušali privzgojiti bralne navade, jih spodbujali, da posegajo po knjigah in preživijo manj časa na socialnih omrežjih, hkrati pa jim bomo nudili prostor in aktivnosti, kjer bodo lahko preživljali svoj prosti čas ter spoznali nove ljudi ter na ta način zmanjšali občutek odtujenosti in osamljenosti, ki je pri mladih vedno pogostejši. V ta namen smo organizirali sklop dogodkov, ki  so mladim približali bralno kulturo iz različnih vidikov. Glavni fokus je na mesečnih srečanjih, kjer se z mladimi dobivamo in pogovarjamo o prebranih knjigah. Knjige, ki jih beremo obravnavajo  določeno družbeno tematiko, ki se posredno ali neposredno dotika mladih. Skozi pogovore o knjigah se tako pogovarjamo o različnih temah, o katerih je mladim morda težko govoriti. Mladi se tako preizkušajo  tudi v debatiranju in izražanju lastnega mnenja, hkrati pa se učijo sprejemanja drugačnega mnenja in širili obzorja skozi tovrstno odprtost. Ustvarili smo tudi varno okolje, kjer se mladi, ki ne izražajo svojih mnenj, ker so bodisi introvertirani ali nesamozavestni, počutili slišane in sprejete.

Nadgradnja bralnega kluba predstavlja bralni kviz, ki javen dogodek in se odvije 2x letno. Na njem sodelujejo prijavljeni mladi, ki se preizkušajo v poznavanju tuje in domače klasične in sodobne literature, pa tudi v razumevanju besedila, v iskanju rim, v dopolnjevanju zgodbe. Kviz poteka po vzoru TV kvizov, z aktivno moderatorko in dobro promocijo, tako da je pritegnil tudi široko paleto obiskovalcev – kot tak bo prvovrstni dogodek pri nas. Vsakič med tremi kandidati zmagovalca tudi nadgradimo.

– Pravljična druženja malo drugače

Del našega projekta se nanaša na otroke z manj priložnostmi. Tukaj imamo v mislih različne skupine otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci, ki so se v Slovenijo priselili ali so se rodili staršem različnih narodnosti, Romi, migranti…). Z branjem in pripovedovanjem slovenskih pravljic želimo promovirati slovenski jezik, literaturo ter slovensko kulturo skozi različne slovenske pravljice. Otrokom želimo omogočiti prostor vstopanja v svet literature in odkrivanja njegovih »skrivnosti« preko stika z avtorji na področju otroške in mladinske literature tako s pisatelji kot tudi ilustratorji, prevajalci in pravljičarji.

– Zvočni knjigi

Društvo Škuc je skozi leta izdalo večje število knjig s področja teorije spola ter queer tematik, redno pa izdaja tudi pravljice za otroke. Želimo si, da bi bile knjige čim bolj dostopne širši množici, zato jih želimo tekom projekta posneti v obliki zvočnih knjig. Knjige na ta način dostopne predvsem tistim, ki zaradi različnih razlogov (slepi in slabovidni, starejši, otroci) ne poslužujejo branja knjig. V letu 2020 smo v zvočno obliko posneli pravljici za otroke Prva ljubezen in krasna zgodba. V letu 2021 pa se bomo posneli pesmi za otroke Milana Šelja in Mavrično maškarado Alenke Spacal..

– Knjižnica pod krošnjami v atriju Galerije Škuc

Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane. Poleg branja, listanja in uživanja ob knjigah različnih zvrsti (predvsem smo specializirani za LGBT literaturo in knjige s področja umetnosti) si lahko v tej Knjižnici pod krošnjami mimogrede brezplačno ogledate tudi tekočo razstavo v Galeriji Škuc, kar lahko še nadgradi doživetje.

Seveda pa bomo nadaljevali tudi s tradicionalno akcijo promocija LGBT branja, ko obiskovalcem festivala LGBT filma podarjamo in predstavljamo knjige.

Projekte nam omogočajo:

moljakrs mizsrs mk

 

Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Urad za mladino RS in JSKD

 

Svodobnost

V projektu S(v)odobnost pet organizacij s področja sodobne umetnosti razvija programe kulturno-umetnostne vzgoje, namenjene mladim med 14. in 20. letom starosti. Sodelujoča društva in zavod s projektom nagovarjamo tudi pedagoško osebje, ki želi svojim učenkam in učencem približati sodobne umetniške prakse ter prostore, v katerih je te prakse mogoče izkusiti.

Prepričani smo, da sodobna umetnost širi obzorja in spodbuja ustvarjalni izraz mladih, učiteljicam in učiteljem pa nudi celo vrsto svežih pristopov k obravnavi perečih družbenih vprašanj – tako v učilnici kot zunaj nje.

Želimo si, da bi se mladi lahko redno srečevali s sodobno umetnostjo, zato si v okviru projekta S(v)odobnost dolgoročno prizadevamo za to, da bi kulturno-umetnostna vzgoja postala nepogrešljivi del vseh ravni izobraževanja. Kratkoročno si prizadevamo za ustvarjanje delovnih pogojev, v katerih bi organizacije s področja sodobne umetnosti lahko kontinuirano, predvsem pa kakovostno in v dialogu s pedagoško stroko razvijale, preizkušale in nadgrajevale svojo vzgojnoizobraževalno dejavnost.

Projekt traja od oktobra 2018 do konca leta 2019.

več o projektu: https://svodobnost.webstarts.com/blog

p a r t n e r j i

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk
Kulturno umetniško društvo Mreža
KUD Mreža
Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija

P R I D R U Ž E N I P A R T N E R J I

Gimnazija Poljane
MG+MSUM
CUK Kino Šiška
DIEHL+RITTER gUG, Berlin
Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje

P O D P O R A:

Ministrstvo za javno upravo

rs mju

MALI POJMOVNIK SODOBNE UMETNOSTI

pojmovnik sv umetnosti

Veseli smo, da lahko z vami delimo Mali pojmovnik sodobne umetnosti, ki smo ga skupaj s partnerji (SCCA Ljubljana, Mesto žensk, KUD Mreža, Nomad Dance Academy in pridruženim partnerjem MG + MSUM) pripravili v okviru projekta S(v)odobnost – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost.

Pojmovnik vsebuje jasne in razumljive razlage umetnostnozgodovinskih pojmov, na katere so nas opozorili učitelji* zadnjega triletja osnovnih šol in profesorice* srednjih šol na ciklu delavnic Mozaik sodobnih umetnosti, rekoč da pogrešajo pedagoško gradivo, s katerim bi to izrazje približali učencem (in sebi).

Sedmerica, ki je pripravila delavnico, je s spletnim pojmovnikom poskušala ustvariti niz vstopnih mest za lažje razumevanje posameznih terminov in tako približati sodobno umetnost izobraževalcem in mladim, posebej tistim, ki se s sodobno umetnostjo srečujete prvič.

Namen pojmovnika ni, da bi o posameznih umetniških pojavih povedal karkoli preglednega, do kraja analitičnega ali celovitega, ampak da bi na nekatere vidike umetniških pojavov, teženj, gibanj ali smeri prislonil povečevalno steklo. Težavnejše pojme smo opisali na primerih sodobnih umetniških del in za lažjo kontekstualizacijo dodali nekaj splošnejših izrazov. Razlage vsebujejo slikovno gradivo, vprašanja in uporabne naloge, ki tako izobraževalcem kot mladim omogočajo izkustven, premišljen in dialoški pristop.

Vabimo vas, da preizkusite naš mali pojmovnik.

Veseli bomo tudi vašega odziva. Komentarje, vprašanja, primere uporabe pojmovnika pri pouku ali ob drugih priložnostih, pa tudi predloge za pojme, ki bi jih veljalo še vključiti, lahko pošljete na: svodobnost@gmail.com.

 

Na fotografiji: Joseph Kosuth, Eden in trije stoli (One and Three Chairs), 1965.

*Spol je v pojmovniku rabljen generično, velja za moške, ženske in nebinarne osebe

kucove packarije zima 2023
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
2 0 2 3
brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke, vsako soboto med 21. januarjem in 25. februarjem 2023, ob 10. uri dopoldne v Galeriji Škuc , Stari trg 21, Ljubljana
Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona 01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org.
P R O G R A M sobota, 21. januar 2023, ob 10:00 RAČKA OLIVIJA GRE V SVET , gledališka predstava v izvedbi LG Zapik Predstava je namenjena otrokom od 2. leta dalje. Predstava traja 35 min. Svet je darilo, pravzaprav je velik kup daril! Ko odpiramo enega za drugim, smo presenečeni, vznemirjeni, včasih navdušeni, včasih pa razočarani in jezni … tako kot mala račka Olivija, ki je tudi sama darilo. Kot vsakdo, ki pride na ta svet in ga začne spoznavati. Otroci jo spremljajo vse od jutra do večera. Veselijo se njenih velikih malih zmag, skupaj z njo se čudijo in se navdušujejo, ob neuspelih poskusih, pa se skupaj z njo jezijo in zabavajo. Namesto travnika iz kock, ribnika v lavorju, škatel, v katerih se da zaspati, ali pa se prevažati naokrog, bi lahko bilo karkoli, saj je svet »ena velika stvar«. A vse skupaj dobi smisel le, če lahko vse naše pustolovščine s kom podelimo. Na primer z zeleno žabo… Predstava je nastala po motivih Altana, slovitega italijanskega risarja stripov in risank za otroke. POKUKAJMO V SVET UMETNOSTI: ILUSTRACIJA , vodstvo po razstavi in ustvarjalna likovna delavnica; v svet umetnosti nas bo popeljala Nevena Aleksovski in Neja Tomšič. V okviru tokratnega druženja bomo spoznali umetnico Nejo Tomšič, eno izmed umetnic_kov, ki razstavlja na skupinski razstavi v Galeriji Škuc. Neja Tomšič je vizualna umetnica, pesnica in pisateljica, ki v svojih delih združuje risbo, fotografijo, poezijo in performans. Umetnica nas bo najprej popeljala po razstavi ter predstavila svoje delo. Nato bomo, navdahnjeni z oglednimi deli, skupaj ustvarjali ilustracije na različne zgodbe iz zgodovine, ki jih nam bo umetnica v okviru našega druženja povedala. sobota, 28. januar 2023, ob 10:00 LOV NA MEDVEDA , glasbeno-zvočno-pripovedno-gibalno in raziskovalno druženje z Matejo Fi Pojdimo na lov za medvedom s pevko in pripovedovalko Matejo Fi. Čaka nas pestro glasbeno-zvočno-pripovedno-gibalno in raziskovalno druženje. Za navdih nam bo služila istoimenska slikanica Michaela Rosena, ki jo bomo ozvočili in pretočili v svoj glas, gib in muziko. Zgodba o lovu na medveda je napeta, slikovita, očarljiva in otroke običajno povsem posrka vase. O njej je pisala tudi Nina Prešern v svojem literarnem blogu Gospodična knjiga. Preberite: https://gospodicnaknjiga.si/2016/07/lov-na-medveda.html/ Kako skozi svoje telo, svoj gib, glas in dih pretočiti to čudovito slikanico? Kako ji pridati pesem? Compa Comp, šik šak šik šak, brrrrrrrr, cipi capi, čmok! Vabljeni na nepozabno dogodivščino, le kdo, kaj in kdaj nam pride na pot! OD VREČKE DO MASKE , ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski Tokrat na delavnici se bomo začele_i pripravljati na pust ter ustvarjale_i izvirne maske iz recikliranih materialov. Namreč, naučile_i se bomo kako lahko iz starih papirnatih vrečk ustvarimo zanimivo masko ter tako dočakamo pust našemljene_i v svojo izvirno kreacijo. Iz takšnega preprostega uporabnega predmeta kot je papirnata vrečka bodo lahko nastale maske medvedkov, zajčkov, levčkov, mogoče kakšnega robota ali našega najljubšega lika iz risank. sobota, 4. februar 2023, ob 10:00 PRAVLJICE ELE PEROCI , pravljično druženje z Aljo Kapun Živali nas lahko veliko naučijo, zato se bo Alja osredotočila na basen, kot poučno pripoved, v kateri nastopajo poosebljene živali s človeškimi lastnostmi. Pripovedovanje poteka v sodelovanju z otroki, ki jih igralka spretno vključujejo v pripoved in tako postanejo aktivni del dogodka. KRALJ ŽIVALI , ustvarjalna delavnica recikliranja, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB) Na delavnici se bomo spopadli z levom, kraljem živali. Trši karton bomo najprej porisali z levjimi obraznimi potezami. Da pa bo lev res kraljevski, mu bomo iz odpadnega papirja spletli še barvito grivo. sobota, 11. februar 2023, ob 10:00 ZLATKA , zvočna pripovedka z Aljo Petric Pripovedka je namenjena otrokom od 6. leta dalje. Zvočna pripovedka Zlatka otroke povabi na čisto posebno potovanje. Otroci se z ribico Zlatko potopijo v podvodni svet in se z njo odpravijo po poti od Kitajske do Slovenije. Na tem potovanju se Zlatka premika iz smaragdnih jezer, do steklene bučke, blatnega bajerja, vse do ribnika, ki je zdaj njen dom in se v njem počuti dobro. Izobraževalna pravljica otroke ozavešča o problematiki izpusta akvarijskih rib v Sloveniji in jim skozi popotovanje predstavi zgodovino povezave med človekom in zlato ribico, ter vzroke za njeno razširjenost in invazivno naravo v današnjem času. Pripovedka Zlatka je nastala v sodelovanju z iniciativo Trajna, ki aktivno deluje na produkcijskem prostoru Krater in je postavila Ribnk želja, prvo zatočišče za zlate ribice v Ljubljani. Ribnik želja in zlate ribice, si lahko otroci na lokaciji tudi v živo ogledajo. Pravljico pripoveduje (posneta) ribica iz “navideznega ribnika”, zvočna podlaga pa nastaja hkrati ob uporabi raznolikih glasbil in zvočil, ki otrokom približajo pravljični svet.
JE VSE LAHKO GLASBILO? , glasbena delavnica, vodi Teja Bitenc Zvoki so povsod okoli nas in skoraj vsaka stvar lahko postane neke vrste glasbilo. Kaj je zvok, kako potuje, od kod prihaja, kam gre, kaj so lastna glasbila? In kako lahko z njimi naredimo zvoke, glasbo? Našteta vprašanja in še mnoga druga nas bodo popeljala skozi delavnico, v kateri se bomo prelevili tudi v prave glasbene detektive, glasbene kipe, ki bodo izdelali glasbilo. sobota, 18. februar 2023, ob 10:00 KAMIŠIBAJSKI MOZAIK , predstava kamišinaj v izvedbi LG Zapik Med štirimi letvicami lesenega odra prebivajo pravljice, prigode pesmice, da bi lahko, potem ko se odprejo mala vratca, zletele med vas. Predstavljata vam jih pionirja in mojstra slovenskega kamišibaja Igor Cvetko in Jelena Sitar. Poleg Princeske na zrnu graha boste spoznali tudi Semjona Sermjonoviča, strašno Grdino i, nežne kozice in požrešnega volka...Če vas bo zamikalo, boste lahko z njima tudi kakšno zapeli....
MEDVED in POSTAVLJANKA pravljično druženje z Andrejem Štularjem, predstavitev knjige in delavnica Andrej Štular je vsestranski in celostni ustvarjalec. Deluje na področju ilustracije, stripa, kiparstva, fotografije, filma in lutkarstva. V svojih delih vsa ta področja pogosto sooča, jih povezuje v nove celote in s tem izzove poslušalce/gledalce, da nastale podobe na novo interpretirajo. Asemblaž je likovna tehnika, ki je v knjižnih delih tako rekoč neznanka. Andrej Štular jo je uporabil v svojih zadnjih dveh otroških knjigah Bežimo, svet se podira! (2014) in Medved (2019), ki sta izšli pri založbi Stripburger/Forum Ljubljana. Pri tej tehniki so podobe izdelane iz predmetov. Avtor ustvarja iz vsakdanjih, pogosto zavrženih in najdenih materialov, ki jih najde tako v naravi kot v sodobnem urbanem okolju. Na delavnici avtor predstavi knjigi Bežimo, svet se podira! in Medved. Predstavi svoj način dela in razloži kje najde inspiracijo, kako oblikuje in pili zgodbo ter oblikuje like. Dodatna spodbuda k delavnici je lahko ogled kratkih animiranih filmov v tehniki stop-motion, pri katerih je avtor sodeloval kot ustvarjalec ali mentor: Stop. Gremo! (2016), Beseda ni konj (2018), Asemblažist (2020). Na delavnici otroci iz vsakdanjih, najdenih in naključnih predmetov izdelajo nove podobe, sestavijo svoje junake in z njimi oblikujejo zgodbe. Brezvrednim predmetom dajo drugo funkcijo in novo vrednost. sobota, 25. februar 2023, ob 10:00 PISANI OKVIRJI ZA SLIKE , ustvarjalna delavnica recikliranja, Petra Gosenca (Društvo GUMB) Na ustvarjalni delavnici bomo iz debelejšega kartona izdelali okvirje, ki jih bomo pobarvali in jih popestrili še z izrezki iz revij in časopisov. Ob koncu delavnice bomo narisali še risbe in jih vstavili v okvirje – da bodo naši novi unikatni okvirji lahko povsem zaživeli. NA OBISKU: IVANA BAJEC , vodeni ogel ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski Umetnico Ivano Bajec bomo obiskali v njenem ateljeju na Starem trgu. Ivana Bajec je umetnica mlajše generacije, ki ustvarja predvsem na področju slikarstva in risbe. Pri svojem umetniškem ustvarjanju daje prednost improvizaciji, eksperimentiranju in raziskovanju, njena platna pa pogosto delujejo kot slikarski dnevniki. Umetnica nam bo najprej razkazala svoj delovni prostor ter svoja zanimiva umetniška dela. Z njeno pomočjo, bomo nato tudi sami ustvarjali slikarska dela ter eksperimentirali z različnimi materiali in tehnikami, ki nam jih bo umetnica bližje predstavila. Društvo ŠKUC si pridržuje pravico do naknadne spremembe programa. Hvala vsem, ki so omogočili projekt: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Mercator, Dana d.d., Druga violina, Slaščičarna pri vodnjaku, Biro center, Ciciban, Cicido in trgovina Mumino.

preberite več
prvoosebno raziskovanje Vesna Lemaić
P R V O O S E B N O
R A Z I S K O V A N J E
Z G O D B
Sreda, 1. 2. 2023, 18.00, ŠKUC, Metelkova 6.
Prvoosebno raziskovanje zgodb, medgeneracijski bralni klub za ranljive skupine; vodi: Zala Hriberšek.
Na prvem bralnem klubu v sezoni 2023 bomo brale knjigi kratke zgodbe DOBRODOŠLI, Cankarjeva založba, 2018 in roman KOKOŠKA IN PTIČI, ŠKUC pisateljice Vesne Lemaić; na bralnem klubu bo sodelovala avtorica.

Dogodek omogoča Javna agencija RS za knjigo.

preberite več
KUC javno povabilo 2023
J A V N O
P O V A B I L O
2 0 2 3
M U Z I K A
T E A T E R
D E L A V N I C E
JAVNO POVABILO 2023
Društvo ŠKUC vabi ustvarjalke in ustvarjalce k odzivu na javno povabilo za sodelovanje pri projektih Muzika na Starem trgu , Teater v galeriji in ustvarjalnih delavnicah za otroke in mlade .
Muzika na Starem trgu in Teater v galeriji
Cikel koncertov Muzika na Starem trgu že od svojih začetkov poleg že izoblikovanih in uveljavljenih skupin, vključuje tudi mlade avtorje in izvajalce različnih glasbenih zvrsti (klasika, jazz, ambientalna, sodobna improvizirana glasba, etno, …). Prav slednje vabimo tudi v letu 2023 z javnim povabilom. V okviru cikla Muzika na Starem trgu si ŠKUC želi predstaviti nove, nekomercialne in še neuveljavljene ustvarjalce, ki bi želeli svoje delo predstaviti širši publiki v samem centru Ljubljane. Namen cikla je predstaviti raznolik program različnih glasbenih zvrsti ter zanimivih in inovativnih pristopov. V ta sklop se lahko uvrstijo tudi kombinacije različnih zvrsti umetnosti, kot je primer glasbenega performansa z igro ali glasbeno-vizualnega performansa, … Cikel koncertov Muzika na Starem trgu poteka skozi leto v Galeriji Škuc in v mesecu juliju pred Galerijo ŠKUC. Teater v galeriji je gledališki festival, ki predstavlja aktualno gledališko produkcijo za otroke in odrasle. V letu 2023 ga bomo organizirali že štirinajsto leto zapored. Festival bo potekal v mesecu juliju na malem odru pred Galerijo Škuc, zahtevnejše predstave pa v prostorih galerije. Tudi v sklopu Teatra v galeriji želimo k sodelovanju privabiti nove, nekomercialne in še neuveljavljene ustvarjalce, skupine in kulturna društva, ki želijo predstaviti svojo produkcijo. ŠKUC si želi, da bi v okviru tega cikla predstavili nova dramska dela, dela mladih neuveljavljenih dramskih ustvarjalcev, ki lahko vključujejo otroške predstave, ulično gledališče, performans, body art in inovativne kombinacije gledališča z drugimi umetnostnimi zvrstmi. Pomemben dejavnik pri izboru sodelujočih bo tako tehnična izvedljivost projekta, kot umeščenost prostora v staro mestno jedro. Izmed prejetih prijav bo selektorska komisija izbrala najmanj šest umetnikov/skupin. Prijave naj vsebujejo kratko predstavitev avtorja ali avtorske skupine, predstavitev dela ter avdio, video in slikovni material. Društvo ŠKUC prejetega materiala ne vrača.
Ustvarjalne delavnice za otroke in mlade
Program Društva ŠKUC vključuje tudi ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otroke (Škucove packarije) in mlade (Ustvarjalni ponedeljki). Enodnevne delavnice potekajo v Galeriji Škuc in Info centru čez celo leto, večdnevne delavnice pa izvajamo v času poletnih festivalov Živa književnost in Dobimo se pred Škucem. K sodelovanju vabimo ustvarjalce in ustvarjalke z različnih področij (likovna, glasbena, gledališka, literatura, sodobni mediji …). Pri izbiri bo pomembno vlogo igrala inovativnost vsebin in pristopov. Prijava naj vsebuje kratko predstavitev avtorja in predlog delavnice, trajanje in priporočljivo starost udeležencev. Izbranim avtorjem oz. skupinam bo ŠKUC poleg honorarja omogočil tudi nadaljnje sodelovanje in pomoč ter promocijo pri nadaljnjem razvoju njihovega dela. Svoje prijave oddajte najpozneje do petka, 31. marca 2023, na naslov: Društvo ŠKUC, p. p. 4337, Ljubljana ali po elektronski pošti: info@skuc.org .
preberite več
Literarni-glasovi-3
L I T E R A R N I
G L A S O V I
P O D C A S T - 3
Tretja oddaja: Ela Potočnik – Moja soba
Moja soba. Publikacija nastala v okviru 6. festivala angažiranega pisanja Itn, ki ga soorganizirajo Vodnikova domačija Šiška, Mladinska knjiga in Inštitut 8. marec.
Avtorji in avtorice besedil: Nika Kovač, Ela Potočnik, Dan Podjed, anonimni pisci in piske. / pričevanja zbrale Neža Dvorščak, Neža Vadnjal, Ela Potočnik. / uredila Alenka Veler/ založil Inštitut 8. marec/ Ljubljana, oktober 2022
POSLUŠAJTE (Anchor)
POSLUŠAJTE (Spotify)
“En dan pred sestankom ITN. sem si zvečer umivala zobe in pomislila, kako dobro bi bilo, če bi imeli na enem kupu različne izkušnje doživljanja časa karantene,” pove Ela Potočnik, dijakinja 4. letnika gimnazije Vič, nagrajenka Mlade Veronike in urednica Novega dijaka. Ela je vsestranska ustvarjalka pesnica, ki jo zanima tišina in minljivost. Predvsem pa oseba, ki ima veliko idej in željo po ustvarjanju. Na letošnjem festivalu ITN. je moderirala dogodek, v katerem so različni dijaki predstavili publikacijo Moja soba, si je pa tudi izmenjala poezijo z eno svojih ljubših pesnic Nino Dragičević. Zdi se ji, da mladi veliko pišejo, ampak premalo berejo.
Asociacije: vse se je začelo z rumpl kamro Časovni stroj: “Vau, besede, rime, mogoče bi pa to šlo.” Degustacija: pričevanje iz publikacije Moja soba, avtorska pesem Prah Jezikovni vozli: gaser, komadno Trenutno bere: Miljenko Jergović – Rodbina, Katja Gorečan – Materinska knjižica Knjižna priporočila: Miljenko Jergović – Sarajevski Malboro, Muriel Barbery – Eleganca ježa, Fredik Backman – Mi smo medvediLiterarne glasove ustvarjamo:
Tanja Matijašević z gosti, tokrat z Elo Potočnik, ŠKUC s podporo Javne agencije za knjigo, grafična podoba: Anja Cimerman.

Prejšnje oddaje: Prva oddaja: Karolina Marušič – Ma kej? Neč. Druga oddaja: Suzana Tratnik – Ava
preberite več
I M P R O
A K T I V A C I J A
IMPRO AKTIVACIJA
V soboto, 8. 10. 2022 se bo med 9.00 in 12.00 v Škucu odvila kreativna interaktivna delavnica improvizacije.
S pomočjo orodji impro gledališča se bo naslavljalo teme aktivnega državljanstva, ki jih mladi prepoznavate kot pomembne in ključne za vašo aktivno participacijo v družbi.
Na začetku delavnice se bo oblikovalo in določilo teme, ki se jih bo naslovilo, mentorica pa vam bo v procesu nudila orodja in tehnike, ki se uporabljajo v impro gledališču in vas vzpodbudila, da o temi razmišljate, jo opazujete ter skozi proces oblikovanja, spraševanja in definiranja ugotovite, kaj je tisto kar potrebujete za to, da lahko skupaj soustvarimo pogoje, da boste mladi lahko aktivneje vključeni v družbeno dogajanje.
Delavnico bo vodila Tanja Matijašević, ki ima več kot deset let izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Svoja pedagoška znanja je poglabljala tudi v okviru Inštitita Lila, ki deluje po pedagoških smernicah Vzgoje za življenje, v okviru evropskega projekta E+ What's up in education – new models for future pre-school services je predstavila orodja impro pedagogike kot inovativnega pristopa k vzgoji in izobraževanju.
Prijave sprejemamo na info.center@skuc.org.
Dogodek bo potekal v okviru Evropskega leta mladih in je podprt s strani Nacionalne agencije Movit.
preberite več