Naročam se na e-novice

K U L T U R N A   V Z G O J A

Program kulturne vzgoje Društva ŠKUC je brezplačen in vsebinsko raznolik, s tem dosegamo široko dostopnost in mladostnikom privlačen program. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije mladim omogoča razumevanje sodobne umetnosti in kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost. Hkrati pa vzgajamo prihodnje generacije v takšne, ki bodo znale ceniti kulturo in kulturno izročilo raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, ter sposobnost kritično vrednotiti in presojati svoje okolje.

 

POKUKAJMO SKUPAJ V SVET UMETNOSTI 

je kulturno-izobraževalni program namenjen otrokom in mladostnikom. Skozi različne programe kulturne vzgoje, ki jih že vrsto let v Društvu ŠKUC razvijamo v sodelovanju z umetniki, pedagogi in različnimi izobraževalnimi institucijami, si prizadevamo približati sodobno umetnost mladim in otrokom, kot tudi njihovim staršem. S spoznavanjem različnih kulturno-umetniških veščin bodo pridobili samozavest za aktiven in kreativen način življenja. Večdnevni potek delavnic jim bo pomagal navezati tudi poglobljene stike s svojimi vrstniki, ki jih druži sorodni interes po ustvarjanju. Raznoliki kulturno-izobraževalni program smo razdelili v šest sklopov:

Ustvarjajmo s Packom, sklop zanimivih delavnic in vodstev po aktualnih razstavah v Galeriji Škuc, ki nas bodo popeljale v svet umetnosti in spoznavanja različnih likovnih tehnik: ilustracije, grafike, kolaža, fotografije, akvarela, kiparstva, sitotiska ... Zanimive in atraktivne delavnice bo skozi leto vodila akademska slikarka Nevena Aleksovski, pridružili pa se bodo tudi umetnik_ca. Tovrstni programi
so izrednega pomena glede na to, da je sodobna umetnost premalo prisotna v šolskih kurikulih. Ustvarjalne delavnice potekajo v skupinah do 20 udeležencev. Začnejo se z ogledom razstave, prilagojenim starosti udeležencev, sledijo pogovor, predstavitev delavnice in spoznavanje tehnike, ki se zaključi z ustvarjanjem udeležencev.

Na obisku, vodeni ogledi ateljejev umetnikov_ic, ki ustvarjajo v različnih umetniških zvrsteh in medijih. Otrokom in mladostnikom želimo omogočiti, da umetnike_ce spoznajo osebno in se skozi druženje in ustvarjanje z njimi bližje seznanijo z umetniškim poklicem in umetnostjo. Obiskali bomo naslednje umetnike: Kolektiv Kela, Adrijana Praznika, Danila Milovanovića, Miho Permeta, Marka Drpića in
Mateja Stupico. Po ogledu ateljeja in pogovora z umetnikom sledi ustvarjalna delavnica.  

Impro glasbene gibalnice, v ustvarjalnem gibalnem vzdušju otroci raziskujejo in ozaveščajo svoje telo, njegove zaznave, raziskujejo svoje gibalne zmožnosti in neskončne globine lastne domišljije. Navdihe za ustvarjalni del uric črpamo iz umetnosti, zgodb, pravljic, naravnih pojavov in seveda našega vsakdana. Med vsem tem ustvarjanjem otroci razvijajo tudi smisel in občutek za so-raziskovalce, ki jih obkrožajo. Pri uricah namreč raste in se razvija tako ljubezen do glasbe, gibanja, improvizacije, plesa, kot tudi do sočloveka. Ravno to nam dovoljuje, da se lahko povezujemo, skupaj rastemo in skupaj ustvarjamo. Z delavnicami razvijamo motorične sposobnosti, osebnostne lastnosti (ustvarjalnost, vztrajnost, zbranost, motivacija) in socialne veščine (povezanost s skupino, zaupanje, sodelovanje, komunikacija).

Pravljična druženja je sklop dogodkov, kjer se v živo družimo, pogovarjamo in ustvarjamo z mladinskimi pisatelji in ilustratorji. Del našega projekta se bo nanašal na otroke z manj priložnostmi. Tukaj imamo v mislih različne skupine otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci priseljencev, Romi...). Z branjem in pripovedovanjem slovenskih pravljic želimo promovirati slovenski jezik, literaturo ter slovensko kulturo skozi različna mladinska literarna dela, ki jim jo predstavijo sami literati. Otrokom želimo omogočiti prostor vstopanja v svet literature in odkrivanja njegovih »skrivnosti« preko stika z avtorji na področju otroške in mladinske literature tako s pisatelji kot tudi ilustratorji, prevajalci in pravljičarji.  Pogovore z literati vodi Maša Ogrizek.

Reciklirani uporabni izdelki, izdelovali in predelovali bomo odpadne materiale (obleke, karton, plastenke, vrečke, knjige …) in iz jih dobili nove uporabne izdelke (igrače, glasbila, okvirje za slike, stole, družabne igre, darila ...). Na ustvarjalnih delavnicah bomo z uporabo številnih umetniških tehnik ter raznovrstnih materialov spodbujali ustvarjalnost in iznajdljivost. Udeležence bomo pozivali k zbiranju
odpadnih materialov in jih ozaveščali o pomembnosti varovanja okolja. Na ustvarjalnih delavnicah imajo mladi možnost samostojnega ustvarjanja.

Interaktivne predstave, Škucove packarije - sklop predstav lutkovnih, igranih, pripovedovalskih in kamišibaj, kjer se otroci aktivno vključijo v predstavo in tako skupaj z igralci razvijejo zgodbo. Otroci in mladi tako skozi igro poslušajo in doživljajo knjižni jezik ter bogatijo svoj besedni zaklad. Po predstavi sledi pogovor z ustvarjalci. Raznoliki dogodki so za uporabnike brezplačni, s tem pa povsem dostopni tudi tistim z manj priložnostmi. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije omogoča mladostnikom osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost. Otroci in mladostniki bodo tako na zanimiv in igriv način vstopali v pester svet kulture in umetnosti. Z zanimivimi vsebinami, ki segajo na različna kulturno-umetniška področja bodo lahko pridobili nove veščine, ki jim bodo omogočale samozavesten nastop v šolskem in družbenem okolju.

 

USTVARJALNO2  

je pedagoški program pripravljen na podlagi razstav v Galeriji Škuc in namenjen mladim. S projektom želimo nadaljevati ter ga še naprej razvijati in izpopolnjevati. Preko vodstev in praktičnih delavnic mladi spoznavajo sodobno umetniško produkcijo domačih in tujih avtorjev. Udeleženci se srečajo z vsebino razstave, mentorja predstavita razstavljena dela, opozorita na umetnikove koncepte, ideje in vsebine, ki jih je realiziral v lastnem mediju. Po pogovoru in vodstvu po razstavi sledi še kreativni del delavnice, kjer se formalno vselej navežemo na pričujočo razstavo. Vselej se poizkušamo navezati tudi na različne vsakdanje teme, ki nas obkrožajo in so del naše vsakdanjosti. Cilj našega dela je približati in predstaviti sodobno umetnost mladim in otrokom. Zato naš program pripravljamo v dialogu z mentorji, umetniki in profesorji, da bi lahko kar se da kvalitetno predstavili in posredovali nova znanja mladim. K sodelovanju pri zasnovi in izvajanju dejavnosti poleg že priznanih umetnikov povabimo tudi mlade, manj ali še ne-uveljavljene ustvarjalce. Na ta način v kulturno-vzgojne dejavnosti vključujemo metodo vrstniškega učenja, ki omogoča še celovitejše vključevanje potreb in interesov mladih udeležencev, na drugi strani pa omogoča mladim animatorjem pridobivanje novih pedagoških izkušenj. Eden izmed glavnih ciljev tega projekta je torej razbijanje hermetičnosti, ki obkroža sodobna umetniška dela, jih približati mladi populaciji ter tako ustvarjati pogoje za razvoj nove publike ter tudi ustvarjalcev in ustvarjalk, v prihodnosti.

 

BRANJE JE POVEZOVANJE

Projekt Branje je povezovanje je nastal v želji po spodbujanju branja med mladimi in otroki ter želji vključevanja mladih z manj priložnostmi. Osredotočili smo se na spodbujanje bralne kulture s pomočjo sklopa dogodkov, namenjenega mladim in otrokom, saj menimo, da sta ti dve skupini na prehodu odraščanja, ko je pomembno kakšen odnos do knjig in branja bodo privzeli. Knjiga bo ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo v Sloveniji. Knjiga je ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo. Projekt Branje je povezovanje je sestavljen iz petih sklopov, ki pa se vsi povezujejo med seboj in v ospredje postavljajo knjigo ter spodbujajo branje med različnimi populacijami. Sklopi se med seboj povezujejo in nadgrajujejo:

Bralni klub za mlade 

V prvi vrsti se bomo osredotočili na mlade z manj priložnostmi, saj menimo, da so ravno oni tista skupina, ki je v obdobju odraščanja v ključnem trenutku ali bo bralno kulturo razvila in ohranila tudi kasneje v odrasli dobi ali ne. Mladim bomo z aktivnostmi poskušali privzgojiti bralne navade, jih spodbujali, da posegajo po knjigah, hkrati pa jim bomo nudili prostor in aktivnosti, kjer bodo lahko preživljali svoj prosti čas ter spoznali nove ljudi ter na ta način zmanjšali občutek odtujenosti in osamljenosti, ki je pri mladih vedno pogostejši. Glavni fokus bo na mesečnih srečanjih, na katerih se bomo z mladimi dobivali in pogovarjali o prebranih knjigah. Knjige, ki jih bomo brali bodo obravnavale določeno družbeno tematiko, ki se posredno ali neposredno dotika mladih. Skozi pogovor o knjigah bomo tako dobili možnost, da se pogovarjamo o različnih temah, o katerih je mladim morda težko govoriti. Mladi se bodo tako preizkusili tudi v debatiranju in izražanju lastnega mnenja, hkrati pa se učili sprejemanja drugačnega mnenja in širili obzorja skozi tovrstno odprtost. Ustvarili bomo varno okolje, kjer se bodo tudi mladi, ki ne izražajo svojih mnenj, ker so bodisi introvertirani ali nesamozavestni, počutili slišane in sprejete.

Literarni glasovi, podkast
Za tovrsten medij se odločamo, ker menimo, da je vedno bolj aktualen in popularen tako med mladimi kot širšo publiko. Promocija literature ter spodbujanje k branju, si želimo nasloviti skozi nov medij in sicer skozi podkaste. S podkasti želimo predstaviti različne slovenske literarne ustvarjalce, se o njihovih delih pogovarjati, jih predstaviti ter podkast nameniti tudi branju njihovih literarnih del. V podkastih želimo naslavljati različne tematike, ki jih avtorji vključujejo v svoja dela. Predvsem želimo nameniti prostor literarnim ustvarjalcem mlajše generacije ter ustvarjalcem, ki v svojih delih dajejo glas marginaliziranim družbenim skupinam. Menimo, da je potrebno izpostavljati ustvarjalce, ki se osredotočajo na različne družbene problematike in v svojih delih obravnavajo različne družbene skupine. Objavili jih bomo na spletni platformi Anchor, dostopni pa bodo tudi na vseh ostalih platformah podkastov.

Prvoosebno raziskovanje zgodb
Osredotočali se bomo na raziskovanje zgodb skozi vlogo bralke ali bralca; prav tako bomo spregovorili o zapletenosti odnosov in sveta s pomočjo metafor, ko druga orodja odpovejo. V bralnem klubu bomo brali zgodbe in pesmi ter raziskovali motive družine, prijateljstva, ljubezni, zamer, nasilja, zavisti, pričakovanj in razočaranj, odnosov ... Teme v knjigah bomo navezovali na lastno življenje in svoje izkušnje. 
Prvoosebno raziskovanje zgodb spodbuja različna branja kot strategije za osrčenje v življenju in so namenjena tudi starejšim in ranljivim skupinam, ki potrebujejo malo poguma in pogovora s pomočjo zgodb. 

Knjižnica pod krošnjami v atriju Galerije Škuc Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane. Poleg branja, listanja in uživanja ob knjigah različnih zvrsti (predvsem smo specializirani za LGBT-literaturo in knjige s področja umetnosti) si lahko v tej Knjižnici pod krošnjami mimogrede brezplačno ogledate tudi tekočo razstavo v Galeriji Škuc, kar lahko še nadgradi doživetje.

Seveda pa bomo nadaljevali tudi s tradicionalno akcijo promocija LGBT branja, ko obiskovalcem festivala LGBT filma podarjamo in predstavljamo knjige.

Hvala vsem, ki nam omogočajo projekte:

mol           jak        

rs mk  Urada Republike Slovenije za mladino JPG splet bel

Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS in Urad za mladino RS.

 

Svodobnost

V projektu S(v)odobnost pet organizacij s področja sodobne umetnosti razvija programe kulturno-umetnostne vzgoje, namenjene mladim med 14. in 20. letom starosti. Sodelujoča društva in zavod s projektom nagovarjamo tudi pedagoško osebje, ki želi svojim učenkam in učencem približati sodobne umetniške prakse ter prostore, v katerih je te prakse mogoče izkusiti.

Prepričani smo, da sodobna umetnost širi obzorja in spodbuja ustvarjalni izraz mladih, učiteljicam in učiteljem pa nudi celo vrsto svežih pristopov k obravnavi perečih družbenih vprašanj – tako v učilnici kot zunaj nje.

Želimo si, da bi se mladi lahko redno srečevali s sodobno umetnostjo, zato si v okviru projekta S(v)odobnost dolgoročno prizadevamo za to, da bi kulturno-umetnostna vzgoja postala nepogrešljivi del vseh ravni izobraževanja. Kratkoročno si prizadevamo za ustvarjanje delovnih pogojev, v katerih bi organizacije s področja sodobne umetnosti lahko kontinuirano, predvsem pa kakovostno in v dialogu s pedagoško stroko razvijale, preizkušale in nadgrajevale svojo vzgojnoizobraževalno dejavnost.

Projekt traja od oktobra 2018 do konca leta 2019.

več o projektu: https://svodobnost.webstarts.com/blog

p a r t n e r j i

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk
Kulturno umetniško društvo Mreža
KUD Mreža
Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija

P R I D R U Ž E N I P A R T N E R J I

Gimnazija Poljane
MG+MSUM
CUK Kino Šiška
DIEHL+RITTER gUG, Berlin
Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje

P O D P O R A:

Ministrstvo za javno upravo

rs mju

MALI POJMOVNIK SODOBNE UMETNOSTI

pojmovnik sv umetnosti

Veseli smo, da lahko z vami delimo Mali pojmovnik sodobne umetnosti, ki smo ga skupaj s partnerji (SCCA Ljubljana, Mesto žensk, KUD Mreža, Nomad Dance Academy in pridruženim partnerjem MG + MSUM) pripravili v okviru projekta S(v)odobnost – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost.

Pojmovnik vsebuje jasne in razumljive razlage umetnostnozgodovinskih pojmov, na katere so nas opozorili učitelji* zadnjega triletja osnovnih šol in profesorice* srednjih šol na ciklu delavnic Mozaik sodobnih umetnosti, rekoč da pogrešajo pedagoško gradivo, s katerim bi to izrazje približali učencem (in sebi).

Sedmerica, ki je pripravila delavnico, je s spletnim pojmovnikom poskušala ustvariti niz vstopnih mest za lažje razumevanje posameznih terminov in tako približati sodobno umetnost izobraževalcem in mladim, posebej tistim, ki se s sodobno umetnostjo srečujete prvič.

Namen pojmovnika ni, da bi o posameznih umetniških pojavih povedal karkoli preglednega, do kraja analitičnega ali celovitega, ampak da bi na nekatere vidike umetniških pojavov, teženj, gibanj ali smeri prislonil povečevalno steklo. Težavnejše pojme smo opisali na primerih sodobnih umetniških del in za lažjo kontekstualizacijo dodali nekaj splošnejših izrazov. Razlage vsebujejo slikovno gradivo, vprašanja in uporabne naloge, ki tako izobraževalcem kot mladim omogočajo izkustven, premišljen in dialoški pristop.

Vabimo vas, da preizkusite naš mali pojmovnik.

Veseli bomo tudi vašega odziva. Komentarje, vprašanja, primere uporabe pojmovnika pri pouku ali ob drugih priložnostih, pa tudi predloge za pojme, ki bi jih veljalo še vključiti, lahko pošljete na: svodobnost@gmail.com.

 

Na fotografiji: Joseph Kosuth, Eden in trije stoli (One and Three Chairs), 1965.

*Spol je v pojmovniku rabljen generično, velja za moške, ženske in nebinarne osebe

aperitiv evaristo
K N J I Ž N I
A P E R I T I V
B E R N A R D I N E
E V A R I S T O
KNJIŽNI APERITIV
četrtek, 21. 9. 2023, ob 19.00, Galerija Škuc
Vljudno vabljene_i na septembersko srečanje bralnega kluba Knjižni aperitiv, na katerem bomo prebirale_i knjige, o njih debatirale_i in ob tem poslušale_i dobro glasbo.
Ta mesec bomo brale_i Bookerjevo nagrajenko Bernardine Evaristo in njen roman Dekle, ženska, druga_i.
Bernardine Evaristo je večkrat nagrajena britanska avtorica nigerijskega rodu. Rodila se je leta 1959 v Londonu. V svoji karieri se je ukvarjala z gledališčem, napisala je več romanov, kratkih zgodb in izdala tudi pesniško zbirko. Poučuje na različnih univerzah.
Knjiga razkriva svet dvanajstih likov iz različnih družbenih slojev in z najrazličnejšimi življenjskimi zgodbami. Avtorica brez olepšavalj analizira večplastnost sodobne britanske družbe in pri tem obravnava različne pomembne teme, od rasizma, feminizma, vzgoje in izobraževanja do medosebnih odnosov in družinskih vezi.
Knjižni aperitiv bo vodila Teja Pahor, diplomirana komparativistka, ki v prostem času rada piše in se pogovarja o knjigah, svetu, družbi, vinu, hrani in še marsičem.
Prijave in informacije: tejapahor8@gmail.com
preberite več
prvoosebno raziskovanje zgodb Sarah Waters privlacnost
P R V O O S E B N O
R A Z I S K O V A N J E
Z G O D B
Petek, 22. 9. 2023, ob 18. uri, Društvo ŠKUC, Metelkova 6, Ljubljana
Prvoosebno raziskovanje zgodb, medgeneracijski bralni klub za ranljive skupine; vodi: Zala Hriberšek.
prijave: info@skuc.org
Nadaljujemo z branjem knjige avtorice Sarah Waters z naslovom Privlačnost , ki jo je v slovenščino prevedla Teodora Ghersini.

Dogodek omogoča Javna agencija RS za knjigo.
preberite več
Dobimo se otroci
U S T V A R J A M O
D O B I M O
S E
P R E D
Š K U C E M
petek, 21. julij - nedelja, 30. julij 2023, vsak dan na Starem trgu 21 v Ljubljani
V primeru dežja ali nestabilnega vremena se dogajanje odvija v Galeriji Škuc.
Vsi dogodki so vstopnine prosti!

PROGRAM
petek, 21. 7.
18.00
Teater v galeriji: Rdeča kapica, gledališka predstava v izvedbi LG Zapik
3+, 30'
Vas zanima, kako volk požre Rdečo kapico in kako se ta počuti v njegovem trebuhu? Vas zanima, zakaj lovec ne ustreli volka? Predstava je navdušila številne gledalce doma in za mejo zaradi zanimive interpretacije, posebne vrste humorja, številnih presenečenj in petega pripovedovanja. Primerna je za tiste, ki se ne bojijo volka in tiste, ki ga rajši gledajo bolj od daleč.
režija: Igor Cvetko in Jelena Sitar, dramaturgija in songi: Jelena Sitar, likovna podoba in tehnologija: Igor Cvetko, lesene glavice: Zlatko Bastašić, igra: Urška Cvetko in Andraž Jug

sobota, 22. 7.
17.00
Poletne ustvarjalnice in Ustvarjalno 2 : Sitotisk express: Od risbe do odtisa , delavnica za otroke in mlade, vodita Meta Žvokelj in Anka Iskra
Vabljeni ste na delavnico ekspresnega sitotiska, preproste grafične tehnike, s katero si boste lahko polepšali svoja oblačila s kakšnim izmed motivov iz naše malhe, si na tisto enobarvno majico, ki se zaradi svoje dolgočasnosti kar naprej skriva v omari, natisnili žitne klaske, kajti letos je ravno mednarodno leto starodavnega žita, ali pa kaj drugega. Omejitev je le nebo in vaša domišljija. Pridružite se nam in ne pozabite s sabo prinesti kakega temu primernega kosa oblačila!

18.00
Teater v galeriji: Muca Copatarica , lutkovna predstava v izvedbi LG Fru-fru
2+, 30'
Priljubljena pravljica o muci, ki nerednim otrokom odnese copate. Otroci sklenejo poiskati mucin dom in svoje copatke. V gozdu pa srečajo mnogo živali, ki muco tudi poznajo. S skupnimi močmi najdejo njeno hišico. Kdo ve, ali bo muca otrokom vrnila njihove copatke ali ne?
Lutkovna pravljica je pripovedovana z lutkami, ob živo izvajani glasbi in otroških pesmicah.
zgodba: Ela Peroci, priredba in režija: Irena Rajh, oblikovanje in izdelava lutk: Marina Hrovatin, scenografija: Irena Mrhar, glasbena spremljava: Anže Virant / alt. Andrej Adamek, igra in animacija: Irena Rajh /alt. Ana Špik Jakin
18.30
Poletne ustvarjalnice: Izdelave labele, kopalne krogle in pilinga za telo , delavnico vodi Barbara Marić
Na delavnici bomo izdelovali svoje labele, pilinge za telo ali kopalne krogle. Delavnica je zastavljena tako, da si na vsaki postaji izdelamo svoj dišeči izdelek. Mlajši otroci si običajno izdelajo kopalno sol ali kroglo, ker je veliko sestavin, ki so sipke (sladkor, soda bikarbona, citronska kislina, sol, glina v prahu, mleta zelišča v prahu) – vse to mešajo z rokami, dodamo malo olja, da se stvari med seboj vežejo in oblikujejo kroglice ali pa si vse skupaj dajo v posodico kot piling. Mlajši v tem zelo uživajo. Starejši si radi izdelajo svoje labele. Vse izdelke bomo obogatili z eteričnim oljem, običajno izberemo mandarino, ker je tako splošna in prijetnega vonja, da jo lahko uporabljajo res vsi. Se pa pred tem naredi tudi test alergenosti, da se ugotovi, ali je slučajno kakšen otrok alergičen.

nedelja, 23. 7.
17.00
Poletne ustvarjalnice in Ustvarjalno 2 : Sitotisk express , delavnica za otroke in mlade, vodita Meta Žvokelj in Anka Iskra
Opis delavnice se nahaja zgoraj, v programu za 22. julij.
18.00
Teater v galeriji: Regec in Kvakec , predstava v izvedbi Uršule Vratuša in Ivana Gorbunova
2+, 40'
Nič ni lepšega, kot pripraviti presenečenje za rojstni dan najboljšemu prijatelju, razen v primeru, da je tvoj najboljši prijatelj velika lena žaba, ki bo cel dan prespala. Kvakec uporabi vse žabje trike, da bi razveselil Regca, brez vaše pomoči pri tem pa ne bo šlo. Otroška predstava o prijateljstvu, sili volje in vztrajnosti.

ponedeljek, 24. 7.
17.00
Ustvarjalno 2 : Modri odtisi , fotografsko delavnico za otroke in mlade vodi Jasna Klančišar
Cianotipija je stara fotografska tehnika, ki jo poljudno lahko poimenujemo kar modra fotografija. Gre za ročno tiskanje, pri katerem si pomagamo z dvema kemikalijama, ki sta nanešeni na papir, blago, kamen ali kovino in soncem, ki je naš razvijalec. Čeprav je tehnika prvotno nastala za upodabljanje rastlin, pa se je skozi zgodovino uporabljala tudi za druge namene. Na delavnici, ki je primerna tako za otroke, mladostnike in odrasle, bomo pobliže spoznali to zanimivo in zelo privlačno tehniko in domov odnesli novo umetnino za na steno, voščilnico ali knjižno kazalo.
18.00
Pravljično druženje: Zaobljuba reki , naravovarstveno glasbeno pripoved v izvedbi Alje Bulič
3+, 30'
Pripovedovalka Alja Bulič predstavlja naravovarstveno glasbeno pripoved o reki, ki je reka začela izginjati.
Pojavi se rečna vila Virka, ki pove, da je reka izginja, ker so ljudje pozabili nanjo. Vrnila se bo, če bodo dali
zaobljubo, da bodo reko varovali. Pripovedovalka nato otroke prek metod interaktivnega gledališča popelje na pot, polno nalog; ugotoviti morajo, katera bitja živijo v reki, jo pomagati očistiti, se gibati kot vodni krog, odkriti skriti zaklad in še kaj. Otroci ob koncu predstave izrečejo zaobljubo reki ter postanejo njeni varuhinje in varuhi.
18.30
Poletne ustvarjalnice: Plavajoče ladje , ustvarjalna delavnica, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB)
Odslužene plastenke, lesene palice in pisane izolirne trakove bomo s pomočjo barv in domišljije preobrazili v čisto prave pravcate plavajoče ladje, ki vam bodo delale družbo tako pri kopanju v banji ali morju.

torek, 25. 7.
17.00
Ustvarjalno 2 : Modri odtisi , fotografska delavnica za otroke in mlade, vodi Jasna Klančišar
Več o delavnici lahko najdete v programu za 24. julij.
18.00
Teater v galeriji: Potujoči cirkus nerodne Avguštine , gledališka predstava v izvedbi LG Bičikleta
2+, 30'
K nam tokrat prihaja Avguština. Ja, prav tista nerodna klovnesa, ki je dolgo čakala na svojo priložnost. In pri nas je Avguština postala zelo, zelo pogumna in tudi zelo spretna…
18.30
Poletne ustvarjalnice: Jaz kurator_ka! , ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
Na delavnici Jaz, kurator_ka se bomo pobliže spoznali s poklicem kuratorja_ke. Poskusili bomo odgovoriti na vprašanja, kaj vse dela kurator_ka oziroma kakšna je njegova oziroma njena vloga v umetniškem sistemu. Nato bomo poskušali sami kurirati svojo prvo razstavo. Dela, nastala na delavnici Modri odtisi, bomo pregledali, selekcionirali ter postavili v prostor. Naučili se bomo napisati tudi kratek spremljevalni tekst o razstavi, ki bo obiskovalcem_kam pomagal razumeti posamezna dela ter razstavo kot celoto.

sreda, 26. 7.
18.00
Teater v galeriji: Gozdovilimo , lutkovna predstava v izvedbi Tine Oman
2+, 30'
Pod zemljo, med prepletenimi koreninami, dan za nočjo marljivo garajo glive. Za svoje ljubo drevo skrbi Gozdovilčica, kadar se ravno ne občuduje v zrcalu ali ne prepira s Staro Grčo. Tako pod zemljo kot na svetlem v krošnji je vse v ravnovesju, dokler radovedna gliva Gufi ne odkrije, da obstaja še kaj drugega kot garanje. Vse se postavi na glavo, ko tudi glive začnejo zahtevati drevesne lepote zase. Bo drevo sploh še lahko dom vseh, ko Stara Grča zaradi gozdoviljenja sploh ne more več spati, ko jih napade plesen in se Gozdovilčici od panike skoraj zmeša, za povrh pa se bliskovito prikažejo še zagnani strupki. Bodo stvari šle tako daleč, da bo celo vsega vajena Stara Grča izgubila potrpljenje?
Le pridite. Gozdovilimo skupaj!
18.30
Poletne ustvarjalnice: Plastožerji , ustvarjalna delavnica, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB)
Že poznate plastožerje? Če jih še niste videli ali celo slišali zanje, se nam pridružite na ustvarjalni delavnici recikliranja, kjer bomo raziskovali podvodni svet, se zamislili nad onesnaženostjo oceanov in iz odpadne plastike izdelovali barvita morska bitja.

četrtek, 27. 7.
18.00
Teater v Galeriji: Pajek Kveku Anansi , Pripovedno gledališče gdč. Bazilike
2+, 30'
Pajek Kveku Anansi je skupek afriških pravljic o prebrisanem in iznajdljivem pajku in njegovih živalskih prijateljih. Humorna predstava z lutkami, ki skačejo, kukajo in se plazijo iz čudežnega zaboja.
Avtorica ideje in zasnove: Katja Povše, avtorica likovne podobe: Tina Judnič, glasbenik: Blaž Celarec, kostumograf: Iztok Hrga, nastopa: Katja Povše
18.00
Ustvarjalno 2 : Retro nakit iz kaset , ustvarjalna delavnica, vodi Petja Kolenko
Glasbena kaseta, nekoč popularen in uporaben nosilec zvoka, je danes za večino že zastarel
in arhaičen predmet. Analogne kasete je na začetku novega tisočletja zamenjala uporaba
digitalnih medijev, kaseta pa je ostala le del marginalnega sveta avdiofilov in zbirateljev ter postala
tudi nosilec retro simbolike. Zastareli glasbeni mediji pa kljub temu danes ponovno postajajo akzualni, iz njih pa je mogoče izdelati tudi moderen nakit.
Na delavnici bomo v maniri ponovne uporabe odsluženih predmetov in kot alternativo hitri modi iz kaset
izdelali unikatne retro verižice. Kasete bomo poljubno poslikali, okrasili in prilagodili za nošenje.
18.30
Poletne ustvarjalnice: Klepetki, ročne lutke , ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
Svet lutk je čudovit, zanimiv in igriv. Da vstopimo v ta pravljični svet dejansko ne potrebujemo veliko – na tokratni delavnici le kos papirja, nekaj barvic in svojo domišljijo. Ustvarjali bomo namreč Klepetke – ročne lutke iz papirja. Lutkam bomo tako vdahnili življenje, se z njimi poistovetili, se pogovarjali ter jim dovolili, da nas popeljejo v pravljični svet domišljije in igre.

petek, 28. 7.
18.00
Ustvarjalno 2 : Nakit iz naravnih materialov , ustvarjalna delavnica za mlade, vodi Petra Gosenca (Društvo GUMB)
Gozdne plodove, semena, lubje, kamne in les bomo nizali, luknjali in prepletali v poljubno dolge ogrlice in drug nakit. Poleg naravnih vzorcev bo nakit oživel tudi s pomočjo barvitih vrvi.
18.00
3+, 35'
Teater v galeriji: Balon Velikon , gledališka predstava za otroke v izvedbi Rozinteater
Petletni Oskar živi z mamo v blokovski soseski. Ima dva nergava soseda, ki na svet gledata s svojimi ozkimi strokovnimi očmi in Oskarju ne pustita, da bi živel v svetu igre. Nekega dne Oskar najde bankovec, s katerim si gre kupit vrečko presenečenja. Ko vrečko odpre, se realistična zgodba spremeni v pravljico. Iz vrečke namreč zraste ogromen balon, ki Oskarja odnese visoko nad resničnost, zvečer pa ga spet varno vrne domov.
Predstava o odrešujoči moči domišljije za enega igralca in animatorja, veliko namizno marioneto, tri male nošene lutke in balon. V zaključnem delu dobi možnost za sodelovanje s svojimi domislicami tudi občinstvo.
18.30
Poletne ustvarjalnice: Papirna glina , ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
Odpadnega papirja je okrog nas ogromno, njegova proizvodnja pa, kot vemo, velika obremenitev za okolje. Na delavnici se bomo naučili, kako lahko odpadni papir recikliramo ter iz njega ustvarimo zanimive reči. Naredili bomo namreč papirno glino, iz katere bomo nato izdelovali različne umetniške in uporabne predmete, kot so na primer različni kipi, sklede, nakit in podobno.


sobota, 29. 7.
18.00
Teater v Galeriji: Štorkljica Binca Minca dobi bratca , premiera gledališke predstave za otroke v izvedbi ŠKUC gledališče in Šentjakobsko gledališče Ljubljana
2+, 30'
Pravljica o štorkljici Binci Minci je pripoved o družini, ki se bo čez nekaj mesecev povečala. A vesela novica Binco Minco prestraši. Namesto sončnega nasmeha jo zagrne sivi oblak skrbi. Debele solze ji tečejo po licih in med hlipanjem komaj uspe povedati mamici in očku, kaj jo tako zelo skrbi… A kot se za pravljico spodobi, je konec srečen. Saj je prave ljubezni za vse vedno dovolj. Topel objem staršev pa lahko dela čudeže.
Avtorica: Renata Reneja Škrjanc, režija, dramaturgija in priredba besedila: Žiga Sedmak, kostumografija in izdelava lutk: Bojan Vister, igra: Kaja Jordan, producent: ŠKUC gledališče v koproducent: Šentjakobsko gledališče Ljubljana
18.00
Na obisku: Kela , vodeni ogled umetniškega ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski
Tokrat bomo obiskali fotografski kolektiv Kela v njihovem zanimivem kletnem ateljeju na Vrhovčevi ulici v Ljubljani. Umetnice in umetniki iz kolektiva nam bodo razkazali svoj delovni prostor, svoj kolektiv in umetniška dela ter pobližje predstavili svet analogne fotografije. Nato bomo, s pomočjo umetnikov in umetnic, tudi sami šli skozi proces ustvarjanja fotografije ter poskusili zanimive fotografske tehnike.
18.30
Poletne ustvarjalnice: RazGibalnca , ustvarjalna delavnica, vodi Katjuša Kovačič (projekt Izrazi se 3)
Obrni se na glavo in nasmej. Pomagaj prijatelju, da se povzpne višje. Razigrano poskoči in varno pristani. Raziskovali bomo gibalne vzorce, ki krepijo telo, razvijajo motoriko in koordinacijo preko veščin plesa capoeire in cirkuške akrobatike. Delavnica je del projekta Izrazi se 3.

nedelja, 30. 7.
17.00
Ustvarjalno 2 : Makramé obešanke za rastline , ustvarjalna delavnica za mlade, vodi Ema Gale
Na delavnici se boste lahko naučili osnovnih vozlov makraméja in z na novo osvojenim znanjem izdelali preprosto obešanko za rastline.
18.00
Teater v galeriji: Žužnjava druščina , interaktivna glasbena predstava v izvedbi Mateje Fi
Sjupaj z Matejo Fi vas vabimo na potovanje, polno presenečenj. Ljudske in avtorske pesmi, v katerih se pojavljajo naši drobni prijatelji, ki žive po jasah, ob potokih in v grmih – žužnjava in za vse nas življenjsko pomembna bratovščina čričkov, čebel, muh, pikapolonic, kobilic, metuljev, čmrljev, škržatov, murnov, bolh, komarjev, mušic... Druščina, ki je žal v izumiranju, vendar s primernim ozaveščanjem in vzgojo otrok prispevamo k njihovi ohranitvi.
Izvajalka otroke spodbudi, da skupaj ustvarijo žužnjavi orkester s svojimi glasovi, telesi in z igranjem na preprosta glasbila. Uporablja preproste lutke in slikovne podobe, ki prikažejo glavne akterje pesmi.
18.30
Poletne ustvarjalnice: Mala pisana bitja , ustvarjalna delavnica recikliranja, vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst (KUD Galerije C.C.U.)
Na ustvarjalni delavnici bomo z recikliranjem plute, preobražene v zanimive oblike, ustvarjali mala pisana čudežna bitja, ki nas bodo razveseljevala in nam kot amuleti prinašala srečo.

Društvo ŠKUC si pridržuje pravico do spremembe programa.
Organizator: Društvo ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana, info@skuc.org , https://skuc.org/ , Facebook, Instagram
Prost vstop nam omogočajo: MOL - Oddelek za kulturo in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Turizem Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Urad RS za mladino, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, NTF, Univerza v Ljubljani, Vertigo, zavod za kulturne dejavnosti, Staroljubljanski zavod za kulturo, Zavod Omrežje, KUD Galerija C.C.U., 3 MUHE - pravična trgovina, Center za slovensko književnost, Tam-tam, L'mit, Potemkinove vasi, DPG, Slaščičarna Pri vodnjaku, Druga Violina, Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o., Mumino d.o.o., studio za tekstilni tisk in oblikovanje
preberite več
KnjiznicaPodKrosnjami 2023
K N J I Ž N I C A
P O D
K R O Š N J A M I
Š K U C
Bralni kot na ozelenjenem vrtu sredi stare Ljubljane, poleg listanja knjig, ponuja še brezplačen ogled tekočih razstav galerije. Tu občasno potekajo zanimive delavnice, pred Škucem pa se odvijata tradicionalna poletna festivala Živa književnost in Dobimo se pred Škucem.
Urnik Knjižnice pod Krošnjami, atrij Galerije Škuc:
Knjižnica bo odprta v času festivala Živa književnost: med 12. 6. in 16. 6. 2023, vsak dan med 17.00 in 22.00:
Knjižnica bo odprta v času razstave: med 22. 6. in 19. 7. 2023, vsak dan med 12.00 in 19.00 uro (ponedeljek zaprto) .
Knjižnica bo odprta v času festivala Dobimo se pred Škucem: med 21. 7. in 30. 7. 2023, vsak dan med 17.00 in 22.00 uro .
Knjižnica bo odprta v času razstave: med 12. 8. in 24. 9. 2022, vsak dan med 12.00 in 19.00 uro .
Delavnice in spremljevalne dogodke lahko spremljate na spletni strani: https://skuc.org/ in socialnih omrežjih: https://www.instagram.com/skuc_drustvo/ in https://www.facebook.com/skuc.association
preberite več
bralni klub avgust
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E
K A V E L J 2 2
sreda, 30. 8. 2023, Info Škuc, Stari trg 21, Ljubljana
Vljudno vabljeni_ne na bralni klub za mlade! Tokrat beremo knjigo Kavelj 22, avtorja Josepha Hellerja.
Joseph Heller je bil ameriški avtor romanov in kratkih zgodb, pisal je tudi scenarije in igre. Kavelj 22 velja za njegovo najbolj znano delo. Dogajanje je postavljeno na vojno italijansko ozemlje. Ameriški vojni piloti, ki se tam bojujejo, se hočejo izogniti poletom z izgovorom, da so psihično nestabilni. Catch 22 je vojaško pravilo, ki jim to luknjo v sistemu onemogoča. Logika kavlja 22 je namreč ta, da je vsak vojak, ki se razglasi za nezmožnega opravljati svoje delo zaradi psihične nestabilnosti, dovolj stabilen, saj že dejstvo, da se tega zaveda, pomeni, da ni nor. Ta začaran krog se nikoli ne konča, saj število obveznih bojnih poletov naraste vsakič, ko kakšnemu pilotu skoraj uspe doseči normo. (Vir: MKL)
Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate.
Vodi ga Tadeja Pepeljnak, študentka gozdarstva. V prostem času poleg lazenja po gozdu in druženja z drevesi rada preživlja čas z dobrimi knjigami in prijatelji ter trapastimi ali poglobljenimi debatami o življenju, vesolju in sploh vsem.
Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujemo na lastno življenje in svoje izkušnje.
Na bralnem klubu se dobimo ob 18.00 v Škuc na Starem trgu 21.

Če se bralnega kluba udeležite več kot 5x, vam podarimo knjigo Založbe ŠKUC.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info.center@skuc.org.
Dogodek sofinancirata Mestna občina Ljubljana in JAK
preberite več