Naročam se na e-novice

K U L T U R N A   V Z G O J A

Program kulturne vzgoje Društva ŠKUC je brezplačen in vsebinsko raznolik, s tem dosegamo široko dostopnost in mladostnikom privlačen program. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije mladim omogoča razumevanje sodobne umetnosti in kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost.

Hkrati pa vzgajamo prihodnje generacije v takšne, ki bodo znale ceniti kulturo in kulturno izročilo raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, ter sposobnost kritično vrednotiti in presojati svoje okolje.

Ustvarjalno2 in Pokukajmo v svet umetnosti sta pedagoška programa pripravljena na podlagi razstav v Galeriji Škuc in namenjena otrokom in mladim. S projektom želimo nadaljevati ter ga še naprej razvijati in izpopolnjevati. Preko vodstev in praktičnih delavnic mladi in otroci spoznavajo sodobno umetniško produkcijo domačih in tujih avtorjev. Udeleženci se srečajo z vsebino razstave, mentorja predstavita razstavljena dela, opozorita na umetnikove koncepte, ideje in vsebine, ki jih je realiziral v lastnem mediju. Po pogovoru in vodstvu po razstavi sledi še kreativni del delavnice, kjer se formalno vselej navežemo na pričujočo razstavo. Vselej se poizkušamo navezati tudi na različne vsakdanje teme, ki nas obkrožajo in so del naše vsakdanjosti. Cilj našega dela je približati in predstaviti sodobno umetnost mladim in otrokom. Zato naš program pripravljamo v dialogu z mentorji, umetniki in profesorji, da bi lahko kar se da kvalitetno predstavili in posredovali nova znanja mladim. K sodelovanju pri zasnovi in izvajanju dejavnosti poleg že priznanih umetnikov povabimo tudi mlade, manj ali še ne-uveljavljene ustvarjalce. Na ta način v kulturno-vzgojne dejavnosti vključujemo metodo vrstniškega učenja, ki omogoča še celovitejše vključevanje potreb in interesov mladih udeležencev, na drugi strani pa omogoča mladim animatorjem pridobivanje novih pedagoških izkušenj. Eden izmed glavnih ciljev tega projekta je torej razbijanje hermetičnosti, ki obkroža sodobna umetniška dela, jih približati mladi populaciji ter tako ustvarjati pogoje za razvoj nove publike ter tudi ustvarjalcev in ustvarjalk, v prihodnosti.

Škucove packarije so namenjene našim najmlajšim obiskovalcem in njihovim staršem. Nadaljevati želimo z že začrtanimi smernicami pod vodstvom izkušenih mentorjev in ustvarjalcev, otrokom ponuditi brezplačne ustvarjalne delavnice in aktualne, kvalitetne gledališke predstave, kjer bodo lahko razvijali ustvarjalnost, domišljijo, radovednost, estetsko zaznavanje in bralne sposobnosti, spoznavali različne zvrsti umetnosti ter se tako izobraževali, pridobivali izkušnje, se socializirali ter zdravo in kreativno preživljali svoj prosti čas. Ob tem pa si nenehno prizadevamo omogočiti dostopnost našega program tudi tistim, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij ter tako spodbujati kulturno vključenost vseh otrok in mladih. Program Škucovih packarij poleg interaktivnih predstav vključuje naslednje sklope:

Pravljična druženja, kjer otroci spoznavajo avtorje, pisatelje, ilustratorje in animatorje njihovih najljubših knjig in predstav.

S Škucovimi packarijami po svetu, v tem sklopu spoznavamo in otrokom približamo druge dežele in njihove kulture preko igre.

Packo reciklira, mlade obiskovalce seznanjamo z različnimi načini ustvarjalnega recikliranja, ekološkega ozaveščanja in skrbi za okolje.

Škucove packarije predstavljajo kakovosten in celosten izobraževalno-kulturno-umetniški program ter tako nadgradnjo vzgojnim ustanovam, saj pomagajo pri otrokovem razvoju. Več let uspešno sodelujemo tudi z zavodom Janeza Levca in tako v program vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami.

Branje je povezovanje

Projekt Branje je povezovanje je nastal v želji po spodbujanju branja med mladimi in otroki ter želji vključevanja mladih z manj priložnostmi. Osredotočili smo se na spodbujanje bralne kulture s pomočjo sklopa dogodkov, namenjenega mladim in otrokom, saj menimo, da sta ti dve skupini na prehodu odraščanja, ko je pomembno kakšen odnos do knjig in branja bodo privzeli. Knjiga bo ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo v Sloveniji.

Knjiga je ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo.

Projekt Branje je povezovanje je sestavljen iz petih sklopov, ki pa se vsi povezujejo med seboj in v ospredje postavljajo knjigo ter spodbujajo branje med različnimi populacijami. Sklopi se med seboj povezujejo in nadgrajujejo:

Bralni klub za mlade in Bralni kviz

V prvi vrsti se bomo osredotočili na mlade z manj priložnostmi, saj menimo, da so ravno oni tista skupina, ki je v obdobju odraščanja v ključnem trenutku ali bo bralno kulturo razvila in ohranila tudi kasneje v odrasli dobi ali ne. Mladim bomo z aktivnostmi poskušali privzgojiti bralne navade, jih spodbujali, da posegajo po knjigah in preživijo manj časa na socialnih omrežjih, hkrati pa jim bomo nudili prostor in aktivnosti, kjer bodo lahko preživljali svoj prosti čas ter spoznali nove ljudi ter na ta način zmanjšali občutek odtujenosti in osamljenosti, ki je pri mladih vedno pogostejši. V ta namen smo organizirali sklop dogodkov, ki  so mladim približali bralno kulturo iz različnih vidikov. Glavni fokus je na mesečnih srečanjih, kjer se z mladimi dobivamo in pogovarjamo o prebranih knjigah. Knjige, ki jih beremo obravnavajo  določeno družbeno tematiko, ki se posredno ali neposredno dotika mladih. Skozi pogovore o knjigah se tako pogovarjamo o različnih temah, o katerih je mladim morda težko govoriti. Mladi se tako preizkušajo  tudi v debatiranju in izražanju lastnega mnenja, hkrati pa se učijo sprejemanja drugačnega mnenja in širili obzorja skozi tovrstno odprtost. Ustvarili smo tudi varno okolje, kjer se mladi, ki ne izražajo svojih mnenj, ker so bodisi introvertirani ali nesamozavestni, počutili slišane in sprejete.

Nadgradnja bralnega kluba predstavlja bralni kviz, ki javen dogodek in se odvije 2x letno. Na njem sodelujejo prijavljeni mladi, ki se preizkušajo v poznavanju tuje in domače klasične in sodobne literature, pa tudi v razumevanju besedila, v iskanju rim, v dopolnjevanju zgodbe. Kviz poteka po vzoru TV kvizov, z aktivno moderatorko in dobro promocijo, tako da je pritegnil tudi široko paleto obiskovalcev – kot tak bo prvovrstni dogodek pri nas. Vsakič med tremi kandidati zmagovalca tudi nadgradimo.

– Pravljična druženja malo drugače

Del našega projekta se nanaša na otroke z manj priložnostmi. Tukaj imamo v mislih različne skupine otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci, ki so se v Slovenijo priselili ali so se rodili staršem različnih narodnosti, Romi, migranti…). Z branjem in pripovedovanjem slovenskih pravljic želimo promovirati slovenski jezik, literaturo ter slovensko kulturo skozi različne slovenske pravljice. Otrokom želimo omogočiti prostor vstopanja v svet literature in odkrivanja njegovih »skrivnosti« preko stika z avtorji na področju otroške in mladinske literature tako s pisatelji kot tudi ilustratorji, prevajalci in pravljičarji.

– Zvočni knjigi

Društvo Škuc je skozi leta izdalo večje število knjig s področja teorije spola ter queer tematik, redno pa izdaja tudi pravljice za otroke. Želimo si, da bi bile knjige čim bolj dostopne širši množici, zato jih želimo tekom projekta posneti v obliki zvočnih knjig. Knjige na ta način dostopne predvsem tistim, ki zaradi različnih razlogov (slepi in slabovidni, starejši, otroci) ne poslužujejo branja knjig. V letu 2020 smo v zvočno obliko posneli pravljici za otroke Prva ljubezen in krasna zgodba. V letu 2021 pa se bomo posneli pesmi za otroke Milana Šelja in Mavrično maškarado Alenke Spacal..

– Knjižnica pod krošnjami v atriju Galerije Škuc

Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane. Poleg branja, listanja in uživanja ob knjigah različnih zvrsti (predvsem smo specializirani za LGBT literaturo in knjige s področja umetnosti) si lahko v tej Knjižnici pod krošnjami mimogrede brezplačno ogledate tudi tekočo razstavo v Galeriji Škuc, kar lahko še nadgradi doživetje.

Seveda pa bomo nadaljevali tudi s tradicionalno akcijo promocija LGBT branja, ko obiskovalcem festivala LGBT filma podarjamo in predstavljamo knjige.

Projekte nam omogočajo:

mol           jak          logo jskd barvni

rs mk  Logotip Urada Republike Slovenije za mladino

 

Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Urad za mladino RS in JSKD

 

Svodobnost

V projektu S(v)odobnost pet organizacij s področja sodobne umetnosti razvija programe kulturno-umetnostne vzgoje, namenjene mladim med 14. in 20. letom starosti. Sodelujoča društva in zavod s projektom nagovarjamo tudi pedagoško osebje, ki želi svojim učenkam in učencem približati sodobne umetniške prakse ter prostore, v katerih je te prakse mogoče izkusiti.

Prepričani smo, da sodobna umetnost širi obzorja in spodbuja ustvarjalni izraz mladih, učiteljicam in učiteljem pa nudi celo vrsto svežih pristopov k obravnavi perečih družbenih vprašanj – tako v učilnici kot zunaj nje.

Želimo si, da bi se mladi lahko redno srečevali s sodobno umetnostjo, zato si v okviru projekta S(v)odobnost dolgoročno prizadevamo za to, da bi kulturno-umetnostna vzgoja postala nepogrešljivi del vseh ravni izobraževanja. Kratkoročno si prizadevamo za ustvarjanje delovnih pogojev, v katerih bi organizacije s področja sodobne umetnosti lahko kontinuirano, predvsem pa kakovostno in v dialogu s pedagoško stroko razvijale, preizkušale in nadgrajevale svojo vzgojnoizobraževalno dejavnost.

Projekt traja od oktobra 2018 do konca leta 2019.

več o projektu: https://svodobnost.webstarts.com/blog

p a r t n e r j i

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk
Kulturno umetniško društvo Mreža
KUD Mreža
Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija

P R I D R U Ž E N I P A R T N E R J I

Gimnazija Poljane
MG+MSUM
CUK Kino Šiška
DIEHL+RITTER gUG, Berlin
Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje

P O D P O R A:

Ministrstvo za javno upravo

rs mju

MALI POJMOVNIK SODOBNE UMETNOSTI

pojmovnik sv umetnosti

Veseli smo, da lahko z vami delimo Mali pojmovnik sodobne umetnosti, ki smo ga skupaj s partnerji (SCCA Ljubljana, Mesto žensk, KUD Mreža, Nomad Dance Academy in pridruženim partnerjem MG + MSUM) pripravili v okviru projekta S(v)odobnost – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost.

Pojmovnik vsebuje jasne in razumljive razlage umetnostnozgodovinskih pojmov, na katere so nas opozorili učitelji* zadnjega triletja osnovnih šol in profesorice* srednjih šol na ciklu delavnic Mozaik sodobnih umetnosti, rekoč da pogrešajo pedagoško gradivo, s katerim bi to izrazje približali učencem (in sebi).

Sedmerica, ki je pripravila delavnico, je s spletnim pojmovnikom poskušala ustvariti niz vstopnih mest za lažje razumevanje posameznih terminov in tako približati sodobno umetnost izobraževalcem in mladim, posebej tistim, ki se s sodobno umetnostjo srečujete prvič.

Namen pojmovnika ni, da bi o posameznih umetniških pojavih povedal karkoli preglednega, do kraja analitičnega ali celovitega, ampak da bi na nekatere vidike umetniških pojavov, teženj, gibanj ali smeri prislonil povečevalno steklo. Težavnejše pojme smo opisali na primerih sodobnih umetniških del in za lažjo kontekstualizacijo dodali nekaj splošnejših izrazov. Razlage vsebujejo slikovno gradivo, vprašanja in uporabne naloge, ki tako izobraževalcem kot mladim omogočajo izkustven, premišljen in dialoški pristop.

Vabimo vas, da preizkusite naš mali pojmovnik.

Veseli bomo tudi vašega odziva. Komentarje, vprašanja, primere uporabe pojmovnika pri pouku ali ob drugih priložnostih, pa tudi predloge za pojme, ki bi jih veljalo še vključiti, lahko pošljete na: svodobnost@gmail.com.

 

Na fotografiji: Joseph Kosuth, Eden in trije stoli (One and Three Chairs), 1965.

*Spol je v pojmovniku rabljen generično, velja za moške, ženske in nebinarne osebe

Telop Bobri 2023
F E S T I V A L
B O B R I
Š K U C
Društvo ŠKUC se tudi v letu 2023 vključuje v program Festivala Bobri. Festival Bobri je ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje, ki ga prirejamo že od leta 2009. V sklopu festivala vsako leto otrokom in mladim ponudimo izbor kakovostnih kulturnih in umetniških vsebin. Vsi dogodki na festivalu so brezplačni. Več o festivalu https://bobri.si/ .
Program Društva ŠKUC:
sobota, 25. 3. 2022, ob 11.00, Metelkova mesto, za izven dobimo se pred Hostlom Celica (kontakt Nevena 040 805 958) Na obisku pri kolektivu Metatisk , voden ogled ateljeja in ustvarjalna delavnica Kolektiv Metatisk je skupina različnih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki v AKC Metelkova mesto skupaj vodijo studio za sitotisk. Sitotisk je grafična tehnika, pri kateri motiv prenesemo na mrežico (sito), ki ima svetlobno občutljivo zgornjo plast in je primerna za tiskanje na papir in tekstil. Studio Metatisk je prostor, v katerem se pogosto izvajajo delavnice tiskanja za otroke in mladino ter predvsem prostor za druženja, sodelovanja, umetniških eksperimentov in ustvarjalnosti. Na obisku nam bodo umetnice in umetniki iz kolektiva najprej predstavili svoj delovni prostor ter projekte in izdelke, ki so jih ustvarili do sedaj. Pogovorili se bomo o tem kako je združevanje, sodelovanje in povezovanje umetnic_kov pomembno in dragoceno ter o vseh lepih stvareh, ki se iz tega lahko razvijejo. Nato bomo tudi same_i ustvarjalne_i – s pomočjo umetnic in umetnikov iz kolektiva bomo skupaj risale_i motive na temo tovarištva, solidarnosti in skupnosti ter nato iz ustvarjenih motivov natisnili veliko skupinsko zastavo. Obisk vodi Nevena Aleksovski. Trajanje: 90 min Priporočena starost otrok: 4+ Število otrok: največ 15 Za ves material za ustvarjanje bo poskrbljeno. sobota, 1. 4. 2022, ob 11.00, Stara Tobačna, za izven dobimo se pred Staro Tobačno, Tržaška ulica 2, pred glavnim vhodom (kontakt Nevena 040 805 958) Na obisku pri kolektivu Riso paradiso , voden ogled ateljeja in ustvarjalna delavnica Riso Paradiso je umetniški kolektiv, ki ga sestavlja šest vizualnih umetnic_kov - Jure Šajn, Marko Šajn, Mina Fina, Nejc Korenič, Urška Alič in Zoran Pungerčar. Umetnice in umetniki iz kolektiva so s skupnimi močmi ustvarili zelo zanimiv projekt ter ustanovili prvi, v Sloveniji zaenkrat edini, studio za risografijo. Risografija je vrsta sitotiska, ki omogoča tiskanje v večjih količinah, za nanašanje barve na papir pa ne potrebujemo kemikalij in toplote. Postopek je razvila japonska družba Riso, od koder tudi ime procesa. Umetnice in umetniki nam bodo najprej predstavile_i svoj studio in delovni proces, nato pa se bomo pogovorili o njihovi izkušnji umetniškega povezovanja, sodelovanja, solidarnosti ter skrbi za skupnost in prostor v katerem ustvarjajo. Sledila bo ustvarjalna delavnica, na kateri bomo tudi sami premišljevali tematike tovarištva, prijateljstva, medsebojne skrbi ter sodelovanja. Ustvarjale_i bomo različne skice, šablone in motive iz katerih bomo potem sestavile_i skupinsko kompozicijo in jo natisnile_i kot dvobarven plakat. Plakate bom nato pritrdile_i po mestu, kjer je plakatiranje dovoljeno, ter tako opozorile_i tudi širšo družbo na pomembnost omenjene tematike. Obisk vodi Nevena Aleksovski. Trajanje: 90 min Priporočena starost otrok: 4+ Število otrok: največ 15 Za ves material za ustvarjanje bo poskrbljeno četrtek, 13. 4. 2022, ob 10.00, Galerija Škuc, Stari trg 21, za OŠ in vrtce »Jaz tebi – ti meni« , fotografska delavnica Na fotografski delavnici bodo udeleženci spoznali širši pomen povezovanja in sodelovanja skozi fotografijo. Spraševali se bodo o sodelovanju in skozi kratko predavanje osnov digitalne fotografije in fotosafari poskusili v objektiv ujeti različne vidike tovarištva. Spoznali se bodo s fotografskimi zvrstmi, znotraj katerih se izraža skrb za skupnost, in se v njih preizkusili. Na koncu bodo svoje razmišljanje razumevanja tovarištva ob fotografijah tudi predstavili. Delavnico vodi MgA. Jasna Klančišar. Trajanje: 90 min Priporočena starost otrok: 5+ Število otrok: največ 15 Zaželen je fotoaparat ali pametni telefon. Za ostali material bo poskrbljeno.
preberite več
bralni klub 1
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
ponedeljek, 3. 4. 2023, ob 18.00, Info Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Ponovno se pričenja bralni klub za mlade! ? Tokrat beremo knjigo Če ubiješ oponašalca avtorice Harper Lee. Če ubiješ oponašalca (angleško To kill a Mockingbird) je roman ameriške pisateljice Harper Lee, ki je izšel leta 1960 in takoj požel izjemen kritiški in bralski odziv. Bran je po vseh srednjih in osnovnih šolah v Ameriki in je postal klasika ameriške književnosti. Zaplet in liki temeljijo na pisateljičinih opazovanjih njene družine, sosedov in dogodkov, ki so se zgodili v bližini njenega rojstnega mesta Monroeville v ameriški zvezni državi Alabama leta 1936, ko je bila stara 10 let. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga Tadeja Pepeljnak, študentka gozdarstva. V prostem času poleg lazenja po gozdu in druženja z drevesi rada preživlja čas z dobrimi knjigami in prijatelji ter trapastimi ali poglobljenimi debatami o življenju, vesolju in sploh vsem. ⚠️Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujemo na lastno življenje in svoje izkušnje. ?Na bralnem klubu se dobimo ob 18.00 v prostorih Info centra Škuc na Starem trgu 21. ❗️Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.❗️ Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org. Dogodek sofinancirajo: Mestna občina Ljubljana, Javna agencija za knjigo RS in Urad RS za mladino.
preberite več
Alenka Spacal Kako ti je ime 1
P R A V L J I Č N O
D R U Ž E N J E
Z
A L E N K O
S P A C A L
Pravljično druženje z Alenko Spacal
petek, 3. 3. 2023, ob 10.00, OŠ Janeza Levca
Pravljičarka bo najprej pripovedovala ljudske pravljice na temo kulture. Nato bo sledilo pripovedovanje iz avtorske slikanice Kako ti je ime?. Alenka Spacal, ki svoje pravljice piše, ilustrira in pripoveduje, bo učenkami in učencem predstavila slikanico, ki je bila ustvarjena kot svojevrstna abeceda. V knjigi si črke ne sledijo v običajnem abecednem redu, temveč po imenih živali, ki jih mali polž srečuje na svoji poti. Polž še nima imena, ker je pravkar prilezel na svet. Prav tako tudi ne ve, katerega spola je. Ne počuti se ne kot polžje dekle in ne kot polžji fant. Malo polžje bitjece si želi ime, ki bi ga lahko imelo kot dekliški polž ali kot fantovska polževka. Ime si izbira med pogovori z živalmi, ki jih spoznava skupaj z njihovimi poimenovanji. »Nekateri imamo imena po plodovih ali barvah, drugi po svetnikih, starih mamah ali slavnih umetnicah,« pravi hrošč Lešnikar.
Po pripovedovanju bo avtorica v pedagoško-didaktičnem delu pravljične ure otroke povabila k razmisleku o razliki med ljudsko in avtorsko pravljico ter o prehodu iz anonimne kulture k avtorskemu delu. Nato jim bo razkrila, kako nastaja avtorska slikanica. Učenkam in učencem bo predstavila ustvarjalni proces, ki se začne s pisanjem pravljice in nadaljuje z ilustriranjem v ateljeju.
Alenka Spacal je pisateljica, ilustratorka in pravljičarka. Kot samozaposlena v kulturi deluje pod okriljem Bajalke, zavoda za založništvo in umetnost pripovedovanja. Ustvarila je pet avtorskih slikanic: Plastelinčica in časopis (2022), Fižolčica beži pred fižolovo juho (2019), Modre ptičje misli (2018), Kako ti je ime? (2018) in Mavrična maškarada (2013). Avtorica otrokom pripoveduje pravljice ob slikanicah. Razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah ilustracij doma ter v tujini. Več na spletni strani: www.bajalka.si .
Program omogočajo: Javna agencija za knjigo in Mestna občina Ljubljana

preberite več
Ivana Bajec 1
N A
O B I S K U
I V A N A
B A J E C
NA OBISKU: IVANA BAJEC , vodeni ogled ateljeja in ustvarjalna delavnica
sobota, 25. 2. 2023, ob 11.00, Galerija Škuc
Umetnico Ivano Bajec bomo obiskali v njenem ateljeju na Starem trgu. Ivana Bajec je umetnica mlajše generacije, ki ustvarja predvsem na področju slikarstva in risbe. Pri svojem umetniškem ustvarjanju daje prednost improvizaciji, eksperimentiranju in raziskovanju, njena platna pa pogosto delujejo kot slikarski dnevniki. Umetnica nam bo najprej razkazala svoj delovni prostor ter svoja zanimiva umetniška dela. Z njeno pomočjo, bomo nato tudi sami ustvarjali slikarska dela ter eksperimentirali z različnimi materiali in tehnikami, ki nam jih bo umetnica bližje predstavila. Obisk vodi Nevena Aleksovski.

Organizacija: Zavod Omrežje in Društvo ŠKUC Projekt omogočajo: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo in Urad za mladino RS.

preberite več
kucove packarije zima 2023
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
2 0 2 3
brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke, vsako soboto med 21. januarjem in 25. februarjem 2023, ob 10. uri dopoldne v Galeriji Škuc , Stari trg 21, Ljubljana
Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona 01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org.
P R O G R A M sobota, 21. januar 2023, ob 10:00 RAČKA OLIVIJA GRE V SVET , gledališka predstava v izvedbi LG Zapik Predstava je namenjena otrokom od 2. leta dalje. Predstava traja 35 min. Svet je darilo, pravzaprav je velik kup daril! Ko odpiramo enega za drugim, smo presenečeni, vznemirjeni, včasih navdušeni, včasih pa razočarani in jezni … tako kot mala račka Olivija, ki je tudi sama darilo. Kot vsakdo, ki pride na ta svet in ga začne spoznavati. Otroci jo spremljajo vse od jutra do večera. Veselijo se njenih velikih malih zmag, skupaj z njo se čudijo in se navdušujejo, ob neuspelih poskusih, pa se skupaj z njo jezijo in zabavajo. Namesto travnika iz kock, ribnika v lavorju, škatel, v katerih se da zaspati, ali pa se prevažati naokrog, bi lahko bilo karkoli, saj je svet »ena velika stvar«. A vse skupaj dobi smisel le, če lahko vse naše pustolovščine s kom podelimo. Na primer z zeleno žabo… Predstava je nastala po motivih Altana, slovitega italijanskega risarja stripov in risank za otroke. POKUKAJMO V SVET UMETNOSTI: ILUSTRACIJA , vodstvo po razstavi in ustvarjalna likovna delavnica; v svet umetnosti nas bo popeljala Nevena Aleksovski in Neja Tomšič. V okviru tokratnega druženja bomo spoznali umetnico Nejo Tomšič, eno izmed umetnic_kov, ki razstavlja na skupinski razstavi v Galeriji Škuc. Neja Tomšič je vizualna umetnica, pesnica in pisateljica, ki v svojih delih združuje risbo, fotografijo, poezijo in performans. Umetnica nas bo najprej popeljala po razstavi ter predstavila svoje delo. Nato bomo, navdahnjeni z oglednimi deli, skupaj ustvarjali ilustracije na različne zgodbe iz zgodovine, ki jih nam bo umetnica v okviru našega druženja povedala. sobota, 28. januar 2023, ob 10:00 LOV NA MEDVEDA , glasbeno-zvočno-pripovedno-gibalno in raziskovalno druženje z Matejo Fi Pojdimo na lov za medvedom s pevko in pripovedovalko Matejo Fi. Čaka nas pestro glasbeno-zvočno-pripovedno-gibalno in raziskovalno druženje. Za navdih nam bo služila istoimenska slikanica Michaela Rosena, ki jo bomo ozvočili in pretočili v svoj glas, gib in muziko. Zgodba o lovu na medveda je napeta, slikovita, očarljiva in otroke običajno povsem posrka vase. O njej je pisala tudi Nina Prešern v svojem literarnem blogu Gospodična knjiga. Preberite: https://gospodicnaknjiga.si/2016/07/lov-na-medveda.html/ Kako skozi svoje telo, svoj gib, glas in dih pretočiti to čudovito slikanico? Kako ji pridati pesem? Compa Comp, šik šak šik šak, brrrrrrrr, cipi capi, čmok! Vabljeni na nepozabno dogodivščino, le kdo, kaj in kdaj nam pride na pot! OD VREČKE DO MASKE , ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski Tokrat na delavnici se bomo začele_i pripravljati na pust ter ustvarjale_i izvirne maske iz recikliranih materialov. Namreč, naučile_i se bomo kako lahko iz starih papirnatih vrečk ustvarimo zanimivo masko ter tako dočakamo pust našemljene_i v svojo izvirno kreacijo. Iz takšnega preprostega uporabnega predmeta kot je papirnata vrečka bodo lahko nastale maske medvedkov, zajčkov, levčkov, mogoče kakšnega robota ali našega najljubšega lika iz risank. sobota, 4. februar 2023, ob 10:00 PRAVLJICE ELE PEROCI , pravljično druženje z Aljo Kapun Živali nas lahko veliko naučijo, zato se bo Alja osredotočila na basen, kot poučno pripoved, v kateri nastopajo poosebljene živali s človeškimi lastnostmi. Pripovedovanje poteka v sodelovanju z otroki, ki jih igralka spretno vključujejo v pripoved in tako postanejo aktivni del dogodka. KRALJ ŽIVALI , ustvarjalna delavnica recikliranja, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB) Na delavnici se bomo spopadli z levom, kraljem živali. Trši karton bomo najprej porisali z levjimi obraznimi potezami. Da pa bo lev res kraljevski, mu bomo iz odpadnega papirja spletli še barvito grivo. sobota, 11. februar 2023, ob 10:00 ZLATKA , zvočna pripovedka z Aljo Petric Pripovedka je namenjena otrokom od 6. leta dalje. Zvočna pripovedka Zlatka otroke povabi na čisto posebno potovanje. Otroci se z ribico Zlatko potopijo v podvodni svet in se z njo odpravijo po poti od Kitajske do Slovenije. Na tem potovanju se Zlatka premika iz smaragdnih jezer, do steklene bučke, blatnega bajerja, vse do ribnika, ki je zdaj njen dom in se v njem počuti dobro. Izobraževalna pravljica otroke ozavešča o problematiki izpusta akvarijskih rib v Sloveniji in jim skozi popotovanje predstavi zgodovino povezave med človekom in zlato ribico, ter vzroke za njeno razširjenost in invazivno naravo v današnjem času. Pripovedka Zlatka je nastala v sodelovanju z iniciativo Trajna, ki aktivno deluje na produkcijskem prostoru Krater in je postavila Ribnk želja, prvo zatočišče za zlate ribice v Ljubljani. Ribnik želja in zlate ribice, si lahko otroci na lokaciji tudi v živo ogledajo. Pravljico pripoveduje (posneta) ribica iz “navideznega ribnika”, zvočna podlaga pa nastaja hkrati ob uporabi raznolikih glasbil in zvočil, ki otrokom približajo pravljični svet.
JE VSE LAHKO GLASBILO? , glasbena delavnica, vodi Teja Bitenc Zvoki so povsod okoli nas in skoraj vsaka stvar lahko postane neke vrste glasbilo. Kaj je zvok, kako potuje, od kod prihaja, kam gre, kaj so lastna glasbila? In kako lahko z njimi naredimo zvoke, glasbo? Našteta vprašanja in še mnoga druga nas bodo popeljala skozi delavnico, v kateri se bomo prelevili tudi v prave glasbene detektive, glasbene kipe, ki bodo izdelali glasbilo. sobota, 18. februar 2023, ob 10:00 KAMIŠIBAJSKI MOZAIK , predstava kamišinaj v izvedbi LG Zapik Med štirimi letvicami lesenega odra prebivajo pravljice, prigode pesmice, da bi lahko, potem ko se odprejo mala vratca, zletele med vas. Predstavljata vam jih pionirja in mojstra slovenskega kamišibaja Igor Cvetko in Jelena Sitar. Poleg Princeske na zrnu graha boste spoznali tudi Semjona Sermjonoviča, strašno Grdino i, nežne kozice in požrešnega volka...Če vas bo zamikalo, boste lahko z njima tudi kakšno zapeli....
MEDVED in POSTAVLJANKA pravljično druženje z Andrejem Štularjem, predstavitev knjige in delavnica Andrej Štular je vsestranski in celostni ustvarjalec. Deluje na področju ilustracije, stripa, kiparstva, fotografije, filma in lutkarstva. V svojih delih vsa ta področja pogosto sooča, jih povezuje v nove celote in s tem izzove poslušalce/gledalce, da nastale podobe na novo interpretirajo. Asemblaž je likovna tehnika, ki je v knjižnih delih tako rekoč neznanka. Andrej Štular jo je uporabil v svojih zadnjih dveh otroških knjigah Bežimo, svet se podira! (2014) in Medved (2019), ki sta izšli pri založbi Stripburger/Forum Ljubljana. Pri tej tehniki so podobe izdelane iz predmetov. Avtor ustvarja iz vsakdanjih, pogosto zavrženih in najdenih materialov, ki jih najde tako v naravi kot v sodobnem urbanem okolju. Na delavnici avtor predstavi knjigi Bežimo, svet se podira! in Medved. Predstavi svoj način dela in razloži kje najde inspiracijo, kako oblikuje in pili zgodbo ter oblikuje like. Dodatna spodbuda k delavnici je lahko ogled kratkih animiranih filmov v tehniki stop-motion, pri katerih je avtor sodeloval kot ustvarjalec ali mentor: Stop. Gremo! (2016), Beseda ni konj (2018), Asemblažist (2020). Na delavnici otroci iz vsakdanjih, najdenih in naključnih predmetov izdelajo nove podobe, sestavijo svoje junake in z njimi oblikujejo zgodbe. Brezvrednim predmetom dajo drugo funkcijo in novo vrednost. sobota, 25. februar 2023, ob 10:00 PISANI OKVIRJI ZA SLIKE , ustvarjalna delavnica recikliranja, Petra Gosenca (Društvo GUMB) Na ustvarjalni delavnici bomo iz debelejšega kartona izdelali okvirje, ki jih bomo pobarvali in jih popestrili še z izrezki iz revij in časopisov. Ob koncu delavnice bomo narisali še risbe in jih vstavili v okvirje – da bodo naši novi unikatni okvirji lahko povsem zaživeli. NA OBISKU: IVANA BAJEC , vodeni ogel ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski Umetnico Ivano Bajec bomo obiskali v njenem ateljeju na Starem trgu. Ivana Bajec je umetnica mlajše generacije, ki ustvarja predvsem na področju slikarstva in risbe. Pri svojem umetniškem ustvarjanju daje prednost improvizaciji, eksperimentiranju in raziskovanju, njena platna pa pogosto delujejo kot slikarski dnevniki. Umetnica nam bo najprej razkazala svoj delovni prostor ter svoja zanimiva umetniška dela. Z njeno pomočjo, bomo nato tudi sami ustvarjali slikarska dela ter eksperimentirali z različnimi materiali in tehnikami, ki nam jih bo umetnica bližje predstavila. Društvo ŠKUC si pridržuje pravico do naknadne spremembe programa. Hvala vsem, ki so omogočili projekt: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Mercator, Dana d.d., Druga violina, Slaščičarna pri vodnjaku, Biro center, Ciciban, Cicido in trgovina Mumino.

preberite več